Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A 2011. évi CXC. törvény 4. §-a szabályozza a feladatellátási hely fogalmát, amely az a cím, ahol a köznevelési intézmény alapító okiratában, szakmai alapdokumentumában foglalt feladat ellátása történik.

A különböző adatszolgáltatásokban, statisztikákban viszont nem jelent meg korábban minden cím külön-külön: a székhelyek, illetve a tagintézmények külön statisztikai feladatellátási helyként jelentek meg, míg az egy településen lévő, azonos feladatot ellátó további telephelyeket a statisztikákban összevonták, így több esetben a pontos, egy-egy címre lebontott adatok kinyerése nem volt lehetséges. 

2013-tól az Oktatási Hivatal úgy alakította át a statisztikai adatközlést, hogy minden statisztikai feladatellátási helyhez rögzíteni kell egy pontos címet is, így minden épületre külön-külön is lebonthatóvá válnak a legfőbb adatok.

Feladatellátási helyek a KRÉTA rendszerben

Ilyen értelemben a feladatellátási hely egyrészről azonosít egy székhelyet, telephelyet, tagintézményt (ezt a KRÉTÁ-ban működési helynek nevezzük), továbbá az ott ellátott feladatot is. A kettő együttesen adja meg a konkrét feladatellátási helyet. A KRÉTA rendszerben tehát először fel kell venni a működési helyet (székhely vagy telephely vagy tagintézmény), majd utána az egyes működési helyekhez hozzá kell rendelni az ott ténylegesen ellátott köznevelési feladatot. 

A KRÉTA rendszer alkalmas az eltérő szerkezetű statisztikai lekérdezések kiszolgálására is úgy, hogy a feladatellátási helyeket az intézmény székhelyéhez ill. telephelyeihez vagy tagintézményéhez rendelt ellátott feladattal azonosítja. 

Feladatellátási helyek kapcsolata

A KRÉTA rendszerben kezelt legtöbb elem (pl. osztály, csoport, alkalmazott stb.) általában egy feladatellátási helyhez köthető, azonban vannak olyan adatok is (például termek), amelyek csak a működési helyhez kapcsolódnak.