Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »


Szakképző intézmények specilításai

Az alábbi fejezetekben leírt specialitások csak az Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) felügyelete alá tartozó szakképző intézményekre vonatkoznak!

Képzés típusa

 A képzés típusának meghatározásakor az alábbi lehetőségek valamelyikébe kell besorolni az osztályokat.

  • szakközépiskola
  • szakközépiskola két éves érettségire felkészítő szakasza
  • szakgimnázium
  • Szakképzési HÍD
  • Speciális szakképzés

 Ágazgat, szakmacsoport meghatározása

 Azokban az esetekben, amikor egy osztályban vegyesen vannak tanulóink, azaz több ágazatból, az adat megadásánál "Na"-t (nem releváns adat) kell megjelölni, és majd diákonként kell a szakképesítéseket megadni.

Képzés munkarendje:

  • NR nappali rendszer
  • FN felnőttoktatás nappali
  • FE felnőttoktatás esti
  • FL felnőttoktatás levelező

Jelen pillanatban a rendszer a felnőttképzésre nem terjed ki, ezért a felnőttképzésben induló osztályokat nem kell feltűntetni.

Osztály elnevezése

Az osztályok elnevezésére külön iránymutatást nem adunk, az intézményekben megszokott osztálynevek használhatóak.

  • No labels