Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az OKTATÓI ADATOK funkciócsoport, DUÁLIS OKTATÓK menüpontjában lehet létrehozni a duális képzőhelyeken tevékenykedő duális oktatókat ill. duális adminisztrátorokat.

Fontos tudni!

A duális oktatókat ill. adminisztrátorokat mindig a DUÁLIS KÉPZÉS modul DUÁLIS OKTATÓK funkciójával hozza létre! Ügyeljen arra, hogy a duális oktatókat soha ne hozza létre a NYILVÁNTARTÁS-ALKALMAZOTTAK funkcióval, mert ebben az esetben egy intézményhez kapcsolódó pedagógust vesz fel a rendszerbe, aki ezáltal nem tudja használni a duális képzésben szereplő funkciókat!

Duális oktatók létrehozása

A duális képzés modulban válassza az OKTATÓI ADATOK funkciócsoportban, a DUÁLIS OKTATÓ menüpontot és a +ÚJ funkciógombbal hozza létre az új duális oktatót!  

Az új duális oktató rögzítéséhez első lépésben a személyes adatokat szükséges megadni: CSALÁDI NÉV, UTÓNÉV, valamint a legördülő menü segítségével a duális képzőhelyet kell kiválasztani, ahol a duális oktató végzi a tevékenységét. 

A MENTÉS gomb megnyomása után a duális oktató létrehozása megtörtént.

Duális oktatók adatainak szerkesztése

Az intézmény duális adminisztrátor(ok) által létrehozott duális oktatók adatai szerkeszthetők, módosíthatók, törölhetők. Ha tehát az oktatókat a képzőhelyi duális adminisztrátor hozta létre, akkor az adott képzőhelyen levő összes duális adminisztrátornál a duális oktatók listájában az oktató neve mellett a szerkesztési műveletek     ikonjai láthatók lesznek. 

A  ikonra kattintva a duális oktató adatait tekinthetik meg, a  ikonnal törölhetik a duális oktatót, a  ikonnal a duális oktató személyes-, elérhetőségi-, belépési és elsődleges munkaügyi adatai szerkeszthetők. 

A duális oktatók esetében nem kötelező minden adat kitöltése, azonban célszerű hogy ha az oktatóink nyilvántartását is a KRÉTA felületén kezeljük az adataik részletes megadásával. 

Fontos!

Az intézményi adminisztrátor(ok)csak az által(uk) létrehozott duális oktató adatait tudják módosítani, a képzőhelyi adminisztrátor által létrehozott duális oktatók adatait csak megtekinthetik.

Abban az esetben, ha egy duális felhasználót nem a duális adminisztrátor hozott létre, akkor ezek az elemek nem lesznek módosíthatók. Például az intézmény által létrehozott duális adminisztrátor adatait a képzőhelyen nem lehet módosítani!

Duális oktató jogosultságai

A duális oktatók alapértelmezetten a NAPLÓ jogosultságot kapják meg, ezzel lehetőségük van belépni az e-naplóba, a tevékenységüket naplózni, a mulasztásokat és értékeléseket beírni, továbbá feljegyzéseket rögzíteni. Abban az esetben, ha egy képzőhelyi felhasználó a  DUÁLIS KÉPZŐHELYI ADMINISZTRÁTOR jogosultságot is megkapja, akkor az adott képzőhelyen kezelheti az adatokat is. 

Duális adminisztrátor létrehozása

Ha további duális képzőhelyi adminisztrátort szeretnénk létrehozni, akkor A DUÁLIS OKTATÓ funkcióra kattintva adjuk meg az alapadatokat, majd a BELÉPÉSI ADATOK lapra kattintva állítsuk be a felhaszálónevet, a jelszót, majd a DUÁLIS KÉPZŐHELYI ADMINISZTRÁTOR jogoslutsági szintet. Az egyszerűbb adminisztrációs érdekében javasoljuk, hogy a NAPLÓ jogoslutságot is állítsuk be, mert ez további funkciókat tesz elérhetővé az adminisztrátor számára. 

A JELSZÓ és az ISMÉTELT JELSZÓ mezőkbe azonos jelszót kell beírni, ez lesz a felhasználó alapértelmezett jelszava, amelyet a belépés után célszerű megváltoztatni!

Fontos tudni

A felhasználóknak - különös tekintettel a duális adminisztrátori jogosultsággal rendelkezőknek - saját és a képzőhelyen levő adatok biztonságának érdekében minden esetben összetett jelszót állítsunk be, amely tartalmazzon kis- és nagybetűket, számokat ill. írásjeleket is. 

A MENTÉS gombra kattintva elmenthetjük a belépési adatokat. 

Az ilyen módon létrehozott duális képzőhelyi adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználó telephelyeket, helyszíneket, duális csoportokat, órarendeket ill. további duális oktatókat hozhat létre. 

Amennyiben egy felhasználó Napló és Duális képzőhelyi adminisztrátori jogosultsággal rendelkezik, akkor az adott képzőhelyhez tartozó összes csoport (nem csak a vele összerendelt csoportok) adminisztratív feladatát el tudja végezni.

Duális oktató létrehozása

Abban az esetben, ha olyan felhasználót - duális oktatót - akarunk létrehozni akinek csak a naplózási jogot szeretnénk megadni, akkor a JOGOSULTSÁGI SZINT beállításánál csak a NAPLÓ jogosultság szerepeljen, minden más lépés megyegyezik a fentebb leírtakkal.