Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Hogyan tudja a tanuló pályázatát benyújtani?

Az Apáczai-Ösztöndíjprogramra pályázat benyújtása kizárólag a tanulói felületen lehetséges.

Miért nem jelenik meg az Apáczai Ösztöndíj "csempe" / menüpont a tanulói felületen?

A pályázat benyújtási szakasz végét követően, az Apáczai ösztöndíjprogram modul az érvényes regisztrációval rendelkező tanulóknál látható csak továbbra is.

Mi a teendő tanuló intézményváltása esetén?

A tanuló az új intézményben mutassa be a támogatási szerződését; ha a támogatási szerződés érvényes, akkor az intézményi adminisztrátor jelölje a tanulót “Támogatási szerződéssel rendelkezőnek”. A pályázat újbóli benyújtására azért is szükség van, mert történhetett változás a támogatást biztosító iratokban.

Ezt követően a diáknál megjelenik a pályázói felület, ahol újból be kell nyújtania a pályázatát.

A tanulónak szükséges feltölteni a vonatkozó dokumentumokat (amelyeket egyszer már beküldött). Az Egyéb dokumentumokhoz töltse fel a tanuló a Támogatói okiratát is, mert ezzel a pályázat kezelése jelentősen gyorsítható. Az új intézményéből ezen felül az új mentorához kapcsolódó nyilatkozatot is csatolnia kell.

Mi a teendő, ha az alkalmazott felületére belépve nem elérhető a bankszámla szám kitöltésének lehetősége?

A bankszámla szám rögzítésének lehetősége csak azon Apáczai mentori feladatot ellátó alkalmazottak számára jelenik meg, akiknek az Apáczai mentor jelölőnégyzet is aktív az alkalmazott munkaügyi adatlapján. A mentor jelölőnégyzet akkor aktív, ha a megfelelő elérhetőségi adatok is kitöltésre kerültek! (telefonszám/e-mail cím/lakcím)

Hol tudom jelölni az alkalmazottat mentornak?

A Nyilvántartás / Alkalmazottak / Elsődleges munkaügyi adatok lapfül /Egyéb munkaügyi adatok szekció utolsó értékeként elérhetővé vált az "Apáczai mentor" jelölőnégyzet, amivel "Az Apáczai ösztöndíjprogramban mentorként résztvevő alkalmazott." jelölése válik lehetővé. Mentornak azon alkalmazottak jelölhetőek, akiknek az elérhetőségi adatai kitöltésre kerültek (telefonszám/e-mail cím/lakcím) az alkalmazott adatainál. 

Mi a teendő, ha nem engedi a rendszer az érintett alkalmazott Mentornak jelölését az alábbi hibaüzenetre hivatkozva:  "Mentori adatok megadása kötelező!  Kérjük, minden mentori megállapodáshoz szükséges adatot rögzítsen az alkalmazotthoz!" ?

Csak azon alkalmazottakat lehet az Apáczai Ösztöndíjprogramban mentorként jelölni, akinek minden releváns adata rögzítve van a rendszerben. Az alábbi adatok hiánytalan kitöltése esetén jelölhető/menthető csak a mentor jelölőnégyzet az alkalmazott munkaügyi adatlapján:

 • Mentor neve (előtag/családi név/utónév)
 • Születési név (előtag/családi név/utónév)
 • Születési hely 
 • Születési idő
 • Anyja neve
 • Oktatási azonosító
 • Állandó lakcím (település)
 • Állandó lakcím (irányítószám)
 • Állandó lakcím (cím)
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • TAJ-szám
 • Adóazonosító jel
 • SZTSZ szám (állami intézmények esetében)

Ellenőrizni kell továbbá, hogy a mentor alkalmazott rendelkezik-e:

 • a rendszerben megadott bankszámlaadatokkal;
 • a rendszerben megadott nyugdíjadatokkal.

Amennyiben a fenti adatok közül valami nincs kitöltve, akkor figyelmeztető üzenetet jelenít meg a rendszer: Mentori adatok megadása kötelező!  Kérjük, minden mentori megállapodáshoz szükséges adatot rögzítsen az alkalmazotthoz!

Hogyan tudom beállítani az Adminisztrációs rendszerben, hogy ki az Apáczai ösztöndíjra jogosult pályázó (tanuló) mentora?

