Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A magyar köznevelési intézményekben, valamint megszűnésük esetén azok jogutód intézményében lehetőség van a valaha vele jogviszonyban álló tanulók, illetve gondviselőik számára a végzettséget vagy érdemjegyeket igazoló dokumentumokról hiteles másolatot készíteni kérésük alapján.

Az igénylést a gondviselő vagy a tanuló kezdeményezi a kérelem benyújtásával (amennyiben az e-Ügyintézési rendszerhez nem rendelkezünk felhasználói jogosultsággal, akkor ideiglenes felhasználói regisztráció-val igényelhetünk belépési jogosultságot.) 


Ügyintézési határidő

Az ügyintézési határidőt minden esetben az intézmény Szervezeti és Működési Szabályzata (SZMSZ) vagy Házirendje szabályozza.


Az elektronikus űrlap kitöltésének a menete:

  1. A tanuló személyes adatait a tanuló hivatalos okmányai alapján szükséges megadni.
  2. A bizonyítványt kiállító intézmény neve mező ún. önkitöltő-típusú mező, amely azt jelenti, hogy a szövegmező kitöltésekor az első három karakter megadásával a program megjeleníti a rendszerben tárolt, nevében az adott karaktersort tartalmazó intézményeket a keresés megkönnyítése és meggyorsítása érdekében. 
  3. A 'Tanulói jogviszony kezdete' és a 'Tanulói jogviszony vége' dátumbeviteli mezőket a  - (dátumválasztó)-ikonra kattintva rögzítsük.
  4. Abban az esetben amennyiben a dokumentum kiállítása névváltoztatás miatt szükséges, akkor ezt a jelölőnégyzetben történő pipálással jeleznünk kell.
  5. A kérelem indoklása nem kötelező, de ha a megjelölt kérelem benyújtási okot indokolni szeretnénk, akkor ebben a szabadon szerkeszthető szöveges beviteli ablakban tehetjük ezt meg.
  6. Amennyiben a kérelmünkhöz dokumentumot szeretnénk csatolni, azt  Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.
  7. A kérelmünk előnézeti megtekintését és beküldését a rendszerbe szintén Az e-Ügyintézés folyamataiban általánosan alkalmazott adatkezelési műveletek oldalon leírtak szerint tehetjük meg.


Megszemélyesített ügyirat megtekintése

A beküldést követően a rendszer a kérelmünket automatikusan ügyiratszámmal és iktatószámmal látja el (ezt nevezzük megszemélyesített ügyiratnak), amely megtekinthető és pdf-formátumban letölthető a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületről.


A 'Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése' e-Ügyintézési folyamat határozattal és a másodlat kiadásával zárul, amely szintén a 'Folyamatban lévő ügyek'-felületen tekinthető meg vagy onnan pdf-formátumban tölthető le.


A KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) e-Ügyintézés (Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer) moduljának Gondviselői/Szülői/Tanulói felület bemutató vidója a Bizonyítvánnyal kapcsolatos ügyintézés ügycsoport Bizonyítvány- vagy törzslapmásodlat igénylése témában.