Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen azon tanulók adatait láthatjuk, akik a tanév alatt távoztak az iskolából vagy osztályt váltottak.


Itt módosíthatók az osztályból való kilépéssel kapcsolatos adatok, például a záradék szövege és a kilépés dátuma.


Ha egy tanuló adatait módosítani szeretnénk, akkor a neve mögött, a sor végén található  kattintva, vagy a tanuló neve előtt álló jelölőnégyzetet bejelölve, és a felület tetején található  gombra kattintva tehetjük meg.

Ha egyszerre több tanuló azonos adatát szeretnénk megváltoztatni (pl. több, egyszerre távozó tanuló kilépésénél), akkor pipáljuk be a megfelelő tanulók neve előtt található jelölőnégyzeteket, és ezután kattintsunk a felület tetején található  gombra.

Ha a fejléc elején található jelölőnégyzetre kattintunk, akkor az oldalon levő összes tanulót kijelöli a rendszer.

Mivel a tanulók osztályokhoz rendelése a tanév elején történik, külön gomb található a felületen az osztályhoz sorolás dátumának szeptember 1-re történő módosításához. Ha a jelölőnégyzetekkel kiválasztottuk azokat a tanuló - osztály párosokat, melyeknél szeptember 1-re szeretnénk állítani a besorolás dátumát, csak a  gombra kell kattintanunk, és mindegyik belépési dátum módosulni fog.


Ezen az oldalon lehet törölni korábban már lezárt osztálytagságot.

Törlés osztályból

Csak akkor tudunk tanulót osztályból törölni, ha nincs hozzá rögzítve mulasztás vagy értékelés.

Tanuló törlése osztályból

Csak nagy körültekintéssel, indokolt esetben töröljünk!

Ha egy tanuló lezárt osztálytagságát kitöröljük, akkor a tanuló meg fog jelenni a Tanulók besorolása első alkalommal felületen a besorolatlan tanulók listájában.