Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az első tanítási napot igen sokféleképpen szokták kezelni az iskolák. Általánosságban elmondható, hogy a Kirándulás, közművelődés, külső program ... oldalon leírt eljárással bármilyen órarend megvalósítható a tanév első tanítási napjára, de mivel ez az első órarendi nap, akár egyszerűbben is eljárhatunk.


 Ha a "normál" órarend szerint folyik a tanítás...
  • Ebben az esetben semmilyen teendő nincsen, az órarend maradhat a manuálisan vagy importálással rögzített formájában.
 Ha a "normál" órarend első három óráját tartjuk meg...
  • Ebben az esetben sem kell módosítani a rögzített órarenden, de a 'Tanév rendjében', az 'Első tanítási nap' elemnél egy korábban rögzített rövidített csengetési rendet kell megadni. Ha felveszünk például egy három elemből álló csengetési rendet, és azt állítjuk be az 'Első tanítási nap'-hoz, akkor az órarendekben csak az első három óra fog megjelenni, a további órákat nem kell külön törölni.
  • A Tanári és/vagy Osztály órarendeknél manuálisan is törölhetjük a negyedik és további órákat.
 Ha csak három osztályfőnöki órát tartunk...
  • Ha már felvettünk órarendi elemet az első napra, akkor ezeket törölni kell. Ezt meg lehet tenni manuálisan, tanóránként vagy a 'Tanév rendjében', ha az első tanítási napra 'Üres órarend'-et állítunk be.
  • Ha töröltük az órákat, vagy az iskola órarendjét csak a második naptól töltöttük fel, akkor megnyílik a lehetőség arra, hogy rögzítsük az első nap osztályfőnöki óráit. Ezt szintén megtehetjük manuálisan vagy importálással. Az importálásnál nagyon körültekintően járjunk el, mivel itt csak az első nap órarendjét kell feltölteni és ha nem megfelelően töltjük ki az érvényességi idővel ellátott import táblázatot vagy nem megfelelően adjuk meg az órarend érvényességének kezdetét és végét, akkor más napok órarendje is törlésre, felülírásra kerülhet, amit ez után pótolni, javítani kell.
 Ha a "normál" órarendünk első három óráját osztályfőnökire cseréltük...
  • Ilyenkor manuálisan lehet az összes osztály első három óráját törölni, és osztályfőnöki órát felvenni helyettük.
  • A módosítás megoldható importálással is, de ebben az esetben a meglévő órarend exportálása, annak módosítása, majd importálása az első tanítása napra (ügyelve az érvényességi időre!), hasonló nagyságú munkát jelenthet, mint az órarend manuális módosítása.