Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen sorolhatjuk át az osztályok tanulóit az előző tanév osztályaiból a következő tanév osztályaiba.

A funkció akkor működik, ha már a következő tanévben létrehoztuk az osztályokat. Ezt akár manuálisan, akár a LÉPTETÉSEK / Osztályok léptetése menüpontban is megteheti.

Tanulók átsorolása

Nagy figyelemmel járjunk el a forrásosztály és a célosztály kiválasztásakor.

A kezelői felület és az átsorolás menete szinte teljesen megegyezik az Új tanulók besorolása fejezetben leírtakkal.

A különbség csupán annyi, hogy itt a forrásosztályt is ki kell választani.

belépés dátuma

A belépés dátuma nem állítható, az a következő tanév első napja.

Léptetés lépései

A lépések leírása a címre kattintva érhető el!

 1. Válasszuk ki az léptetendő osztályt

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak az osztálynak a névsorát, amelyet léptetni szeretnénk.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a  gombbal.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt az osztályt, amelyet léptetni szeretnénk
  • jelöljük ki a listában az léptetni kívánt tanulókat
  • ha egy nem megfelelő tanulót jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik

 2. Válasszuk ki azt az osztályt, ahova léptetjük a tanulókat

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak az osztálynak a névsorát, ahova át szeretnénk léptetni a tanulókat, és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a célosztályt

 3. Helyezzük át a tanulókat az új tanév, új osztályába

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt tanulókat mozgatni a listák között.

  • a bal oldali osztályban kijelölt tanulókat a jobb oldalon megadott osztályba lépteti
  • az összes diákot átlépteti a jobb oldalon megadott osztályhoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha a léptetés közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan léptetett tanulókat.

  • a jobb oldali listában kijelölt tanulót visszahelyezi az eredeti osztályába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt tanulót visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot, aminek kitöltése itt kötelező.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük az osztály léptetést a megadott dátummal és záradék szöveggel.

Záradékolás

Az átléptetéskor adhatunk csoportosan záradékot. Itt célszerű a nevelőtestület továbbhaladási záradékát bejegyezni.

Gyors átsorolás

Mivel a legtöbb esetben minden (vagy majdnem minden) tanulót át kell léptetnünk a következő tanévre, ne jelöljünk ki senkit a forráslistában, használjuk a kettős nyilat, és léptessünk át mindenkit. Ha szükséges, akkor léptessük vissza azokat, akik továbbhaladása még nem dőlt el.

Egyéb jogviszonnyal rendelkező tanulók léptetése

 AMI osztályok Növendékeinek léptetése

A Léptetések menüpont csak a következő tanévi felületen érhető el, melynek segítségével az aktuális tanévi osztályok és csoportok tanulóit lehet a következő tanévbe léptetni.

AMI osztályok léptetése

A jövő tanévi felületen elérhető az AMI modulban a 'Következő tanév-AMI osztályok' blokkban az 'AMI osztályok léptetése' funkció, mellyel az AMI osztályok novendékeit a jelen tanévből a következő tanévi osztályokba léptethetik.

Összetett intézmények esetében először intézményi szinten végezzük el a léptetéseket, majd ezt követően a modulos léptetéseket.

A kezelői felület és a Léptetés menete szinte teljesen megegyezik az Osztály tanulóinak léptetése fejezetben leírtakkal. A különbség csupán annyi, hogy itt a forrásosztályt is ki kell választani.

Növendékek átsorolása

Nagy figyelemmel járjunk el a forrásosztály és a célosztály kiválasztásakor.

 1. Válasszuk ki az léptetendő osztályt

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak az osztálynak a névsorát, amelyet léptetni szeretnénk.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a  gombbal.

A lista alján látható a kijelölt növendékek száma és az osztály létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt az osztályt, amelyet léptetni szeretnénk
  • jelöljük ki a listában az léptetni kívánt növendékeket
  • ha egy nem megfelelő növendéket jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik

 2. Válasszuk ki azt az osztályt, ahova léptetjük a növendékeket

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak az osztálynak a névsorát, ahova át szeretnénk léptetni a növendékeket és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt növendékek száma és az osztály létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a célosztályt

 3. Helyezzük át a növendékeket az új tanév, új osztályába

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt növendékeket mozgatni a listák között.

  • a bal oldali osztályban kijelölt növendékeket a jobb oldalon megadott osztályba lépteti
  • az összes diákot átlépteti a jobb oldalon megadott osztályhoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha a léptetés közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan léptetett növendékeket.

