Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbiakban a KRÉTA rendszer Duális modult érintő szoftverfrissítéseit olvashatják el. Az intézményi KRÉTA rendszerek teljes szoftverfrissítéseit ide kattintva nézhetik meg!

KRÉTA 2.127 (2024.01.18) VERZIÓ

Hibajavítások

Duális / Duális csoportoknál Értékelések 

Javítottunk egy hibát, ami miatt a Duális / Duális csoportoknál Értékelések fülön nem jelentek meg az értékelések.

Duális / Feljegyzések/Elektronikus üzenetek

Kijavítottunk egy hibát, ami miatt Duális / Feljegyzések / Elektronikus üzenetek - Tanuló duális csoportja nem jelent meg.

Duális dokumentumok / Csoportnapló

Kijavítottunk egy hibát, amelyben a Duális dokumentumok / Csoportnaplóban megjelent feleslegesen a Magatartás és Szorgalom.

Duális / Pótlás 

Kijavítottunk egy hibát, amelyben a Duális / Pótlás megjelent igazolandó mulasztásként Tanuló mulasztásai ablakban.

Duális / Naplózott foglalkozás

Kijavítottunk egy hibát amelyben a Duális / Naplózott foglalkozásnál megjelent az Óraösszevonás gomb.

Duális admin dashboard / Duális tanulók száma és Duális tanulók megváltozott jogviszony

Kijavítottunk egy hibát, amelyben a Duális admin dashboard / Duális tanulók száma és Duális tanulók megváltozott jogviszonnyal sorokban hibás a számok jelentek meg.

Alkalmazott és duális oktató nem törölhető

Kijavítottunk egy hibát, ami miatt az Alkalmazott és duális oktató nem volt törölhető.

KRÉTA 2.126 (2023.12.14) VERZIÓ

Hibajavítások

Duális modul - Duális csoportoknál Értékelések fülön nem jelennek meg az értékelések

Megoldásra került, hogy a Duális csoportoknál nagyítóval megtekintve a csoport adatait, az Értékelések fülön megjelenjenek a csoport tanulóinak rögzített értékelések.

Duális modul - Feljegyzések/Elektronikus üzenetek - Tanuló duális csoportja nem jelenik meg

Megoldásra került, hogy Duális képzés modulban a 'Feljegyzések listája' felületen és az 'Elektronikus üzenetek listája' felületen a Tanuló duális csoportja oszlopban jelenjen meg a tanuló duális csoportja. Valamint hogy a két felületen a sorok végén lévő nagyítóra kattintva a megtekintő nézetben a Tanuló duális csoportja mezőnél is jelenjen meg a tanuló duális csoportja.

Kezdőoldal (dashboard) - Duális tanulók száma és Duális tanulók megváltozott jogviszonnyal sorokban hibás a szám

Javításra került, hogy Duális képzőhelyi adminisztrátor kezdőoldalán a Duális képzőhelyi statisztika panelben a 'Duális tanulók száma' sorban csak az ő képzőhelyéhez tartozó duális tanulók száma jelenjen meg, a számra kattintva pedig csak azokat a tanulókat listázza a felület, akik az ő képzőhelyéhez tartoznak. A 'Duális tanulók megváltozott jogviszonnyal' sorban szintén.

Duális modul - Csoportnaplóban megjelenik a Magatartás és Szorgalom

Javításra került, hogy Duális csoportnaplóban a Tanuló értékelései blokkban ne jelenjen meg a Magatartás és a Szorgalom, csak a Szakirányú ismeret.

Duális modul - Pótlás megjelenik igazolandó mulasztásként Tanuló mulasztásai ablakban

Javításra került, hogy ha duális oktató Pótlást naplóz egy tanulónak, az a Tanuló mulasztásai ablakban ne jelenjen meg mulasztásként, se az Igazolásra váró mulasztások közt, se az Igazolt vagy igazolatlan mulasztások közt.

Duális modul - Naplózott foglalkozásnál megjelenik az Óraösszevonás gomb

Javításra került, hogy egy naplózott duális foglalkozásra kattintva, a Naplózás ablak alján ne jelenjen meg az 'Óraösszevonás' gomb.

Duális modul - Csoportokból kiírt tanulók listája - Egyéni módosítás hiba

Megoldásra került az a probléma, melyben a Duális képzés modul/Duális csoportokból kiírt tanulók listája felületen, ceruza ikonra kattintva egy tanuló sorában, módosítva az adatokat majd a mentés gombra kattintva ’Hiba történt az oldalon’ üzenet jelent meg.

Kezdőoldal (dashboard) - Duális tanulók száma és Duális tanulók megváltozott jogviszonnyal sorokban hibás a szám

Javításra került, hogy Duális képzőhelyi adminisztrátor kezdőoldalán a Duális képzőhelyi statisztika panelben a 'Duális tanulók száma' sorban csak az ő képzőhelyéhez tartozó duális tanulók száma jelenjen meg, a számra kattintva pedig csak azokat a tanulókat listázza a felület, akik az ő képzőhelyéhez tartoznak. A 'Duális tanulók megváltozott jogviszonnyal' sorban szintén.

Mulasztások - Keresőképtelenség hibák, Napló nézet hiba, Igazolás típusok hibák

A Duális képzés modulban javításra került:
• hogy a Keresőképtelenségként naplózott mulasztások ne jelenjenek meg sehol igazolandóként a Mulasztások kezelése felületen.
• hogy a Mulasztások kezelése felületen Tanuló nézetben a táblázatban a Keresőképtelenség oszlop is megjelenjen.
• hogy az Igazolás típusa legördülő menükben ne jelenjen meg a Táppénz.
• hogy a Keresőképtelenségként naplózott mulasztások az Igazolások felületen jelenjenek meg igazolásként.
Intézményi oldalon javításra került:
• hogy a Mulasztások kezelése felület Napló nézetében, ha naplózva lett egy óra, akkor minden tanuló jelenjen meg a listában az adott napon, ne csak azok, akik legalább egy órán hiányzónak lettek jelölve.
• hogy a Mulasztások kezelése felületen az Igazolás típusa legördülő menükben ne jelenjen meg a Pótlás és a Betegszabadság, az Egyéb igazolás viszont jelenjen meg újra.
• hogy a Mulasztások listája felületen a Mulasztás típusa legördülő menüben ne jelenjen meg a Pótlás és a Betegszabadság.
• hogy a Mulasztások listája felületen az Igazolás típusa legördülő menüben ne jelenjen meg a Pótlás és a Betegszabadság.
• hogy a Mulasztások listája felületen az Igazolás típusa legördülő menüben jelenjen meg a Táppénz, mert korábbról lehetnek Táppénz típusú igazolások.

