Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KRÉTA v2.107 verzió

Kréta 2.107.2 verzió újdonságai (2022.05.25.)

 Elérhetővé vált a 2022/2023-as tanévi felületre lépés lehetősége

Elérhetővé vált a 2022/2023-as tanévi felületre történő átlépési lehetőség, ezzel lehetővé téve a következő tanév előkészítő munkáinak megkezdését.

A korábban megszokottak szerint a nem aktív, következő tanév fejléce más színnel jelenik meg, ezzel is felhívva a felhasználók figyelmét, hogy nem az aktív tanévben vannak. 

A következő tanévi felületen elérhető funkciók nagy részben eltérnek az aktív tanévi felületen elérhető funkcióktól, a korábban megszokott működéseknek megfelelően. A BÁI - Beiratkozás Általános Iskolába e-Ügyintézési folyamat során felvett Nebulók a jövő évi Tanulók listában már megjelennek.

A jövő évi felületen érhető el az Importálás menüpontban a KIFIR import funkció, mely segítségével tudnak majd a későbiekben e-Ügyintézésen keresztül a BKI folyamatban elekrtonikusan beiratkozni a leendő tanulók, gondviselőik.

 Apáczai támogatási szerződéssel rendelkező jelölőnégyzet

A Szakképző intézmények tanulóinak Szakképzési Juttatások lapfülére felkerült egy új jelölőnégyzet, Apáczai támogatási szerződéssel rendelkező megnevezéssel. A jelölőnégyzet egyes és többes módosítás esetén is kezelhető, változtatható.

 

 Hibajavítás - Jobb egérgombos másolás/beillesztés során adott téves ütközési figyelmeztetés

Bizonyos esetekben az Egyedi napokon lévő foglalkozások jobb egérgombos másolása során tévesen ütközési figyelmeztetést adott a rendszer.

Kréta 2.107.1 verzió újdonságai (2022.05.19.)

 Hibajavítás - Korábbi tanévek / Osztályok minden adata export nem volt letölthető

Bizonyos esetekben a korábbi tanévekre váltva, a Nyilvántartás / Osztályok listában nem volt letölthető az Osztály minden adata export, csak a többi export töltődött le.

 Hibajavítás - Csoportos foglalkozások Mulasztási felületének hiányos megjelenése

Az Osztályfőnöki feladatok / Mulasztások kezelése / Napló nézetben a nem egész osztályhoz, hanem csak csoportokhoz rendelt foglalkozások esetében, a lenaplózott foglalkozást jelölő "négyzetek" nem jelentek meg, mely felületi megjelenítési hiba javítva lett.

 Hibajavítás - Tanulók sorrendje a foglalkozásokon nem ABC sorban jelent meg

Bizonyos esetekben a Foglalkozásokban lévő Tanulók nem ABC sorendben jelentek meg a javításig.

 Hibajavítás - Tanuló nélküli, üres csoportok naplózási hibája

Az üres, tanulók nélküli csoportok és osztályok foglalkozásai nem voltak naplózhatóak a javításig.

Kréta 2.107 verzió újdonságai (2022.05.12.)

 Helyettesítés kiírásának módosítása Kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részén lévő tevékenység esetén

Több intézményi igény alapján módosításra került a Helyettesítés kiírásakor végzett rendszerellenőrzés, ütközések figyelése funkció. Korábban a helyettesítés kiírása során a Kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részén lévő tevékenység nem okozott figyelmeztető üzenetet, azonban a jelzések alapján, amennyiben az intézményvezetés elrendel a kollégák számára tevékenységet (például fogadóóra, külső programra/úszásra kísérés, stb) a Kötött munkaidő nevelés-oktatással le nem kötött részének felületén, akkor ebben az időben ne lehessen helyettesítésre beosztani az adott kollégát.

 Alkalmazotti adatok exportálási körének bővítése

Amennyiben a Nyilvántartás / Alkalmazottak felületen egy alkalmazottat nem a nevére/ceruza ikonra kattintva, úgynevezett SZERKESZTŐ, hanem a nagyítóra kettintva, úgynevezett BETEKINTŐ nézetben nyitunk meg, több felületre Exportálási lehetőségek kerültek elhelyezésre, hogy a lapfülőn elérhető adatok exportálhatóak legyenek azonnal a listán.

 

 Alkalmazotti elérhetőségi adatok exportjának bővítése

Amennyiben a Nyilvántartás / Alkalmazottak felületen egy alkalmazottat nem a nevére/ceruza ikonra kattintva, úgynevezett SZERKESZTŐ, hanem a nagyítóra kettintva, úgynevezett BETEKINTŐ nézetben nyitunk meg, az ELÉRHETŐSÉGEK lapfülőn nem csak a külön cím, telefonszám és e-mail cím exportok, hanem egy Összes elérhetőség export funkció is rendelkezésére áll az admin jogú felhasználóknak.

 Alkalmazotti adatok megjelenítésének bővítése

Az Apáczai ösztöndíjprogramhoz kapcsolódó mentorok adatainak megjelenítése érdekében, az Alkalmazotti adatlapon új mező, a későbbiekben rögzítésre kerülő, Apáczai mentorprogramhoz kapcsolódó SZTSZ mező is felkerült az Egyéb munkaügyi adatok közé.

 Export állományok egységesítése

Az egységes megjelenítés érdekében több export állomány módosításra került, hogy az exportálási funkció eredményül adott excel tábla fejléce egységes szürke legyen.

 Módostott export funkciók
 • Tanulók - Exportálás besoroláshoz
 • Tanulók - Tanuló elérhetőségei
 • Tanulók - Tanulók tanügyi adatai
 • Tanulók - Tanulók tantárgyai és pedagógusai
 • Tanulók - Gondviselők elérhetőségei
 • Tanulók - Tanulók KIR-STAT
 • Tanulók - Tanulók teljes KIR-STAT
 • Alkalmazottak - Alkalmazottak lakcímmel
 • Alkalmazottak - Alkalmazottak munkaügyi adatai
 • Felhasználók - EXPORTÁLÁS gomb
 • Alkalmazottak importálása - Sablon letöltése
 • Tanulók importálása - Sablon letöltése
 • Osztályok tanulóinak listája - Besorolt tanulók listjája
 • Csoportok tanulóinak listája - Besorolt tanulók listája
 • Osztályokból kiírt tanulók listája - Kiírt tanulók listája
 • Csoportokból kiírt tanulók listája - Kiírt tanulók listája
 • Tanórák listája - Helyettesített tanórák
 • Tanórák listája - Elmaradt tanórák
 • Tanórák listája - Megtartott tanórák
 • Mulasztások listája - Tanulók mulasztásai
 • Mulasztások listája - Tanórákon nem jelenlévők
 • Értékelések listája - Évközi jegyek
 • Értékelések listája - Félévi jegyek
 • Értékelések listája - Év végi jelgyek
 • Közösségi szolgálatok listája - Tanuló közösségi szolgálat export
 Működési hely infóbox módosítás

A Működési hely azonosító értékre vitt egérmutatóval megjelenő infóbox szövege módosításra került az egyértelműsítés érdekében:

"A működési hely azonosítója egy 3 numerikus számból álló karaktersorozat."

 Adatszolgáltatás menüpont bővítése

Adatszolgáltatás menü / SZIR adatszolgáltatás oszlopban elérhetővé vált az "Adatszolgáltatás a nem állami szakképző intézmények oktatási költségvetéséről" címen egy új adatszolgáltatási funkció a felületen. 

 • Intézményenként csak egy adatszolgáltatás lehetséges. 
 • A bevételekhez tartozó összes mező és a kiadáshoz tartozó összes mező csak szám karakterrel tölthető 2 tizedesjegyig.  
 • Annyi sor jelenik meg, ahány működési helyhez rendelt ellátott köznevelési feladat került rögzítésre az adott intézményhez. A megjelenítés során egy Működési helyhez tartozó összes ellátott köznevelési feladat kerül felsorolásra, majd a következő Működési helyhez tartozó összes ellátott köznevelési feladat csoport.
 • A mezők módosíthatók maradnak, amíg nem véglegesíti a véglegesít gombbal az adatszolgáltatást vagy nem érkezik el május 31-je, a leadási határidő.
 • Mentés gombra kattintva a rögzített adatok bekerülnek az ellenőrző táblázatba a megfelelő értékekhez.


