Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbi oldalon lépésről-lépésre bemutatjuk, hogy a a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben és a projekt nyilvántartására szolgáló  KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modulban milyen feladatokat kell végrehajtani az TESZEK - Eszköz-menedzser jogosultsággal rendelkező felhasználónak. 

Gyorsan meg szeretne ismerkedni az eszközök kiosztásának ill. visszavételének műveletével? 

Ide kattintva nézze meg oktatóvideónkat, ahol bemutatjuk hogyan kell a KRÉTA TESZEK Modulban adminisztrálni az eszközök kiosztását ill. esetleges visszavételét!

Fontos tudni!

Ahhoz, hogy a TESZEK modulban elvégezhesse a tanuló, pedagógusok és az informatikai eszközök összerendelését, a KRÉTA Adminisztrátori rendszerben ki kell osztani az a TESZEK Eszköz-menedzser jogosultságot. A jogosultság kiosztásának műveletét ide kattintva, ezen az oldalon olvashatja el ill. megtekintheti a rövid oktatóvideót is a művelet végrehajtásáról!

Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Milyen feladatai vannak a TESZEK - Eszköz-menedzsernek az eszközök átvételében és kiosztásában? 

 1. A regisztrációk állapotának ellenőrzése. 
 2. A kiszállított eszközök átvétele a logisztikai cégtől az intézményben.
 3. Intézményi eszközök kiosztása a szülőknek ill. pedagógusoknak, az átadás adminisztrálása a KRÉTA TESZEK modulban. 
 4. Az eszköz kiosztása utáni teendők.

1. Regisztráció és a TESZEK Eszköz-menedzser jogosultság kiosztása

Szülői és pedagógus regisztrációs az eszközigényléhez

A szülőknek (törvényes képviselőknek) a KRÉTA elektronikus ellenőrzőjében vagy a KRÉTA Szülőknek mobil alkalmazásban ill. a pedagógusoknak a  KRÉTA e-Naplóban regisztrálniuk kell eszközigényüket. Fontos tudni, hogy csak a törvényes képviselőnek jelölt szülők, gondviselők indíthatják el az eszközigénylési folyamatot. A KRÉTA tanulói, szülői és pedagógus adatok ellenőrzéséről ide kattintva olvashat részletes útmutatót!

Kérjük, hívják fel a szülők figyelmét arra, hogy a regisztrációt minden esetben az a szülő végezze el - saját adatainak megadásával - aki átveszi majd az eszközt az intézményben! Abban az esetben ha a regisztrációt végző szülő akadályoztatva van az átvételben, akkor mindenképpen szükséges egy meghatalmazás annak a személynek - házastárs, családtag esetén is - aki az intézményben ténylegesen átveszi az eszközt!

Fontos tudni!

A TESZEK modulban csak olyan szülőhöz (törvényes képviselőhöz) ill. pedagógushoz rendelhet hozzá eszközt, aki előzetesen elvégezte a regisztrációs folyamatot! Ha egy szülő vagy pedagógus még nem regisztrált akkor részére nem lehet a TESZEK modulban eszközt kiosztani!

A KRÉTA  TESZEK - Eszköz-menedzser jogosultság kiosztása

Az intézmény KRÉTA adminisztrátorának a regisztrációs folyamat alatt szükséges gondoskodnia, arról hogy az eszközfelelős személynek kiosztásra kerüljön a TESZEK-Eszköz-menedzser jogosultság, ez előfeltétele az eszközök kiosztásának! A jogosultság kiosztásának műveletét ide kattintva, ezen az oldalon olvashatja el ill. megtekintheti a rövid oktatóvideót is a művelet végrehajtásáról! A kiosztást megelőzően kérjük ellenőrizze, hogy az eszközfelelős személynek valóban ki van-e osztva a TESZEK - Eszköz-menedzseri jogosultság!

Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Tippek és javaslatok

A gyorsabb és hatékonyabb adminisztráció érdekében javasoljuk: a TESZEK Eszköz-menedzser jogosultsággal rendelkező felhasználónak célszerű a KRÉTA rendszerben az ADMINISZTRÁTORI jogot is - akár ideiglenesen - megadni, hogy a kiosztás során a KRÉTA rendszerben is módosíthassa az esetlegesen szükséges adatokat! 

