Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 6 Current »

Új tanítás nélküli munkanap felvétele a tanév rendjébe

A tanév rendjében lehetőség van olyan napok megadására, amikor nincs tanítás az iskolában. Az ilyen napok lehetnek pl. a tanári értekezletek napja, tehát ilyen értelemben olyan napokat kell tanítás nélküli munkanapnak jelölni, amikor nincs gyerek az iskolában. Az ilyen naptípusokhoz állítsuk be az 'Adatszótárak' menüpontban, hogy ne legyen sorszámozott, és ne lehessen se tanórai, se tanórán kívüli foglalkozást rögzíteni.

A KRÉTA rendszerben a tanítás nélküli munkanapok felvételéhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'BEÁLLÍTÁSOK' blokkjának 'Tanév rendje' menüpontját!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük a tanév rendjében az új tanítás nélküli munkanap felvételét!
 3. A 'Tanévrend felvétele' ablakban adjuk meg az új tanítás nélküli munkanap adatait!

  Kötelező adatok megadása

  Az új tanítás nélküli munkanap felvételénél a 'Tanév', 'Dátum', 'Naptípus' kötelezően megadandó adatok!

  A 'Naptípus'-nál a 'Tanítás nélküli munkanap' elemet válasszuk, vagy egy olyat, ahol beállítottuk, hogy ne lehessen felvenni órákat az órarendbe!
 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!

 5. A mentés után a tanév rendjét tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Tanítás nélküli munkanap

A tanítás nélküli munkanapokra nem lehet tanórát rögzíteni!

 • No labels