Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Bevezetés

Az AMI modult az AMI feladatellátással rendelkező intézmények speciális igényeinek kiszolgálására fejlesztettük. A modullal lehetővé válik, hogy egy összetett intézményben többes tanulói jogviszonyt kezeljünk, hiszen ez a modul lehetővé teszi a több osztályba tartozást. Nemcsak összetett intézményeknek, hanem tiszta AMI feladatot ellátó intézmények számára is hasznos.

Hogyan válik elérhetővé a modul a felületen?

Bekapcsolásához mind a tiszta AMI, mind az Összetett intézmény számára szükséges, hogy a 'NYILVÁNTARTÁS' / 'Intézmény' menüpontban beállításra kerüljön Alapfokú művészetoktatás vagy Művészeti szakgimnázium ellátott köznevelési feladat.

Az "művészeti" modul (AMI modul) fejlesztési koncepciójának egyeztetésein merült fel a művészeti szakgimnáziumok részéről, hogy az AMI modulban található kényelmi funkciókat a művészeti szakgimnáziumokban is jól lehetne használni. Ezért kezelhetők az AMI modulon belül a művészeti szakgimnázium osztályai, csoportjai és tanulói is. Ugyanakkor a KRÉTA rendszerben a különböző statisztikák, riportok minden esetben a feladatellátási-helyet veszik figyelembe, tehát attól függetlenül, hogy az AMI modulban látható és kezelhetők a művészeti szakgimnáziumi adatok, ezek az alapfokú művészetoktatástól eltkülönítve fognak megjelenni.

A beállítást követően szükséges ki-bejelentkezés után a menüsorban megjelenik az AMI modul elérhetősége, valamint a rendszerben több változás is végbe megy.

Frissítés!

Sablonizált tárgykezelési lehetőség jelent meg a rendszerben 2019.11.06-tól. A funkcióról bővebben a Tudásbázis alábbi aloldalán érhető el információ.

A Tanulók/Növendékek besorolása az AMI felületen maximum 4 AMI osztályba lehetséges egy időben. Tanszakváltás esetén a Növendéket ki kell sorolni az adott AMI osztályából, és az új osztályába/tanszakára be kell sorolni.

Az AMI modulban található funkciók és leírások az alábbi csoportokba rendezve érhetők el:

AMI Modul beállítás hatása a 'Testreszabás' menüpontra

Az AMI modul beállítás hatására a Testreszabás menüpontban új beállítási szekció jelenik meg az oldal alján Alapfokú művészetoktatás címszóval.

Az beállítással szabályozható, hogy a Zeneművészeti ág típusra beállított osztályok esetében a rendszer automatikusan létrehozzon e egyéni csoportot a Tanulók/Növendékek számára az osztályba történő besorolásukkor. Ezen csoportok az adott Osztály beállított tulajdonságait öröklik.

Az intézményeknél beállított többféle ellátott köznevelési feladatok hatására a Testreszabás menüpont Intézmény adatkezelési beállítások szekcióban új funkció jelenik meg.

Az Alapértelmezett ellátott feladat funkció beállítással szabályozható, hogy az intézmény KRÉTA rendszerében mi legyen az alapértelmezett ellátott feladat. Az adminisztrációs modul „NYILVÁNTARTÁS” menüpontjában alapértelmezetten a beállított ellátott feladathoz rendelt elemek fognak megjelenni. 

Az egyes Ellátott köznevelési feladatokra besorolt tanulók/növendékek hatására a 'NYILVÁNTARTÁS' alap felületen megjelenik egy Új szűrési lehetőség, mely az adott lista szétbontását teszi lehetővé.

  • No labels