Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Nemzetiségi dokumentumokkal kapcsolatos bővebb információk

Záradékot létrehozni három helyen lehet a KRÉTA rendszerben:

  1. Osztályfőnökként az Osztály tanulói menüpontban
  2. Adminisztrátorként a tanulók ki- vagy átsorolásakor
  3. Adminisztrátorként a Besorolások módosítása, javítása menücsoportban

Záradékolás osztályfőnökként

Az osztályfőnökök (illetve osztályfőnök helyettesek) záradékot az Osztályfőnöki feladatok főmenü, Osztály tanulói menüpontjában adhatnak a tanulóknak. A tanulók adatsorának végén található  ikonra kattintva, a tanulói adatokat tartalmazó felnyíló ablak bal oldalán található Záradék fület választva írható be a megfelelő záradékszöveg.

Azon osztályfőnökök (vagy osztályfőnök helyettesek) esetében, akik több osztályban is ellátják ezt a feladatot, illetve az ún. szuperosztályfőnökök (olyan alkalmazott, akinek napló és admin jogosultsága is van), több osztály adataihoz is hozzáférhetnek, így ők először a szűrési felületen kell, hogy kiválasszák a megfelelő osztályt.

Záradék szerkeszthetősége osztályfőnökként

Ez a funkció csak akkor érhető el, ha az adminisztrátori rendszerben, a Nyilvántartás / Testreszabás menüpontban ezt engedélyezték a pedagógusok számára. Itt a Tanulói adatok kezelése csoportban kell IGEN értékre állítani az "Osztályfőnök módosíthatja osztályába járó tanulók adatait", az "Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók évközi záradékát" és az "Osztályfőnök kiegészítheti az osztályába járó tanulók ki- vagy átsorolási záradékát" kapcsolókat.

Záradékolás ki- vagy átsoroláskor (csoportos záradékolás)

A tanulók számára rögzíthető záradék a Tanulók besorolás főmenü alatt található Tanulók áthelyezése és Kiiratkozás menüpontokban is, valamint a következő tanévet aktiválva az Osztályok léptetése funkcióban. Itt egyszerre több tanuló számára is rögzíthető azonos záradékszöveg.

Záradékok kiegészítése, javítása, törlése

A korábban felvett záradékok módosíthatók, kiegészíthetők, törölhetők,a Tanulók besorolás főmenü, Osztályok tanulóinak listája és Osztályokból kiírt tanulók listája pontjaiban. ahol akár teljesen új záradékszövegek is rögzíthetők. Itt is lehetőség van több tanuló záradékának egyszerre történő megváltoztatására, a többes módosítás használatával, ha a tanulókat kijelölik a nevük előtt található jelölőnégyzettel, majd a  gombra kattintunk.

Tévesen felvett záradékok törlése

Tévesen felvett záradékokat úgy törölhetünk csoportosan, ha az érintett tanulókat kijelöljük, és többes módosítás használata közben egyetlen szóközt írunk a Tanuló záradéka mezőbe.


Záradék keltezése

Mivel a KRÉTA rendszerben nem tároljuk külön az egyes záradékok dátumát, illetve a záradékolás dátuma sem feltétlenül egyezik meg a záradék keltezésben feltüntetendő értékkel, ezért a keltezés a záradékszöveg részét képezi, azaz a záradékszöveg után (új sorban) a keltezést is be kell írni manuálisan.

Nevelőtestület határozata

Mivel nem különböztetjük meg az "egyszerű" záradékokat a nevelőtestület határozatától, ezt a szöveget is meg kell adni az érintett záradékok előtt, ha ilyen formában szeretnénk látni a hivatalos nyomtatványokon.