2. Eszközök kiszállítása és átvétele az intézményekben

Az intézményi eszközöket a logisztikai cég szállítja ki az iskolákba az előzetesen igényelt mennyiség alapján. A garanciális ügyintézés gyorsasága ill. az esetleges többletigények miatt lehetséges, hogy az intézményben az előzetesen megadott eszközök darabszámánál több eszköz kerül kiszállításra. 

A kiszállítási és az átvételi folyamat az alábbi módon történik: 

 1. Az Intézmény Fenntartója előzetesen kiértesíti az intézményt a várható szállítás dátumáról.
 2. Ezután a logisztikai cég az ütemterv alapján felveszi az intézménnyel a kapcsolatot az időpont egyeztetése céljából.
 3. A szállító cég kiszállítja az eszközöket az adott intézménybe. Az eszközök átvételéről az intézményvezető, vagy annak megbízottja gondoskodik.

Az eszközök átvételekor az eszközök mellett az alábbi dokumentumokat kapják meg az intézmények: 

 • a Szállítólevél 6 példányát, amelyből 2 példány fog az intézménynél maradni. Az intézménynél maradó példányok közül egy darab intézményi példány, és egy fenntartói példány, melyről az intézmény gondoskodik, hogy fenntartója részére eljuttassa. A szállítólevél tételesen tartalmazza az összes átvett eszközt  (Típus, Gyáriszám, Leltáriszám és a leltáriszám vonalkódja). A fennmaradó - intézmény részéről aláírt - további 4 példányt a szállító cég fogja eljuttatni a megfelelő helyekre.
 • az Etiketteket, amelyen az előzetesen már regisztrált felhasználók adatai szerepelnek.  Abban az esetben, ha a kiszállítás előtt 3 nappal már regisztráltak a szülők vagy pedagógusok, akkor ezeken ez etiketteken az adataik szerepelni fognak, az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében. Az Etiketteket az eszközök dobozában található átadás-átvételi dokumentumra kell majd felragasztani az eszköz átadásakor. Abban az esetben, ha a regisztráció a kiszállítás előtt még nem történt meg, akkor az átadás-átvételi nyomtatványt kézzel is kitölthetik, illetve a TESZEK felületéről a szükséges adatok megadása után az "Átadás-átvételi nyomtatvány letöltése" gombra kattintva a rendszer által - meglévő adatok alapján - kitöltött nyomtatványt is letölthetik, melyet nyomtatás után aláírni szükséges.

Az eszközök átvételekor végrehajtandó adminisztrációs teendő:

 • Az intézményi átvevő aláírásával és az intézmény pecsétjével igazolja, hogy az eszközöket tételesen, darabszámot ellenőrizve átvette.

Tippek és javaslatok

A kiszállítás egyeztetésével egyidőben célszerű a szülők kiértesítése az eszközök kiosztásának időpontjáról, az intézményi kiszállítás dátumának figyelembevételével! Javasoljuk továbbá, hogy az eszközök átadásánál legyen olyan személy aki tud segíteni a szülőknek az esetlegesen téves adatokkal megadott regisztrációban vagy segít elvégezni nekik a regisztrációs folyamatot! A szülői regisztrációról ide kattintva olvashatnak részletes útmutatót ill. nézhetnek meg oktatóvideókat is!

 3. Intézményi eszközök kiosztása

Kérjük, értesítsék azon jogosult szülőket, és pedagógusokat, akik esetlegesen még nem regisztráltak. Valamint tájékoztassák a szülőket a meghatalmazással történő átvétel lehetőségéről a meghatalmazási minta igény szerinti megküldésével. 