 Adatszolgáltatás a nem állami szakképző intézmények oktatási költségvetéséről - funkció elérhetősége

Az Adatszolgáltatás a nem állami szakképző intézmények oktatási költségvetéséről SZIR-STAT adatszolgáltatás csak az alábbi vezetői óraszám okokkal rendelkező felhasználóknak érhető el a rendszerben:

 • főigazgató
 • főigazgató-helyettes
 • igazgató
 • igazgatóhelyettes
 • intézményvezető
 • intézményvezető-helyettes
 • tagintézmény-vezető
 • tagintézményvezető-helyettes
 • intézményegység-vezető
 • intézményegységvezető-helyettes
 • kollégiumvezető
 • szakirányú oktatásért felelős igazgatóhelyettes
 • gyakorlati oktatásvezető
 Szakképző intézmények adatszótár bővítése

A szakképző intézményekben több adatszótár került módosításra, bővítésre.

125. OktatásÁgazat Új Szkt Típus
2Csecsemő- és gyermekápoló (5 0913 03 04)Szakma Típus
3Alapápolási munkatárs (4 0913 03 12)Szakma Típus
4Hibrid és elektromos gépjármű-mechatronikus (4 0716 19 14)Szakma Típus
5Oktatási szakasszisztens (5 0188 25 01)Szakma Típus
6NaDuális Helyszín Típus
7SzékhelyDuális Helyszín Típus
8TelephelyDuális Helyszín Típus
9EgyébDuális Helyszín Típus
10Duális helyszínTerem Típus
 Szakképzési juttatásban érintett tanulókkal kapcsolatos hibaüzenet módosítása

Amennyiben az intézményi adminisztrátor megnyit egy diákot a tanulói adatok szerkesztésre, akkor mentésnél a rednszer ellenőrzi, hogy valamilyen átlag meg van e adva a tanulónak. Ha nincs megadva nem menthető, hibaüzenet jelenik meg. 

Hibaüzenet: Tanuló jelenlegi szakképzési juttatások beállításai alapján, érvényes év végi átlag nélkül nem menthető. Kérjük, adjon meg átlagot!  

Amennyiben a Tanuló nem rendelkezik a szakképzés keretében fennálló tanulói jogviszonyából a megelőző tanévre vonatkozóan figyelembe vehető év végi minősítéssel, kérjük, jelölje be "Tanév végi átlag megadása nem releváns" mezőt a Tanulói adatok/szakképzési juttatások lapfülön. 

 Hibajavítás - Záradék adatszótár nem volt bővíthető

Bizonyos esetekben (a Nemzetiségi dokumentumokkal összefüggésben) a Záradék adatszótár bővítése az intézmény egyedi, saját záradékaival nem volt sikeres, mentéskor hibaüzenettel nem rögzült az a javítás előtt.

 Hibajavítás - Saját, Kötött munkaidő Nevelés-oktatással le nem kötött részében rögzített tevékenység nem volt törölhető

Bizonyos esetekben, ha egy felhasználó Naplő és Admin jogosultsággal is rendelkezik, a Kötött munkaidő Nevelés-oktatással le nem kötött részében Napló felületen rögzített tevékenység nem volt törölhető, úgy jelent meg, mintha Admin jogosultsággal, előre lett voilna számára kiírva, elrendelve, és csak Admin oldalról volt eltávolítható.

 Hibajavítás - Hetesek beállítása Szuperosztályfőnök esetén nem volt generálható

Bizonyos esetekben, ha egy felhasználó Naplő és Admin jogosultsággal is rendelkezik, az Osztályfőnöki feladatok / Hetesek kezelése felületen a Hetesek generálása a következő hetekre funkció nem volt elérhető.

KRÉTA v2.106 verzió

Kréta 2.106.2 verzió újdonságai (2022.04.26.)

 Hibajavítás - Napirendi foglalkozások időpontja nem módosítható

Bizonyos esetekben, a nem előre kiírt, azaz a Pedagógus által felvett Napirendi foglalkozások kezdő és végidőpontja nem volt módosítható.

 Hibajavítás - Szuperosztályfőnökkel Elmaradtra állított Foglalkozás törlődött

Bizonyos esetekben, a szuperosztályfőnök (Napló+Admin jog) által Elmaradtra állított Kötött munkaidő nevelés oktatással le nem kötött részében rögzített foglalkozás nem Elmaradt, hanem törölt állapotba került a felületen.

 Hibajavítás - SZTSZ számmal nem rendelkező Alkalamzottak adatelérésnek módosítása

Bizonyos esetekben az olyan Alkalmazottak, akiknek nem rögzítettek SZTSZ azonosítót, a felületen a Központi Gazdasági Rendszermodulból lekért eszközadataikban hibás értékeket láthattak.

 Hibajavítás - Elektronikus üzenet szöveg hibás megjelenítés

Bizonyos esetekben az elektronikus üzenetben vagy feljegyzésben küldött intézményi formázott üzenetbe az úgynevezett HTML (formázásokat) tartalmazó kódok is megjelentek, ezzel az üzenet olvasását nehezítve.

Kréta 2.106.1 verzió újdonságai (2022.04.11.)

 Beiratkozási felület módosítása

Módosításra került az „Életvitelszerű ott lakás / Körzetes"-ség jelölése érték, hogy a jelölés többes módosítási lehetőségel is változtatható legyen, ne csak Nabulónként, egyesével.

 Beiratkozási felület módosítása

Amennyiben egy intézménynek csak 1 db Feladatellátási Helye van, az Adatszolgáltatás / Beiratkozás menüpontban elérhető Nebuló lista szűrő felüleletén az automatikusan kitöltésre került, ami azonban a Függőben lévő, nem körzetes, e-Ügyintézésen keresztül benyújtott jelentkezések megjelenésében okozott problémát, ezért ez a funkció kikapcsolásra került.

 Tanulók kiiratkozás felület módosítása

Az előző frissítés során elérhetővé vált, Jogviszonykezeléssel összefüggő változtatásokkal kapcoslatban pontosításra került a felületen megjelenő tájékoztató leírás.

"A bejelölt jogviszony sorok lezárásra kerülnek! Amennyiben jövőben kezdődő jogviszony sort jelöl ki, abban az esetben a jogviszony kezdete dátumával kerül az lezárásra."
 Hibajavítás - Nebuló lista Exportálás funkciója

Bizonyos esetekben az Adatszolgáltatás / Beiratkozás menüpontban elérhető Nebuló lista Exportálása nem történt meg, hanem egy hibaüzenettel megállt a folyamat. Ennek oka javítva lett.

 Hibajavítás - Idézőjelet tartalmazó csoport helyettesítés kiírása nem történt meg

Bizonyos esetekben az olyan foglalkozásoknál, ahol a foglalkozás csoport neve idézőjeleket tartalmazott, a Helyettesítés kiírása a Helyettesítések kezelése menüpontban nem volt végrehajtható.

Kréta 2.106 verzió újdonságai (2022.04.04.)

 Biztosítási jogviszony kezelése a KRÉTA rendszerben

A KRÉTA redszeren belüli, intézményi adminisztrációhoz szorosan kapcsolódó jogviszonykezelésen túl a tanulókkal kapcsolatban más szakrendszerek számára szükségessé vált egy új funkció elérhetővé tétele a rendszerben, melynek során a tanuló biztosítási jogviszonyához kapcsolódó adatok rögzítése és kezelése is lehetővé vált a rendszerben.

A funkcióról és kapcsolódó felületeiről az alábbi Tudásbázis oldalon található bővebb információ.


 Apáczai mentor jelölhetőség

A Nyilvántartás / Alkalmazottak / Elsődleges munkaügyi adatok lapfül Egyén munkaügyi adatok szekció utolsó értékeként elérhetővé vált az "Apáczai mentor" jelölőnégyzet, amivel "Az Apáczai ösztöndíjprogramban mentorként résztvevő alkalmazott." jelölése válik lehetővé.


