Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 10 Next »

Az AMI-k számára kifejlesztett, az Összetett intézményekben többes jogviszonyt, több osztályba tartozást lehetővé tevő modul bekapcsolásához mind a tiszta AMI, mind az Összetett intézmény számára szükséges, hogy a Nyilvántartás / Intézmény menüpontban beállításra kerüljön Alapfokú művészetoktatás vagy Művészeti szakgimnázium ellátott köznevelési feladat.

A beállítást követően szükséges ki-bejelentkezés után a menüsorban megjelenik az AMI modul elérhetősége, valamint a rendszerben több változás is végbe megy.A Tanulók/Növendékek besorolása az AMI felületen maximum 3 AMI osztályba lehetséges egy időben. Tanszakváltás esetén a Növendéket ki kell sorolni az adott AMI osztályából, és az új osztályába/tanszakára be kell sorolni.


Az AMI modulban van lehetőség a továbbiakban az AMI jogviszonnyal kapcsolatos tevékenységek végzésére:


Az AMI modul beállítás hatására a Testreszabás menüpontban új beállítási szekció jelenik meg az oldal alján Alapfokú művészetoktatás címszóval.

Az beállítással szabályozható, hogy a Zeneművészeti ág típusra beállított osztályok esetében a rendszer automatikusan létrehozzon e egyéni csoportot a Tanulók/Növendékek számára az osztályba történő besorolásukkor. Ezen csoportok az adott Osztály beállított tulajdonságait öröklik.Az intézményeknél beállított többféle ellátott köznevelési feladatok hatására a Testreszabás menüpont Intézmény adatkezelési beállítások szekcióban új funkció jelenik meg.

Az Alapértelmezett ellátott feladat funkció beállítással szabályozható, hogy az intézmény KRÉTA rendszerében mi legyen az alapértelmezett ellátott feladat. Az adminisztrációs modul „Nyilvántartás” menüpontjában alapértelmezetten a beállított ellátott feladathoz rendelt elemek fognak megjelenni. 


Az egyes Ellátott köznevelési feladatokra besorolt tanulók/növendékek hatására a Nyilvántartás alap felületen megjelenik egy Új szűrési lehetőség, mely az adott lista szétbontását teszi lehetővé.

  • No labels