Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A tanév rendje tartalmazza az iskolai tanévvel kapcsolatos speciális napokat (első tanítási nap, őszi, téli, tavaszi szünet napjai, munkaszüneti napok, iskolai tanítás nélküli munkanapok, tanítás nélküli pihenőnapok, utolsó tanítási napok, ...). Ezeket egyrészről a rendszer automatikusan feltölti a tanév eleji frissítés során az emberi erőforrások minisztere által elrendelt tanév rendje szerint, másrészről az intézmény veheti fel, mert pl.

a tanév rendjéről szóló EMMI rendelet alapján

a tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott pedagógiai célra az általános iskolában hat, a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban, szakközépiskolában és szakiskolában hét, a szakgimnáziumban nyolc munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap kizárólag pályaorientációs célra használható fel.

A tanév rendjének meghatározása alapvetően befolyásolhatja az elektronikus napló működését (pl. tanítási szünetre nem lehet tanórát rögzíteni), ezért

ha egy adott napra nem tud az elektronikus naplóban tanórát felvinni, feltétlenül ellenőrizze a tanév rendjét is!

A tanév rendjébe további – az intézményvezető hatáskörébe tartozó – napokat is fel lehet venni, így rögzíteni lehet a rendkívüli tanítási napokat, rendkívüli szüneteket, vagy egyéb naptípusokat is.

A tanév naptárában a tanítási napok és a tanév rendjében szereplő napok automatikusan kerülnek meghatározásra, tehát csak a tanév rendjétől eltérő napokat kell rögzíteni!


Tanévek kezelése

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy a speciális napok létrehozása, törlése, módosítása mindig az aktuális tanévben történik! 

 További információk a tanévek kezeléséről

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A felület tetején található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatóak az elérhető tanévek.

Az aktuális tanévet kiválasztva a rendszer minden felülete az aktuális tanév szerint tölt be. A következő tanévet kiválasztva a rendszer minden felülete a következő tanév szerint kerül betöltésre. Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és következő tanévet, amennyiben a rendszerben a következő tanévre vált, a KRÉTA fejlécének a színe megváltozik.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor minden esetben a megfelelő tanévben végezzék el a változtatásokat!

Fontos tudni, hogy a tanév kiválasztásával az adatok módosítása mindig csak az adott tanévben kerül végrehajtásra. Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 

Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

Negyedév vége beállítás

A negyedév végi generált értesítő dokumentumokban akkor kerülnek megjelenítésre a tanulók mulasztásai, ha az adott negyedév rögzítésre kerül a Tanév rendje felületen.

Ennek menete:

 1. a Nyilvántartás/Tanév rendje felületen állítsák be az "I. negyedév vége" és a "III. negyedév vége" napot a megfelelő dátumokra
 2. az "Eltérő órarend szerinti tanítás nap dátuma" mezőben kell megadni, hogy milyen nap órarendje legyen érvényes ezen a napon. Ez a dátum automatikusan a kiválasztott nap dátumát tartalmazza, így ha csak jelölni szeretnénk a negyedévek végét, ezen nem kell semmit változtatni.
 3. ezekkel a dátumokkal fogja lezárni a rendszer a generált negyedéves dokumentumokban a hiányzásokat

A tanév rendjének adatai

A KRÉTA rendszer a tanév rendje esetén az alábbi adatokat kezeli:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
ALAPADATOKTanévAz aktuális tanév jelenik meg inaktívan.

KÖTELEZŐ

éééé/ééééMindig az aktuális tanévben dolgozunk, ezt nem lehet megváltoztatni.

Dátum

A tanév rendjébe felvenni kívánt nap dátuma, melyet meg tudunk adni az ikonra kattintva, a megjelenő naptárból kiválasztva, vagy felvihetjük manuálisan is az éééé.hh.nn. formátumban.

KÖTELEZŐ
Naptípus

A tanév rendjébe felvenni kívánt nap típusát ki tudjuk választani a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ
Üres órarendHa a kiválasztott napra nem egy megadott dátumon megjelenő órarendet szeretnénk átmásolni, akkor ezzel az opcióval adható meg, hogy aznap egy üres órarend jelenjen meg, ahova manuálisan vagy importálással lehet felvenni új elemeket.Eltérő órarend szerinti tanítási nap dátuma

A tanév rendjébe felvenni kívánt napnál kiválaszthatjuk, mely dátumú nap órarendje jelenjen meg aznap a megadott osztályok/csoportok esetében.A program az órarendben, a dátumválasztónál megadott nap órarendjét jeleníti meg.

