Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KRÉTA rendszerben az Aktív tanév váltása funkcióval van lehetőség lezárni az előző tanévet és megnyitni a következő tanévet.  Az Aktív tanév váltása funkció tehát nem mindig elérhető el. Általánosságban elmondható, hogy minden év augusztus közepén, végén található meg a Nyilvántartás főmenü Beállítások szekciójában.

 Tanévek kezelése

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A menüsor fölött található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatók a rendszerünkben már lezárt korábbi tanévek, illetve itt találjuk meg nyári időszakban a következő tanév előkészítési felületét is. 

Bármelyik tanévet kiválasztva a rendszer minden menüpontjában a kiválasztott tanév adatai lesznek találhatók.

Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és a következő tanévet, a következő tanévben a KRÉTA rendszer fejlécének a színe eltér az aktuális tanévi színtől.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor NE! egy böngésző külön lapfülein használjanak több KRÉTA belépést!

Javasoljuk, hogy két különböző böngészőprogramot használjon!

Fontos tudni, hogy a beállítások módosítása mindig csak azt a tanévet érinti, amely ki van választva.

Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 


Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

Aktív tanév

A KRÉTA rendszerben teljes körű funkcionalitásában minden esetben csak az aktív tanévet lehetséges kezelni.

Az elektronikus napló vezetése (tanórák naplózása, jegyek beírása stb.)  minden esetben csak az aktív tanévben lehetséges. Az aktív tanév fehér színű címsorral jelenik meg, a többi tanév kiválasztásakor (pl. következő tanév) megváltozik kék színűre a címsor háttérszíne!

A tanév váltása előtt végrehajtandó műveletek

A KRÉTA rendszerben több biztonsági megoldás található, amelyek az intézmények rendszereinek integritását védik, ezért a tanévváltáshoz az alábbiakban leírt szabályokat és ellenőrzéseket kell betartani:

  1. Az összes korábbi tanévű osztály tanulóit át kell léptetni a következő tanévű osztályaikba!
  2. Azon tanulók esetében, akik már nem ebben az intézményben folytatják a tanulmányaikat a következő tanévben, kérjük, iratkoztassa ki őket a rendszerből.
  3. Ha szükséges léptesse át a következő tanévre a csoportokat is. Ha az új tanévben újra szeretné szervezni a csoportjait, akkor ez a művelet nem szükséges!
  4. Az óvodából az általános iskolába lépő elsős évfolyamú gyermekeket sorolja be a létrehozott osztályaikba.
  5. Az Aktív tanév váltásával lezárni a korábbi tanévet és megnyitni az új tanévet!

Tanulók átléptetése

Nem lehetséges megkezdeni a tanévváltást, amennyiben van még diák az aktív tanévben, aki nem került léptetésre, vagy kiiratkozásra.

A tanévváltás előtt ellenőrizzék, hogy az összes korábbi tanévű osztályból a tanulók átsorolásra kerültek-e a következő tanévű osztályaikba ill. a végzős tanulókat kiíratták-e a rendszerből!

Automatikus kiléptetés a csoportokból

Ha a diákok még nincsenek kiléptetve csoportjaikból, úgy a tanévváltás során a tanév utolsó napjával automatikusan kiléptetésre kerülnek.

Lehetséges, azonban nem javasolt megkezdeni a tanévváltást, amennyiben a korábbi tanév általános iskolai beiratkoztatása során felvett nebulók nem kerültek besorolásra. A tanévváltást követően nem sorolhatóak be egyszerű módon a nebulók, őket tanulónként az új tanévben is fel kell majd venni.

Léptetés a következő tanévre

A Léptetés menüben a korábbi tanévű osztályokat, csoportokat, valamint azok tanulóit lehet a következő tanévre léptetni, az alábbi módon:

  1. A képernyő bal felső sarkában található tanévváltó funkcióval válassza ki a következő tanévet! A képernyő címsorának háttere megváltozik, ezzel jelezve, hogy nem az aktuális tanévet kezeli a rendszer.
  2. A Léptetések főmenüben tudja a korábbi tanévi osztályokat, csoportokat, valamint azok tanulóit léptetni.

Osztályok léptetése a következő tanévre

Tanulók importálása

Kérjük, amennyiben már korábban importálta tanulóit a következő tanévre, úgy NE léptesse a diákokat, mivel ebben az esetben kétszer kerülnek be a következő tanévre!

Új tanulók besorolása a következő tanévben

A Tanulók besorolása főmenüpontban van lehetősége az Új tanulókat osztályokba sorolni. Illetve, ha a csoportok tanulóit nem léptette (pl.: csoport összetételének változása miatt), akkor itt van lehetőségünk csoportokba sorolni a tanulókat.

Új tanulók besorolása

Téves osztályba sorolások javítása a következő tanévben

Nebulók besorolása

Aktív tanév váltása

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve lehetséges az aktív tanév váltása.

Aktív tanév váltása

Figyelem! Az aktív tanévet évente csak egyszer lehetséges váltani, a művelet visszavonására nincs lehetőség!

Az Aktív tanév váltása funkció elérhető az aktív tanévben a Nyilvántartások főmenü Beállítások szekciójában az Aktív tanév váltása menüpontban.

Az Aktív tanév váltása funkció elindítása még nem váltja t a tanévet, egy újabb felületen áttekinthető, hogy a rendszer belső ellenőrzései milyen kérdéses adatokat, elemeket találtak, amit a felhasználóknak, az intézményi adminisztrátoroknak szükséges ellenőrizni.

A piros jelölésű sorok gátolják az Aktív tanév váltását, tehát addig, amíg az oldalon szerepel piros sor, a lap alján látható gomb inaktív marad.

Amennyiben piros sor nincs, csak sárga sorokkal az Aktív tanév váltása végrehajtható, figyelembe véve az adott sorban lévő magyarázatot, hogy mit okoz annak figyelmen kívül hagyása.

Az aktív tanév váltása funkció a KRÉTA rendszerben egy hosszabb folyamat, amely során számos ellenőrzés hajtódik végre, így felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem jelent problémát, amennyiben a megkezdett folyamat hosszabb ideig fut, és a rendszer több percig nem válaszol. Kérjük, türelemmel várja meg a tanév váltása funkció lefutását. Az Aktív tanév váltásának végeztével a rendszer automatikusan a kezdőoldalra irányítja a felhasználót.

Oldalak frissítése

A böngészőprogramok specialitásai miatt előfordulhat, hogy a tanévváltást követő néhány percben egyes menüpontok még nem jelennek meg. Kérjük, amennyiben ilyen problémát tapasztal, lépjen ki a KRÉTA rendszerből, kapcsolja ki a böngészőt, majd néhány perc múlva ismételten lépjen be a KRÉTA rendszerbe.