Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az óraterv fogalma és funkciója

Az egyes iskolatípusokban és oktatási szakaszokban a kerettantervek, helyi tantervek tartalmazzák a tantárgyi rendszert és az óratervet, melyben látható, hogy az egyes évfolyamokon az egyes tantárgyakból mennyi az éves óraszám. Ezen a felületen lehetőségünk van a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvett tantervek kiválasztása után az intézmény óratervének rögzítésére.

Tanévek kezelése

Kérjük mindig vegye figyelembe, hogy az óratervek létrehozása, törlése, módosítása mindig abban a tanévben történik, amelyiket korábban kiválasztotta! 

 További információk a tanévek kezeléséről

A KRÉTA rendszerbe adminisztrátori jogkörrel belépve minden esetben automatikusan az aktuális tanév kerül betöltésre. A menüsor fölött található az intézmény azonosító kódja, és rövid neve, valamint ez alatt látható az aktuális tanév. A tanév nevére, vagy a mellette található lenyitás ikonra kattintva kiválaszthatók a rendszerünkben már lezárt korábbi tanévek, illetve itt találjuk meg nyári időszakban a következő tanév előkészítési felületét is. 

Bármelyik tanévet kiválasztva a rendszer minden menüpontjában a kiválasztott tanév adatai lesznek találhatók.

Abból a célból, hogy könnyű legyen megkülönböztetni az aktuális és a következő tanévet, a következő tanévben a KRÉTA rendszer fejlécének a színe eltér az aktuális tanévi színtől.

Tanévek kiválasztása

Kérjük, minden esetben fokozattan ügyeljenek arra, hogy ha több tanévet kezelnek egyszerre, akkor NE! egy böngésző külön lapfülein használjanak több KRÉTA belépést!

Javasoljuk, hogy két különböző böngészőprogramot használjon!

Fontos tudni, hogy a beállítások módosítása mindig csak azt a tanévet érinti, amely ki van választva.

Az alábbiakban - a tanévek kezelésével kapcsolatos - tippeket és trükköket ismertetünk, amelyek segíthetik jobban megérteni a tanévek kezelésének elvét. 


Tippek és trükkök

Ha egy tantárgy oktatása a következő évben megszűnik (pl. kifutó rendszerben), akkor a következő tanév kiválasztása után lehetőségünk van törölni a tantárgyat. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes korábbi tanévben - a tantárgy megőrzésre kerül, csak a következő tanévben fog eltűnni a rendszerből.

Ha egy pedagógusnak pl. a besorolási fokozata megváltozik az új tanévben, akkor ezt is kezelhetjük a tanévek váltásával. Ha az aktuális tanévben még "pedagógus I", de következő tanévtől átlép a "pedagógus II" fokozatba, akkor a következő tanév kiválasztása után módosíthatjuk a tanár munkaügyi adatait. Ebben az esetben az aktuális - ill. összes előző tanévben - a pedagógus továbbra az akkori időszaknak megfelelő pedagógus fokozatában marad ( "pedagógus I"), csak az új tanévtől fog megváltozni a besorolási fokozata.

Az óratervek adatai

A KRÉTA rendszer az óratervek esetében az alábbi adatokat kezeli:

ADATCSOPORTMEGNEVEZÉSTARTALOMSPECIALITÁSALAPÉRTELMEZÉSLEÍRÁS
ALAPADATOK

Óraterv neve

Az óraterv neve tetszőleges.

KÖTELEZŐ

Olyan nevet érdemes választanunk az óraterv nevének, mely egyértelműen beazonosítja számunkra, hogy melyik tantervhez, esetleg melyik évfolyamhoz szeretnénk rögzíteni a tantárgyakat és az éves óraszámokat.

Évfolyam

Az évfolyamot kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.

KÖTELEZŐ


Azon évfolyamok kiválasztására van lehetőségünk, melyeket a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvett tantervek esetén beállítottunk.

Óratervek listája

Az óraterveket a menüsorból a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Óratervek' menüpontjával jeleníthetjük meg.