Az eszközök kiosztásának indításakor kérjük ellenőrizzék az alábbiakat: 

 1. A kiosztáshoz szükséges a - kiszállításkor megkapott - Etiketteket tartalmazó boríték, az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében. Abban az esetben, ha a egy regisztrált szülőnek vagy pedagógusnak nincs Etikettje, akkor a TESZEK Modulból letölthető Átadás-átvételi dokumentumot is használhatják az eszközök átadásakor. Ezt a rendszer kitöltve a meglévő adatok alapján generálja, csak aláírni szükséges.
 2. Ellenőrizze, hogy a kiosztást végző személy a KRÉTA rendszerben rendelkezik-e TESZEK- Eszköz-menedzser jogosultsággal, ha igen akkor lépjen be a KRÉTA rendszerbe, majd az ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menüben az ÁTJELENTKEZÉS funkcióra kattintva lépjen be a KRÉTA TESZEK modulba! Abban az esetben, ha nem tud belépni, akkor az intézményi Adminisztrátornak kell ellenőrizni a jogosultságok kiosztását!

Fontos tudni!

Az eszközt csak a regisztrációt végző szülő, törvényes képviselő veheti át, akinek az adatait az átvételkor ellenőriznie kell az intézménynek! Abban az esetben ha meghatalmazott veszi át az eszközöket, akkor szabályos formában kitöltött, hiteles meghatalmazás szükséges az átvételhez, amely meghatalmazást az intézmények meg kell őriznie az átadás-átvételi dokumentumokkal együtt!

A kiosztási folyamat első lépéseként keresse meg, hogy a szülőnek (törvényes képviselőnek) van-e az eszközök átadásakor kapott Etikettje és ha van, akkor ellenőrizze - a szülő igazolványa alapján - az adatok helyességét. Attól függően, hogy a szülőnek van-e Etikettje ill. az azon szereplő adatok helyesek-e, az alábbiakban leírt módokon lehet az eszközöket kiosztani: 

Előzetesen regisztrált szülő (törvényes képviselő) esetén, aki előzetesen már regisztrált, rendelkezik Etikettel és az adatai is megegyeznek

 1. Lépjen be a - megfelelő eszközmenedzseri jogosultsággal - a TESZEK modul kiosztási felületére, majd válassza ki a tanulót!
 2. Ellenőrizze a szülő igazolványa alapján az adatok egyezőségét!
 3. Ezután válassza ki az eszközt a listából, majd az ott kiválasztott eszköz dobozát kell felnyitnia és az átadás-átvételi papírokat kivennie.
 4. A doboz mindkét átadás-átvétel dokumentumot tartalmazni fogja (pedagógus és szülő is)! Ebben az esetben a gondviselő - törvényes képviselő (diák) részére készült dokumentumot szükséges kiválasztani (A másikra nem lesz szükség). A hozzá tartozó Etikettet kérjük ragassza fel az Átadás-Átvételi dokumentumra.
 5. Ezután az Átadás-Átvételi dokumentumokat szükséges aláírni az átvevő és az Eszköz-menedzser részéről két példányban, az egyik példány az átvevő példánya az eszközzel együtt, a másik példány az intézményé. (Ez kerül majd feltöltésre később a TESZEK felületére) Nem szükséges ezt a dokumentumot azonnal, helyben feltölteni a programban, erre később is lesz lehetőség!

Ha a törvényes képviselőnek van előzetes regisztrációja, de nem egyeznek az adatai az Etiketten feltüntetett adatokkal

