Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Current »

A KRÉTA rendszerben egyszerűen kezelhetők a szakmai gyakorlati csoportok is.

Szakmai gyakorlati csoportok

A KRÉTA rendszerben a szakmai gyakorlati csoportok kezelése hasonló a többi osztálybontott vagy több osztályból tanulóiból álló csoporthoz.

A szakmai gyakorlati csoportok lehetnek, 

Csoporttípus beállítása

A szakmai gyakorlati csoportok típusának a legtöbb esetben az "iskolai (tanórai célú)" csoporttípus beállítása szükséges!


  • No labels