  • a jobb oldali listában kijelölt növendéket visszahelyezi az eredeti osztályába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt növendéket visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot, aminek kitöltése itt kötelező.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük az osztály léptetést a megadott dátummal és záradék szöveggel.

Gyors átsorolás

Mivel a legtöbb esetben minden (vagy majdnem minden) növendéket át kell léptetnünk a következő tanévre, ne jelöljünk ki senkit a forráslistában, használjuk a kettős nyilat, és léptessünk át mindenkit. Ha szükséges, akkor léptessük vissza azokat, akik továbbhaladása még nem dőlt el.

Zeneművészeti ágra beállított osztályok léptetése esetén a korábbi tanévben már létrehozott egyéni csoportok az új tanévben is létrehozásra kerülnek a rendszer által. 


AMI csoportok léptetése

Ezen a felületen sorolhatjuk át a csoportok tanulóit az előző tanév csoportjaiból a következő tanév csoportjaiba.

Tanulók átsorolása

Nagy figyelemmel járjunk el a forráscsoport és a célcsoport kiválasztásakor.

 1. Válasszuk ki az léptetendő csoportot

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak a csoportnak a névsorát, amelyet léptetni szeretnénk.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a  gombbal.

A lista alján látható a kijelölt növendékek száma és a csoport létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt a csoportot, amelyet léptetni szeretnénk
  • jelöljük ki a listában az léptetni kívánt növendékeket
  • ha egy nem megfelelő növendéket jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik

 2. Válasszuk ki azt a csoportot, ahova léptetjük a növendékeket

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak a csoportnak a névsorát, ahova léptetni szeretnénk a növendékeket, és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt növendékek száma és a csoport létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a célcsoportot

 3. Helyezzük át a növendékeket az új tanév, új csoportjába

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt növendékeket mozgatni a listák között.

  • a bal oldali csoportban kijelölt növendékeket a jobb oldalon megadott csoportba lépteti
  • az összes diákot átlépteti a jobb oldalon megadott csoporthoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha a léptetés közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan léptetett növendékeket.

  • a jobb oldali listában kijelölt növendéket visszahelyezi az eredeti csoportjába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt növendéket visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük a csoport léptetést a megadott dátummal és záradék szöveggel.

 Kollégiumi osztályok Tanulóinak léptetése

A Léptetések menüpont csak a következő tanévi felületen érhető el, melynek segítségével az aktuális tanévi kollégiumi osztályok és csoportok tanulóit lehet a következő tanévbe léptetni.

Kollégiumi osztályok léptetése

A jövő tanévi felületen elérhető Kollégium modulban a 'Következő tanév-Kollégiumi osztályok' blokkban a Kollégium osztályok léptetése funkcióval a kollégiumi osztályok tanulóit a jelen tanévből a következő tanévi osztályokba léptethetik.

A kezelői felület és a Léptetés menete szinte teljesen megegyezik az Osztály tanulóinak léptetése fejezetben leírtakkal.

A különbség csupán annyi, hogy itt a forrásosztályt is ki kell választani.

Tanulók átsorolása

Nagy figyelemmel járjunk el a forrásosztály és a célosztály kiválasztásakor.


 1. Válasszuk ki az léptetendő osztályt

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak az osztálynak a névsorát, amelyet léptetni szeretnénk.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a  gombbal.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt az osztályt, amelyet léptetni szeretnénk
  • jelöljük ki a listában az léptetni kívánt tanulókat
  • ha egy nem megfelelő tanulót jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik

 2. Válasszuk ki azt az osztályt, ahova léptetjük a tanulókat

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak az osztálynak a névsorát, ahova át szeretnénk léptetni a tanulókat, és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a célosztályt

 3. Helyezzük át a tanulókat az új tanév, új osztályába

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt tanulókat mozgatni a listák között.

  • a bal oldali osztályban kijelölt tanulókat a jobb oldalon megadott osztályba lépteti
  • az összes diákot átlépteti a jobb oldalon megadott osztályhoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha a léptetés közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan léptetett tanulókat.

  • a jobb oldali listában kijelölt tanulót visszahelyezi az eredeti osztályába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt tanulót visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot, aminek kitöltése itt kötelező.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük az osztály léptetést a megadott dátummal és záradék szöveggel.

Gyors átsorolás

Mivel a legtöbb esetben minden (vagy majdnem minden) tanulót át kell léptetnünk a következő tanévre, ne jelöljünk ki senkit a forráslistában, használjuk a kettős nyilat, és léptessünk át mindenkit. Ha szükséges, akkor léptessük vissza azokat, akik továbbhaladása még nem dőlt el.