 Munkakör típus kategória megjelenése felületen

A Nyilvántartás / Adatszótárak között elérhetővé vált a felületen is a Munkakör kategóriák zárt adatszótár. Admin belépési DashBoard felületi értékek módosítása

Több, az admin belépési, úgynevezett DashBoard-on lévő statisztikai csempe értéke átnevezésre és módosításra került.

 • "Adminisztrációs rendszer figyelmeztetései" csempén belül a következő statisztikák kerültek átnevezésre és a megjelenítendő értékek is módosításra "Alkalmazott"-ról "Tanár"-ra:
  • Alkalmazottnak nincs besorolási fokozata -> Tanárnak nincs besorolási fokozata
  • Alkalmazottnak nincs munkaköre -> Tanárnak nincs munkakör
  • Alkalmazottnak nincs jogviszonya -> Tanárnak nincs jogviszonya
  • Alkalmazottnak nincs e-mail címe -> Tanárnak nincs email címe
 • "Elektronikus napló figyelmeztetései" csempén belül a következő statisztikák kerültek átnevezésre és a megjelenítendő értékek is módosításra "Alkalmazott"-ról "Tanár"-ra:
  • Alkalmazott belépési azonosító nélkül -> Tanár belépési azonosító nélkül
  • Alkalmazott, aki két hete nem lépett be -> Tanár, aki két hete nem lépett be
 • "Intézményi statisztika"csempén belül a következő statisztika került átnevezésre és a megjelenítendő érték is módosításra "Alkalmazott"-ról "Tanár"-ra:
  • Aktív alkalmazottak száma -> Aktív Tanárok száma


 Új Dashboard üzenet - Ágazati alapvizsga

Szakképző intézmények számára a funkcióval összhangban új tájékoztatás került megjelenítésre a DashBoard felületükön.


 Felületi Export funkció egységesítése

A rendszerben elérhető a legtöbb felületen EXPORT funkció, melyek gombelnevezése (EXPORT - EXPORTÁLÁS) és kinézete egységesítésre került.


 Tanulók mulasztásai exportjának kibővítése/ Hatósági házi karantén oszloppal

A Dokumentumok / Tanulók / Tanulók mulasztásai pontban elérhető exportállomány bővítésre került egy új oszloppal:  Hatósági házi karantén


 Hibajavítás - OpenBoard feltöltött képek láthatóságának kikapcsolása

Bizonyos esetekben az OpenBoard alkalmazással a tanórákhoz feltöltött képek látatósága kikapcsolásra kerül, amikor egy, az órarend sorozat korábbi elemeét a Pedagógus újra naplózta, Naplózási változtatásokat mentett hozzá.

 Hibajavítás - Ellenőrző ablakok méretének javítása

Néhány felületen tapasztalt, túlzott szélességű ellenőrző ablakok és választó menük szélessége visszaálllt a korábban megszokott méretre, és nem a teljes képernyőszélesség alapján kerülnek már megjelenítésre.

 Hibajavítás - Osztályfőnök általi Tanulói adatszerkesztés nem volt lehetséges

Bizonyos esetekben az Osztályfőnöki feladatok menüpontban nem volt lehetséges a Tanulói adatok szerkesztése, ami javításra került.


KRÉTA v2.105 verzió

Kréta 2.105 verzió újdonságai (2022.03.22.)

 Dokumentum bővítés

Bővítésre került a Dokumentum menüpont / Tanügyi ellenőrzés szekcióban elérhető Tanév közben kilépett tanulók riport egy összesítő, első munkalap füllel a további, osztályonkénti bontás előtt, az összes osztály adatait egyesítve, a könnyebb kereshetőség érdekében.

 Új menüpont/funkció az Osztályfőnöki feladatok között

Az Osztályfőnöki feladatok menüben lenyíló, Osztály blokkban elérhetővé vált az "Osztály tanulói adatok" és "Hetesek beállítása" menüpontok között az Osztály tanulói gondviselők menüpont.

A funkcióról bővebben az alábbi Tudásbázis aloldalon olvashat információt.

 Feljegyzések listája - Új szűrési lehetőség

A Feljegyzések listája felület tartalmazza a feljegyzés szabadszöveges értékét, melybe akár a gyorsértékelés során kapcsolódó Tantárgy neve is bekerülhet. Ennek kereshetősége érdekében a felületen szabadszöveges kereső mező került elhelyezésre. A keresőfunkció elnevezése "Feljegyzés szövege", mely keresőmező a Feljegyzés szövege oszlopban szűr, szövegrészlet alapján is.

 Alkalmazott elérhetőség rögzítésének ellenőrzése

Az ellenőrzés változtatásával nem lehet egy-egy telefonszámot, email címet többször is megadni ugyan annak az Alkalmazottnak, még eltérő típussal sem, se az Admin felületen megadva, se a Felhasználó / Profilbeállítások felületén saját magának rögzítve.


 Alkalmazott import módosítása

Az alkalmazotti import (Excel és KIR esetén is) külön importálni nem lehet alkalmazott elérhetőségi adatokat, de az alkalmazotti importban van e-mail cím mező, amelybe egy cím adható meg, de alapértelmezettség és típus nem állítható be. 

Ezentúl ha van a rendszerben olyan email cím, ami az import állományban is megtalálható, akkor semmi nem történik; ha nincs, akkor kerül rögzítésre egy új Hivatalos típusú e-mail cím, ami alapértelmezett tulajdonságú lesz, ha más alapértelmezett e-mail cím nincs rögzítve az Alkalmazotthoz.

 Tanulók elérhetőségi adatainak importálásának módosítása

A tanulók elérhetőségi adatainak importálásánál, ha a tanulónak nincs alapértelmezett e-mail címe vagy telefonszáma, de az import állományban nem alapértelmezettnek jelöli a rögzítendő elemet, akkor a sor bekerül a Nem importálható sorok fülre.

 • A "Hiba" oszlopban az alábbi szövegek jelenjenek meg:
  • "A tanulónak nincs alapértelmezett telefonszáma a rendszerben! Állítsa alapértelmezettre a tanuló telefonszámát!"
  • "A tanulónak nincs alapértelmezett e-mail címe a rendszerben! Állítsa alapértelmezettre a tanuló e-mail címét!"
 Tanulók adatainak exportálásának bővítése - SZIR Beállítások

 A szakképző intézményekben bővítésre került a Tanulói adatlapon elérhető Export állományok listája, így a felület lehetőséget kínálna a SZIR beállítások exportálására is.

 • Funkció gomb elnevezése: Tanulók SZIR beállítás adatai
 • Excel tábla oszlopai:
  • Előtag
  • Vezetéknév
  • Utónév
  • Oktatási azonosító
  • Az érettségi szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók
  • A mérés-értékelési szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók
  • A középfokú felvételi szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók 
  • A diákigazolvány igénylő szakrendszer részére a tanuló adatai átadhatók
 • Mentéskori név: TanulokSZIRNBeallitasAdatai_éééé_hh_nn.xlsx, ahol az éééé_hh_nn rész az excel tábla generálásakori időponttal egészül ki.
 • A szűrőnél beállított paraméterek hatással vannak az exportálandó adatokra.


 Figyelmeztetés Szakképzési Ösztöndíj módosításnál

Amikor a Szakképzési Ösztöndíjban érintett tanuló Kézzel megadható átlag értékét az intézményi adminisztrátor módosítja, figyelmeztető üzenetek jelennek meg számára ezentúl:

 • Kézi átlag mező szerkesztés alá vétele esetén a következő figyelmeztető üzenet jelenik meg:
  • Figyelem! Átlag megadása/módosítása hatással lehet a tanuló szakképzési juttatására. 
 • Ha az adminisztrátor 2,00-nél kisebb átlagot rögzít, akkor megjelenik egy újabb figyelmeztető üzenet, felugró ablakban, az alábbi szöveggel (Igen/Nem továbblépési gombokkal):
  • Figyelmeztetőüzenet szövege: "A megadott átlag 2.00 alatti. Ez hatással lehet a tanuló szakképzési juttatására. Biztos, hogy rögzíteni szeretné? 
 Szakképzési Ösztöndíjra jogosult tanuló adatainak módosítása

Azon Szakképzési Juttatásban érintett tanulók esetében, ahol átlag alapú bevitelt lehet kiválasztani, ott a rendszer ezentúl ellenőrzi, hogy valamilyen átlag legyen is megadva a tanulóhoz. Amennyiben az intézményi adminisztrátor megnyitja a diákot (a tanulói adatok szerkesztésre), akkor mentésnél ellenőriz a felület, hogy valamilyen átlag meg legyen adva. Ha nincs megadva nem menthető, hibaüzenetet kap a felhasználó "Tanuló jelenlegi szakképzési juttatások beállításai alapján, érvényes év végi átlag nélkül nem menthető. Kérjük, adjon meg átlagot! "

Az így ellenőrzött esetek: 

 • ha a tanuló beszámításos és átlagalapú van kiválasztva nála.
 • ha a tanuló ágazati vizsgás és átlagalapú van kiválasztva nála.
 • ha maga az évfolyam átlag alapú.
 Tanuló Tanügyi adatmező átnevezése

Fenntartói kérésre a 'Jogviszony várható befejezése' mező átnevezésre került a szakképző intézményeknél. 

