Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ezen a felületen azon tanulók adatait láthatjuk, akiknek a tanév során lezárt csoporttagsága van.


Itt módosíthatók a csoportból való kilépéssel kapcsolatos adatok, például a kilépés dátuma vagy a záradék szövege.


Ha egy tanuló adatait módosítani szeretnénk, akkor a neve mögött, a sor végén található  kattintva, vagy a tanuló neve előtt álló jelölőnégyzetet bejelölve, és a felület tetején található  gombra kattintva tehetjük meg.

Ha egyszerre több tanuló azonos adatát szeretnénk megváltoztatni (pl. csoportból egyszerre kilépők távozásának dátuma), akkor pipáljuk be a megfelelő sorok elején található jelölőnégyzeteket, és ezután kattintsunk a felület tetején található  gombra.

Ha a fejléc elején található jelölőnégyzetre kattintunk, akkor az oldalon levő összes tanulót kijelöli a rendszer.

Mivel a csoportok nagyrésze a tanév elején jön létre, külön gomb található a felületen a csoportba sorolás dátumának szeptember 1-re történő módosításához. Ha a jelölőnégyzetekkel kiválasztottuk azokat a tanuló - csoport párosokat, melyeknél szeptember 1-re szeretnénk állítani a besorolás dátumát, csak a  gombra kell kattintanunk, és mindegyik belépési dátum módosulni fog.


Ezen az oldalon lehet törölni korábban már lezárt csoporttagságot.

Törlés csoportból

Csak akkor tudunk tanulót csoportból törölni, ha nincs hozzá rögzítve mulasztás vagy értékelés.

Tanuló törlése csoportból

Csak nagy körültekintéssel, indokolt esetben töröljünk!