Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen írhatunk ki, módosíthatunk vagy törölhetünk tanórát a kiválasztott pedagógus órarendjében.

Tantárgynevek megjelenítése

Az órarendben a tantárgynevek rövid neve jelenik meg!

Minden esetben válasszuk ki a bal oldali keresősávban a megfelelő pedagógust, majd kattintsunk a  gombra. A dátumválasztó gombokkal állítsuk be azt a hetet, amely héten/héttől/hétig szeretnénk órarendi módosítást végezni.


 Tanóra felvétele
 1. A menüsorban válasszuk az 'e-Napló' menü 'TANÓRÁK' blokkjának 'Tanári órarendek' menüpontját !
 2. Válasszuk ki azt a napot és annak megfelelő óráját, ahova tanórát szeretnénk rögzíteni.
  • Ha a felületen az óraszámos téglalap fölé visszük a kurzort, akkor a szaggatott vonallal határolt téglalap  zöld hátterűvé válik .
  • Ha a megfelelő órán állunk, kattintsunk rá, melynek hatására egy új ablak nyílik meg.
 3. A felnyíló ablakban már ki van töltve a pedagógus mező, nekünk csak az alábbi adatot kell megadnunk.
  • Foglalkozás: a pedagógus neve mellett található legördülő listából lehet kiválasztani a foglalkozást. A listában csak az adott pedagógus TTF-beli órái jelennek meg.
  • Helyiség: a legördülő listában az iskola helyiségei találhatók, ebből kell kiválasztani a megfelelőt.
  • Hetirend: a legördülő listában, az Adatszótárakban megadott hetirend értékek közül kell választani a megfelelőt.
   • A Minden héten lehetőséggel az összes hétre rögzíthetjük az órát.
   • A további lehetőségekkel pedig csak azokra a hetekre rögzítjük a tanórát, amelyekre a választott hetirendet beállítjuk (pl. A hét, B hét).
  • Csengetési rend: A Nyilvántartás / Beállítások / Csengetési rend menüpontban megadott csengetési rendekből lehet itt választani. Alapértelmezetten az aktív csengetési rend jelenik meg a mezőben.
  • Óraszám/Óra kezdete/Óra vége: a kiválasztott napon belül adhatunk meg másik órát vagy más időintervallumot, ha mégsem oda szeretnénk rögzíteni a tanórát, ahova eredetileg kattintottunk az órarendben.
 4. A felület alján található gombok közül arra kattintsunk, amely a céljainknak megfelelő változást hozza létre.
  • : Ekkor a tanóra a tanévben végig megjelenik.
  • : Ekkor a tanóra csak a kiválasztott hétig jelenik meg a naplóban.
  • : Ekkor a tanóra csak a kiválasztott héttől kezdődően jelenik meg a naplóban.
  • : Ekkor csak egyetlen tanóra kerül a naplóba a kiválasztott hétre/napra.
  • : Ekkor egyetlen órát sem rögzítünk a naplóban.


Óraszám módosítása

Óraszámot, vagy Óra kezdetete, Óra vége mezőértéket csak indokolt esetben állítsunk, és kiemelten figyeljünk oda, hogy a megváltoztatott adatok illeszkedjenek egymáshoz (pl. ha az óraszámot átállítjuk, akkor igazítsuk hozzá az óra kezdő és vége időpontját is!)

Ha a tanóra rögzítése közben ütközés lép fel a pedagógus, a tanuló csoport vagy a terem vonatkozásában, akkor arról figyelmeztetést kapunk.

Azokban az intézményekben, ahol a második félévre új órarendet visznek fel, érdemes az első félévi órarendet a félév utolsó hetére felvenni az  gombbal, a második féléves órarendet pedig a második félév első hetére rögzíteni az  funkcióval.

 Tanóra felvétele a "Napirend" nézetben

nézetben olyan foglalkozásokat adhatunk meg, melyek nem kapcsolódnak a csengetési rendhez (pl. többórás gyakorlati órák, rövidebb fejlesztő foglalkozások vagy délutáni napközis foglalkozások).