Kollégiumi csoportok léptetése

Ezen a felületen sorolhatjuk át a csoportok tanulóit az előző tanév csoportjaiból a következő tanév csoportjaiba.

Tanulók átsorolása

Nagy figyelemmel járjunk el a forráscsoport és a célcsoport kiválasztásakor.

A kezelői felület és az átsorolás menete szinte teljesen megegyezik az Osztályok léptetése fejezetben leírtakkal.

A különbség csupán annyi, hogy itt nem kötelező megadni záradékot.

belépés dátuma

A belépés dátuma nem állítható, az a következő tanév első napja.

 1. Válasszuk ki az léptetendő csoportot

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak a csoportnak a névsorát, amelyet léptetni szeretnénk.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a  gombbal.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és a csoport létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt a csoportot, amelyet léptetni szeretnénk
  • jelöljük ki a listában az léptetni kívánt tanulókat
  • ha egy nem megfelelő tanulót jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik

 2. Válasszuk ki azt a csoportot, ahova léptetjük a tanulókat

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak a csoportnak a névsorát, ahova léptetni szeretnénk a tanulókat, és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az csoport létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a célcsoportot

 3. Helyezzük át a tanulókat az új tanév, új csoportjába

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt tanulókat mozgatni a listák között.

  • a bal oldali csoportban kijelölt tanulókat a jobb oldalon megadott csoportba lépteti
  • az összes diákot átlépteti a jobb oldalon megadott csoporthoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha a léptetés közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan léptetett tanulókat.

  • a jobb oldali listában kijelölt tanulót visszahelyezi az eredeti csoportjába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt tanulót visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük az osztály léptetést a megadott dátummal és záradék szöveggel.

Gyors átsorolás

Mivel a legtöbb esetben minden (vagy majdnem minden) tanulót át kell léptetnünk a következő tanévre, ne jelöljünk ki senkit a forráslistában, használjuk a kettős nyilat, és léptessünk át mindenkit. Ha szükséges, akkor léptessük vissza azokat, akik továbbhaladása még nem dőlt el.

 EGYMI osztályok Tanulóinak léptetése

A Léptetések menüpont csak a következő tanévi felületen érhető el, melynek segítségével az aktuális tanévi utazói osztályok és csoportok tanulóit lehet a következő tanévbe léptetni.

Utazó osztályok léptetése

A jövő tanévi felületen elérhető utazó modulban a 'Következő tanév-utazói osztályok' blokkban az Utazó osztályok léptetése funkcióval az utazó osztályok tanulóit a jelen tanévből a következő tanévi osztályokba léptethetik.

A kezelői felület és a Léptetés menete szinte teljesen megegyezik az Osztály tanulóinak léptetése fejezetben leírtakkal.

A különbség csupán annyi, hogy itt a forrásosztályt is ki kell választani.

Tanulók átsorolása

Nagy figyelemmel járjunk el a forrásosztály és a célosztály kiválasztásakor.

Léptetés lépései

A leírás a szövegre kattintva érhető el.

 1. Válasszuk ki az léptetendő osztályt

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak az osztálynak a névsorát, amelyet léptetni szeretnénk.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a  gombbal.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt az osztályt, amelyet léptetni szeretnénk
  • jelöljük ki a listában az léptetni kívánt tanulókat
  • ha egy nem megfelelő tanulót jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik

 2. Válasszuk ki azt az osztályt, ahova léptetjük a tanulókat

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak az osztálynak a névsorát, ahova át szeretnénk léptetni a tanulókat, és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az osztály létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a célosztályt

 3. Helyezzük át a tanulókat az új tanév, új osztályába

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt tanulókat mozgatni a listák között.

  • a bal oldali osztályban kijelölt tanulókat a jobb oldalon megadott osztályba lépteti
  • az összes diákot átlépteti a jobb oldalon megadott osztályhoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha a léptetés közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan léptetett tanulókat.

  • a jobb oldali listában kijelölt tanulót visszahelyezi az eredeti osztályába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt tanulót visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot, aminek kitöltése itt kötelező.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük az osztály léptetést a megadott dátummal és záradék szöveggel.

Gyors átsorolás

Mivel a legtöbb esetben minden (vagy majdnem minden) tanulót át kell léptetnünk a következő tanévre, ne jelöljünk ki senkit a forráslistában, használjuk a kettős nyilat, és léptessünk át mindenkit. Ha szükséges, akkor léptessük vissza azokat, akik továbbhaladása még nem dőlt el.