A mező új neve: Jogviszony megszűnésének várható dátuma


 Tanulói adatlap módosítás, bővítés új mezőkkel

 Három új mező ferült felvétele a tanulói adatlapra a szakképző intézmények számára.

 • Ágazati alapoktatás megnevezése
  • Nem kötelező legördülő mező
  • Ugyanabban az esetben jelenik meg mint az Ágazati alapvizsga eredménye mező
  • Export: Tanulók tanügyi adatai export, a Részszakma oszlop után.
 • Ágazati alapvizsga teljesítése
  • Nem kötelező legördülő mező
  • Ugyanabban az esetben jelenik meg mint az Ágazati alapvizsga eredménye mező
  • Export: Tanulók tanügyi adatai export, az Ágazati alapoktatás megnevezése oszlop után.
 • Ágazati alapvizsga dátuma
  • Ugyanabban az esetben jelenik meg mint az Ágazati alapvizsga eredménye mező
  • Export: Tanulók tanügyi adatai export, az Ágazati alapvizsga eredmény oszlop után.
  • Elérhető: csak akkor, ha az ágazati alapvizsga eredmény mezőben az "Ágazati alapvizsgát sikeresen teljesítette" vagy az "Ágazati alapvizsgája sikertelen"
  • Ha megjelenik a dátum beviteli mező, akkor kitöltése kötelező 

2 mező módosításra került:

 • Ágazati alapvizsga eredménye
  • Megjelenés módosítás: csak akkor látható, ha az Ágazati alapvizsga eredmény mezőben az "Ágazati alapvizsgát sikeresen teljesítette" vagy az "Ágazati alapvizsgája sikertelen"
 • Ágazati alapvizsga eredménye %
  • Megjelenés módosítás: csak akkor látható, ha az Ágazati alapvizsga eredmény mezőben az "Ágazati alapvizsgát sikeresen teljesítette" vagy az "Ágazati alapvizsgája sikertelen"
 Apáczai Ösztöndíjprogram felületi átnevezések - dokumentumok megtekintése

Az Apáczai Ösztöndíjprogramban felületi elnevezések módosítása törtnt meg az alábbiak szerint:

Dokumentumok megtekintése felületen a jelenleg használt "Egyéb dokumentumok megtekintése" és "Pályázati döntés megtekintése" elnevezés módosításra került. 

Egyéb dokumentumok megtekintése -> Egyéb dokumentumok

Pályázati döntés megtekintése -> Pályázati döntés 

 Apáczai Ösztöndíjprogram - Pályázati döntések (és támogatói okirat) megjelenítése

Elfogadott és Elutasított pályázat esetén a döntési dokumentumokat a felület a pályázónak az alábbiak szerint jelenti meg ezentúl.

Elfogadott státuszú pályázat esetén:

 • Pályázat állapota menüpontra kattintva megjelenik az ablak, új gomb felvétele (zöld színnel) Pályázati döntés megtekintése felirattal. A rendszer által generált pályázati döntési dokumentum megjelenése.
  • Ugyanez a dokumentum megjelenik a dokumentumok megtekintése nézetben is Pályázati döntés néven. 
 • Pályázat állapota menüpontra kattintva megjelenik az ablak, új gomb felvétele (zöld színnel) Támogatói okirat megtekintése felirattal, Pályázati döntés megtekintése gomb mellé. A rendszer által generált támogatói okirat dokumentum megjelenése. Ez a dokumentum csak elfogadott státusz esetén jelenik meg! 
  • Ugyanez a dokumentum megjelenik a dokumentumok megtekintése nézetben is. Támogatói okirat kategóriaként. Ez a dokumentum csak elfogadott státusz esetén jelenik meg! 

Elutasított státuszú pályázat esetén:

 • Pályázat állapota menüpontra kattintva megjelenik az ablak, új gomb felvétele (zöld színnel) Pályázati döntés megtekintése felirattal. A rendszer által generált dokumentum megjelenése.
  • Ugyanez a dokumentum megjelenik a dokumentumok megtekintése nézetben is, Pályázati döntés néven. 

Fellebbezés esetén elképzelhető, hogy az Elutasított pályázatból Elfogadott pályázat lesz, ekkor a dokumentum kategóriához tartozó dátum szerint az utolsó határozatot jeleníti meg természetesen a rendszer.

 Feladat típusú Push üzenet kiegészítése

 Azért, hogy a felhasználó már az értesítés szövegében láthassa, hogy milyen napra kapott feladatot, a feladat típusú push üzenetbe bekerült annak a tanórának a dátuma, amihez azt a feladatot rögzítették.

"Tanuló Veronika tanulónak Informatika tantárgyból új feladatot rögzítettek, 2022.03.24., csütörtök 4. óra időpontra."


 Tanóra színezés módosítása

Az e-Napló / Naplóellenőrzés funkcióban csak a Tanóra nézetben jelent meg korábban a Helyettesítésről felületi információt megjelenítő alsó, színes csík, mely a mostani változtatástól kezdve a Napirendi és a Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része nézetben is látszódik.

 Törlési folyamat módosítása

Abban az esetben (főleg a tanév kezdetekor fordult elő, amikor még a Tantárgyfelosztás változásai, létszámváltozások miatt osztály/csoport összevonások a jellemzőek), ha az osztály/csoport illetve tantárgy törlésre kerül, a törlésével egyidőben törlődni fog ezentúl a hozzá rögzített házi feladat és órai feladat is. Az osztály/csoport vagy a tantárgy törlésekor csak történik meg a további törlés, ha nincs más kapcsolódás, csak és kizárólag a Házi feladat vagy Órai feladat, akkor törlődik együtt a Házi feladat, illetve Órai feladat az érintett osztály/csoporttal vagy tantárggyal együtt

 Eltérő település név / Azonos irányítószám megadási lehetőség

A település nevének változása miatt a 2834-es irányítószám kiválasztásakor már nem csak Tardosbánya, hanem egy másik település, Tardos is megjelenik a település név mezőnél.

 Hibajavítás - Értékelés mondatbank és Tanórai célú csoportok beállítása felugró ablak levágta a fejlécet

Bizonyos esetekben, az adott számítógép felbontási beállításai esetén az Értékelés mondatbank és a Tanórai célú csoportok beállítása felugró ablak levágta a fejlécet. 

 • 1366x768 felbontás és 100%-os Windos megjelenítés beállítás nagyítással
 • 1920x1080 felbontás és 150%-os Windos megjelenítés beállítás nagyítással 
 • 1920x1080 felbontás és 125%-os Windos megjelenítés beállítás nagyítással 
 Hibajavítás - Nem egész számú Közösségi szolgálat láthatósága

Bizonyos esetekben a nem egész óraszámra (0,5 óra, 0,25 óra, stb...) rögzített értékek esetén nem volt elérhető az adott tanuló Közösségi szolgálatainak listája, csak az összesített óraszám sort jelenítette meg a felület.

 Hibajavítás - Feltöltött OpenBoard képek megjelenítése

Bizonyos esetekben az egyes tanórákhoz feltöltött, és a tanulók számára láthatóvá tett, a KRÉTA OpenBoard segítségével a digitális tábláról a rendszerbe mentett képek láthatósága kikapcsolt, ha az adott tanóra előzményeiben, korábbi óráiban végzett változtatást a pedagógus, és a korábbi órákon módosítást mentett el.

