Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Dolgozatok/Számonkérések előrejelzése

A KRÉTA rendszerben az adminisztrátori beállítástól függően lehetőség van a pedagógusoknak előre jelezni egy adott napra a számonkéréseket.

Az intézmény belső szabályzatainak megfelelően beállítható, hogy mely típusú számonkéréseket vegye figyelembe a felület, valamint ezekből a figyelembe vett számonkérésekből naponta mekkora az a maximális mennyiség, amit egy tanuló számára előre jelezhetnek a rendszerben.

Adminisztrátori rendszer e-Napló menüpont Bejelentett számonkérések pontja:

A listában az adminisztrátori jogosultsági szinttel van arra lehetőség, hogy a rendszerbe rögzített számonkéréseket szűrje, csoportosítsa vagy exportálja az adminisztrátori jogkörrel rendelkező felhasználó.
Új Testreszabás beállítások az "Értékelések és feljegyzések beállításai" szekcióban:

Egy napra kiírható számonkérések maximális száma

Ezzel az opcióval állítható be, hogy egy napon belül legfeljebb hány olyan számonkérés jelezhető előre a tanulóknak, melyek ’A számonkérés-előrejelzésben érintett értékelési módok’ beállításnál meghatároztak

Értékei:

  • Nincs megadva,
  • 1-10-ig terjedő egész számok.

A számonkérés-előrejelzésben korlátozott értékelési módok

Ezzel az opcióval adható meg, hogy az ’Egy napra kiírható számonkérések maximális száma’ beállításnál megadott érték, mely értékelési módokra vonatkozik. Az itt nem megadott értékelési módok esetén nem kerül korlátozásra az egy napra rögzíthető számonkérések mennyisége

Alapbeállításként az „Írásbeli témazáró dolgozat” értékelési mód van a felületen aktiválva, azonban minden intézmény a saját beállításai szerint, bármelyik értékelését beveheti a számolandó értékelések közé.

Teendő számonkérés-előrejelzés határszámának meghaladása esetén

Ezzel az opcióval állítható be, hogy mi történjen abban az esetben, ha egy napra már rögzítettek engedélyezett mennyiségű, megadott értékelési módú számonkérést

Az intézményi beállításoknál három féle lehetőség van az adott napi limitszám elérésekor a rendszer válaszaira:

  • Első esetben a rendszer nem engedi, hogy újabb számonkérés kerüljön rögzítésre az adott napra.
  • Második esetben a rögzítést megelőzően figyelmeztető ablak jelenik meg a pedagógus számára az ütközésről, amit folytatva rögzíthető a limiten túli mennyiségű számonkérés is.
  • Harmadik esetben a rendszer nem ad figyelmeztetést és rögzíti a limiten felüli számonkéréseket is
  • No labels