Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A faliújság az egész iskolának vagy egyes osztályinak/csoportjainak szóló, nem személyre szabott üzenet.

Amíg elektronikus üzenetet csak egy csoportnak, vagy egy csoport egyes tagjainak küldhetünk, addig faliújság üzenetet az egész iskolának, vagy megadott osztályoknak/csoportoknak címezhetünk.