KRÉTA 2.125 (2023.12.01) VERZIÓ

Fejlesztések

Duális modult érintő fejlesztések

Duális modul - Duális képzőhely neve és a Duális képzőhely adószáma mezők összevonása

A Duális képzés modulban azokban a menüpontokban, ahol még külön szerepelt a 'Duális képzőhely neve' és a 'Duális képzőhely adószáma' mező/oszlop, azok összevonásra kerültek, mindenhol 'Duális képzőhely neve és adószáma' mezőként/oszlopként jelennek meg.

Duális modul - Keresőképtelenség igazolástípus

A Duális képzés modulon belül a 'Táppénz' igazolástípus helyett 'Keresőképtelenség' igazolástípus jelenik meg foglalkozás naplózásánál, igazolásoknál és mulasztások kezelésénél.

Kezdőoldal (dashboard) - Duális képzőhelyi statisztika kiegészítése

Duális képzőhelyi adminisztrátor kezdőoldalán a Duális képzőhelyi statisztika paneljében megjelenik egy új adatsor, amennyiben van releváns adat: "Duális tanulók megváltozott jogviszonnyal"
Azok a tanulók jelennek meg itt, akiket kisoroltak az iskolai osztályukból és nem soroltak be új osztályba. A sorhoz tartozó értékre kattintva megnyílik a Duális tanulók listája, szűrve azokra a tanulókra, akiknek az 'Osztályból kilépés' dátum mező ki van töltve.

Hibajavítások

Duális modult érintő hibajavítások

Duális modul - Sikerdíj igazoláson hiányos oktatási azonosító megjelenés

Javításra került, hogy a kiállított Sikerdíj igazolásokon az oktatási azonosító utolsó számjegye is megjelenjen.

Dokumentumok - Korábbi tanévre nem tölthetők le a duális csoportok naplói

Visszaállításra került, hogy a korábbi tanévre váltva a Dokumentumok felületen a Csoportnaplót kiválasztva a Csoport mezőben legyenek kiválaszthatók a duális csoportok is, és legyen generálható nekik csoportnapló a korábbi működés szerint.

Duális modul - Elektronikus üzenetek felületen hiba, nem lehet üzenetet rögzíteni

Javításra került, hogy duális oktatóval az Elektronikus üzenetek felületen a Duális csoport kiválasztása után ne jelenjen meg hibaüzenet, listázza a duális tanulókat a felület és lehessen elektronikus üzenetet rögzíteni nekik.

Duális modul - Értékelések listája felületen a Duális tanuló neve szűrő nem működik

Javításra került a Duális képzés modulban, hogy az Értékelések listája felületen a 'Duális tanuló neve' szűrőre kattintva listázza ki a tanulókat.

Duális modul - Pótlás megjelenik mulasztásként Napló nézetben

Megoldásra került, hogy a duális oktatóval naplózott Pótlás ne jelenjen meg igazolandó mulasztásként a Mulasztások kezelése felület Napló nézetében.

Duális modul - Duális adminnal Duális oktatók export nem tölt le

Javításra került, miszerint duális képzőhelyi adminisztrátor számára a Duális oktatók felületen az Export gombra kattintva nem volt letölthető a fájl.

Duális modul - Jogosultság hibák a Duális képzés modulban

Módosításra került több jogosultsági beállítás a Duális képzés modulban:

• A Duális képzőhelyek menüpontban duális képzőhelyi adminisztrátor ne tudja szerkeszteni és törölni az intézményi adminisztrátor által létrehozott telephelyet.
• A Duális oktató menüpontban az intézményi adminisztrátor ne tudja szerkeszteni és törölni a duális képzőhelyi adminisztrátor által létrehozott oktatót.
• A Duális dokumentumok menüpontban duális képzőhelyi adminisztrátor számára a Csoportnapló Csoport legördülő menüjében jelenjenek meg a székhely alá felvett telephelyekhez tartozó csoportok is.
• A Duális dokumentumok menüpontban telephelyi duális adminisztrátor számára a Csoportnapló Csoport legördülő menüjében jelenjenek meg a telephelyéhez tartozó csoportok.
• A Duális tanulók menüpontban telephelyi duális adminisztrátor számára jelenjenek meg a telephelyéhez tartozó duális tanulók.

Duális modul - Foglalkozás változtatásainak mentése nem lehetséges késés miatt

Megoldásra került, hogyha egy duális foglalkozást már naplóztak úgy, hogy legalább egy tanulónak van rögzítve késés, akkor újra megnyitva azt a foglalkozást lehessen menteni és naplózni a foglalkozás módosításait.

Duális modul - Duális oktató exportban Szakirányú oktatásért felelős beállítás nem jelenik meg

Megoldásra került, hogyha a Duális oktató felületen egy oktatónál az Elsődleges munkaügyi adatok fülön be van pipálva a Szakirányú oktatásért felelős jelölőnégyzet, akkor a felületen letölthető Export fájlban a Szakirányú oktatásért felelős oszlopban Igen jelenjen meg.

Duális modul - Sikerdíj státuszhoz kapcsolódó hiba javítása

Módosításra került a Duális képzés modulban a Sikerdíj-lekérdezés felületen, hogy a még nem teljesített vizsga esetén ne jelenjen meg dátum a 'Sikeres vizsga időpontja' oszlopban. Valamint hogy ne jelenjen meg hibaüzenet bizonyos exportok letöltésénél és ne legyen hiányos az export tartalma.

Duális modul / Dokumentumok menüpont létrehozása

Intézményi és duális adminaknak elérhető új menüpontot hoztunk létre Duális dokumentumok néven, ahonnan letölthetővé válnak a kapcsolódó a csoportnaplók.

