Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A szaktanári feljegyzések menü tartalmazza azokat a beírásokat ill. elektronikus üzeneteket, amelyeket minden tanár elérhet a KRÉTA rendszerben. A szaktanári feljegyzéseknek két alapvető típusa van a beírások és az elektronikus feljegyzések.

Beírások

A Beírások menüpontból azokat a feljegyzéseket (pl.: dicséretek, figyelmeztetők, intők stb.) lehet beírni, amelyek a nyomtatott dokumentumokban is megjelennek.

Beírások funkcióban rögzített feljegyzések - a feljegyzés típusától függően - megjelennek a különböző iskolai dokumentumokban (osztálynaplók, csoportnaplók, törzslapok, bizonyítványok stb.) is. 

Elektronikus üzenetek

Az Elektronikus üzenetek funkcióban rögzített feljegyzések csak az elektronikus felületeken jelennek meg, ezeket az üzeneteket a nyomtatott dokumentumok nem tartalmazzák!