Tanulói adatok/Szakképzési juttatások/Apáczai ösztöndíjprogram menüpontban van lehetőség megadni, hogy az adott tanulóhoz melyik mentornak jelölt alkalmazott lesz az Apáczai ösztöndíjprogramban kijelölt mentor.

Fontos, hogy először az érintett alkalmazottat a munkaügyi adatlapján mentornak jelöljük!

Hogyan tudom a mentori támogatói nyilatkozatot kinyomtatni az admin felületen? 

Az Admin a Dokumentumok/Apáczai ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó dokumentumok szekcióban a Mentori támogató nyilatkozat-ra kattintva letöltheti! Fontos, hogy a Mentori támogatói nyilatkozat abban az esetben tölthető le, ha tanulóhoz már hozzá rendeltük a mentor személyét a tanuló adatlapján.

Mi a teendő, ha az alábbi figyelmeztetések jelennek meg a diákok mentorcsoportba sorolásakor?

Figyelem, nem egyező Apáczai mentor! Kérjük a tanulót a hozzárendelt Apáczai mentor csoportjába sorolja be! 

 • Csak azon mentor mentor csoportjába sorolható be egy tanuló, akihez előzetesen mentoráltként hozzá lett kapcsolva. 

A tanuló Apáczai mentorcsoporthoz van rendelve, a mentor személye nem módosítható. Kérjük, először szüntesse meg a beállítást a Csoportok felületen!

 • Mentorcsoportba sorolt tanulónál nem lehetséges megváltoztatni a mentor személyét. 

Az oktató Apáczai mentorcsoporthoz van rendelve a rendszerben, így a jelölés nem törölhető. Kérjük, először szüntesse meg a beállítást a Csoportok felületen!

 • Amennyiben a csoportvezető mentornál (alkalmazottnál) a munkaügyi adatlapján a mentorjelölőnégyzetet deaktiválni szeretnék, az nem lehetséges. 

Mentorként hol adhatom meg a bankszámlaszámra vonatkozó adataimat?

A bankszámla számra vonatkozó adatokat a rendszerbe bejelentkezve a Profil menü/Személyes adatlapján van lehetőség megadni.  Abban az esetben ha nem elérhető, kérjük vegye fel a kapcsolatot az intézményi KRÉTA Adminisztrátorral, hogy a mentornak jelölés megtörtént-e az Adminisztrációs rendszerben.

Mely tanulói adatok ellenőrzése, kitöltése szükséges Adminként?

 • a tanuló a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek megfelel-e,
 • amennyiben igen, a jogosultsági feltételeknek megfelelően kerültek-e beállításra a Tanuló adatai az Adminisztrációs rendszerben (Tanulói adatok/Szakképzési juttatások/Apáczai ösztöndíjprogram, illetve a Tanuló évfolyama, a Tanuló Tanulói adatai/Szociális adatoknál bejelölésre kerültek-e szükséges adatok HH vagy RGYK),
 • tanuló osztályának évfolyambeállítása megfelelő-e
 • a tanuló bankszámla adatai kitöltésre kerültek-e
 • a tanuló adatlapján mentor beállítása megtörtént-e
 • ezt követően a Mentori támogatói nyilatkozat generálása megtörtént-e
 • intézményváltott tanuló esetében jelölni kell a tanuló adatlapján, hogy "Apáczai támogatási szerződéssel rendelkező", mely jelölés hatására a tanulónál elérhetővé válik az Apáczai csempe

Mely alkalmazotti adatok kitöltése, ellenőrzése szükséges Adminként?

 • Elsődleges munkaügyi adatok megfelelő kitöltése hiánytalanul megtörtént-e? (személyes adatok, elérhetőségi adatok, bankszámla szám)
 • Amennyiben igen, úgy mentornak jelöltük-e az alkalmazottat az adatlapján a Szakképzési juttatások / Apáczai ösztöndíj szekcióban

Adminként tudjuk létrehozni az Apáczai mentorcsoport típusú csoportokat, melybe az érintett tanulókat besorolhatjuk, melyhez az adott csoportvezetőt is hozzá tudjuk rendelni.

Apáczai Ösztöndíjjal kapcsolatos kérdéseimmel kapcsolatban milyen elérhetőségen érdeklődhetek?

Ha az Apáczai ösztöndíjprogram kapcsán kérdése van, segítségre van szüksége, forduljon az ügyfélszolgálathoz, az alábbi címen: ugyfelszolgalat.apaczai@nive.hu.