KRÉTA v2.104 verzió

Kréta 2.104.6 verzió újdonságai (2022.03.10.)

 Hibajavítás - Visszairatkozás funkció

A Kollégiumi és EGYMI modulokban a Visszairatkozás funkció Tanév választó menüje nem nyílt le bizonyos esetekben.

Kréta 2.104.5 verzió újdonságai (2022.03.07.)

 Gondviselői adatimport módosítása

Az importálással felvitt Gondviselői telefonszám és e-mail cím ezt követően automatikusan alapértelmezett telefonszámként és e-mail címként kerül beállításra a rendszerben.

 Gondviselői címfelvitel módosítás

A Gondviselőkhöz rögzített lakcím adat ezentúl alapártelmezetten kerül a rendszerbe rögzítésre, hogy a Mobil appikáció és böngésző felület egységesen működjön, jelentsen meg adatokat.

Kréta 2.104.4 verzió újdonságai (2022.02.24.)

 Ösztöndíj riport bővítése

Fenntartói kérésre, az adminisztrátori felületen az iskolák számára elérhető ösztöndíj riport bővítésre került két oszlop beszúrásával annak érdekében, hogy az iskolák is hatékonyabban tudjanak ellenőrzési tevékenységet folytatni.

Új oszlopok neve: Életkor és ÖD. figyelembe vett átlag

Kréta 2.104.3 verzió újdonságai (2022.02.17.)

 Eszközigénylés szülői felület módosítása

A felhasználók számára további pontosításra és kiemelésre került, hogy a Gondviselő saját adatait kell megadnia a regisztrációs felületen, nem a tanulóét.

 Eszközigénylés felület módosítása

A felhasználók számára további pontosításra és kiemelésre került, hogy az egyes funkciókat melyik gombokkal aktiválhatják. MENTÉS helyett ADATOK MENTÉS-e, míg KÜLDÉS helyett REGISZTRÁCIÓ BENYÚJTÁSA felirat szerepel az erre szolgáó gombokon.

 Eszközigénylés felület módosítása

A felhasználók számára további pontosításra és kiemelésre került, hogy a regisztráció benyújtása csak oktatási azonoosítóval rendelkező pedagógusok esetén lehetséges.

 Eszközigénylés további Tanulói riport érhető el

Az admin DashBoard felületen Tanuló / Gondviselő riport vált elérhetővé az Eszközigényléssel kapcsolatban:

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult, 9. évfolyamos tanulók listája, akiknél a KRÉTA rendszerben felvett szülő elindította a regisztrációs folyamatot.

 Eszközigénylés további Pedagógus riport érhető el

Az admin DashBoard felületen Pedagógus riport vált elérhetővé az Eszközigényléssel kapcsolatban:

Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult pedagógusok listája, akik a KRÉTA rendszerben elindították a regisztrációs folyamatot.

Kréta 2.104.2 verzió újdonságai (2022.02.14.)

 Hibajavítás - Elektronikus üzenet módosítása

Bizonyos esetekben a módosított Elektronikus üzenet formázására használt HTML kódok is megjelentek az üzenet részein.

 Hibajavítás - Testreszabás / Elektronikus napló zárásának dátuma

Bizonyos esetekben az Elektronikus napló zárásának dátuma beállítás kapcsoló 3 lehetősége közül csak 2 volt választható, ami javításra került.

 Hibajavítás - Dokumentumgenerálási probléma

Bizonyos esetekben a Dokumentumok / Tanügyi ellenőrzés / Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján) dokumentum tartalom nélkül töltődött le, illetve az összesítő munkalap nem jelent meg, ha minden pedagógus szerepelt benne.

Kréta 2.104.1 verzió újdonságai (2022.02.10.)

 Új DashBoard Eszközigénylés - Tanuló / Gondviselő riportok

Az admin DashBoard felületen Tanuló / Gondviselő riportok váltak elérhetővé az Eszközigényléssel kapcsolatban:

 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult, 9. évfolyamos tanulók listája.
 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult, 9. évfolyamos tanulók listája, akiknél a KRÉTA rendszerben nincs rögzítve szülő, gondviselő. 
 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult, 9. évfolyamos tanulók listája, akiknél a KRÉTA rendszerben felvett szülőnek, gondviselőnek nincs beállítva felhasználóneve és jelszava, ezért nem tudja elindítani a regisztrációs folyamatot.
 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult, 9. évfolyamos tanulók listája, akiknél a KRÉTA rendszerben felvett szülő, gondviselő nincs törvényes képiselőnek jelölve, ezért nem tudja elindítani a regisztrációs folyamatot. 
 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult, 9. évfolyamos tanulók listája, akiknél a KRÉTA rendszerben felvett szülő, gondviselő még nem fogadta el az ÁSZF-et és/vagy az adatkezelési tájékoztatót, ezért nem tudja elindítani a regisztrációs folyamatot.

 Új DashBoard Eszközigénylés - Pedagógus riportok

Az admin DashBoard felületen Pedagógus riportok váltak elérhetővé az Eszközigényléssel kapcsolatban:

 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult pedagógusok listája. 
 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre - a munkakörük alapján - nem jogosult alkalmazottak listája.  
 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult pedagógusok listája, akiknek nincs beállítva felhasználónév és jelszó vagy nem rendelkeznek NAPLÓ jogosultsággal az e-naplóba történő belépéshez. 
 • Az RRF-1.2.1-2021-2021-00001 azonosítószámú „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben való részvételre jogosult pedagógusok listája, akik a KRÉTA rendszerben még nem fogadták el az ÁSZF-et és/vagy az adatkezelési tájékoztatót, ezért nem tudják elindítani a regisztrációs folyamatot. 

 Hibajavítás - 0:00-1:00 között kezdődő Napirendi foglalkozás nem naplózható

Bizonyos esetekben a 0:00 és 1:00 között kezdődő Napirendi nézetben lévő foglalkozások nem voltak naplózhatóak.

 Hibajavítás - Osztálybontott foglalkozások téves ütközési üzenete

Bizonyos esetekben az egy osztályhoz tartozó, osztálybontottnak jelölt csoportok egy időben lévő foglalkozásai egymást megjelenítve ütközési figyelmeztető üzenetet generáltak.

Kréta 2.104 verzió újdonságai (2022.02.08.)

 Mulasztási értesítők módosítsa

Az Nkt mulasztási értesítők módosítására, új típusú értesítések előállítására volt szükség a jogszabályi változásokkal összhangban. A Dokumentumok / Igazolások, mulasztási értesítők szekcióban az alábbi új vagy módosított dokumentumok letöltésére nyílik lehetőség a frissítést követően:

 • Értesítés szülőnek 1 óra után (tanköteles)
 • Értesítés szülőnek 10 óra után (tanköteles)
 • Értesítés szülőnek 10 óra után (nem tanköteles, kiskorú)
 • Értesítés szülőnek 11 óra után (nem tanköteles, kiskorú)
 • Értesítés kollégium részére 1 óra után (tanköteles)
 • Értesítés kollégium részére 10 óra után (nem tanköteles, kiskorú)
 • Értesítés nagykorú tanuló részére 10 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés nagykorú tanuló részére 11 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés család- és gyermekjóléti szolgálat részére 2 óra után (tanköteles)
 • Értesítés család- és gyermekjóléti szolgálat részére 10 óra után (tanköteles)
 • Értesítés család- és gyermekjóléti szolgálat részére 11 óra után (nem tanköteles, kiskorú)
 • Értesítés család- és gyermekjóléti szolgálat részére 30 óra után (tanköteles)
 • Értesítés családi-és gyermekjóléti központ részére 10 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés család- és gyermekjóléti központ részére 50 óra után (tanköteles)
 • Értesítés családi pótlék jogosultjának részére 10 óra után (tanköteles)
 • Értesítés családi pótlék jogosultjának részére 10 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés gyámhivatal részére 50 óra után (tanköteles)
 • Értesítés gyámhivatal részére 50 óra után (nem tanköteles, kiskorú
 • Értesítés gyámhivatal részére 50 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés gyermekvédelmi szakszolgálat részére 10 óra után (tanköteles)
 • Értesítés gyermekvédelmi szakszolgálat részére 10 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés gyermekvédelmi szakszolgálat részére 30 óra után (tanköteles)
 • Értesítés gyermekvédelmi szakszolgálat részére 50 óra után (tanköteles)
 • Értesítés általános szabálysértési hatóság részére 30 óra után (tanköteles)
 • Kérelem családtámogatási feladatkörben eljáró kormányhivatal részére 50 óra után (tanköteles)
 • Kérelem családtámogatási feladatkörben eljáró kormányhivatal részére 50 óra után (nem tanköteles)
 • AMI - Első értesítő szülőknek (nem tanköteles)
 • AMI - Második értesítő Szülőknek (nem tanköteles)
 • AMI - Első értesítő nagykorú tanulónak (nem tanköteles)
 • AMI - Második értesítő nagykorú tanulónak (nem tanköteles)
 Jelszavak tömeges megváltoztatása esetén generált figyelmeztetés módosítása

Admin felhasználóként a Nyilvántartás / Tanulók felületen több felhasználót érintő jelszóváltoztatást során, az Értesítés ablakban ezentúl megjelenik azoknak a listája, akiknek nem tud e-mailt küldeni a rendszer e-mail cím hiányában.

