Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mi az Apáczai Ösztöndíj?

A GINOP-6.2.9-VEKOP-20-2021-00001 azonosító számú „Ösztönzőrendszer kialakítása a szakképzésben – Apáczai ösztöndíjprogram” című kiemelt projekt keretében pályázat útján igényelhető támogatást biztosít a szakképző intézmények hátrányos helyzetű, jó tanulmányi eredményű tanulói számára.

Hogyan érhető el az Apáczai ösztöndíjprogram?

A szakképzési rendszer megerősítése során kidolgozott ösztöndíjrendszer új támogatási formával bővült a 2021/2022-es tanév második felétől. Az Apáczai ösztöndíjprogramban a szakképző iskolák és technikumok nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, 9. és 10. évfolyamosai kaphattak külön támogatást. A juttatás összege a tanulmányi eredményhez igazodva havi 16 ezer és 34 ezer forint között alakult.

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal a GINOP-6.2.9. kiemelt projekt megvalósításában ismét meghirdeti az „Apáczai ösztöndíjprogram – támogatás pályázat útján” pályázatát a 2022/23. tanévre.

Az új támogatási időszakra vonatkozóan a pályázatok benyújtásának feltételeiről a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal honlapján és az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt.honlapon közzétett „Pályázati kiírás és szabályzat” nyújt részletes tájékoztatást.

Kik vehetnek részt a programban?

A pályázat benyújtására nappali rendszerű szakmai oktatásban tanulói jogviszonnyal rendelkező, szakképző iskola, illetve technikum 9., 10. és 11. évfolyamának tanulói jogosultak. A rászorultsági helyzet és jó tanulmányi eredmény alapján a jogosult tanulók pályázatot nyújthatnak be a KRÉTA rendszer elektronikus pályázati felületén a kiírt pályázási időszakban. 

A részletes pályázati feltételek és dokumentáció a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal vagy az IKK Innovatív Képzéstámogató Központ honlapján érhető el.

Apáczai Ösztöndíj felület bemutatása, pályázat benyújtása

A videóban az  Apáczai Ösztöndíj felület bemutatása, pályázat benyújtása funkciót mutatjuk be.

A pályázati kiírásban foglaltak szerinti pályázat útján támogatás nyújtható, ha a tanuló az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:

  • Az első szakma megszerzéséhez kapcsolódóan - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanulók kivételével - szakképző iskola, illetve technikum 9., 10., vagy 11. évfolyam nappali rendszerű, olyan szakmai oktatásában tanulói jogviszonnyal rendelkezik, amelyre jogszabály alapján ingyenes részvételre jogosult;
  • A pályázat benyújtását közvetlenül megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatainak átlaga a 3,50-ot eléri vagy afölött van;
  • A pályázat benyújtásakor, vagy az azt megelőző öt évben kiállított határozat alapján hátrányos helyzetűnek minősül, vagy rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult.

A képzését biztosító intézmény által a pályázat benyújtására jogosult tanuló nevére kiállított Mentori támogató nyilatkozattal rendelkezik.


Tanulói felület

Az Apáczai ösztöndíjprogram támogatására a Pályázónak a KRÉTA rendszerben van lehetősége pályázatot benyújtani. Az alábbiakban lépésről - lépésre bemutatjuk hogyan tudja a tanuló pályázatát benyújtani.

Mentori felület

A KRÉTA rendszer - Apáczai Ösztöndíj Modul mentori felület funkcióinak részletes bemutatása tekinthető meg, mely fontos információkat tartalmaz a mentori teendőkkel kapcsolatban.