Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Mit jelent a KRÉTA rendszerben a Feladatellátási hely fogalma?

A KRÉTA rendszerben Feladatellátási helynek nevezzük egy adott működési helyhez kapcsolódó ellátott oktatási-nevelési feladat egyértelmű megfeleltetését. A KRÉTA rendszer legtöbb adata egyértelműen egy Feladatellátási helyhez köthető, azonban vannak bizonyos adatok (például a Terem), amelyek Működési helyhez kapcsolódnak.

Intézményünkben egy helyen működik általános iskola és alapfokú művészeti iskola. Hogyan vegyem fel?

A KRÉTA rendszerben az ilyen intézményeket egy működési helyhez rendelve két ellátott feladattal kell felvenni. Ez azt jelenti, hogy az alapértelmezett működési hely mellé nem szükséges új működési hely felvétele, azonban az alapértelmezett ellátott feladat típusát „Na” értékről meg kell változtatni, valamint egy új ellátott feladatot is hozzá kell adni.

Intézményünk két helyszínen végez oktatás-nevelési feladatot, azonban mindkettő helyszínen általános iskolaként. Hogyan vegyem fel?

A KRÉTA rendszerben az ilyen intézményeket két működési helyhez rendelve egy-egy ellátott feladattal kell felvenni. Ez azt jelenti, hogy az alapértelmezett működési hely mellé szükséges egy másik működési hely felvétele, valamint az alapértelmezett működési hely ellátott feladatát az „Na” értékről módosítani kell, és az újonnan felvett működési helyhez is fel kell venni egy ellátott feladatot. 

A rendszerbe felvettem több adatot is, azonban rossz feladatellátási helyhez / működési helyhez. Hogyan tudom gyorsan törölni?

A KRÉTA rendszerben azokat az ellátott oktatási-nevelési feladatokat és működési helyeket, amelyeknek kapcsolatai vannak, nem lehet törölni. Amennyiben a helyes feladatellátási hely vagy működési hely még nem létezik, kérjük, vegye fel ezt újonnan, majd a felvett adatok felületein a Többes módosítás funkció segítségével állítsa át az adatok feladatellátási helyét vagy működési helyét a megfelelőre. Ezt követően már törölheti a hibás feladatellátási helyet.