"Az alábbi felhasználóknak nem tud a rendszer üzenetet küldeni: LISTA LETÖLTÉSE"

Az így letölthető excel megfelel a "TanulokElerhetosegiAdataikImport_Sablon.xlsx" formátumának, hogy kitöltve egyből vissza lehessen importálni, a hiányzó adatokat a rendszerbe.

 Visszairatkozás funkció módosítása

A 'Tanulók besorolása / Visszairatkozás' menüpontban már nem csak az aktív tanulókat lehet visszairatkoztatni, hanem bárkit, akiket egy korábbi, már lezárt tanévben írtak ki az iskolából.

A felületen már eddig is meglévő legördülő listába az idei és korábbi tanévek elérhetők; alapértelmezett az éppen aktív tanév jelenik meg.
Ha a felhasználó módosítja a tanévet, akkor a listában azok a tanulók jelenjenek meg, akiket a kiválasztott tanéveben írtak ki az iskolából (volt legalább egy érvényes, nem törölt osztályba sorolásuk abban a tanévben).

Ha itt kiválaszt a felhasználó egy (vagy több tanulót) és őket átmozgatja a "Célosztály" mezőben kiválasztott osztályba, akkor az érintett(ek) adatai felvételre kerülnek az idei tanévhez, és a kiválasztott osztályba besorolásra kerülnek.
A Tanuló alapadatin kívül, a kapcsolódó adatokat is "áthozza" ez a funkció, címeket, emaileket, telefonokat, gondviselőket, közösségi szolgálat adatokat, és felmentés - ha az érvényesség vége nincs megadva vagy nagyobb/egyenlő, mint az aktív tanév első napja.

 Feljegyzések listája kiegészítése rögzítés dátumával

Az egyes feljegyzések rögzítésének időpontja eltérhet a feljegyzés dátumától, ezért az e-Napló / Feljegyzések listja kiegészítésre került a Feljegyzés rögzítésének dátuma  oszloppal a Feljegyzés osztály/csoportja és a Feljegyző neve között.

A lista feletttalálható 2 féle export, mind a két dokumentumban a Feljegyző neve oszlop elé új oszlopként került beszúrásra a Feljegyzés rögzítésének dátuma.

 Ügyfélszolgálati bejelentő felület módosítása

Az Ügyfélszolgálati bejelentő felületen, az intézmnyi viszontválasz küldésekor használható gomb átnevezésre került a korábbi kommentár HOZZÁADÁS feliratról a KÜLDÉS feliratra.

 Apáczai Ösztöndíjprogram benyújtási felület módosítása

Pályázati feltételek elfogadása felirat mögött megjelenő felugró tooltip szöveg kiegészítve lett a kiemelt szövegrésszel:: A nyilatkozatok elfogadását a jelölőnégyzetek kipipálásával tudod megtenni. A csillaggal megjelölt nyilatkozatok elfogadása a pályázat benyújtásának kötelező feltétele.

A pályázat benyújtása felületen megjelenő opciók végén lévő, kötelezőséget jelentő sor végi "csillagok" félkövérrel szedve jelennek meg a felületen, a felhasználó figyelmét jobban felhívva a kötelezőségre.

 Apáczai Ösztöndíjprogram fellebbezési folyamat aktiválása

Aktiválásra került z Apáczai Ösztöndíjprogram Fellebési folyamata. Abban az esetben, ha aktiv fellebezési időszak van, a bírálat során Elutasításra kerül a pályazat, és Fellebéz benyújtása lehetséges a szabályok értelmében, megjelenik a Fellebbezési lehetőség menüpontja a bal oldali menülistában a felhasználók számára. 

 Apáczai Ösztöndíjprogram benyújtási felület módosítása

Érvényes, támogatási szerződéssel rendelkező diákok esetében egy új státusz kerül bevezetésre, ha a pályázati időszak közben intézményt váltottak. 

Ilyen esetekben a felületen megjelenő szövegezés: Intézményváltásodra vonatkozóan a Pályázati szabályzatban foglaltaknak megfelelően változásbejelentést kell tenned a Kréta rendszerben. A Támogatói okiratoddal az új intézményedben - amennyiben a jogosultsági feltételeknek megfelelsz – továbbra is támogatásra jogosult vagy és a mentori támogató programba is szükséges bekapcsolódnod.

 Dokumentumok generálás módosítása - Magatartás/Szorgalom láthatóságának beállítása

A szekképző intézményekben a Magatartás/Szorgalom értékeket tartalmazó dokumentumok generálásakor kiválasztható opcióvá vált az értékek láthatóságának beállítása. Az alapértelmezetten megjelenő Magatartás/Szorgalom értékek megjelenése kikapcsolhatóvá vált.

 Dokumentumok - Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján) mezőinek átrendezése

Dokumentumok menüpontban, "Tanügyi ellenőrzés" szekcióban, a Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján) generálás indításánál megnyíló ablak két mezőjének átrendezése történt, hogy a többi felületi logika megmaradjon, konzekvens legyen a megjelenése a többi dokumentumhoz viszonyítva, először a Köznevelési feladat kategória szerepel, majd mögötte található a Pedagógus választó mező.

 Dokumentumok - Generált dokumentumok mentéskori elnevezés módosítása

Dokumentumok menüpontban, bizonyos generált dokumentumok mentéskor kapott nevük nem egyértelmű,ezért elnevezésük módosításra került, így egyértelműbb és könnyebb lesz a beazonosítása a mentett dokumentumoknak.

Letöltési név módosításban érintett dokumentumok:

 • Értesítés gyermekjóléti szolgálat részére (tanköteles)
 • Értesítés gyermekjóléti szolgálat részére (nem tanköteles)
 • Értesítés gyermekvédelmi szolgálat részére (tanköteles)
 • Értesítés gyermekvédelmi szolgálat részére (nem tanköteles)
 • Értesítés szülőnek 1 óra után (tanköteles)
 • Értesítés szülőnek 10 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés tanulónak 10 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés szülőnek 10 óra után Cst. (tanköteles)
 • Értesítés szülőnek 10 óra után Cst. (nem tanköteles)
 • Értesítés gyámhatóság részére 5 óra után (tanköteles)
 • Értesítés gyámhatóság részére 5 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés gyámhatóság részére 25 óra után (tanköteles)
 • Értesítés gyámhatóság részére 10 óra után Cst. (tanköteles)
 • Értesítés gyámhatóság részére 10 óra után Cst. (nem tanköteles)
 • Értesítés gyermekjóléti szolgálat részére 5 óra után (tanköteles)
 • Értesítés gyermekjóléti szolgálat részére 15 óra után (tanköteles)
 • Értesítés gyermekvédelmi szolgálat részére 5 óra után (tanköteles)
 • Értesítés gyermekvédelmi szolgálat részére 5 óra után (nem tanköteles)
 • Értesítés általános szabálysértési hatóság részére 15 óra után (tanköteles)
 • Pedagógusok naplóban be nem jegyzett órái (órarend alapján)
 Ellenőrző modul - Export táblák elnevezésének módosítása

Az "Igazolások", "Bejelentett számonkérések" és "Házi feladatok" felületeken letölthető export táblák elnevezésének felépítése egységesítésre került, a többi felületen letölthető export táblák nevének felépítésének megfelelően.