 1. A TESZEK - Eszköz-menedzsernek a helyszínen a TESZEK felületén szükséges ellenőrizni a gondviselő adatait. Ha az adatok nem egyeznek meg az Etiketten és a szülő igazolványán szereplő adatokkal, akkor a gondviselőnek a helyszínen szükséges javítania a regisztrációjában. Ezt a gondviselői felületre beleépve az adatok ismételt elmenetésével lehetséges elvégeznie a szülőnek. 
 2. Ha sikerült az adatok módosítása, lépjen be a - megfelelő eszközmenedzseri jogosultsággal - a TESZEK modul kiosztási felületére, majd válassza ki a tanulót!
 3. Ellenőrizze a szülő igazolványa alapján az adatok egyezőségét, hogy már helyesen jelennek-e meg az adatok. 
 4. Ezután válassza ki az eszközt a listából ,majd az ott kiválasztott eszköz dobozát kell felnyitnia. A dobozban található Átadás-Átvételi dokumentum kézzel is kitölthető, illetve a TESZEK felületén a szükséges adatok megadása után nyomtathat a felületről is a rendszer által kitöltött adatokkal, melyet csak aláírni szükséges.
 5. Abban az esetben, ha a kézi kitöltést választja, akkor a dobozban található kétféle átadás-átvételi dokumentum közül (2-2 példány (pedagógusnak és gondviselőnek) válassza ki a megfelelőt! Ebben az esetben a gondviselő - törvényes képviselő (diák) részére készült dokumentumokat szükséges kiválasztani, a másik 2 példányra nem lesz szükség! Az Átadás-átvételi dokumentumok mindkét példányát töltse ki kézzel, ilyen esetben ne használja a hibásan kitöltött Etikettet! Fontos, hogy az „Intézmény átvevőjéhez” név beírása is szükséges! 
 6. Ezután az Átadás-Átvételi dokumentumokat szükséges aláírni az átvevő és az Eszköz-menedzser részéről két példányban, az egyik példány az átvevő példánya az eszközzel együtt, a másik példány az intézményé. (Ez kerül majd feltöltésre később a TESZEK felületére) Nem szükséges ezt a dokumentumot azonnal, helyben feltölteni a programba, erre később is lesz lehetőség!

Ha a törvényes képviselőnek van regisztrációja, de nem rendelkezik hozzá tartozó Etikettel, a későbbi időpontban elvégzett regisztráció miatt. 

 1. Lépjen be a - megfelelő eszközmenedzseri jogosultsággal - a TESZEK modul kiosztási felületére, majd válassza ki a tanulót!
 2. Ellenőrizze a szülő igazolványa alapján az adatok egyezőségét!
 3. Ezután válassza ki az eszközt a listából, majd az ott kiválasztott eszköz dobozát kell felnyitnia.  A dobozban található Átadás-Átvételi dokumentum kézzel is kitölthető, illetve a TESZEK felületén a szükséges adatok megadása után nyomtathat a felületről is a rendszer által kitöltött adatokkal, melyet csak aláírni szükséges.
 4. Abban az esetben, ha a kézi kitöltést választja, akkor a dobozban található kétféle átadás-átvételi dokumentum közül (2-2 példány (pedagógusnak és gondviselőnek) válassza ki a megfelelőt! Ebben az esetben a gondviselő - törvényes képviselő (diák) részére készült dokumentumokat szükséges kiválasztani, a másik 2 példányra nem lesz szükség! Az Átadás-átvételi dokumentumok mindkét példányát töltse ki kézzel. Fontos, hogy az „Intézmény átvevőjéhez” név beírása is szükséges! 
 5. Ezután az Átadás-Átvételi dokumentumokat szükséges aláírni az átvevő és az Eszköz-menedzser részéről két példányban, az egyik példány az átvevő példánya az eszközzel együtt, a másik példány az intézményé. (Ez kerül majd feltöltésre később a TESZEK felületére) Nem szükséges ezt a dokumentumot azonnal, helyben feltölteni a programba, erre később is lesz lehetőség!

Ha nincs a törvényes képviselőnek előzetes regisztrációja

Ha nincs a törvényes képviselőnek előzetes regisztrációja, abban az esetben szükséges a helyszínen elvégeznie azt, ez feltétele az eszköz átvételének! Ha a törvényes képviselő nem tud regisztrálni, mert nem tud belépni a KRÉTA rendszerbe, akkor az intézmény KRÉTA Adminisztrátornak szükséges ellenőrizni, hogy a gondviselő, törvényes képviselő beállítása megtörtént a KRÉTA Adminisztrátori felületén, illetve kapott-e belépési adatokat. Abban az esetben, ha a törvényes képviselő nem tud regisztrálni, mert nincs erre alkalmas eszköze, akkor az intézménynek kell biztosítani valamilyen eszközt a regisztrációhoz!

