Page tree

Versions Compared

Key

  • This line was added.
  • This line was removed.
  • Formatting was changed.

Mi az Apáczai Ösztöndíj?

A GINOP Plusz-5.3.1-23-2023-00001 azonosítószámú Apáczai kiemelt projekt keretében pályázat útján igényelhető támogatást biztosít a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára.

Hogyan érhető el az Apáczai ösztöndíjprogram?

A szakképzési rendszer megerősítése során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővült a 2021/2022-es tanév második felétől. Az Apáczai ösztöndíjprogramban a szakképző iskolák és technikumok nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, 9. és 10. évfolyamosai kaphattak külön támogatást. A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakult.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a GINOP Plusz-5.3.1-23-2023-00001 kiemelt projekt keretében ismét meghirdeti az „Apáczai ösztöndíjprogram” pályázatát a 2023/2024. tanév II. félévére.

A pályázatok beadásának feltételeiről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal nive.hu honlapján, az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. ikk.hu honlapján, valamint a Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszerben, a KRÉTA Tudásbázis oldalán közzétett „Pályázati kiírás és szabályzat 2023/2024. tanév II. félév” dokumentum nyújt részletes tájékoztatást.


Kik vehetnek részt a programban?

A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező szakképző iskola és technikum 9., 10., 11. és 12. évfolyamának tanulói jogosultak. 

A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakul. A technikum 9. és 10. évfolyamán tanulók ezen jutattáson felül további támogatásra jogosultak melynek havonkénti mértéke a támogatás alapjának nyolc százaléka (8 000 Ft). A jogosultság jelölése céljából intézményi oldalon az adminisztrátor számára a Nyilvántartás/Tanulói adatok/Tanügy menüpontban jelölő áll rendelkezésre. A Technikusi Technikumi pótlékra jogosult jelölő meghatározott évfolyamtípusok esetén jelenik meg a felületen.

A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján a jogosult tanulók pályázatot nyújthatnak be a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén a kiírt pályázási időszakban. 


Panel
borderColor#CCCCCC
borderWidth1
Widget Connector
urlhttps://www.youtube.com/watch?v=h8_S-YDPH1M

Apáczai Ösztöndíj felület bemutatása, pályázat benyújtása

A videóban az  Apáczai Ösztöndíj felület bemutatása, pályázat benyújtása funkciót mutatjuk be.Info
iconfalse

A pályázati kiírásban foglaltak szerinti pályázat útján támogatás nyújtható, ha a tanuló az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

  • Az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanulók kivételével - szakképző iskola, illetve technikum 9., 10., vagy 11. vagy 12. évfolyam nappali rendszerű, olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonnyal rendelkezik, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult;
  • A pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga a 3,50-ot eléri vagy afölött van;
  • A pályázat benyújtásakor, vagy az azt megelőző öt évben kiállított határozat alapján hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A képzését biztosító intézmény által a pályázat benyújtására jogosult tanuló nevére kiállított Mentori támogató nyilatkozattal rendelkezik.Column
width33


Panel
titleColorBlack
borderWidth1

Tanulói felület

Az Apáczai ösztöndíjprogram támogatására a Pályázónak a KRÉTA rendszerben van lehetősége pályázatot benyújtani. Az alábbiakban lépésről - lépésre bemutatjuk hogyan tudja a tanuló pályázatát benyújtani.
Column
width33


Panel
borderWidth1

Mentori felület

A KRÉTA rendszer - Apáczai Ösztöndíj Modul mentori felület funkcióinak részletes bemutatása tekinthető meg, mely fontos információkat tartalmaz a mentori teendőkkel kapcsolatban.
HTML
<style>

.panel {
min-height: 350px;
}
</style>