Duális modul / Duális dokumentumok generálása és letöltése

A Duális dokumentumokra kattintva megnyílik elérhető a Naplókon belül a "Duális csoportok naplói" funkció.

A "Duális csoportok naplói" sor végén található letöltés gombra kattintva felugró ablak jelenik meg, ahol a szűrési feltételek beállíthatók.

A LETÖLTÉS funkciógombra kattintva a Duális csoportnapló generálódik.

Duális modul / Sikerdíj-lekérdezés felület

Duális admin felületen léterhoztunk a Sikerdíj-lekérdezés felületet.

Az oldalon az alábbi adatok jelennek meg:

-Duális képzőhely neve és adószáma
-Név
-Oktatási azonosító
-Anyja születési neve

-Születési hely
-Születési idő 
-Vizsga teljesítés (Igen, nem, nincs, kérem válasszon)
-Sikeres vizsga időpontja
-Szakma megnevezése

Duális modul / Sikerdíj-lekérdezés igazolás

Új funkciót fejlesztettünk ki, mely szerint a vizsgarendszer alapján sikeres vizsgával rendelkező duális tanulók esetén a duális admin igazolást tud kiállítani.

A  "Sikerdíj igazolás" menüpontban a 'Letöltés' gomb megnyomásával az igazolás generálódik.

Hibajavítások

Duális oktató 2023/2024 - hiányzó tanév rendje események

Kijavítottunk egy hibát, amelyben admin, duális admin, duális oktató belépéssel az órarendben nem jelennek meg a tanév rendje események. 

Duális modul - tanuló nem jelenik meg a 'Tanuló vizsgajelentkezés' exportban

Kijavítottunk egy hibát, melyben a duális képzésben résztvevő tanulók nem jelennek meg a "Tanuló vizsgajelentkezés" exportban.

KRÉTA  2.121.0 verzió

KRÉTA 2.121.0 verzió (2023. 08. 10.)

 Következő tanév / Duális csoport és soroláskezelés

Intézményi admin számára kialakításra kerületk az alábbi funkciók:

 • Duális csoport létrehozása, módosítása, törlése
 • Duális tanulók duális csoportba történő besorolás /Besorolás, javítás, kiléptetés/

 Duális modul / Duális kezelés következő tanévben

Az intézményi adminnak a következő tanév felületen megjelenik a duális képzés csempe, a duális admin felületen a következő tanév választó és csempe.

 Duális modul / Duális oktató - DKT csempe elérhetővé tétele

A DKT csempe elérhetővé vált duális oktatók számára is.


KRÉTA v2.120.0 verzió

Kréta v2.120.0 verzió újdonságai (2023.07.18.)

 Duális modul / Igazolások listája felület
 • Új menüpont neve: Igazolások listája

A Duális menüponton belül is listázásra kerülnek az igazolások.

 Mulasztások megjelenítése

Intézményi oldalon az osztályfőnök most már a duális oldalon keletkezett hiányzásokat is láthatja, Duális oldalon pedig a duális oktató láthatja a intézményi oldalon keletkezett hiányzásokat, megtekintési jogosultsággal.

 Betegszabadság típusú igazolás megszűntetése

A Betegszabadság kategóriájú igazolás típus a 2023/2024. tanévtől láthatatlanná válik.

  Érdemjegyek megjelenítése a 07/08 hónapra a táblázatos nézetekben

A nyári oktatásoknál értékelések esetén megjelenjenek a 07. és 08. hónapra vonatkozó oszlopok az érdemjegyekkel.

 Érdemjegyek megjelenítése a 07/08 hónapra a generált dokumentumokban

A nyári oktatásoknál értékelések esetén megjelenjenek a 07. és 08. hónapra vonatkozó oszlopok az érdemjegyekkel a generált dokumentumokban is.

 Duális modul / Duális mulasztás kezelés / Napló nézetben nem látszik az utólag igazolt mulasztás

Javítottunk egy funkciót, amely szerint korábban a fenti mulasztástípus nem jelent meg megfelelően.

 Duális modul / Tanulók Tanügy fül beállításainak javítása

Javítottunk egy funkciót, amely szerint korábban nem lehetett duális tanulót beállítani.

 Duális modul / Augusztus 31-re felvett foglalkozás duális csoport órarend import megjelenítési probléma

Megoldottuk azt a problémát, miszerint augusztus 31-re felvett foglalkozás duális csoport órarendben nem jelent meg.

 Duális modul / Duális oktató / nem állítható be csoportvezetőnek

Megoldottuk azt a problémát, miszerint duális oktató nem állítható be csoportvezetőnek.

 Duális modul / Import duplikálással

Megoldottuk azt a problémát, miszerint importláskor bizonyos adatok duplikálódtak.

 Duális modul / Az utolsó tanítási nap utáni időszakra importálás

Megoldottuk azt a problémát, miszerint a fenti időszak után nem lehetett foglalkozásokat importálni.

 Duális modul / Duális képzőhely címét nem lehet módosítani

Megoldottuk azt a problémát, miszerint a Duális képzőhely címét nem lehet módosítani.

 Szakképzési munkaszerződéshez kapcsolódó problémák

Megoldottuk azt a problémát, miszerint Szakképzési munkaszerződés rögzítésekor, dátum módosításakor és törlésekor nem volt megfelelő.

 Duális modul / Csoportok többes módosítása / törlése

Megoldottuk azt, miszerint a duális modulban a Csoportok többes módosításához és törléséhez jogosultsági probléma merült fel.

 Duális modul / Mulasztások listája felület megjelenítési hibája

Megoldottuk azt a problémát, miszerint a duális modulban a Mulasztások listája felületen a mulasztás adatok ablakban intézményi mezők jelentek meg.

 Duális modul / Tanulók megjelenítési problémái

Megoldottuk azt a problémát, miszerint a duális modulban a tanulók nem jelentek meg a "Tanulók tanügyi adatai exportban".

 Duális modul / Duális oktató felületén elnevezés javítások

Javítottuk a duális modulban a Duális oktató felületén megjelenő elnevezéseket.

 Duális modul/ Duális oktatók naplózási probléma

Javítottunk egy funkciót, amely szerint duális modulban az oktatók nem tudnak naplózni utolsó tanítási nap után.