 1. Az egér bal gombját folyamatosan nyomva tartva jelöljük ki azt az időintervallumot az adott napon belül, amelyre az órát rögzíteni akarjuk.
 2. Az egér bal gombjának a felengedésekor egy új ablak nyílik meg, ahol a tanóra adatait rögzíthetjük.
 3. A felnyíló ablakban már ki van töltve a pedagógus mező, nekünk csak három további adatot kell megadnunk.
  • Foglalkozás: a pedagógus neve alatt található legördülő listából lehet kiválasztani a foglalkozást. A listában csak a kiválasztott pedagógus adott csoporthoz tartozó TTF-beli órái jelennek meg.
  • Helyiség: a legördülő listában az iskola helyiségei találhatók, ebből kell kiválasztani a megfelelőt.
  • Hetirend: a legördülő listában, az Adatszótárakban megadott hetirendek értékek közül kell kiválasztani a megfelelőt.
   • A Minden héten lehetőséggel az összes hétre rögzítjük az órát.
   • A további lehetőségekkel csak azokra a hetekre rögzítjük a tanórát, amelyekre a választott hetirendet beállítjuk (pl. A hét, B hét).
 4. Ha esetleg nem pontosan állítottuk be a foglalkozás kezdő és vég időpontját az egérrel, akkor ezeket is módosíthatjuk egy perces pontossággal az Óra kezdete és Óra vége mezőkben.
 5. A felület alján található gombok közül arra kattintsunk, amely a céljainknak megfelelő változást hozza létre.
  • : Ekkor a tanóra a tanévben végig megjelenik.
  • : Ekkor a tanóra csak a kiválasztott hétig jelenik meg a naplóban.
  • : Ekkor a tanóra csak a kiválasztott héttől kezdődően jelenik meg a naplóban.
  • : Ekkor csak egyetlen tanóra kerül a naplóba a kiválasztott hétre/napra.
  • : Ekkor egyetlen órát sem rögzítünk a naplóban.

A többórás blokkokat is rögzíthetjük a nézetben, csak többször kell felvenni az adott órát.

nézet előnye, hogy csak egyszer kell könyvelni a tanórát, de ekkor a Tanórák-nézetben rögzítetthez képest eltérően fog sorszámozódni a tanóra és a hiányzások is eltérően könyvelődnek.

 Párhuzamos óra

Párhuzamos órával azt lehet jelezni ha egy pedagógusnak egy órában, több tanórája van. Ilyen lehet pl. az összevont osztályok esetében ha a tanár évfolyamonként más tantárgyat tanít, ezért szükséges külön óraként felvenni. A KRÉTA program engedi, hogy egy tanárnak egyidőben két különböző tanórája legyen, azonban ilyen esetben a munkaidő-elszámolás miatt jelölni kell, hogy párhuzamos óra van felvéve az órarendben. A párhuzamos órának jelölt tanórákat a program a munkaidő-elszámolásban nem veszi figyelembe, az így jelölt tanórákat nem számolja a tanár tanóráihoz. 

Például ha egy 1-3 évfolyamos összevont osztálynak egyidejűleg 3 különböző tantárgy óráit tartja meg a tanár, akkor az egyik óra marad a "normális" tanóra, a másik két órát viszont ilyenkor párhuzamosnak kell jelölni. Ilyen esetben mindhárom óra rögzíthető a naplóban, azonban a munkaidő-elszámolásban ez csak egy óraként jelentkezik. 

Olyan speciális esetben, amikor egy tanár több osztálynak/csoportnak tart órát párhuzamosan (pl. összevont osztályok esetében), akkor szükséges lehet egy tanórahelyre több órát is rögzíteni.

