Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A Kollégium tanulók menüpontban megjelenik minden olyan Tanuló, aki Kollégium feladatellátási helyű osztályba be lett sorolva. A Kollégium modulban arra is lehetőség nyílik, hogy egy-egy Tanulót az iskolai osztályán felül maximum egy további, Kollégiumi vagy Gyermekotthoni feladatok feladatellátási helyen lévő osztályba besoroljunk, azaz többes jogviszonya keletkezzen. Ebben az esetben a Tanulók többször jelenhetnek meg az egyes listákon.

Az egyes Tanulói adatlapokat megnyitva elérhetőek közös adatokat tartalmazó felületek, mint például a Tanulók Alapadatai, Gondviselői, melyek minden Tanulói sorban módosíthatóak, és a többi sorban is ezzel változnak, illetve olyan felületek is, amik az egyes Tanulói sorokban csak külön-külön módosíthatóak, például az egyes Tanügyi adatok.

A Kollégiumi Tanulók esetében a Kollégium osztályoknál beállított Összevont osztály évfolyam típus hatására minden egyes Tanuló saját tanügyi felületén állítható be, hogy a Tanuló iskolai évfolyama mi.


  • No labels