 Duális modul / Sablonok, szakirányú ismeret hiánya

Javítottunk egy funkciót, amely szerint a duális modulban a sablonok nem megfelelően működtek illetve a szakirányú ismeret hiánya mező nem megfelelően töltődött.

KRÉTA v2.119 verzió

Kréta 2.119 verzió újdonságai (2023.06.20.)

 Duális oktató / Beírások felületen elérhető feljegyzés típusok

Duális oktató a Feljegyzés / Beírások felületen rögzítheti az ’Egybefüggő szakmai gyakorlat’ típusú igazolást.

 Duális "szuperosztályfőnök" jogosultságok létrehozása

Ha a duális oktató ’Adminisztrátor’ jogosultsággal is rendelkezik akkor nem csak a saját csoportjait, hanem a képzőhelyhez tartozó csoportokat is kezelheti.

 Duális oktató / Félévi és Év végi értékelés menüpontok elérése

A duális oktató félévi és év végi értékelést is tud adni.

 Duális oktató / Oktatási azonosító oszlop és mező levétele

A duális oktató személyes adatok felületéről lekerült a duális oktatási azonosító mező.

 Duális Modul / Naplóellenőrzés felülettel bővült

Elérhetővé vált a duális képzőhelyi adminisztrátorok számára a ’Naplóellenőrzés’ funkció.

 Dokumentumok - Csoportnapló duális csoportoknak is letölthető

A Dokumentumokban a Csoportnaplók szekcióban az admin felhasználók duális csoportoknak is generálhatnak csoportnaplót.

 Hibajavítás -Duális / Napirendi órák mulasztásait rosszul számolja a tanóra hiányzásnál

Duális modulban a ’Mulasztások kezelése’ felületen javításra került ’Tanuló’ nézetben, hogy a ’Szabadság’, ’Táppénz’ és ’Betegszabadság’ típusú mulasztásokat több órás napirendi foglalkozás esetén 60 percenként számolja a rendszer.

KRÉTA v2.119 verzió

Duális importálás / Duális excel import - Importálás folyamata

A duális modulban elérhetővé vált az Importálás menüpont az intézményi - és duális képzőhelyi adminisztrátorok számára. A következő importálásokat lehet elvégezni az egyes képzőhelyekhez kapcsolódóan: Duális összerendelés importálása, Duális excel import, Duális excel import érvényességi idővel, Duális napirend import, Duális napirend import érvényességi idővel.

Duális tanulók / Grid kiegészítése Osztály besorolás kezdete és vége oszlopokkal

A duális tanulók listájában megjelent az Osztály besorolás kezdete és vége oszlop, melynek adattartalma segíti a tanulók jogviszonyának nyomonkövetését a duális képzőhelyi adminisztrátorok számára.

Hibajavítás - Duális / Igazolandó mulasztás igazolatlanra állítása esetén téves figyelmeztetés

Igazolandó mulasztás igazolatlanra állítása esetén téves figyelmeztetés megjelenése - A duális képzés modulban javításra került, hogy ha igazolandó mulasztást akar igazolatlanra állítani a duális csoportvezető, akkor azt a figyelmeztetést kapja, hogy "A diáknak már van rögzített igazolása, biztos folytatja?", pedig nincsen igazolása.

Hibajavítás - Duális admin ne tudja törölni a mulasztásokat.

A duális képzés modulban javításra került, hogy az intézményi admin tudta törölni a duális képzés mulasztásait, azonban a duális admin nem. A javítással az intézményi admin nem tudja törölni, csak megtekintheti azokat. Duális admin törölni is tudja a képzőhelyéhez tartozó és rögzített mulasztásokat.

Hibajavítás - Duális oktató nem tud értékelést rögzíteni az utolsó tanítási nap után

A duális modulban javításra került, hogy a duális oktató 06.16 után nem tud értékelést rögzíteni.

KRÉTA v2.118 verzió

Kréta 2.118 verzió újdonságai (2023.05.09.)

 Jobb klikk / Egy óra törlése és Törlés teljes tanévből gombok kerültek felvételre

Amikor jobb gombbal kattintunk egy órarendi órára, akkor megjelennek egy kis ablakban a Másolás és Beillesztés funkció alatt ezentúl, gyors funkcióként az "Egy óra törlése" és a "Törlés teljes tanévből" is.

 Adatszótár / Esemény Típus bővítése

A szakképző intézményi rendszerekben a Feljegyzések típusa adatszótár bővítésre került az Egybefüggő szakmai gyakorlat igazolása elemmel.

 Szakképzési sablonizálás bővítése

Több esetben elérhetővé vált az "NA" érték a legördülő menükben a szakmai adatok kiválasztása során, ha teljesül:

 • Az 'Új Szkt. - Szakmajegyzék' blokkban, a 'Szakma' és a 'Szakmairány' legördülőkben, ha az adott tanuló, adott besorolásánál az Ágazati alapvizsga eredménye nincs megadva, vagy 'Nem teljesített'.
 • Az 'Új Szkt. - Szakmajegyzék' blokkban, a 'Szakma' és a 'Szakmairány' legördülőkben, ha a tanuló évismétlőnek van jelölve ÉS az évfolyama "9.technikum vagy 10.technikum vagy 1/9.szakképző" (vagy ha az osztály évfolyama "Összevont osztály", akkor ezek egyikke van a tanulónál külön beállítva).
 • Az 'Új Szkt. - Szakmajegyzék' blokkban, a 'Szakmairány' legördülőben, ha a tanuló évfolyama "1/13. vagy KSZ/11." (vagy ha az osztály évfolyama "Összevont osztály", akkor ezek egyikke van a tanulónál külön beállítva).
 • A 'Régi Szkt. - OKJ' blokkban a 'Szakképesítés' blokkban elérhető az 'NA' érték, ha a tanuló évfolyama "12. technikum" (vagy ha az osztály évfolyama "Összevont osztály", akkor ez van a tanulónál külön beállítva).
 Új Duális oktató rögzítésénél is megjelenik az Elérhetőségek fül

Korábban csak a Duális oktató szerkesztésénél lehetett megadni az Elérhetőség adatokat, ezentúl a Rögzítésnél is megjeleniki az Elérhetőség fül.

