Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen sorolhatjuk át az osztályok tanulóit az előző tanév osztályaiból a következő tanév osztályaiba.

Tanulók átsorolása

Nagy figyelemmel járjunk el a forrásosztály és a célosztály kiválasztásakor.


A kezelői felület és az átsorolás menete szinte teljesen megegyezik az Új tanulók besorolása fejezetben leírtakkal.

A különbség csupán annyi, hogy itt a forrásosztályt is ki kell választani.


A belépés dátuma nem állítható, az a következő tanév első napja.


 1. Válasszuk ki az léptetendő osztályt

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak az osztálynak a névsorát, amelyet léptetni szeretnénk.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a  gombbal.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt az osztályt, amelyet léptetni szeretnénk
  • jelöljük ki a listában az léptetni kívánt tanulókat
  • ha egy nem megfelelő tanulót jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik

 2. Válasszuk ki azt az osztályt, ahova léptetjük a tanulókat

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak az osztálynak a névsorát, ahova át szeretnénk léptetni a tanulókat, és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a célosztályt

 3. Helyezzük át a tanulókat az új tanév, új osztályába

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt tanulókat mozgatni a listák között.

  • a bal oldali osztályban kijelölt tanulókat a jobb oldalon megadott osztályba lépteti
  • az összes diákot átlépteti a jobb oldalon megadott osztályhoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha a léptetés közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan léptetett tanulókat.

  • a jobb oldali listában kijelölt tanulót visszahelyezi az eredeti osztályába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt tanulót visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot, aminek kitöltése itt kötelező.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük az osztály léptetést a megadott dátummal és záradék szöveggel.


Záradékolás

Az átléptetéskor adhatunk csoportosan záradékot. Itt célszerű a nevelőtestület továbbhaladási záradékát bejegyezni.

Gyors átsorolás

Mivel a legtöbb esetben minden (vagy majdnem minden) tanulót át kell léptetnünk a következő tanévre, ne jelöljünk ki senkit a forráslistában, használjuk a kettős nyilat, és léptessünk át mindenkit. Ha szükséges, akkor léptessük vissza azokat, akik továbbhaladása még nem dőlt el.

Osztályok léptetés

Ebben a videóban látható, hogy az aktív tanév osztály tanulóit az osztályok léptetésével sorolhatjuk be a következő tanév osztályaiba.