Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen tekinthetjük meg, hogy iskolánk tanulói jelenleg mely osztályokhoz vannak hozzárendelve, illetve osztályváltás esetén, mely osztálynak/osztályoknak voltak tagjai.

Ha az osztályhoz be- vagy kisorolás közben rossz dátumot adtunk meg korábban, akkor azt itt módosíthatjuk, javíthatjuk.


Ha egy tanuló adatait módosítani szeretnénk, akkor a neve mögött, a sor végén található  gombra kattintva, vagy a tanuló neve előtt álló jelölőnégyzetet bejelölve, és a felület tetején található   gombra kattintva tehetjük meg.

Ha egyszerre több tanuló azonos adatát szeretnénk megváltoztatni (pl. a végzős tanulók kilépésének dátumát), akkor pipáljuk be a megfelelő tanulók neve előtt található jelölőnégyzeteket, és ezután kattintsunk a felület tetején található  gombra.

Ha a fejléc elején található jelölőnégyzetre kattintunk, akkor az oldalon levő összes tanulót kijelöli a rendszer.

Mivel a tanulók osztályokhoz rendelése a tanév elején történik, külön gomb található a felületen az osztályhoz sorolás dátumának szeptember 1-re történő módosításához. Ha a jelölőnégyzetekkel kiválasztottuk azokat a tanuló - osztály párosokat, melyeknél szeptember 1-re szeretnénk állítani a besorolás dátumát, csak a  gombra kell kattintanunk, és mindegyik belépési dátum módosulni fog.


 A módosítható adatok listája
  • Osztályba lépés dátuma
  • Napló sorszám
  • Törzslapszám
  • Megjegyzés
  • Távozó tanuló esetén befogadó intézmény
  • Tanuló záradéka
  • Végzáradék

Az Osztályok tanulóinak listája funkcióban lehetőség van a tanulói záradékok kezelésére, a záradékok módosítására vagy új záradék felvitelére is. Itt van lehetőség arra is, hogy  a tanulónak a tanév közben keletkezett záradékait (pl. javítóvizsga eredmények, osztályozóvizsga, előrehozott vizsgaeredmények stb.) adatait rögzítsük a rendszerben. 

A záradék mezőbe lehet - folyamatosan - beírni a tanuló év közben kapott záradékait, a végzáradék mezőben pedig a tanulónak az osztályból történt távozásának záradéka (pl. másik iskolába ment, tanulmányait befejezte, következő évfolyamba léphet stb.) rögzíthető. A záradékok beírását a egy mondatbank segíti, amely a jogszabályoknak megfelelő mintaszövegeket tartalmazza. 

Tanuló keresése

Ha olyan tanulót keresünk, aki tanév közben érkezett vagy váltott osztályt, akkor a Belépés dátuma szerint, ha olyat, aki tanévközben távozott vagy váltott osztályt, akkor a Kilépés dátuma szerint rendezzük sorba az adatokat, így a keresett tanuló kerül a lista elejére.