 Új Duális képzőhelyi oktató létrehozásának bővítése

Új Duális képzőhelyi oktató létrehozásánál kezdeményezhető számára a belépési adatainak kiküldése/megadása e-mail-ben, vagy a rendszer által generált belépési adatok PDF dokumentumba is előállíthatóak számára.

 Duális oktató / Dashboard átalakításra került

Csak a Duális oktató számára releváns DashBoard csempék érhetőek el a frissítést követően.

 Duális adminisztrátor / Dashboard felület kialakítása

Az intézményi adminisztrátorhoz hasonlóan a Duális adminisztrátor száára is kialakításra került, a számra releváns információkat tartalmazó DashBoard felület.

 Duális órarendek / Törlés adott naptól és napig funkciógomb felvétele került a napirend nézetbe is

Hasonlóan a sima órarendi órához, ha rákattintunk egy korábban felvett duális órarendi órára a naptárban ezentúl, akkor a már meglévő két törlés gomb között a "Törlés az adott naptól", valamit a "Törlés adott napig" funkciógomb is megjelenik. Bármelyikre rákattintunk, felugrik egy ablak az alábbi kérdéssel:: "Biztosan törli?" IGEN/NEM válasz lehetőségekkel.

 Duális / Osztályfőnök adhat jegyet Szakirányú ismeret (Szakirányú ismeret) tantárgyból

Az osztályfőnök / szuperosztályfőnök is tudja ezentúl a duális tanulókat a Szakirányú ismeret tantárgykategóriájú tantárgyakból értékelni évközi, félévi és év végi érdemjeggyel. Jelenleg ez csak egy tantárgy, a Szakirányú ismeret jelenik meg a folyamatok során.

 Duális tantárgy és tantárgykategória átnevezésre került Szakirányú ismeretre

A Duális képzés tantárgy és annak tantárgykategóriája átnevezésre került a Fenntartó kérésére Szakirányú ismeretre.

 Duális Modul / Napirendi órák mulasztásainak számolásának átalakítása

A duális napirendi foglalkozást 8 óra időtartamra rögzítve, erre egy tanulót hiányzónak beállítva ezentúl 60 percenként számolja a hiányzásokat a rendszer. Felfelé kerekít a rendszer, azaz minden megkezdett óra számít, 61 perc az már 2 mulasztásnak számít. A Duális Mulasztások kezelése / Tanuló nézetben látszódjon, hogy így számolja a napirendi mulasztásokat, valamint a Testreszabás / Tanórai célú csoportok beállítása ablakban is 60 percesre került beállításra a Duális képzési csoport és nem is módosítható felhasználó által a mező.

 Duális Modul / Nem naplózott foglalkozások menüpont elérhetővé vált adminisztrátoroknak

A duális adminisztrátorok számára elérhetővé vált a Nem naplózott foglalkozások listája, szűrőkkel, exportálási lehetőségekkel. Az adminisztrátorok csak megtekinthetik a lista elemeit, szerkeszteni nem tudják. A duális adminisztrátor csak a saját képzőhelyéhez tartozó nem naplózott órákat láthatja! Az intézményi adminisztrátor láthatja az összes képzőhelyhez tartozó nem naplózott órákat.

KRÉTA v2.117 verzió

Kréta 2.117.1 verzió újdonságai (2023.04.19.)

 Hibajavítás - Nem minden duális csoport jelent meg a duális admin besorolási felületén

Bizonyos esetekben a Duális admin által létrehozott csoportok nem mindegyike volt kiválasztható a Duális csoportba besorolási felületen a frissítést megelőzően. 


Kréta 2.117 verzió újdonságai (2023.04.12.)

 Duális mulasztások megjelenítésének bővítése

A Duális modul mulasztások kezelése felület módosításra került, hogy az összes aktivált tanóra megjelenhessen a felületen.

 Duális oktatók - Profilbeállítások módosítása

Duális oktatóval belépve a jobb felső sarokban lévő Profilbeállítások menüpontot megnyitva az alábbi, számukra nem releváns funkciókhoz tartozó jelölőnégyzetek eltávolításra kerültek:

 • Helyettesítés kiírásakor értesítés küldése
 • Fogadóóra szekció minden eleme
 Duális tanulók / Jogviszony fül megjelenítése a nagyító nézetben

A Duális tanuló megtekintése nézetben is megjeleníti ezentúl a felület a tanulók "iskolai felületén" beállított jogviszony adatait. Ugyanaz a lapfül válik megtekinthetővé, mint az iskolai felületen, de adatrögzítésre vagy módosításra itt nincs lehetőség.

KRÉTA v2.116 verzió

Kréta v2.116 verzió újdonságai (2023.03.13.)

 Hibajavítás - Duális órarendek / Érvényességi idő módosítása felületi hiba

Abban az esetben, ha a felhasználó a Duális modulban a Foglalkozást Egy óra mentése gombbal módosítaná, bizonyos esetekben nem jelent meg a figyelmeztetés, hogy csak az egész tanévre lehetséges a módosítás. A frissítést követően a felhazsnálói figyelmeztetés megjelenik rendben a mentés során.

 Hibajavítás - Duális mulasztások kezelése / Dátum nézet felületi megjelenítési hiba javítása

Bizonyos esetekben a Duális csoportvezetővel belépve, a mulasztások kezelése felületen 'Dátum nézet'-ben nem jelentek meg a tanulók korábban rögzített mulasztásai. 


KRÉTA 2.116 verzió

Kréta 2.116 verzió újdonságai (2023.03.09.)

 Új menüpont-Duális csoportok tanulóinak listája

A szakképző intézményi rendszerekben, a Duális képzés modulban elérhetővé vált (a KRÉTA alap felületén elérhető funkcióhoz hasonlóan) a Duális csoportok tanulóinak listája, melyben a Duális csoportokba besorolt tanulók jelennek meg.

