Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Értesítők nyomtatása

A KRÉTA rendszerben található félévi értesítők kinyomtatásához szeretnénk segítséget nyújtani, mivel a különféle böngészők más-más nyomtatási beállításokat használnak, tesznek elérhetővé. Javasoljuk, hogy a létrehozott dokumentumokat mentsék el, majd Acrobat Reader© használatával nyomtassák ki. A program ingyen letölthető a https://get.adobe.com/hu/reader/ címen.

Kétoldalas nyomtatás

Bármelyik dokumentumot is nyomtatják ki, bármilyen beállítással, arra minden esetben figyeljenek, hogy ne kétoldalas nyomtatást használjanak!

Word formátumú dokumentumok

Egyes esetekben az értékelések kis mértékben „átlóghatnak” a következő oldalra, ami egy kis átalakítással elkerülhető lenne. Ilyen esetekben megoldás lehet, ha az érintett dokumentumot nem PDF, hanem Word fájlként hozzák létre. Mivel ez a formátum szerkeszthető, itt el lehet végezni azokat az apró változtatásokat, amivel csökkenthető az oldalak száma.

Az értesítőkben, bizonyítványokban a tantárgyak sorrendjének meghatározása

A bizonyítványokban a tantárgyak sorrendjét a tantárgy kategória határozza meg. A tantárgykategóriák sorszámozását a "Nyilvántartás-Adatszótárak" funkcióban a tantárgykategória adatszótár szerkesztésével (a sorszám mező módosításával) lehet beállítani. 

Félévi / Év végi értesítők 

Félévi értesítők formátumai

A félévi értesítők több különböző formátumban és méretben nyomtathatók ki a KRÉTA rendszerből. Az értesítőkben tartalmilag azonos adatok jelennek meg, csak formai eltéréseket tartalmaznak. 

Félévi / Év végi értesítő

A4-es méretben elérhető dokumentum, amit egyszerűen, minden speciális beállítás nélkül, álló tájolással lehet kinyomtatni.

Félévi / Év végi értesítő (ellenőrzőben elhelyezhető)

A5-ös méretben kinyomtatható, félbehajtva a „régi típusú” ellenőrzőkönyvbe (pl. A.Tü.102/K.r.sz. számú nyomtatvány) helyezhető, kéthasábos dokumentum. Az első hasáb a tanuló eredményeit, a második a mulasztásokat, feljegyzéseket és egyéb információkat tartalmazza. A dokumentumot fekvő tájolással kell kinyomtatni, így egy oldalra két tanuló értesítője fér ki. Ezt úgy tudják beállítani, hogy a nyomtatáskor az Oldal méretezése és kezelése csoportban a Több gombot választják, és az Oldal/ív mezőbe kettőt adnak meg.

Félévi / Év végi értesítő (ellenőrzőben elhelyezhető A/5 méretben)

A4-es méretben kinyomtatható, félbehajtva a „nagyméretű” ellenőrzőkönyvbe (pl. K.KÜ.5351. számú nyomtatvány) helyezhető, kéthasábos dokumentum. Az első hasáb a tanuló eredményeit, a második a mulasztásokat, feljegyzéseket és egyéb információkat tartalmazza. A dokumentumot fekvő tájolással kell kinyomtatni.

Félévi / Év végi szöveges értesítő (1-4. osztály)

A4-es méretben elérhető dokumentum, melyet egyszerűen, álló tájolással kell kinyomtatni. A tanulók tantárgyának számától, és az ezekhez megadott szöveges értékelés hosszától függően ez akár két oldalas is lehet. Ebben az esetben érdemes lehet kétoldalas nyomtatást használni, azonban ügyelni kell arra, hogy ha a többi tanuló értékelése egy oldalra is kifér, akkor a nyomtatást csak több lépésben lehet végrehajtani.

Félévi / Év végi szöveges értesítő füzet (1-4. osztály) / Bizonyítvány pótlap

A4-es méretben letölthető dokumentum, melyből megfelelő nyomtatási beállítás esetén egy A5-ös „füzet” hajtható (az év végén nyomtatható bizonyítvány pótlaphoz hasonlóan). Ennek első oldalán a tanuló adatai, második (és esetleg harmadik) oldalán a szöveges értékelések, utolsó oldalán pedig a mulasztások és feljegyzések szerepelnek.

A nyomtatást ebben az esetben csak tanulónként lehet elvégezni, mivel nem mindegy, hogy a tanuló értékelése egy vagy két oldalon jelenik meg. Ezt úgy tudják beállítani, hogy a nyomtatáskor az Oldal méretezése és kezelése csoportban a Füzet gombot választják, majd a Nyomtatandó oldalak blokkban az Oldalak mezőben megadják azokat az oldalakat, melyeken az aktuálisan nyomtatandó tanuló adatai találhatók.

Az előző bekezdésben leírt probléma kezelésére vezettük be a "...kétoldalas nyomtatáshoz" típusú dokumentumokat, melyek már eleve 4-1-2-3 oldalsorrendben tartalmazzák az adatokat, így a füzet elrendezés helyett már egyszerű kétoldalas nyomtatással is el lehet végezni az iratok kinyomtatását, így ezt nem kell tanulónkét megtenni. Ilyen esetben az Oldal méretezése és kezelése csoportban a Több elemet kell választani, két oldalt beállítani (ez az alapértelmezés), és a Rövid oldal menti tükrözés opciót jelölni.

Mivel az iskolák által leggyakrabban használt bizonyítvány pótlap mérete kisebb, mint a szabványos A4-es méret (hogy a félbehajtott füzet behelyezhető legyen a bizonyítvány végén kialakított fülbe), ehhez is készítettünk egy dokumentumot, ahol a generált PDF mérete 275 mm X 200 mm.

Egyes esetekben, ha a PDF dokumentumot füzet elrendezésben akarjuk kinyomtatni, akkor automatikusan a beállított papírméret alapján kerül kinyomtatásra az értesítő, és nem a megadott méretben. Ilyenkor azt lehet tenni, hogy a Nyomtatási felületen elérhető, Oldalbeállítás gombra kattintva egyedi méretet választunk és adjuk meg annak értékét, vagy ha ez nem elérhető, akkor a "16K" nevű méretet kell beállítani, ami egy 270 mm X 195 mm-es formátumot jelent.

Félévi / Év végi szöveges értesítő füzet (1-4. osztály) kétoldalas nyomtatáshoz / Bizonyítvány pótlap kétoldalas nyomtatáshoz

Ez a formátum annyiban tér el az előző pontban leírtaktól, hogy automatikusan a 4-1-2-3 oldal sorrendben jön létre a PDF állomány, így egyszerűen csak ki kell nyomtatni kétoldalas nyomtatással. Minden esetben ellenőrizni kell, hogy mindegyik tanulóhoz négy oldal tartozik-e, mivel ennél kevesebb vagy több oldal esetén el fognak csúszni a további lapok. Ilyen esetben ki kell hagyni az érintett tanulót/tanulókat a generálásból, és külön rendezni az ő értesítőjét, bizonyítvány pótlapját.