Ha az átvevő egy meghatalmazott személy

Abban az esetben, ha rendelkezik előzetes meghatalmazással az átvevő személy, az eszköz részére átadható. Ilyen esetben fel kell tüntetni, hogy a "Jelen Meghatalmazás az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv mellékletét képezi." Az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvre az Átvevő adataihoz a Meghatalmazó adatai kerülnek, az Átvevő aláírásához a következők: „…………………(Meghatalmazó neve) képviseletében eljárva ………………. Meghatalmazott (neve)” 

Ha nem rendelkezik az átvevő személy előre kitöltött meghatalmazással, abban az esetben a helyszínen az intézményi példány sokszorosításával van lehetőség kitölteni helyben vagy a felületről való letöltéssel is lehetséges.

A kiosztás adminisztrációs folyamata a KRÉTA TESZEK Modulban

Az alábbiakban lépésről-lépésre bemutatjuk, hogy hogyan kell a KRÉTA TESZEK Modulban adminisztrálni az eszközkiosztási folyamatot.

Fontos tudni!

Ahhoz, hogy a TESZEK modulban elvégezhesse az alábbiakban leírt folyamatokat a KRÉTA Adminisztrátori rendszerben ki kell osztani az a TESZEK Eszközmenedzser jogosultságot. A jogosultság kiosztásának műveletét ide kattintva, ezen az oldalon olvashatja el ill. megtekintheti a rövid oktatóvideót is a művelet végrehajtásáról!

Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Lépjen be a KRÉTA rendszerbe a felhasználónevével és jelszavával!

A KRÉTA TESZEK Modulba legegyszerűbben a KRÉTA rendszeren keresztül tud belépni. Lépjen be az intézményi KRÉTA rendszerébe, majd az ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menüben az ÁTJELENTKEZÉS funkcióra kattintva tud belépni a TESZEK Modulba. Ha Önnek nem jelenik meg a ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menü, akkor nem rendelkezik TESZEK Eszköz-menedzser jogosultsággal vagy intézményében még nem került aktiválásra a TESZEK modul.  

A képernyő bal szélén megjelenő menüsávban keresse meg az ESZKÖZKIOSZTÁS menüpontot!

Ezután kattintsunk az ESZKÖZKIOSZTÁS menüre,  majd válasszuk az ESZKÖZKIOSZTÁS IGÉNY ALAPJÁN funkciót!

Igénylő (tanár, diák) kiválasztása

A tanulók, pedagógusok ill. az eszközök összerendelkését a következő blokkban lehet végrehajtani. Az összerendeléshez első lépésként válasszuk ki a lenyíló listából az igénylő nevét! Fontos tudni, hogy a listában a tanulók ill. a pedagógusok neve jelenik meg, a név előtt megjelenő (T) jelölés a tanár alkalmazottat jelenti, a tanulók neve előtt nincsen előtag. A név után - az esetlegesen azonos nevű személyek megkülönböztetése céljából - a születési dátumot láthatjuk. 

A regisztrációt elvégzett szülő, gondviselő adatainak automatikus kitöltése

A tanuló nevének kiválasztása után, a a szürke - nem módosítható -  hátterű mezőket a rendszer automatikusan kitölti a szülői vagy pedagógus regisztrációnál megadott adatok alapján a KRÉTA rendszerből. 

Fontos tudni!

A szülői adatokat a TESZEK modulban nem lehet módosítani, amennyiben ezek az adatok eltérnek a valós, személyi igazolványban szereplő adatotkól, a szülőnek kell ezt módosítania!

A szülői regisztrációt bemutató oktatóvideóink végén megnézheti, hogy hogyan tudja módosítani a szülő az adatait a KRÉTA Szülőknek mobil applikációban illetve a WEB-es felületen!

Az igénylés státuszának üzenetei

Az IGÉNYLŐ NEVE listában megjelenik az összes eszközigénylésre jogosult tanuló ill. pedagógus neve, függetlenül attól, hogy az eszközök ténylegesen kioszthatók számára. Abban az esetben ha a Regisztrációt benyújtotta  szöveg jelenik meg a STÁTUSZ MAGYARÁZATA mezőben, akkor az eszköz kiosztható a tanulónak vagy pedagógusnak. 

