Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen írhatunk ki, módosíthatunk vagy törölhetünk tanórát a kiválasztott terem órarendjében.

Tantárgynevek megjelenítése

Az órarendben a tantárgynevek rövid neve jelenik meg!

Minden esetben válasszuk ki a bal oldali keresősávban a megfelelő tantermet, majd kattintsunk a  gombra. A dátumválasztó gombokkal állítsuk be azt a hetet, amely héten/héttől/hétig szeretnénk órarendi módosítást végezni.


 Tanóra felvétele
 1. Válasszuk ki azt a napot és annak megfelelő óráját, ahova tanórát szeretnénk rögzíteni.
  • Ha a felületen az óraszámos téglalap fölé visszük a kurzort, akkor a szaggatott vonallal határolt téglalap  zöld hátterűvé válik .
  • Ha a megfelelő órán állunk, kattintsunk rá, melynek hatására egy új ablak nyílik meg.
 2. A felnyíló ablakban ki kell töltenünk azokat a mezőket, amelyek a tanóra megadásához szükségesek.
  • Pedagógus: válasszuk ki a tanórát tartó pedagógus nevét a legördülő listából.
  • Foglalkozás: a pedagógus neve mellett található legördülő listából lehet kiválasztani a foglalkozást. A listában csak a kiválasztott pedagógus adott csoporthoz tartozó TTF-beli órái jelennek meg.
  • Helyiség: inaktív mező, a keresésnél kiválasztott terem megnevezése jelenik meg a mezőben.
  • Hetirend: a legördülő listában, az Adatszótárakban megadott hetirend értékek közül kell választani.
   • A Minden héten lehetőséggel az összes hétre rögzíthetjük az órát.
   • A további lehetőségekkel csak azokra a hetekre rögzítjük a tanórát, amelyekre a választott hetirendet beállítjuk (pl. A hét, B hét).
  • Csengetési rend: A Nyilvántartás / Beállítások / Csengetési rend menüpontban megadott csengetési rendekből lehet itt választani. Alapértelmezetten az aktív csengetési rend jelenik meg a mezőben.
  • Óraszám/Óra kezdete/Óra vége: a kiválasztott napon belül adhatunk meg másik órát vagy más időintervallumot, ha nem oda szeretnénk rögzíteni a tanóránkat, ahova kattintottunk az órarendben.
 3. A felület alján található gombok közül arra kattintsunk, amely a céljainknak megfelelő változást hozza létre.
  • : Ekkor a tanóra a tanévben végig megjelenik.
  • : Ekkor a tanóra csak a kiválasztott hétig jelenik meg a naplóban.
  • : Ekkor a tanóra csak a kiválasztott héttől kezdődően jelenik meg a naplóban.
  • : Ekkor csak egyetlen tanóra kerül a naplóba a kiválasztott hétre/napra.
  • : Ekkor egyetlen órát sem rögzítünk a naplóban.


Óraszám módosítása

Óraszámot, vagy Óra kezdetete, Óra vége mezőértéket csak indokolt esetben állítsunk, és kiemelten figyeljünk oda, hogy a megváltoztatott adatok illeszkedjenek egymáshoz (pl. ha az óraszámot átállítunk, akkor igazítsuk hozzá az óra kezdő és vége időpontját is!)

Ha a tanóra rögzítése közben ütközés lép fel a pedagógus, a tanuló csoport vagy a terem vonatkozásában, akkor arról figyelmeztetést kapunk.

Azokban az intézményekben, ahol a második félévre új órarendet visznek fel, érdemes az első félévi órarendet a félév utolsó hetére felvenni az gombbal, a második féléves órarendet pedig a második félév első hetére rögzíteni az  funkcióval.

 Párhuzamos óra

Azokban az esetekben, amikor egy teremben több tanár tart órát párhuzamosan (pl. testnevelés órák tartása egy tornacsarnokban), akkor szükségessé válik egy tanórára több órát is rögzíteni.

 • Ilyenkor vagy a bontott csoportokhoz vehetjük fel az órákat külön-külön, vagy a bontásban tanító tanároknál tehetjük ezt meg, vagy az egyik óra rögzítése után, újra ezt az órát választva, a gombra kattintva vehető fel újabb óra.
 Tanóra módosítása
 1. Válasszuk ki a módosítani kívánt tanórát, kattintsunk rá a megfelelő héten.
 2. Megváltoztathatjuk a Foglalkozást, a Helyiséget, vagy az Érvényességi idő kezdetét illetve végét.
 3. Kattintsunk a gombra.

Ha van már naplózott tanóra az eredeti érvényességi időszakon belül, akkor a módosított adatú foglalkozások a meglévő órák mellett, új tanóraként fognak megjelenni. Ezt elkerülendő, ha már vannak naplózott órák, akkor a foglalkozás adatait ne módosítsuk, hanem zárjuk le a funkcióval, majd vegyük fel ettől a héttől az órát a módosított adatokkal.

 Tanóra törlése
 1. Válasszuk ki a törölni kívánt órát, kattintsunk rá a megfelelő héten.
 2. A felület bal alsó sarkában található gombok közül arra kattintsunk, amely a céljainknak megfelelő változást hozza létre.
  • : Ekkor csak azt a tanórát töröljük a naplóból, amire rákattintottunk.
  • : Ekkor a kiválasztott órától kezdődően törlődnek a tanórák.
  • : Ekkor a kiválasztott óráig törlődnek a tanórák.
  • : Ekkor a tanév összes órája törlődik.

Ha van már naplózott tanóra a törlendő időszakon belül, akkor ezek "mögül" kikerül az órarend, és egyedi óraként maradnak meg az érintett pedagógus órarendjében.