Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Áttekintés

A végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának csökkentésére irányuló EU 2020 stratégia célkitűzéséhez kapcsolódva hazánk – más európai országhoz hasonlóan – a végzettség nélküli iskolaelhagyók arányának 10%-ra csökkentését vállalta 2020-ig. A végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének alapja a köznevelési rendszerben tanulmányokat folytató, de lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók kiemelt, komplex támogatása, ami a köznevelési rendszer szintjén elsősorban a korai iskolaelhagyással kiemelten érintett köznevelési intézmények fejlesztésével, illetve az ezen intézmények és pedagógusaik számára nyújtott szakmai szolgáltatások biztosításával érhető el. A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. vhr.) 2016. november 19-ével hatályba lépő módosítása a korai iskolaelhagyás, az iskolai lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer működtetésének országos szintű bevezetését és az ezzel összefüggő intézményi és állami feladatok megkezdését szolgálja. Az Nkt. vhr. módosítására az Nkt. 94. § (4) bekezdés x) pontjában foglalt rendelkezés ad felhatalmazást.

Lemorzsolódással veszélyeztetett tanuló – a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 4. § 37. pontja értelmében – az a tanuló, akinek az adott tanévben a tanulmányi átlageredménye közepes teljesítmény alatti vagy a megelőző tanévi átlageredményéhez képest legalább 1,1 mértékű romlást mutat, és esetében komplex, rendszerszintű pedagógiai intézkedések alkalmazása válik szükségessé.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nkt. vhr.) 1. § (2) bekezdés 21. pontja értelmében a köznevelési információs rendszer (a továbbiakban: KIR) részeként működtetett korai jelző- és pedagógiai támogató rendszer célja, hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók számának csökkentése érdekében pedagógiai-szakmai támogatást nyújtson az érintett tanulók, pedagógusok, intézmények és fenntartóik számára.

ESL adatszolgáltatás teljesítése

Az ESL adatszolgáltatást az Oktatási Hivatal rendszerén keresztül kell az intézményeknek benyújtani! A KRÉTA rendszer csak támogatást nyújt a szükséges adatszolgáltatáshoz és a KRÉTA rendszerben tárolt adatok összesítéséhez!

Részletes információk az ESL adatszolgáltatásról az Oktatási hivatal honlapján

AZ ESL adatszolgáltatás támogatása a KRÉTA rendszerben

A KRÉTA rendszer támogatja az ESL adatszolgáltatáshoz szükséges tanulói adatok előállítását.

ESL támogatás

A KRÉTA rendszer csak a KRÉTA rendszerben - az adatszolgáltatáshoz szükséges - adatok összegyűjtésében nyújt segítséget, támogatást az intézményeknek, a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási kötelezettséget nem helyettesíti!

A KRÉTA rendszerben az ESL adatszolgáltatás támogatásához válasszuk ki az  (Adatszolgáltatások) menüpontot.

A lenyíló menüpontban érhető el a menüpont megnyitásának időpontjának megfelelően aktiválódott félévi OH ESL adatszolgáltatás:

A menüpontot megnyitva megjelenik az adott félévre érvényes ESL felület:

Az adatok megjelenítéséhez szükséges, hogy az intézmény kiválassza a megfelelő Feladatellátási helyet a legördülő listából, majd aktiválja a kiválasztást a "KERESÉS" gombbal:

A megjelenő értékek feltöltik a LEMORZSOLÓDÁSSAL VESZÉLYEZTETETT TANULÓK és AZ ADATSZOLGÁLTATÁSI IDŐSZAK FÉLÉVÉNEK ÉRTÉKELÉSÉNÉL, MINŐSÍTÉSÉNÉL EGY VAGY TÖBB TANTÁRGYBÓL ELÉGTELEN (1) OSZTÁLYZATOT KAPOTT táblázatokat adatokkal.

A felületen megjelenő adatokat az oldal tetején lévő  gomb segítségével exportálhatóak ki külső (xlsx) file-ba.

Bizonyos esetekben szükséges lehet a megnyíló táblázatban engedélyezni a szerkesztési nézetet. Ez a felhasználó saját számítógépének beállításaitól függhet!

Ezt követően a táblázatban megjelenő értékeket az intézmény saját maga is szerkesztheti, felhazsnálhatja.

e-Napló adatok

Az ESL adatszolgáltatáshoz bizonyos adatok összesítését a rendszer csak akkor tudja végrehajtani, ha az intézmény a KRÉTA e-naplóját is használja.