Abban az esetben, ha az igénylő kiválasztása után hibakód és üzenet jelenik meg, akkor az eszközkiosztás nem lehetséges az igénylőnek. Az egyes hibaüzenetek részletes magyarázatát és azok megoldását ide kattintva olvashatja el, valamint a felületen is az "Ugrás a tudásbázisra, kattintson ide a hibaüzenet magyarázatáért, a probléma megoldásáért!" szövegre kattintva elolvashatja a probléma megoldását!

Amennyiben egy olyan személynek választunk a listából, akinek már kiosztásra került egy eszköz, akkor azt az alábbi hibaüzenettel jelzi a rendszer.

Eszköz kiválasztása

Az igénylő kiválasztása után a következő feladatunk az eszköz kiválasztása lesz, ezt a felület harmadik szekciójában lehet megtenni. Válasszuk ki a lenyíló listából a kiadni kívánt eszköz azonosítószámát, amelyet az eszközök dobozán, illetve az eszközön is megtalál! 

Amennyiben a most kiadni kívánt eszköz azonosítószáma egy másik személyhez tartozik, az alábbi üzenettel figyelmeztet erre minket a rendszer, ilyenkor természetesen az eszközt nem lehet kiadni. Abban az esetben ha egy - még nem kiadott eszköz - azonosítószámára a rendszer ezt a hibát adja, akkor azt kérjük jelezzék a KRÉTA Ügyfélszolgálati bejelentő felé!

Átadás-átvételi dokumentum letöltése

Abban az esetben ha az eszköz dobozában nem találunk Átadás-átvételi dokumentumot vagy elrontottuk annak kitöltését, akkor a ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE gombra kattintva a rendszer által kitöltött adatokkal van lehetőség a nyomtatványt letölteni, és nyomtatás után aláírni.

Fontos tudni!

Az Átadás-átvételi nyomtatványt, csak abban az esetben kell letöltenünk, kinyomtatnunk és aláíratnunk, ha az eszközhöz nicsen már egy előzetesen kinyomtatott példány vagy esetleg elrontottuk annak kitöltését!

Meghatalmazott jelölése

Amennyiben meghatalmazott veszi át az eszközt, kérjük a megfelelő pipát jelölje ki a lap aján. A meghatalmazott által átvett eszköz esetében a meghatalmazás dokumentum az Átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képezi, tehát meg kell őrizni! 

Adatok ellenőrzésének jelölése

A következő lépés, hogy bejelöljük a Az átvevő adatait a bemutatott okmányok alapján ellenőriztem előtti kis jelölőnégyzetet, amelyet előzetesen végre kell hajtani!

Eszközkiadás befejezése és az adatok mentése, tárolása

A kiadási folyamat befejezéseként kattintsunk a TÁROLÁS gombra!  Sikeres mentés esetén a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik az alábbi jelzés. Ekkor sikeresen hozzárendeltünk egy személyhez egy eszközt.

Ezután a következő igénylő kiválasztásával folytathatjuk az eszközök kiadását!

Mit tegyünk, ha vissza kell vennünk egy eszközt?

Abban az esetben ha egy korábban használatba adott eszközt vissza szeretnénk venni, akkor válasszuk a HASZNÁLATBA ADOTT ESZKÖZÖK menüpontot!

Válasszuk ki az eszközt a megfelelő sorra kattintva, majd nyomjuk meg a SZERKESZTÉS funkciógombot.

Kattintsunk a VISSZAVÉTEL lapfülre! Az Eszközt visszavevő mező melletti ikonra kattintsunk!

A felbukkanó ablakban a NÉV mezőbe az eszközt visszavevő nevét kell megadni (fehér hátterű mező) - majd kattintsunk a TÁROLÁS gombra!

Ezután a Visszaadás oka és a a Visszaadáshoz fűzött megjegyzés mezőket kell kitölteni. Végül nyomjuk meg a képernyő jobb szélén található MENTÉS funkciógombot, az adatok elmentéséhez!

A sikeres visszavételről is kapunk visszajelzést.

Ezután az eszköz már nem jelenik meg a kiosztott eszközök listájában.

4. Az eszköz kiosztása utáni teendők 

Az eszközök kiosztását követően A TESZEK felületére szükséges az átadás-átvételi dokumentumok feltöltése minden kiosztott eszközhöz.