Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A tantárgyfelosztásban szereplő hit- és erkölcstan foglalkozásaira vonatkozóan az alábbi szabályok érvényesek

  • A tantárgyfelosztásban a hit- és erkölcstan tantárgyakhoz konkrét tanárnevek nem rendelhetőek, hanem javasoljuk, hogy általános megnevezéssel és az előtagban jelölt sorszámmal azonosítsák pl. [HO 1] Hittan oktató. Az előtagot a program automatikusan előállítja, ha új hittan oktatót rögzítünk. Ezt később se változtassuk meg, mivel őket ez alapján azonosítja a KRÉTA rendszer.
  • A hit- és erkölcstan foglalkozásra általában több osztályból, évfolyamból is járhatnak tanulók, így nem szükséges a tantárgyfelosztásban az osztály kategóriát megadni.
  • A csoportneveket is anonimizálva kell megadni, pl. Hit- és erkölcstan 1., Hit- és erkölcstan 2.
  • A tantárgy megnevezésénél javasoljuk, hogy a tantárgy nevében szerepeljen a hittan szó, de ez sem utalhat a felekezeti hovatartozásra.

A foglalkozások felvitelének példája a kereszttáblás tantárgyfelosztás elkészítése esetén:

[HO 1] Hittan oktató[HO 2] Hittan oktató[HO 3] Hittan oktató
osztálycsoporttantárgyösszesen2,001,001,00

Hit- és erkölcstan 1.Etika / Hit- és erkölcstan1,001,00


Hit- és erkölcstan 2.
Etika / Hit- és erkölcstan
1,001,00


Hit- és erkölcstan 3.
Etika / Hit- és erkölcstan
1,00
1,00

Hit- és erkölcstan 4.Etika / Hit- és erkölcstan
1,00

1,00