Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben lehetőségünk van az óratervek adatait Excel táblázatból közvetlenül beimportálni.


Az importálási folyamatnál kiválasztható, hogy milyen módon történjen meg a importálás:

IMPORTÁLÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA:


IMPORTÁLÁSI FOLYAMAT INDÍTÁSA

A FÁJL KIVÁLASZTÁSA gomb megnyomása után kijelölheti azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálásra kerülnek. Ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő sablonban készült Excel (XLSX) állományt importálja a rendszerben. A mintatáblázatokat a sablonok letöltése gomb megnyomásával töltheti le számítógépére.


Töltsük le a  gombra kattintva azt az Excel táblázatot, melybe beírhatjuk az importálni kívánt adatokat.

Tanterv neve

Óraterv neve

Évfolyam

Tantárgy

Éves óraszám

Kitöltése kötelező

Az importálás ennek az oszlopnak az első üres cellájáig tart

Legördülő listából lehet választani a rendszerben megtalálható tantervek neveit

Kötelező kitölteni


Kötelező kitölteni

Legördülő listából lehet választani a rendszerben megtalálható évfolyamok neveit

Kötelező kitölteni

Legördülő listából lehet választani a rendszerben megtalálható tantárgyak neveit

Kötelező kitölteni
...............


Az IMPORT ELŐNÉZET KÉSZÍTÉSE gomb megnyomása után lehetősége lesz az importálási adatok előnézetének megtekintésére és ellenőrzésére, valamint - probléma esetén - az importálás megszakítására vagy folytatására!Ha a program valamilyen hibát talál az importálandó adatokban, akkor a hibás sorok sorszámának megadása mellett jelzi, hogy milyen jellegű hiba miatt nem hajtható végre az adatfelvitel.

A hibaüzenetek alapján javítsuk a táblázatunkat vagy a rendszer adatait, és kíséreljük meg újra az importálást.


EXPORTÁLÁSI FOLYAMAT INDÍTÁSA

Az AKTUÁLIS ADATOK EXPORTÁLÁSA gomb megnyomása után a rendszerben tárolt adatok az importálás során használható sablon file-be kerülnek letöltésre, így a felületen már rögzített nagy mennyiségű adat kiegészítésére, módosítására is lehetőség nyílik.


  • No labels