 Ellenőrző modul - Export táblák egységes fejléc módosítása

A "Késések, hiányzások" és "Igazolások" felületeken letölthető export táblák egységes fejléccel kerülnek ezentúl letöltésre, ahogy a fejléc más export táblázatokban is formázva van betítűtípusra, méretre, szinezésre.

 Testreszabás / Tanulók és Gondviselők szerkeszthetik saját elérhetőségi adataikat beállítás módosításra került

A "Tanulók és Gondviselők szerkeszthetik saját elérhetőségi adataikat" beállítás átkerült a Tanulói adatkezelés szekcióból az Elektronikus ellenőrző beállításai szekcióba. 

A funkció leírása kiegészítsre került a kiemelt szövegrésszel:

„A funkció IGEN értékre állítása esetén a tanulók és gondviselők szerkeszthetik a saját elérhetőségi adataikat. A kapcsolónak nincs hatása a Tanulók Bankszámla adatainak szerkesztésére."

 Hibajavítás - szerkesztés mód helyett megtekintés mód megnyílásának javítása

A Tantervek és Tantárgyfelosztás felületen amennyiben a 'Tanterv nevére' és az 'Alkalmazott nevére' kattintott a felhasználó, nem a többi felületen megszokott szerkesztés módban nyíltak meg az elemek, hanem a nagyító hatására elérhető megtekintés módban jelent meg az. A hiba javításra került, és már a névre kattintással és a ceruza ikonnal is a szerkesztés funkcó érhető el.

 HIbajavítás - Utolsó tanítási hétre egyedi napi órák rögzítésének hibája

Bizonyos esetekben korábban egyes pedagógusoknak a tanév utolsó hetére egyedi órák felvitele nem valósult meg.

 Hibajavítás - Ügyfélszolgálat bejelentések felületen csak szűrés után jelentek meg a bejelentések

Belépve az Ügyfélszolgálati bejelentő felületre a korábbi bejelentések alapesetben nem jelentek meg, csak akkor, ha valamilyen szűrést hajtott végre a felhasználó.


 Hibajavítás - Ellenőrző modul - Bizonyítványok letöltése

Az e-Ellenőrző felületen az Információk / Bizonyítvány menüpontban elérhető letöltésénél a felhasználó ha korábbi évek bizonyítványait töltötte le, akkor a letöltött állományok nem a megfelelő, hanem az aktuális tanév nevét tartamazták, így a generált dokumentum elnevezésében az a rész ami a tanévre utal az aktuális tanév értékét mutatta.

 Hibajavítás - A Dashboard / Hibás TAJ-szám, Hibás adóazonosító jel statisztikák javítása

Az admin Dashboardon az "Adminisztrációs rendszer figyelmezetései" statisztikai csempében a mutatók a tanulók akiknek hibás a tajszáma vagy az adójele értékeknél megjelentek azok is hibásként, akiknek nem volt rögzítve ilyen adata.KRÉTA v2.103 verzió

Kréta 2.103.1 verzió újdonságai (2022.01.27.)

 Apáczai Ösztöndíjprogram figyelmeztető üzenet módosítás

A tanulói felületen, alacsony, a pályázati feltételeket el nem érő vagy nem megadott átlag esetében az erre a tanulók figyelmét felhívó üzenet szövege pontosításra került.

A pályázat benyújtásához szükséges megelőző tanév év végi minősítésében kapott osztályzatok minimum átlaga 3,50. Kérjük, a pályázat benyújtásához szükséges, érvényes átlagot adj meg!

 Hibajavtás - On-line óra jelölés törlése

Korábban, bizonyos esetekben az órarend módosításakor hiába került kikapcsolásra az On-line óra jelölés, ami az órarendben a "wifi" jelet jeleníti meg az egyes órákon, nem került a jelölés kikapcsolásra.

 Hibajavítás - Dokumentum generálás

Bizonyos esetekben egyes osztályoknál az Osztály félévi statisztika nem töltődött le, ha be volt kapcsolva az Elméleti/gyakorlati mulasztások szétbontását kérő jelölőnégyzet, csak ezen jelölés nélkül volt letölthető a statisztika.

 Hibajavítás - Felhasználói figyelmeztető üzenet pontosítása

Javításra került, hogy korábban nem a tanuló gondviselőjének neve, hanem a tanuló neve került a figyelmeztető üzenetbe, ha egy másik felhasználónál azonos felhasználónevet akartak elmenteni a rendszerben.


Kréta 2.103 verzió újdonságai (2022.01.17.)

 Új Tanév rendje eseménynél elérhetővé vált osztály/csoport szűrő

A Nyilvántartás / Tanév rendje felületen, amikor egy új esemény kerül rögítésre, mely nem érvényes az intézmény minden osztályára, akkor már elérhető a megjelenő osztály/csoportok szűrése a felületen.

A szűrők segítségével a megjelenő lista szűkíthető Ellátott köznevelési feladat típusMűködési hely és Feladatellátási hely neve szerint.

 Mulasztási értesítők - Szkt. - módosítás

Az Szkt féle szülőnek küldött mulasztási értesítők módosításra kerültek, ezentúl bele kerül a szülő címe, ha az rögzítve van a rendszerben.

 Tanulói jelszavak alaphelyzetbe állításának módosítása

A tanulói jelszavak alaphelyzetbe állítását a korábban tapasztalt számos, teljes tanulói kört érintő felhasználói jelszócsere miatt a továbbiakban nem lehet minden tanulóra elvégezni a funkciót. A művelet esetén érkező figyelmeztetések kiegészítésre kerültek további információkkal is, valamint az elnevezések is egyértelmüsítve lettek.

 COVID fertőzés jelzése DashBoard csempe kiegészítése

Kiegésztésre került az admin DashBoard belépési felületi "fertőzés jelzése" informciós csempe.

A letöltési lehetőség elé bekerült az utolsó bejelentés ideje dátum a felhasználók segítésére, kérésüknek megfelelően.

A csempe szövege: 

A KRÉTA mobilalkalmazásban a szülőknek lehetőségük van jelezni, ha a diák, vagy a diákkal egy háztartásban élő személy aktív azonosított COVID-19 fertőzéssel rendelkezik.
A letölthető táblázatban látható, hogy pontosan mely gondviselők mely diáknál jelezték a fertőzést. A táblázatban (a karantén szabályokkal összhangban) a jelzés után 14 napig jelennek meg az adatok, ezt követően a táblázatból kikerülnek, hogy a friss adatok nyomon követhetőek legyenek.

 

 Elektronikus napló zárásának kiegészítése

 A Testreszabás / Elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekcióban lévő Elektronikus napló zárásának dátuma beállítás érvényességi köre kapcsoló újabb lehetőséggel került kiegészítésre, illetve változott leírása is.

Új kiválasztható lehetőség:

Csak a naplózás zárása

Új leírás:

Az opcióval beállítható, hogy 'Elektronikus napló zárásának dátuma' csak az értékelésekre vagy csak a naplózásra vonatkozzon, vagy a heti/havi naplózárás egyszerre vonatkozzon az értékelésekre és a naplózásra is. Csak az értékeléseket lezárni a félévi, illetve az év végi időszakban célszerű, amikor még engedélyezzük, hogy korábbi órák adatait módosíthassák, megadhassák a pedagógusok, de az értékeléseken már nem szeretnénk, hogy változtathassanak. Csak a naplózás zárását olyankor érdemes választani, ha egy-egy értékelést visszamenőlegesen módosítani szükséges, téves rögzítés miatt, de még erre az időszakra sem szeretnénk a foglalkozások rögzítésének, módosításának védelmét feloldani.

 Részszakmák kezelése

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kérésére a szakképző osztályok esetében egy további Jegyzék blokk vált elérhetővé a rendszerben, Új Szkt. – Részszakmák elnevezéssel a tanuló Tanügy adatlapján.