Utazó csoport léptetése

Ezen a felületen sorolhatjuk át a csoportok tanulóit az előző tanév csoportjaiból a következő tanév csoportjaiba.

Tanulók átsorolása

Nagy figyelemmel járjunk el a forráscsoport és a célcsoport kiválasztásakor.

A kezelői felület és az átsorolás menete szinte teljesen megegyezik az Osztályok léptetése fejezetben leírtakkal.

A különbség csupán annyi, hogy itt nem kötelező megadni záradékot.

belépés dátuma

A belépés dátuma nem állítható, az a következő tanév első napja.

Léptetés lépései

A leírás a szövegre kattintva érhető el.

 1. Válasszuk ki az léptetendő csoportot

A felület bal oldalán található ablakban láthatjuk annak a csoportnak a névsorát, amelyet léptetni szeretnénk.

Ezt a listát rendezhetjük név szerint a  gombra kattintva (ez az alapértelmezett), vagy életkor alapján a  gombbal.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és a csoport létszáma.

  • a bal oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki azt a csoportot, amelyet léptetni szeretnénk
  • jelöljük ki a listában az léptetni kívánt tanulókat
  • ha egy nem megfelelő tanulót jelöltünk ki, akkor kattintsunk újra a nevére, és a kijelölés megszűnik

 2. Válasszuk ki azt a csoportot, ahova léptetjük a tanulókat

A felület jobb oldalán található ablak mutatja annak a csoportnak a névsorát, ahova léptetni szeretnénk a tanulókat, és amelyet szintén rendezhetünk név vagy születési dátum szerint.

A lista alján látható a kijelölt tanulók száma és az csoport létszáma.

  • a jobb oldali ablak fölött található legördülő listából válasszuk ki a célcsoportot

 3. Helyezzük át a tanulókat az új tanév, új osztályába

A felület közepén, a két névsor között található négy, nyilat ábrázoló gombbal lehet a kijelölt tanulókat mozgatni a listák között.

  • a bal oldali csoportban kijelölt tanulókat a jobb oldalon megadott csoportba lépteti
  • az összes diákot átlépteti a jobb oldalon megadott csoporthoz
   • ebben az esetben nem szükséges senkit sem kijelölni

Ha a léptetés közben valamit eltévesztettünk, akkor lehetőségünk van visszasorolni a hibásan léptetett tanulókat.

  • a jobb oldali listában kijelölt tanulót visszahelyezi az eredeti csoportjába
   • csak azokat tudjuk így visszahelyezni, akiket most mozgattunk át a bal oldali listából
  • az összes most átsorolt tanulót visszarendezi a bal oldali listába
   • ebben az esetben sem szükséges senkit kijelölni
 4. Záradék megadása és mentés

A felület alján található szövegmezőben adhatunk meg záradékot, aminek kitöltése itt kötelező.

  • választhatunk a szövegdoboz fölött található legördülő listából, ahol a hivatalosan közzétett záradékok találhatók
  • kiegészíthetjük, átírhatjuk a beillesztett hivatalos záradék szöveget, vagy írhatunk sajátot

gombra kattintva véglegesíthetjük az osztály léptetést a megadott dátummal és záradék szöveggel.

Gyors átsorolás

Mivel a legtöbb esetben minden (vagy majdnem minden) tanulót át kell léptetnünk a következő tanévre, ne jelöljünk ki senkit a forráslistában, használjuk a kettős nyilat, és léptessünk át mindenkit. Ha szükséges, akkor léptessük vissza azokat, akik továbbhaladása még nem dőlt el.

Nyáron beiratkozott tanuló léptetése

A nyáron beiratkozott tanulót nyáron nem soroljuk osztályba. A következő tanév előkészítésekor, amikor a többi (osztályba sorolt) tanulót léptetjük, akkor szükséges osztályba sorolni. Tehát a jövő évi felületen a Léptetések menü / Osztályok tanulóinak léptetése  menüben a forrásosztályból kell kikeresni az "Osztályba nem sorolt tanulók" osztályt és onnan sorolják be a megfelelő jövő évi osztályba.

Gyorsan meg szeretne ismerkedni az osztály tanulóinak léptetése folyamattal?

Nézze meg alábbi oktatóvideónkat!

Osztályok léptetés

Ebben a videóban látható, hogy az aktív tanév osztály tanulóit az osztályok léptetésével sorolhatjuk be a következő tanév osztályaiba.