Csengetési rend

A tanév rendjébe felvenni kívánt napnál kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából, hogy melyik csengetési rend szerint legyen tanítás ezen a napon.A lenyíló listában a 'Nyilvántartás' menü 'BEÁLLÍTÁSOK' blokkjának 'Csengetési rend' menüpontjában felvett csengetési rendek jelennek meg.

Az intézmény összes osztályára érvényes beállítás

A jelölőnégyzet segítségével állíthatjuk be, hogy a tanév rendjébe felvenni kívánt nap az intézmény összes osztályára érvényes vagy sem.
MegjegyzésSzámunkra fontos, a tanév rendjébe felvenni kívánt nappal kapcsolatos adatot rögzíthetünk.Tanév rendjének listája

A tanév rendjének listáját a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'BEÁLLÍTÁSOK' blokkjának 'Tanév rendje' menüpontjával jeleníthetjük meg.

A listában megjelenített adatmezők

A tanév rendjének listájában a 'Tanév', a 'Dátum', a 'Naptípus',  az 'Órarendi nap', az 'Eltérő órarend szerinti tanítás órarendi napja', az 'Órarendi nap hetirendje', a 'Megjegyzés', az 'Osztály/csoport'' jelenik meg. A fejlécben ezekre kattintva lehet módosítani a tanév rendje listájának rendezési sorrendjét!

Új speciális nap felvétele a tanév rendjébe

A KRÉTA rendszerben a speciális nap felvételét az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'BEÁLLÍTÁSOK' blokkjának 'Tanév rendje' menüpontját!
 2. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük a tanév rendjében az új nap felvételét!
 3. A 'Tanévrend felvétele' ablakban adjuk meg az új nap adatait!

  Kötelező adatok megadása

  Az új nap felvételénél a 'Tanév', 'Dátum', 'Naptípus' kötelezően megadandó adatok!

 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!

 5. A mentés után a tanév rendjét tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Tanév rendje elemének módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'BEÁLLÍTÁSOK' blokkjának 'Tanév rendje' menüpontját!
 2. A tanév rendjében szereplő nap adatait tartalmazó sor jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a tanév rendjében szereplő nap tulajdonságainak módosítását.
 3. A 'Tanévrend módosítása' ablakban módosíthatjuk a tanév rendjében szereplő nap jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a tanév rendjét tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy alkalmazott nevet módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát az alkalmazott korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Tanév rendje elemének törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett, a tanév rendjében szereplő nap törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. A tanév rendjében szereplő nap törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'BEÁLLÍTÁSOK' blokkjának 'Tanév rendje' menüpontját!
 2. A a tanév rendjében szereplő nap adatait tartalmazó sor jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a a tanév rendjében szereplő nap törlését!
 3. Egy felugró ablak figyelmeztet, hogy törölni kívánt egyedi napra átmásolt órarendi elemek törlésre fognak kerülni. Itt megadható, hogy az egyedi nap beállítása után, manuálisan felvett órarendi elemek is törlésre kerüljenek, vagy azok maradjanak meg.
 4. A  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy a tanév rendjében szereplő nap törölhető-e? 
 6. Abban az esetben, ha a tanév rendjében szereplő nap nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak oka, hogy a tanév rendjében szereplő nap miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a tanév rendjét tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

A tanítási év első tanítási napja, az első félév utolsó napja, az utolsó tanítási nap végzős diákoknak és a tanítási év utolsó tanítási napja nem törölhető!

Tanév rendje elem adatainak megtekintése

A tanév rendjében szereplő nap adatainak megtekintése lehetőséget biztosít, hogy a KRÉTA programban olvasási jogosultsággal is megnézhessük a tanév rendjében szereplő nap adatait. Az adatok megtekintéséhez az alábbi műveleteket kell végrehajtani a programban:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'BEÁLLÍTÁSOK' blokkjának 'Tanév rendje' menüpontját!
 2. A tanév rendjében szereplő nap adatait tartalmazó sor jobb szélén található  ikonra kattintva kezdeményezhetjük a tanév rendjében szereplő nap adatainak megtekintését!
 3. Az ablak bezárásához kattintsunk az ablak alján található gombra!

A tanév rendjében szereplő nap alábbi adatait lehet megnézni:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉS

Alapadatok

Tanév

Dátum

Naptípus

Eltérő órarend szerinti tanítás órarendi napja

Órarendi nap hetirendje

Érintett osztályok/csoportok

Csengetési rend

Megjegyzés
 • No labels