A listában szereplő tanulók szerkesztésére csak akkor van lehetőség, ha a Duális csoportba való besorolást ugyan az a típusú adminisztrátor végezte el, azaz az Intézményi admin által be-/kisorolt tanulók szerkesztése csak az Intézményi admin számára lehetséges, a Duális admin által be-/kisorolt tanulók szerkesztése csak a Duális admin számára lehetséges a sor végi ikonok segítségével.


 Új menüpont-Duális csoportokból kiírt tanulók listája

A szakképző intézményi rendszerekben, a Duális képzés modulban elérhetővé vált (a KRÉTA alap felületén elérhető funkcióhoz hasonlóan) a Duális csoportokból kiírt tanulók listája, melyben a Duális csoportokból kisorolt tanulók jelennek meg.

A listában szereplő tanulók szerkesztésére csak akkor van lehetőség, ha a Duális csoportba való besorolást ugyan az a típusú adminisztrátor végezte el, azaz az Intézményi admin által be-/kisorolt tanulók szerkesztése csak az Intézményi admin számára lehetséges, a Duális admin által be-/kisorolt tanulók szerkesztése csak a Duális admin számára lehetséges a sor végi ikonok segítségével.


 Hibajavítás - Duális csoport adatlap felületi hibás megjelenítés javítása

Bizonyos esetekben a Duális foglalkozások / Duális csoport mezőben Ismeretlen érték jelent meg a frissítés előtt.

 Hibajavítás - Duális csoportvezetőnek hiányosan jelent meg a Tanári feladatok menüpontja

Bizonyos esetekben a Duális csoportvezető Tanári feladatok menüpontjában nem jelent meg a Mulasztások kezelése és az Évközi Magatartás/Szorgalom értékeléi lehetőség a frissítés előtt.

 Hibajavítás - Helyettesítő keresése felületen megjelentek a Duális alkalmazottak

Bizonyos munkaügyi beállítások esetén a javítás előttig megjelenhettek a Duális alkalmazottak is a Helyettesítő keresése funkcióban bizonyos intézményekben.

 Hibajavítás - Duális adminisztrátor hibásan működő szűrő javítása

Bizonyos esetekben, ha a Duális adminisztrátor a Duális képzőhelyek felületen törölte a szűrőfeltételeket, az összes duális képzőhelyet megjelenítette a lista, akiket nem tudott szerkeszteni, mert mások hozták lérte, azokat is.

 Hibajavítás - Duális mulasztás kezelés / Előre rögzített igazolás esetén a naplózásnál nem az igazolásnak megfelelő mulasztás típus jelent meg

Bizonyos esetekben a Duális mulasztás kezelés / Előre rögzített igazolás esetén a naplózásnál nem az igazolásnak megfelelő mulasztás típus jelent meg.

 Hibajavítás - Duális mulasztás kezelés / Napló nézetben nem kattintható a tanuló neve hiba javítása

Bizonyos esetekben Duális oktatóval a Mulasztások kezelése felületen, a Napló nézetben nem volt kattintható a tanuló neve, nem nyílt meg a Tanuló mulasztásai felület a frissítés előtt. 

KRÉTA 2.115 verzió

Kréta 2.115 verzió újdonságai (2023.02.08.)

 Duális oktató / felületi átnevezések

A Duális oktató felületeken az eddig megjelent Tanmenetek helyett Tanulási elemek kerülnek megjelenítésre.


KRÉTA v2.114 verzió

Kréta 2.114.2 verzió újdonságai (2023.01.31.)

 Adatszótár bővítés - új igazolás típus került a rendszerbe

 Ezentúl elérhetővé vált az Igazolás típusa adatszótárban az "Egyéb igazolás" típus is a KRÉTA alap és Duális modul felületén is.


 Duális modul - Igazolatlan mulasztásra állítás újra elérhetővé vált a rendszerben

A duális csoportvezetők (az osztályfőnökök analógiája alapján) számára elérhető 'Mulasztások kezelése' menüpontjában található 'Tanuló nézet' felület módosításra került. 

A meglévő oszlopok kigészültek egy 'Igazolatlan' oszloppal a felületen.


 Hibajavítás - Nyomtatvány generálás során jelentkező hibaüzenet javítása

Bizonyos intézményekben a Tanulók félévi tantárgyi statisztika letöltése során egy "Nyomtatvány generálása során hiba lépett fel" hibaüzenet jelentkezett a frissítést megelőzően.


 Hibajavítás - Üres, korábbi állapotok öröklése

Bizonyos esetekben az előző órai Üres tanulói állapot a következő foglalkozásra öröklődött, ott is Üres állapotban jelent meg a tanuló, ha a szaktanár saját beállításaiban a Mulasztási adatok továbbgörgetését kérte a rendszertől. Ez javításra került, az előző órai Üres állapot Jelenlétként kerül a következő foglalkozásra át.


Kréta 2.114 verzió újdonságai (2023.01.11.)

 Tanulók besorolása / Csoportok tanulóinak listája és csoportokból kiírt tanulók listája export kiegészítésre került

Mind az alap, mind a Modulos felületeken kiegészítésre kerültek az export állományok.

A Csoportok tanulóinak listája felületen lévő export kiegészítésre került az alábbi két mezővel az excel végén:

 • Megjegyzés
 • Távozó tanuló esetén befogadó intézmény

A Csoportokból kiírt tanulók listája felületen lévő export kiegészítésre került az alábbi két mezővel az excel végén:

 • Megjegyzés
 • Távozó tanuló esetén befogadó intézmény


 Duális modul besorolás funkció módosítása

A Duális modulba szűrésre kerül, hogy az Intézményi admin csak a saját maga által létrehozott csoportokba tud duális tanulókat besorolni vagy kisorolni, a Duális admin-ok által létrehozott csoportokba csak a Duális adminok tudnak tanulót besorolni, vagy onnan kisorolni.

 Duális modul értékelés felület módosítása

A Duális modul értékelésén belül azonos működés tapasztalható, mint a "normál" értékeléseknél, de itt csak Évközi értékelés adható.

 • Duális oktatónak csak az első fül érhető el; (csak az "Összerendelés" fül)
 • Duális Csoportvezetőnek a második fül is elérhető (Összerendelés + Csoportvezető fül) ;
 • Duális adminisztrátornak pedig mindhárom fül elérhető. (Összerendelés + Csoportvezető + Mindenki fül)

Mindegyik estben csak a Csoport legördülő menü aktív, és itt lehet a saját duális képzőhelyükhöz tartozó csoportokat kiválasztani.

