Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »


A Nemzetiségi dokumentumok / Törzslap generálási lehetőségnél a rendszer megjeleníti a más dokumentumok lekérésénél megszokott felület.  • No labels