A listában megjelenített adatmezők

Az óratervek listájában a 'Név', 'Évfolyam' tulajdonságok jelennek meg. A fejlécben ezekre kattintva lehet módosítani az óratervek listájának rendezési sorrendjét!

Új óraterv létrehozása

A KRÉTA rendszerben az óratervek létrehozását az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Óratervek' menüpontját!
 2. Válasszuk ki, hogy mely tantervhez szeretnénk óratervet rögzíteni!

  1. A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén láthatók a keresésre, szűrésre szolgáló funkciók. Ha a felületen nem látható a keresési feltételek beállítását tartalmazó terület, akkor a  gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!
  2. A tantervet kiválaszthatjuk a gombra kattintva a lenyíló listából.
  3. A listában a a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Tantervek' menüpontjában felvett tantervek jelennek meg.
  4. Megjelenik a  üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a  gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 
  5. A feltétel beállítása után kattintsunk a  gombra!
 3. Az  nyomógombra kattintva kezdeményezhetjük az új óraterv adatainak megadását!
 4. Az óratervek adatait tartalmazó ablakban adjuk meg az óraterv adatait!

 5. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 6. A mentés után az óratervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program. 

Kötelező adatok megadása

Az óratervek adatainál az  'Óraterv neve', 'Évfolyam' kötelezően megadandó adatok!

Óratervek adatainak módosítása

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Óratervek' menüpontját!
 2. Az óratervek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva a menüpontot kiválasztva kezdeményezhetjük a kiválasztott óraterv tulajdonságainak módosítását.
 3. A kiválasztott óraterv adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk az óraterv jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a az óratervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy óraterv nevet módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát az óraterv korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Óraterv törlése

A KRÉTA rendszerben a tévesen vagy hibásan felvett óratervek törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. Az óratervek törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Óratervek' menüpontját!
 2. Az óratervek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva a menüpontot kiválasztva kezdeményezhetjük a kiválasztott óraterv törlését.
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az óraterv törölhető-e? 
 6. Abban az esetben ha az óraterv nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy az óraterv miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a az óratervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

Óraterv tantárgy hozzáadása

A KRÉTA rendszerben az óraterv tantárgy hozzáadására akkor van lehetőségünk, ha

Az óraterv tantárgy hozzáadását ezek után az alábbiak szerint tudjuk elvégezni:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Óratervek' menüpontját!
 2. Az óratervek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva a menüpontot kiválasztva kezdeményezhetjük az óratervhez az új tantárgy hozzáadását.
 3. Az 'Óraterv tantárgy hozzáadása' ablakban adjuk meg az óraterv tantárgy adatait!

 4. Az adatok megadása után a  gombra kattintva lehet elmenteni az adatokat. Abban az esetben, ha valamelyik kötelező adatot nem adtuk meg, akkor a program figyelmeztető üzenetet küld, hogy mely adat/adatok megadása kötelező!
 5. A mentés után az óratervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.
 6. A kiválasztott óraterv adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk az óraterv jellemzőit.
 7. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 8. A sikeres mentés után a az óratervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Kötelező adatok megadása

Az óraterv tantárgy adatainál az  'Éves óraszám' és a 'Tárgy neve' kötelezően megadandó adatok!

Óraterv tantárgy adatainak módosítása

A KRÉTA rendszerben az óraterv tantárgy adatainak módosítására is van lehetőség.

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Óratervek' menüpontját!
 2. Az óratervek adatait tartalmazó sorok bal szélén található  ikonra, vagy az  feliratú  ikonra kattintva, az így megjelenő óraterv tantárgyak adatait tartalmazó sorok bal szélén található ikonra kattintva kezdeményezhetjük az óraterv tantárgy  tulajdonságainak módosítását.
 3. A kiválasztott óraterv tantárgy adatait tartalmazó ablakban módosíthatjuk az óraterv tantárgy jellemzőit.
 4. Az adatok módosítása után a  gombra kattintva lehet elmenteni a változtatásokat.
 5. A sikeres mentés után a az óratervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Adatok módosításának hatása

A KRÉTA rendszerben az adatok módosításának a legtöbb esetben visszamenőleges hatása van. Ha pl. egy óraterv nevet módosítunk a programban, akkor ennek hatása visszamenőleges lesz, tehát az óraterv korábbi kapcsolatainál is módosulni fognak az adatok.

