Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az Alapfokú művészeti iskolákban (AMI) a tantárgyfelosztást hasonló módon kell elkészíteni, mint a többi iskolában, figyelembe véve az alábbi szabályokat, sajátosságokat:

  • Az Alapfokú művészeti iskolákban technikai osztályok léteznek, amelybe az azonos tanszakon tanulók egy adott évfolyamának diákjai (pl. Fuvola tanszak 1. évfolyam) tartozhatnak, vagy egy osztályt az egy pedagógushoz tartozó diákok csoportja alkot. 
  • A tantárgyfelosztásban nem szükséges az osztály adatának megadása, azonban a rendszerben javasoljuk az osztály felvételét az előbb leírt módon, amely segíti a későbbi adatszolgáltatásokat, valamint rendszerezhetőbbé teszi a KRÉTA rendszert.

AMI több tanszak

Az alapfokú művészeti iskolákban előfordulhat, hogy egy diák több tanszakon, több évfolyamon is tanul. A KRÉTA rendszerben egy diák egy osztályhoz tartozhat, így javasoljuk, hogy a magasabb évfolyamú osztályba sorolják be. A rendszer engedni fogja az összes csoportjába besorolni a diákot, de más osztályba nem. 

  • A csoportos foglalkozásokat (pl. szolfézs) hasonló módon kell feltölteni, mint például az általános iskola esetében.


Minta Márton
osztálycsoporttantárgyösszesen4,00

Szolfézs 1. évfolyamSzolfézs2,002,00

Szolfézs 2. évfolyamSzolfézs2,002,00


Csoportos foglalkozás felvitelének példája a kereszttáblás tantárgyfelosztás elkészítése esetén:

  • Egyéni foglalkozások rögzítése érdekében az előzetes tantárgyfelosztás készítésekor figyelembe kell venni, hogy még teljességben nem ismert a jövő tanévben órákra járó tanulók névsora. A jelenlegi ismeretek alapján kell a jövő évi tantárgyfelosztást tervezni, ami majd a tanév indulásakor a véglegessé váló adatok alapján pontosítható.
  • Az egyéni foglalkozás specifikuma miatt az ilyen jellegű csoportoknál a KRÉTA rendszerben szükséges beállítani az „Egyéni foglalkozási csoport” jellemzőjét. 
  • Amennyiben az intézmény nem használja a KRÉTA elektronikus naplóját, akkor létrehozhat egy darab „Egyéni” elnevezésű csoportot, és az egyéni foglalkozásokat ehhez a csoporthoz rendelhetik hozzá. 
Minta MártonMinta Mária
osztálycsoporttantárgyösszesen6,008,00

Egyéni
14,006,008,00


  • Amennyiben az intézmény használ elektronikus naplót, akkor javasoljuk, hogy különféle egyéni foglalkozási csoportokat hozzon létre eltérő, beazonosítható elnevezésekkel. 
Minta MártonMinta MáriaMinta CsillaMinta Lajos
osztálycsoporttantárgyösszesen15,006,0010,0011,00

EgyéniFuvola7,007,00EgyéniFurulya18,008,006,00
4,00

EgyéniZongora10,00

10,00

EgyéniTrombita7,00


7,00


  • A korrepetíciós foglalkozások esetében a tantárgy elnevezése „Korrepetíció” legyen. Az előzetes tantárgyfelosztás elkészítésekor a tanárnak a tervezett percek összegét kell figyelembe venni. A példában Minta Márton esetében összesen 50 perc, míg Minta Mária esetében 90 perc a tervezett korrepetíciós foglalkozások összessége.
Minta MártonMinta Mária
osztálycsoporttantárgyösszesen0,831,50

EgyéniKorrepetíció2,330,831,50


Korrepetíció

A korrepetíció rögzítésekor az excel táblában javasoljuk, hogy törtszám alakban kerüljön beírásra az óraszám (például =50/60 érték esetében, amely azt jelenti, hogy 50 perc korrepetíciós órát tart a pedagógus). A tört érték beírása esetén az excel táblában valós számként (a példa esetén 0,83) jelenik meg.