Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Miért kell ellenőrizni a KRÉTA rendszerben szereplő adatokat? 

A KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási Modul helyes működéséhez a KRÉTA rendszerben fontos beállítani ill. ellenőrizni, hogy a tanulókra, osztályokra, gondviselőkre vonatkozólag helyesen vannak-e beállítva az adatok. A TESZEK Modul a KRÉTA rendszer adatai alapján ellenőrzi a tanulók ill. pedagógusok jogosultságát az eszközökre, továbbá a szülők, gondviselők jogosultságát a regisztrációra és nyilatkozattételre.

A "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt első projektfázisában a 2021/2022-es tanévben az alábbi személyek jogosultak az eszközökre:

 • a 9. évfolyamos osztályba járó, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő NEM szakképzésbe járó tanulók, 
 • valamint a pedagógus munkakörben foglalkozatott alkalmazottak. 

A 2023/2024. tanévben a projekt második fázisában (2023. október) a 7. és 10. évfolyamos osztályba járó, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő NEM szakképzésbe járó tanulók jogosultak.

Gondviselői regisztráció

Fontos tudni, hogy az Általános Szerződési Feltételek elfogadására és az ezzel kapcsolatos felelősségvállalásra kizárólag a tanuló törvényes képviselője jogosult!

TESZEK modul

A KRÉTA TESZEK modul csak az aktív tanévben elérhető! Ha a KRÉTA rendszert a Lázár Ervin Program (LEP) vagy az Iskola Egészségügyi Rendszermodul (IER) keretében már használták, akkor mindenképpen ellenőrizzék, hogy a KRÉTA rendszerükben a jelenlegi tanév az aktív tanév! Ha még korábbi tanévű a rendszerük, akkor a tanévváltás lépéseiről ide kattintva találhatnak részletes útmutatót! Az aktív tanévet a KRÉTA Adminisztrációs rendszer címsorának bal felső sarkában láthatják. 

Milyen adatokat kell ellenőrizni a KRÉTA rendszerben?

A TESZEK modul működéséhez kérjük, hogy a KRÉTA rendszerbe az alábbi adatokat ellenőrizzék: 

 1. Az intézményi adatoknál az iskola feladatellátási helye megfelelően van-e beállítva? 
 2. Az összes jogosult tanuló rögzítve van-e a KRÉTA rendszerben? 
 3. Minden tanulónál fel van-e véve legalább egy gondviselő? 
 4. A szülők, gondviselők adatainál megadtuk a szülő, gondviselő belépési adatait, és legalább egy gondviselőnél jelöltük a törvényes képviselő jelölőnégyzetet? 
 5. Az összes jogosult pedagógus rögzítve van-e a KRÉTA rendszerben? 
 6. A pedagógusoknak pedagógus munkakör van-e beállítva az Elsődleges munkaügyi adatok lapon? 
 7. Minden pedagógusnak van-e felhasználóneve, jelszava és NAPLÓ jogosultsága a belépéshez? 
 8. Az eszközök kiosztásával, menedzselésével foglalkozó felhasználóknak a TESZEK-ESZKÖZ MENEDZSER jogosultság be van-e állítva? 
 9. Minden eszközigénylésre jogosult osztálynál ellenőrizni kell, hogy az Évfolyam mező helyesen van-e beállítva!
 10. Minden tanuló szerepel-e a saját osztályában? 

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az intézményi adatoknál az iskola feladatellátási helye megfelelően van-e beállítva? 

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-INTÉZMÉNY funkcióban a MŰKÖDÉSI HELYEK szekcióban megjelenő működési- ill. feladatellátási helyek listájában lehet ellenőrizni, hogy a megfelelő köznevelési feladat fel van-e véve az iskola KRÉTA rendszerében. Ide kattintva nézheti meg a KRÉTA oktatóvideót a feladatellátási helyek ellenőrzéséről és beállításáról!

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a feladatellátási helyek felviteléről és módosításáról!

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az összes jogosult tanuló rögzítve van-e a KRÉTA rendszerben? 

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-TANULÓK funkcióban tudja ellenőrizni, hogy az összes jogosult tanulót felvette-e a KRÉTA rendszerbe! A tanulói felületen lehetősége van osztályok szerinti szűrésre, így egyszerűen ellenőrizheti az osztályok tanulóinak névsorát. 