Óraterv tantárgy törlése

A KRÉTA rendszerben az óraterv tévesen vagy hibásan felvett óraterv tantárgyainak törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. Az óraterv tantárgyak törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Óratervek' menüpontját!
 2. Az óratervek adatait tartalmazó sorok bal szélén található  ikonra, vagy az  feliratú  ikonra kattintva, az így megjelenő óraterv tantárgyak adatait tartalmazó sorok bal szélén található ikonra kattintva kezdeményezhetjük az óraterv tantárgy törlését.
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az óraterv tantárgy törölhető-e? 
 6. Abban az esetben ha az óraterv tantárgy nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy az óraterv tantárgy miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a az óratervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

Óraterv összes tantárgy törlése

A KRÉTA rendszerben egy óraterv összes óraterv tantárgyának egyidejű törlésére is van lehetőség. Általános szabályként elmondható, hogy biztonsági okokból csak akkor lehet egy elemet törölni, ha nem létezik hozzá kapcsolat, valamint előfordulhat, hogy bizonyos elemek egyáltalán nem törölhetők. Egy óratervhez tartozó összes óraterv tantárgy egyidejű törlését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. A menüsorban válasszuk a 'Nyilvántartás' menü 'INTÉZMÉNYI ADATOK' blokkjának 'Óratervek' menüpontját!
 2. Az óratervek adatait tartalmazó sorok jobb szélén található  ikonra kattintva az menüpontot kiválasztva kezdeményezhetjük az óraterv összes tantárgyának törlését.
 3. A törlés előtt egy ablakban megjelenik a törlési folyamat megerősítése!
 4. Az  gombra kattintva lehet megerősíteni a törlést! A  nyomógombra kattintva megszakíthatjuk a törlési folyamatot!
 5. A törlés megerősítése után a program ellenőrzi, hogy az óraterv összes tantárgya törölhető-e? 
 6. Abban az esetben ha az óraterv összes tantárgya nem törölhető, akkor egy hibaablakban megjelenik annak az oka, hogy az óraterv összes tantárgya miért nem törölhető.
 7. Ha a törlés sikeresen megtörtént, akkor egy üzenetablakban megjelenik a sikeres törlési művelet nyugtázása! 
 8. A sikeres törlés után a az óratervek listáját tartalmazó oldalra lép vissza a program.

Törlések érvényessége

Fontos tudni, hogy a KRÉTA rendszerben a törlés mindig a kiválasztott tanévre vonatkozik! Ha pl. egy termet vagy tantárgyat az adott tanévben törlünk, akkor a korábbi tanévekben továbbra is elérhető lesz a rendszerben!

Óratervek keresése, szűrése

A KRÉTA rendszerben a listaoldalak bal szélén láthatók az óratervek keresésére, szűrésére szolgáló funkciók. A gombra kattintva jeleníthetők meg ill. rejthetők el az óratervek esetében használható keresési feltételek megadása. Az óratervek adatait tartalmazó listák szűrését az alábbi módon lehet végrehajtani:

 1. Ha a felületen nem látható a keresési feltételek beállítását tartalmazó terület, akkor a  gombra kattintva (a képernyőn gyakran függőlegesen jelenik meg a szöveg) lehet megjeleníteni a szűrési adatmezőket!
 2. Írjuk be vagy válasszuk ki a szűrési feltételeket! Ha több mezőt is beállítunk akkor a keresés eredménye azon óratervek adatait fogja tartalmazni, amelyek az összes kiválasztott feltételnek megfelelnek!
 3. A keresési feltételek után megjelenik a  üzenet, amely arra figyelmeztet, hogy a lista tartalma csak a  gombra kattintva fog frissülni, megváltozni! 
 4. A feltételek beállítása után kattintsunk a  gombra!
 5. A listában a beállított szűrési feltételeknek megfelelő óratervek fognak megjelenni.