 1. Vegyük fel az első tanórát a 'Tanóra felvétele' pontban leírtak szerint.
 2. Kattintsunk a tanórára.
 3. A jobb alsó sarokban található gombra kattintva egy új ablak nyílik meg, ahol a második (vagy további) óra adatait rögzíthetjük, majd a fülön kattintsunk a Párhuzamos óra jelölőnégyzetbe.
 4. Ismételjük a 2-3. pontot ahányszor szükséges.
 Tanóra módosítása
 1. Válasszuk ki a módosítani kívánt tanórát, kattintsunk rá a megfelelő héten.
 2. Megváltoztathatjuk a Foglalkozást, a Helyiséget, vagy az Érvényességi idő kezdetét illetve végét.
 3. Kattintsunk a gombra.

Ha van már naplózott tanóra az eredeti érvényességi időszakon belül, akkor a módosított adatú foglalkozások a meglévő órák mellett, új tanóraként fognak megjelenni. Ezt elkerülendő, ha már vannak naplózott órák, akkor a foglalkozás adatait ne módosítsuk, hanem zárjuk le a funkcióval, majd vegyük fel ettől a héttől az órát a módosított adatokkal.

 Tanóra törlése
 1. Válasszuk ki a törölni kívánt órát, kattintsunk rá a megfelelő héten.
 2. A felület bal alsó sarkában található gombok közül arra kattintsunk, amely a céljainknak megfelelő változást hozza létre.
  • : Ekkor csak azt a tanórát töröljük a naplóból, amire rákattintottunk.
  • : Ekkor a kiválasztott órától kezdődően törlődnek a tanórák.
  • : Ekkor a kiválasztott óráig törlődnek a tanórák.
  • : Ekkor a tanév összes órája törlődik.

Ha már lenaplózott tanórák találhatók a törlendő időszakon belül, akkor ezek "mögül" kikerül az órarend, és egyedi óraként maradnak meg az érintett pedagógus órarendjében.

 Nem kötött munkaidő (kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része) rögzítése

Lehetőségünk van a Tanári órarendek felületen a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' időtartalomra vonatkozó tevékenységet is felvenni, elrendelni. Így kijelölhetünk előre például értekezleteket vagy fogadóórákat az adott pedagógusok részére.

 1. A menüsorban válasszuk az 'e-Napló' menü 'TANÓRÁK' blokkjának 'Tanári órarendek' menüpontját !
 2. Válasszuk ki a bal oldali keresősávban a megfelelő pedagógust, majd kattintsunk a  gombra.
 3. Válasszuk ki a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' nézetet.
 4. Az egér bal gombját folyamatosan nyomva tartva jelöljük ki azt az időintervallumot az adott napon belül, amelyre rögzíteni szeretnénk a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' munkaidőhöz kapcsolódó tevékenységet.
 5. A bal egérgomb felengedésekor egy új ablak nyílik meg, ahol a tevékenység adatait adhatjuk meg.
 6. Ha esetleg nem pontosan állítottuk be a tevékenység kezdő és záró időpontját az egérrel, akkor ezeket is módosíthatjuk egyperces pontossággal a Kezdő időpont és Záró időpont mezőkben.
 7. A felnyíló ablakban ezek után már csak kettő további adatot kell megadnunk.
  • Hetirend: a legördülő listában, az Adatszótárakban megadott hetirendek értékek közül kell kiválasztani a megfelelőt.
  • Törvényi kategória: a legördülő listában a jogszabályban rögzített kategóriák találhatók, ezek közül kell kiválasztani a megfelelőt.
  • Megjegyzés: nem kötelező kitölteni.
 8. A felület alján található gombok közül arra kattintsunk, amely a céljainknak megfelelő változást hozza létre.
  • : Ekkor a tevékenység a tanévben végig megjelenik.
  • : Ekkor a tevékenység csak a kiválasztott hétig jelenik meg a naplóban.
  • : Ekkor a tevékenység csak a kiválasztott héttől kezdődően jelenik meg a naplóban.
  • : Ekkor csak egyetlen tevékenység kerül a naplóba a kiválasztott hétre/napra.
  • : Ekkor egyetlen tevékenységet sem rögzítünk a naplóban.