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a jogosult tanulók ellenőrzéséről a KRÉTA Adminisztrációs rendszerben!

Milyen évfolyamokon tanuló diákok jogosultak eszközre? 

A "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projekt első projektfázisában a 2021/2022-es tanévben a 9. évfolyamos osztályba járó, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő NEM szakképzésbe járó tanulók voltak jogosultak.

A 2023/2024. tanévben a projekt második fázisában (2023. október) a 7. és 10. évfolyamos osztályba járó, nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő NEM szakképzésbe járó tanulók jogosultak.

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy minden tanulónál fel van-e véve legalább egy gondviselő? 

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-TANULÓK funkcióban a GONDVISELŐK lapon lehet ellenőrizni, hogy egy adott tanulónál vettek-e fel gondviselőt a KRÉTA rendszerbe!

Csoportos ellenőrzésre is van lehetőség. Az IMPORTÁLÁSOK-GONDVISELŐK IMPORTÁLÁSA funkcióban az EXPORT menüsort kell lenyitni, majd az AKTUÁLIS ADATOK EXPORTÁLÁSA  gomb megnyomása után a rendszer a már rögzített adatokat egy Excel-táblázatba generálja.

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a gondviselők ellenőrzéséről!

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy a szülők, gondviselők adatainál megadtuk a szülő, gondviselő belépési adatait, és legalább egy gondviselőnél jelöltük a törvényes képviselő jelölőnégyzetet? 

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-FELHASZNÁLÓK funkcióban a bal oldalon megjelenő szűrő panel FELHASZNÁLÓ TÍPUSA mezőben a legördülő menüből válasszuk ki a Gondviselő lehetőséget, majd kattintsunk a Keresés gombra, az így megjelent listában tudjuk ellenőrizni, hogy megadtuk-e a szülő, gondviselő belépési adatait.

A NYILVÁNTARTÁS-TANULÓK funkcióban a GONDVISELŐK lapon tudjuk ellenőrizni, hogy a tanulónak legalább egy gondviselőjénél jelöltük-e a törvényes képviselő jelölőnégyzetet.

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a gondviselők belépési adatainak ellenőrzéséről, valamint a törvényes képviselő beállításáról!

Amennyiben nincs beállítva a Törvényes képviselet, úgy annak beállításával kapcsolatban Itt talál leírást.

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az összes jogosult pedagógus rögzítve van-e a KRÉTA rendszerben? 

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-ALKALMAZOTTAK funkcióban lehet ellenőrizni, hogy az összes jogosult pedagógus rögzítve van-e a KRÉTA rendszerbe. Csoportos ellenőrzésre is van lehetőség. A NYILVÁNTARTÁS-ALKALMAZOTTAK funkcióban az EXPORT gomb megnyomása után a rendszer a már rögzített alkalmazottakat egy Excel-táblázatba generálja, amelyben le lehet ellenőrizni, hogy az összes jogosult pedagógus rögzítve van-e a KRÉTA rendszerbe.

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a jogosult pedagógusok ellenőrzéséről!

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy a pedagógusoknak be van-e állítva a megfelelő pedagógus munkakör a Munkaügyi adatok lapon?

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-ALKALMAZOTTAK funkcióban az ELSŐDLEGES MUNKAÜGYI ADATOK lapon a MUNKAKÖR adatmező beállítását szükséges ellenőrizni. Eszközigénylésre csak a pedagógus munkakörben foglalkoztatottak jogosultak. A KRÉTA-rendszerben az alábbi munkakörök esetén jelenik meg az Eszközigénylés menüpont:

