Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben a kollégiumi (nevelői) csoportnak nevezzük, a kollégiumi nevelés-oktatásban résztvevő tanulók adminisztrációjának alapegysége, az oktatásban használt osztály fogalmával hasonlatos. Minden tanulónak szerepelnie kell egy nevelési csoportban. Egy tanuló egy időben csak egy nevelési csoporthoz tartozhat.

Kollégiumi csoport

A KRÉTA rendszerben a csoportnak nevezzük, a kollégiumi nevelés-oktatásban résztvevő tanulók halmaza, az oktatásban használt csoport fogalmával hasonlatos. Egy tanuló egy időben több oktatási csoporthoz is tartozhat. A kollégiumok esetében ilyenek lehetnek az pl. az ügyeleti ill. foglalkozási csoportok. 

Az 59/2013. (VIII. 9.) EMMI rendelet a Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának kiadásáról:

  1. Van csoportvezető (osztályfőnök), és van csoportvezetői foglalkozás, amely az osztályfőnöki órának felel meg.
  2. Van kollégiumi csoport, és foglalkozási csoport.

A KRÉTA rendszerben lévő „osztály” fogalma megegyezik a „kollégiumi csoport” fogalmával. A KRÉTA rendszerben használt „csoport” fogalma megegyezik a „foglalkozási csoport” fogalmával.

Kollégiumi csoportok

A KRÉTA rendszerben osztályként kell felvenni a kollégiumi csoportokat, és csoportként a foglalkozási csoportokat, abban az esetben ha a kollégiumi feladatellátási hely külön KRÉTA rendszert használ (tehát nincsenek "hagyományos" osztályok) valamint akkor is ha a külsős kollégiumi tanulókat kell rögzíteni a rendszerben.

Kollégiumban lévő gyermekek adatainak felvétele

A Tanulók adatainak rögzítésekor a Tanügy felületen a Tankötelezettséget teljesítő jelölő mező maradjon üresen, mert ez jelzi, hogy a tanuló nem ebben az intézményben teljesíti a tankötelezettségét.

Tantárgyfelosztás elkészítése

Osztályként kell a kollégiumi csoportokat felvenni, a többi foglalkozási csoportot pedig csoportként.

Osztályok adminisztrálása:

Példa:

  • 1. csoport, 2. csoport, stb.

Ezek a kollégiumi csoportok, amelyben minden diák egyszer kell, hogy szerepeljen)

 

Csoportok adminisztrálása:

Példák:

  • Csoport neve: Sakk szakkör

Ebbe a csoportba a kollégiumban lévő tanulók egy része tartozik, akik valamilyen speciális foglalkozásra jelentkeztek.

  • Csoport neve: Pedagógiai felügyelet (326/2013. Korm. Rend. 17.§ (6) bekezdés)

Ebbe a csoportba a kollégium összes diákja beletartozhat.

 

A tantárgyfelosztás során szükséges adatok:

Tanár:                   Név

Osztály:                Kollégiumi csoport megnevezése (amennyiben releváns adat)

Csoport:               Foglalkozási csoport megnevezése (amennyiben releváns adat)

Tantárgy:             Foglalkozás megnevezése (pl. Szilencium, Sakk szakkör, Választható foglalkozás, stb.)

Óraszám:             Óraszám