Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbiakban az intézmények KRÉTA adminisztrátorai számára bemutatásra kerülnek azon feladatok, melyeket az intézményi Adminisztrátorok tudnak elvégezni!

Milyen alkalmazotti/mentori adatok ellenőrzése szükséges?

 • Ellenőrizzük, hogy az Elsődleges munkaügyi adatok megfelelő kitöltése hiánytalanul megtörtént-e:
  • Személyes adatok (születési hely, idő, anyja neve)
  • Elérhetőségi adatok (lakcím, e-mail cím, telefonszám)
  • TAJ szám, Adóazonosító jel, SZTSZ szám, Oktatási azonosító
  • Az adminisztrátor által nem kezelhető, de megtekinthető a Mentori megállapodáshoz kötelező alábbi adatmezők kitöltöttsége:
   • Bankszámla információkkal rendelkezik (mentor alkalmazott rendelkezik-e a rendszerben megadott bankszámlaadatokkal)
   • Nyugdíj információkkal rendelkezik (mentor alkalmazott rendelkezik-e a rendszerben megadott nyugdíjadatokkal)

A bankszámla szám rögzítésének lehetősége csak azon Apáczai mentori feladatot ellátó alkalmazottak számára jelenik meg, akiknek az Apáczai mentor jelölőnégyzet is aktív az alkalmazott munkaügyi adatlapján. A mentor jelölőnégyzet akkor aktív, ha a megfelelő elérhetőségi adatok is kitöltésre kerültek! (telefonszám/e-mail cím/lakcím)

Hogyan jelölhetjük az alkalmazottat mentornak?

A fenti adatok hiánytalan megadását követően az intézményi alkalmazott „Apáczai mentornak” jelölhető. A jelölés a Nyilvántartás / Alkalmazottak / Elsődleges munkaügyi adatok lapfülön található Apáczai mentor jelölőnégyzet aktiválásával végezhető el. 

Mely tanulói adatok ellenőrzése szükséges Apáczai-ösztöndíj modul eléréséhez?

 • a tanuló a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel-e,
 • amennyiben igen, a jogosultsági feltételeknek megfelelően kerültek-e beállításra a Tanuló adatai az Adminisztrációs rendszerben
  • ellenőrizzük a tanuló osztályának évfolyambeállítását a Nyilvántartás / Osztályok menüpontban
  • Nyilvántartás / Tanulók / Tanuló adatai/Szociális adatoknál bejelölésre kerültek-e szükséges adatok HH vagy RGYK),
  • Nyilvántartás / Tanulók / Tanulói adatok /Szakképzési juttatások adatlapfülön Apáczai ösztöndíjprogram szekcióban:
   • a tanuló bankszámla adatai kitöltésre kerültek-e,
   • a tanuló adatlapján a mentor beállítása megtörtént-e
   • intézményváltott tanuló esetében jelölni kell, hogy "Apáczai támogatási szerződéssel rendelkező", mely jelölés hatására a tanulónál elérhetővé válik az Apáczai csempe

Hogyan rendelhetjük a tanulóhoz az Apáczai mentornak jelölt alkalmazottat?

A jelölés a Tanulói adatok/Szakképzési juttatások/Apáczai ösztöndíjprogram szekcióban tehető meg. A legördülő listából azok az Apáczai mentorok választhatók ki, akiknek előzetesen az 'Apáczai mentor' jelölőnégyzet aktiválásra került!

Csak olyan mentor-alkalmazott rendelhető tanulóhoz, akinek minden releváns adata rögzítve van a rendszerben! (Személyes adatok, Munkaügyi adatok, Elérhetőségi adatok: e-mail cím, lakcím, telefonszám)

Mentori támogatói nyilatkozat generálása az adminisztrátori felületen

Apáczai ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó Mentori támogatói nyilatkozat az intézményi adminisztrátorok számára a 'Dokumentumok / Apáczai ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó dokumentumok' szekcióban tölthető le. 

A Mentori támogatói nyilatkozat abban az esetben tölthető le, ha a tanulóhoz már hozzá rendeltük a mentor személyét a tanuló adatlapján.

Hogyan hozhatunk létre Apáczai mentorcsoportot?

Az adminisztrátor létre tud hozni Apáczai mentorcsoportokat. Az Apáczai mentorcsoport létrehozása a Nyilvántartás / Csoportok menüben végezhető el az +ÚJ funkciógomb megnyomásával. A felnyíló ablakban a csoport nevét, a csoport típusát (Apáczai mentorcsoport) és a feladatellátási helyet kötelezően meg kell adni. A csoportvezető személye mezőben a mentornak jelölt alkalmazottak választhatóak ki.  A "MENTÉS" gomb megnyomása után rögzítésre kerül a létrehozott csoport.

A mentorcsoport létrehozása után sorolhatóak be az érintett tanulók a csoportba a Tanulók besorolása / Tanulók besorolása osztályokból menüpontban.

További kérdésekkel kapcsolatban választ találhatnakGyakran Ismételt Kérdésekoldalon