 • · Könyvtárostanár tanító

 • · Logopédus

 • · Pszichológus

 • · Gyógypedagógus

 • · Konduktor

 • · Együttnevelést segítő pedagógus

 • · Ének-zene tanár

 • · Gimnáziumi tanár

 • · Gyógytestnevelő tanár

 • · Idegennyelv tanár

 • · Közismereti tantárgyat nemzetiségi nyelven oktató tanár

 • · Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár

 • · Közismereti tantárgyat oktató tanár szakközépiskola

 • · Nemzetiségi nyelvtanár

 • · Nemzetiségi tanító

 • · Iskolapszichológus

 • · Szakmai elméleti tantárgyat oktató tanár

 • · Szakmai tanár szakoktató gyakorlati oktató

 • · Szakmai tantárgyat tanító tanár

 • · Szakoktató

 •   Tanácsadó pedagógus
 • · Tanár

 • · Tanár a szakmai elméleti oktatásban

 • · Tanító tanár

 • · Testnevelő

 • · Fejlesztő Pedagógus

 • · Kollégiumi nevelőtanár

 • · Tanító

 • · Fejlesztőpedagógus

 • · Általánosiskolai tanár

 • · Szakmai Tanár

 • · Gyakorlati oktató

 • · Könyvtárostanár

 • · Könytárostanító

 • · Utazó gyógypedagógus

 • · Utazó konduktor

 • · Idegennyelv tantárgykategóriát oktató oktató

 • · Könyvtáros oktató oktatói feladatok is ellátó

 • · Közismereti tantárgyat oktató középiskolai oktató

 • · Közismereti tantárgyat oktató oktató

 • · Szakmai oktató felsőfokú végzettséggel

 • · Szakmai oktató középfokú végzettséggel

 • · Közismereti tantárgyat oktató középiskolai tanár

 • · Közismereti tantárgyat oktató szakgimnáziumi tanár

 • · Közismereti tantárgyat oktató tanár

 • · Művészeti szakmai tantárgyat oktató tanár

 • · Szakmai tantárgyat oktató tanár

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a pedagógusok munkakörének ellenőrzéséről és beállításáról!

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy minden pedagógusnak van-e felhasználóneve, jelszava és NAPLÓ jogosultsága a belépéshez? 

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-ALKALMAZOTTAK funkcióban a BELÉPÉSI ADATOK lapon lehet ellenőrizni, hogy a pedagógusnak van-e felhasználóneve, jelszava és NAPLÓ jogosultsága a belépéshez. Csoportos ellenőrzésre is van lehetőség. A NYILVÁNTARTÁS-ALKALMAZOTTAK funkcióban az EXPORTÁLÁS gomb lehetőségei közül az Alkalmazottak munkaügyi adatait választjuk.  Ekkor a rendszer a már rögzített alkalmazottakat egy Excel-táblázatba generálja, amelyben le lehet ellenőrizni, hogy az összes jogosult pedagógusnak van-e felhasználóneve, jelszava.

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a pedagógusok felhasználónevének, jelszavának ellenőrzéséről és a NAPLÓ jogosultság beállításáról!

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy az eszközök kiosztásával, menedzselésével foglalkozó felhasználóknak a TESZEK-ESZKÖZ MENEDZSER jogosultság be van-e állítva? 

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-ALKALMAZOTTAK funkcióban a BELÉPÉSI ADATOK lapon lehet ellenőrizni, hogy a pedagógusnak van-e TESZEK-ESZKÖZ MENEDZSER jogosultsága. 

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a TESZEK-ESZKÖZ MENEDZSER jogosultság ellenőrzéséről és beállításáról!

Nevesített felhasználó

Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó - még akkor sem, ha neki ki van osztva a TESZEK-ESZKÖZ MENEDZSER jogosultság - nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy minden igénylésre jogosult osztálynál az Évfolyam mező helyesen van-e beállítva!

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-OSZTÁLYOK funkcióban lehet ellenőrizni, hogy az igénylésre jogosult osztálynál helyes évfolyam van beállítva.

Nézze meg rövid oktatóvideónkat az osztályok évfolyamának ellenőrzéséről és beállításáról!

Hogyan lehet ellenőrizni, hogy minden tanuló szerepel-e a saját osztályában? 

A KRÉTA Adminisztrációs rendszerben a NYILVÁNTARTÁS-TANULÓK funkcióban lehet ellenőrizni, hogy minden tanuló a saját osztályában szerepel-e.

Csoportos ellenőrzésre is van lehetőség. A bal oldalon megjelenő szűrő panel OSZTÁLY/CSOPORT mezőben a legördülő menüből válasszuk ki az ellenőrizni kívánt osztályt, majd kattintsunk a Keresés gombra, az így megjelent listában tudjuk ellenőrizni, hogy az adott osztályba mely tanulókat soroltuk be.

Nézze meg rövid oktatóvideónkat a tanulók helyes osztályba sorolásának ellenőrzéséről!