Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KRÉTA rendszerben az Aktív tanév váltása funkcióval van lehetőség lezárni az előző tanévet és megnyitni a következő tanévet.  

 Tanévek kezelése

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A felület tetején található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatóak az elérhető tanévek.

Az aktuális tanévet kiválasztva a rendszer minden felülete az aktuális tanév szerint tölt be. A következő tanévet kiválasztva a rendszer minden felülete a következő tanév szerint kerül betöltésre. Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és következő tanévet, amennyiben a rendszerben a következő tanévre vált, a KRÉTA fejlécének a színe megváltozik.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor minden esetben a megfelelő tanévben végezzék el a változtatásokat!

Fontos tudni, hogy a tanév kiválasztásával az adatok módosítása mindig csak az adott tanévben kerül végrehajtásra. Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 

Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.


Aktív tanév

A KRÉTA rendszerben teljes körű funkcionalitásában minden esetben csak az aktív tanévet lehetséges kezelni.

Az elektronikus napló vezetése (tanórák naplózása, jegyek beírása stb.)  minden esetben csak az aktív tanévben lehetséges. Az aktív tanév fehér színű címsorral jelenik meg, a többi tanév kiválasztásakor (pl. következő tanév) megváltozik kék színűre a címsor háttérszíne!

A tanév váltása előtt végrehajtandó műveletek

A KRÉTA rendszerben több biztonsági megoldás található, amelyek az intézmények rendszereinek integritását védik, ezért a tanévváltáshoz az alábbiakban leírt szabályokat és ellenőrzéseket kell betartani.

Tanulók átléptetése

Nem lehetséges megkezdeni a tanévváltást, amennyiben van még diák az aktív tanévben, aki nem került átsorolásra, vagy kiiratkozásra.

A tanévváltás előtt ellenőrizzék, hogy az összes korábbi tanévű osztályból a tanulók átsorolásra kerültek-e a következő tanévű osztályaikba ill. a végzős tanulókat kiíratták-e a rendszerből?

Automatikus kiléptetés a csoportokból

Ha a diákok még nincsenek kiléptetve csoportjaikból, úgy a tanévváltás során a tanév utolsó napjával automatikusan kiléptetésre kerülnek.

Lehetséges, azonban nem javasolt megkezdeni a tanévváltást, amennyiben a korábbi tanév általános iskolai beiratkoztatása során felvett nebulók nem kerültek besorolásra. A tanévváltást követően nem sorolhatóak be egyszerű módon a nebulók, őket tanulónként az új tanévben is fel kell majd venni.


Tanév váltása

A tanév váltása során az alábbi műveleteket kell elvégezni:

  1. Az összes korábbi tanévű osztály tanulóit át kell léptetni a következő tanévű osztályaikba!
  2. Azon tanulók esetében, akik már nem ebben az intézményben folytatják a tanulmányaikat a következő tanévben, kérjük, iratkoztassa ki őket a rendszerből.
  3. Ha szükséges léptesse át a következő tanévre a csoportokat is. Ha az új tanévben újra szeretné szervezni a csoportjait, akkor ez a művelet nem szükséges!
  4. Az óvodából az általános iskolába lépő elsős évfolyamú gyermekeket sorolja be a létrehozott osztályaikba.
  5. Az Aktív tanév váltásával lezárni a korábbi tanévet és megnyitni az új tanévet!

Besorolás és átsorolás a következő tanévre

A tanév váltásához a korábbi tanévű osztályok összes tanulóját át kell sorolni a következő tanévre, az alábbi módon:

  1. A képernyő bal felső sarkában található tanévváltó funkcióval váltsa át a rendszerben a következő tanévet! A képernyő címsorának háttere megváltozik, ezzel jelezve, hogy nem az aktuális tanévet kezeli a rendszer.
  2. A tanulók besorolása funkcióban lehetősége van az osztályok léptetésére, az új tanulók bsorolására!

Tanulók importálása

Kérjük, amennyiben már korábban importálta tanulóit a 2017/2018-as tanévre, úgy NE léptesse a diákokat, mivel ebben az esetben kétszer kerülnek a 2017/2018-as tanévre!

Tanulók osztályhoz sorolása a következő tanévre

Új tanulók besorolása

Osztályok léptetése a következő tanévre

Téves osztályba sorolások javítása a következő tanévben

Nebulók besorolása

Aktív tanév váltása

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve lehetséges az aktív tanév váltása.

Aktív tanév váltása

Figyelem! Az aktív tanévet évente csak egyszer lehetséges váltani, a művelet visszavonására nincs lehetőség!

Az Aktív tanév váltása funkció elérhető az aktív tanévben a Nyilvántartások menü Aktív tanév váltása menüpontjával.

Az aktív tanév váltása funkció a KRÉTA rendszerben egy hosszabb folyamat, amely során számos ellenőrzés hajtódik végre, így felhívjuk a figyelmet arra, hogy nem jelent problémát, amennyiben a megkezdett folyamat hosszabb ideig fut, és a rendszer több percig nem válaszol. Kérjük, türelemmel várja meg a tanév váltása funkció lefutását. Az Aktív tanév váltásának végeztével a rendszer automatikusan a kezdőoldalra irányítja a felhasználót.

Oladalak frissítése

A böngészőprogramok specialitásai miatt előfordulhat, hogy a tanévváltást követő néhány percben egyes menüpontok még nem jelennek meg. Kérjük, amennyiben ilyen problémát tapasztal, lépjen ki a KRÉTA rendszerből, kapcsolja ki a böngészőt, majd néhány perc múlva ismételten lépjen be a KRÉTA rendszerbe.