Értékelés típusa mező fixen "Évközi jegy/értékelés" és a Tantárgy mező fixen "Duális képzés".

 Duális modul / Tanulási elemek importálásának mennyiségi korlátja bővítésre került

A Duális oktatónál a Tanulási egység importálása felületen az excel sablon korábbi 720 elemes korlátozása bővítésre került, már 2000 elemet is lehet importálni az excel sablon segítségével.

 A Duális modulban két új menüpont érhető el

A Duális modul / Besorolások oszlop aljára két új menüpont került:

 • Duális csoportok tanulóinak listája
 • Duális csoportokból kiírt tanulók listája

 Duális tanuló naplózási felületének módosítása

Ha egy tanuló adatlapján (Tanügy fül) be van pipálva az Egyéni munkarend jelölőnégyzet, akkor ezentúl a duális óra naplózásnál nem veszi ezt figyelembe a rendszer, és nem is jelenik meg ezen a felületen neve mellett az egyéni munkarendre figyelmeztető háromszög.

 Módosításra került az Intézményi naplózárás

Ezentúl az Intézményi naplózárás nem befolyásolja a Duális modulban történő naplózást.

 Duális órarendek bővítése

Habár a Tanév rendje napok nem érvényesek a duális órákra, azon Tanév rendje események is megjelenítésre kerülnek ezentúl a Duális órarendek felületen, amelyek egész iskolára/az iskola minden osztályára és csoportjára érvényesek.

 Bővítésre került a Lázár Ervin Program Előadások listája felület a Előadás évfolyama oszloppal

Az „Előadás neve" mellett az „Előadás évfolyama" is megjelenik a táblázat fejlécében ezentúl.


Kréta 2.113.2 verzió újdonságai (2022.12.14.)

 Hibajavítás - Órarendi óra másolása Egyedi napra/napról nem volt sikeresnap

Bizonyos esetekben, ha a felhasználó a Tanév rendjében beállított egyedi napra vagy ilyen napról másolt, illesztett be órarendi órát, a másolás nem történt meg a frissítést megelőzően.

Az alábbiakban a KRÉTA rendszer Duális modult érintő szoftverfrissítéseit olvashatják el. Az intézményi KRÉTA rendszerek teljes szoftverfrissítéseit ide kattintva nézhetik meg!

KRÉTA v2.116 verzió

Kréta v2.116 verzió újdonságai (2023.03.13.)

 Hibajavítás - Duális órarendek / Érvényességi idő módosítása felületi hiba

Abban az esetben, ha a felhasználó a Duális modulban a Foglalkozást Egy óra mentése gombbal módosítaná, bizonyos esetekben nem jelent meg a figyelmeztetés, hogy csak az egész tanévre lehetséges a módosítás. A frissítést követően a felhazsnálói figyelmeztetés megjelenik rendben a mentés során.

 Hibajavítás - Duális mulasztások kezelése / Dátum nézet felületi megjelenítési hiba javítása

Bizonyos esetekben a Duális csoportvezetővel belépve, a mulasztások kezelése felületen 'Dátum nézet'-ben nem jelentek meg a tanulók korábban rögzített mulasztásai. 


KRÉTA 2.116 verzió

Kréta 2.116 verzió újdonságai (2023.03.09.)

 Új menüpont-Duális csoportok tanulóinak listája

A szakképző intézményi rendszerekben, a Duális képzés modulban elérhetővé vált (a KRÉTA alap felületén elérhető funkcióhoz hasonlóan) a Duális csoportok tanulóinak listája, melyben a Duális csoportokba besorolt tanulók jelennek meg.

A listában szereplő tanulók szerkesztésére csak akkor van lehetőség, ha a Duális csoportba való besorolást ugyan az a típusú adminisztrátor végezte el, azaz az Intézményi admin által be-/kisorolt tanulók szerkesztése csak az Intézményi admin számára lehetséges, a Duális admin által be-/kisorolt tanulók szerkesztése csak a Duális admin számára lehetséges a sor végi ikonok segítségével.


 Új menüpont-Duális csoportokból kiírt tanulók listája

A szakképző intézményi rendszerekben, a Duális képzés modulban elérhetővé vált (a KRÉTA alap felületén elérhető funkcióhoz hasonlóan) a Duális csoportokból kiírt tanulók listája, melyben a Duális csoportokból kisorolt tanulók jelennek meg.

A listában szereplő tanulók szerkesztésére csak akkor van lehetőség, ha a Duális csoportba való besorolást ugyan az a típusú adminisztrátor végezte el, azaz az Intézményi admin által be-/kisorolt tanulók szerkesztése csak az Intézményi admin számára lehetséges, a Duális admin által be-/kisorolt tanulók szerkesztése csak a Duális admin számára lehetséges a sor végi ikonok segítségével.


 Hibajavítás - Duális csoport adatlap felületi hibás megjelenítés javítása

Bizonyos esetekben a Duális foglalkozások / Duális csoport mezőben Ismeretlen érték jelent meg a frissítés előtt.

 Hibajavítás - Duális csoportvezetőnek hiányosan jelent meg a Tanári feladatok menüpontja

Bizonyos esetekben a Duális csoportvezető Tanári feladatok menüpontjában nem jelent meg a Mulasztások kezelése és az Évközi Magatartás/Szorgalom értékeléi lehetőség a frissítés előtt.

 Hibajavítás - Helyettesítő keresése felületen megjelentek a Duális alkalmazottak

Bizonyos munkaügyi beállítások esetén a javítás előttig megjelenhettek a Duális alkalmazottak is a Helyettesítő keresése funkcióban bizonyos intézményekben.

 Hibajavítás - Duális adminisztrátor hibásan működő szűrő javítása

Bizonyos esetekben, ha a Duális adminisztrátor a Duális képzőhelyek felületen törölte a szűrőfeltételeket, az összes duális képzőhelyet megjelenítette a lista, akiket nem tudott szerkeszteni, mert mások hozták lérte, azokat is.

 Hibajavítás - Duális mulasztás kezelés / Előre rögzített igazolás esetén a naplózásnál nem az igazolásnak megfelelő mulasztás típus jelent meg

Bizonyos esetekben a Duális mulasztás kezelés / Előre rögzített igazolás esetén a naplózásnál nem az igazolásnak megfelelő mulasztás típus jelent meg.

 Hibajavítás - Duális mulasztás kezelés / Napló nézetben nem kattintható a tanuló neve hiba javítása

Bizonyos esetekben Duális oktatóval a Mulasztások kezelése felületen, a Napló nézetben nem volt kattintható a tanuló neve, nem nyílt meg a Tanuló mulasztásai felület a frissítés előtt. 

KRÉTA 2.115 verzió

Kréta 2.115 verzió újdonságai (2023.02.08.)

 Duális oktató / felületi átnevezések

A Duális oktató felületeken az eddig megjelent Tanmenetek helyett Tanulási elemek kerülnek megjelenítésre.


KRÉTA v2.114 verzió

Kréta 2.114.2 verzió újdonságai (2023.01.31.)

 Adatszótár bővítés - új igazolás típus került a rendszerbe

 Ezentúl elérhetővé vált az Igazolás típusa adatszótárban az "Egyéb igazolás" típus is a KRÉTA alap és Duális modul felületén is.


 Duális modul - Igazolatlan mulasztásra állítás újra elérhetővé vált a rendszerben

A duális csoportvezetők (az osztályfőnökök analógiája alapján) számára elérhető 'Mulasztások kezelése' menüpontjában található 'Tanuló nézet' felület módosításra került. 

A meglévő oszlopok kigészültek egy 'Igazolatlan' oszloppal a felületen.


 Hibajavítás - Nyomtatvány generálás során jelentkező hibaüzenet javítása

Bizonyos intézményekben a Tanulók félévi tantárgyi statisztika letöltése során egy "Nyomtatvány generálása során hiba lépett fel" hibaüzenet jelentkezett a frissítést megelőzően.


 Hibajavítás - Üres, korábbi állapotok öröklése

Bizonyos esetekben az előző órai Üres tanulói állapot a következő foglalkozásra öröklődött, ott is Üres állapotban jelent meg a tanuló, ha a szaktanár saját beállításaiban a Mulasztási adatok továbbgörgetését kérte a rendszertől. Ez javításra került, az előző órai Üres állapot Jelenlétként kerül a következő foglalkozásra át.


Kréta 2.114 verzió újdonságai (2023.01.11.)

 Tanulók besorolása / Csoportok tanulóinak listája és csoportokból kiírt tanulók listája export kiegészítésre került

Mind az alap, mind a Modulos felületeken kiegészítésre kerültek az export állományok.

A Csoportok tanulóinak listája felületen lévő export kiegészítésre került az alábbi két mezővel az excel végén:

 • Megjegyzés
 • Távozó tanuló esetén befogadó intézmény

A Csoportokból kiírt tanulók listája felületen lévő export kiegészítésre került az alábbi két mezővel az excel végén:

 • Megjegyzés
 • Távozó tanuló esetén befogadó intézmény


 Duális modul besorolás funkció módosítása

A Duális modulba szűrésre kerül, hogy az Intézményi admin csak a saját maga által létrehozott csoportokba tud duális tanulókat besorolni vagy kisorolni, a Duális admin-ok által létrehozott csoportokba csak a Duális adminok tudnak tanulót besorolni, vagy onnan kisorolni.

 Duális modul értékelés felület módosítása

A Duális modul értékelésén belül azonos működés tapasztalható, mint a "normál" értékeléseknél, de itt csak Évközi értékelés adható.

 • Duális oktatónak csak az első fül érhető el; (csak az "Összerendelés" fül)
 • Duális Csoportvezetőnek a második fül is elérhető (Összerendelés + Csoportvezető fül) ;
 • Duális adminisztrátornak pedig mindhárom fül elérhető. (Összerendelés + Csoportvezető + Mindenki fül)

Mindegyik estben csak a Csoport legördülő menü aktív, és itt lehet a saját duális képzőhelyükhöz tartozó csoportokat kiválasztani.

Értékelés típusa mező fixen "Évközi jegy/értékelés" és a Tantárgy mező fixen "Duális képzés".

 Duális modul / Tanulási elemek importálásának mennyiségi korlátja bővítésre került

A Duális oktatónál a Tanulási egység importálása felületen az excel sablon korábbi 720 elemes korlátozása bővítésre került, már 2000 elemet is lehet importálni az excel sablon segítségével.

 A Duális modulban két új menüpont érhető el

A Duális modul / Besorolások oszlop aljára két új menüpont került:

 • Duális csoportok tanulóinak listája
 • Duális csoportokból kiírt tanulók listája

 Duális tanuló naplózási felületének módosítása

Ha egy tanuló adatlapján (Tanügy fül) be van pipálva az Egyéni munkarend jelölőnégyzet, akkor ezentúl a duális óra naplózásnál nem veszi ezt figyelembe a rendszer, és nem is jelenik meg ezen a felületen neve mellett az egyéni munkarendre figyelmeztető háromszög.

 Módosításra került az Intézményi naplózárás

Ezentúl az Intézményi naplózárás nem befolyásolja a Duális modulban történő naplózást.

 Duális órarendek bővítése

Habár a Tanév rendje napok nem érvényesek a duális órákra, azon Tanév rendje események is megjelenítésre kerülnek ezentúl a Duális órarendek felületen, amelyek egész iskolára/az iskola minden osztályára és csoportjára érvényesek.

 Bővítésre került a Lázár Ervin Program Előadások listája felület a Előadás évfolyama oszloppal

Az „Előadás neve" mellett az „Előadás évfolyama" is megjelenik a táblázat fejlécében ezentúl.


Kréta 2.113.2 verzió újdonságai (2022.12.14.)

 Hibajavítás - Órarendi óra másolása Egyedi napra/napról nem volt sikeresnap

Bizonyos esetekben, ha a felhasználó a Tanév rendjében beállított egyedi napra vagy ilyen napról másolt, illesztett be órarendi órát, a másolás nem történt meg a frissítést megelőzően.

 • No labels