 

Tanuló átsorolásánál, téves besorolás javításánál és léptetésnél (következő tanév) a tanulóhoz beállított ’Új Szkt. – Részszakmák’ jegyzék adatok csak abban az esetben mennek tovább a tanulóval, ha olyan új osztályba került besorolásra ahol az osztályhoz beállított ellátott feladat indokolja a jegyzék adatok megjelenését.

Amennyiben a jegyzékadattal rendelkező tanuló átsorolásánál, téves besorolás javításánál és léptetésnél (következő tanév) a tanulót olyan felhellyel rendelkező új osztályba sorolják, ami nem indokolja a jegyzékek kezelését (pl.: általános iskola), a tanuló nem viszi magával a korábbi jegyzék értékeit. Az új besorolásnál a tanuló tanügyi adatainál, a jegyzékeknél az érték ek törlésre kerülnek.

Amennyiben a tanulót kiiratkoztatják, majd visszairatkoztatják, a tanulóhoz beállított jegyzék adat nem kerül ismét megjelenítésre, annak újbóli beállítása szükséges.

Az ’Osztályok minden adata’ exportba és a ’Tanulók tanügyi adatai export’-ba a többi jegyzék adathoz hasonlóan, a Résszakmák mezőinek értékei is bekerülnek.

Továbbra is csak 1 blokk kitöltése engedélyezett minden tanuló esetében a Tanügy fülön, most már a 4 blokk esetében az egyikben lehet releváns érték megadva, a többiben "Na" szerepelhet.

A funkcióval kapcoslatban létrejött és elérhető 3 új adatszótár védett, tehát új elem létrehozása/meglévő elem módosítása/törlése nem lehetséges, kizárólag az elemek láthatóságának állítására van lehetőség.

 Jogviszony várható befejezése mező kötelezővé tétele

A szakképző intézmények számára a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kérésére a 'Jogviszony várható befejezése' mező kötelezővé vált.

 • Új tanuló felvétele esetén kötelezően kitöltendő mező a tanügy fülön megtalálható 'Jogviszony várható befejezése' mező
 • Már meglévő tanuló szerkesztésre való megnyitásakor, bármilyen egyéb adat kerül módosításra, a mentéskor a felület felhívja a felhasználó figyelmét, hogy nem töltötték ki ezen adatokat. 

 DashBoard figyelmeztetés módosítás

Az admin belépési DashBoard-on az "Adminisztrációs rendszer figyelmeztetései" szekcióban a "Tanuló hibás adóazonosító jellel" értékbe ezentúl nem számolódnak bele azok a diákok, akiknek nincs megadva adóazonosító jel, csak azok, akiknek meg van adva, de hibás értékekkel. 

 Elérhetővé vált az Apáczai ösztöndíjprogram

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal az Apáczai ösztöndíjprogram keretében pályázatot hirdet, melynek közzétételére 2022. január 18-án került sor. A pályázat szabályozó dokumentumai, valamint az Intézmények számára összeállított tájékoztató levél az admin DashBoard-on elérhető alábbi információs csempén lévő hivatkozásokra kattintva érhetők el!

 

A funkcióval kapcsolatban bővítésre került as Szakképzési juttatások fő menüpont / csempe, amibel elérhetővé vált a funkció.

 Belépési azonosító kártya bővítése

 A tanulói és gondviselői regisztrációkor létrejövő belépési azonosító kártyák és kiküldött e-mail értesítők bővítésre kerültek, ezentúl megjelenik rajta a jogosultság szintje is.

 Ebéd normatíva riport generálási panel módosítás

A Dokumentumok / Tanügyi ellenőrzés / "Ebéd normatíva riport" dokumentum generálásnál a felugró ablakban elérhető egy új paraméter, amely segítségével állítható, hogy a generált dokumentumban a tanulók hiányzásába beleszámolódjon e a tanuló AMI-s osztályában/csoportjában szerzett hiányzás vagy sem.

 Felületi elnevezés módosítás

Több felületen a szűrő panelben módosításra került a "Feladatellátási hely neve" érték, mely helyett a "Feladatellátási hely" szerepel már.

 Új szerepkör került bevezetésre

 Az alkalmazottak számára új szerepkör beállítása vált lehetővé: Kérdőív kötőltő - Kérdőív kezelő. A Jogosultság későbbi fejlesztésekkel kapcsolatban készült, jelenleg nincs hatása annak beállítása.

 Hibajavítás - Előző évi AMI statisztika lekérdezés

Az előző tanévre lépve a 'tanulók év végi tantárgyi statisztika' dokumentumban bizonyos esetekben nem jelentek meg a tanulók jegyei, melyek a Nyílvántartás / Tanulók / Tanulói adatok / Értékelések fülön láthatóak voltak.

 Hibajavítás - Tanterem módosítás ablak fejléce

 A már rögzített terem 'Helyiség neve' oszlopban található névre kattintva "Terem felvétele" címmel nyílt meg korábban a felugró változtató ablak.

 Hibajavítás - Gondviselői export

Ha a Nyilvántartás / Tanulók felületen a gondviselők elérhetőségei exportot úgy töltötték le, hogy egy osztályra vagy egy évfolyamra volt szűrés, akkor riport üresen töltődött le korábban, csak szűrés nélkül töltődött fel a táblázat. Mostantól a szűrt adatok exportálása is megtörténik.


 Hibajavítás - Tömeges dokumentum generálás letöltés

Amennyiben egyszerre több nyomtatvány letöltése történt és külön dokumentumokba került kiválasztásra a letöltés, a letöltött dokumentumok azonos elnevezéssel, mappaszerkezetbe került. Most ez módosítva lett, hogy az állományok nevei tükrözzék az egyes dokumentumok tartalmát.

KRÉTA v2.102 verzió

Kréta 2.102 verzió újdonságai (2021.12.17.)

 Elérhetővé vált a Felmentések listája új felület

Az admin felület / e-Napló menüpont / Feljegyzések oszlopában elérhetővé vált a Felmentések listjája funkció.

A felületen listás nézetben érhetőek el a rendszerben rögzített Felmentések, a bal oldali Szűrés panel segítségével kereshető, a fejléc elemeire kattintva rendezhető formában, valamint a lista feletti Export gombra vitt egérmutatóval 3 előre deffiniált export állomány is letölthető.

A Felmentés a sor végi ikonok segítségével szerkeszthető ezen a felületen is, illetve részletesebb adatainak megtekintésére is van lehetőség.

 Igazolások adatszótár módosítása

Bővítésre kerüt a rendszerben elérhető Igazolás típusa adatszótár.

Az elérhető új elem elnevezése: Hatósági házi karantén.

 Kötelezettségválallás funkció elérése GR modulban

A megfelelő jogosultsággal rendlekező felhasználók számára elérhetővé vált a GR-modul menüponton belül a Kötelezettségválallás oszlopban a Beszerzési igények kezelése funkció.

A listában megjelenik a rendszerbe már rögzített Beszerzési igények, megtekinthetőek azok adatai, a bal oldali Szűrés panel segítségével kereshető, a fejléc elemeire kattintva rendezhető formában, valamint a lista feletti Export gombra vitt egérmutatóval export állomány is letölthető.

A lista felett található +ÚJ gomb megnyomásával Beszerzési igény nyújtható be, a felugró ablakban megadott adatok és mentés segítségével.

 Új letölthető dokumentum: kapcsolat kereső export állomány

A Dokumentumok / Tanulók / Jelenléti ívek szekció alján elérhetővé vált egy új dokumentum, mellyel az intézményben naplózott foglalkozásokon kialakult tanulói kapcsolatok kereshetőek.

A dokumentum generálása során szükséges kiválasztani legalább egy osztály legalább egy tanulóját, valamint megadni egy keresett dátumot.

Amennyiben releváns adatot tartalmaz a rendszer, a letöltés gomb hatására egy több lapfülből álló excel táblázat töltődik le a felhazsnáló számára.

Az első, Foglalkozási adatok lapfül a kiválasztott tanuló(k) megadott napon Jelenlétre történt Naplózott óráit és azok részletes adatait tartalmazzák.

A második, Tanulói adatok lapfülön az ezeken a foglalkozásokon még jelenlevőnek vagy későnek naplózott tanulók jelennek meg, elérhetőségi adataikkal.

A harmadik, Gondviselői adatok lapfülön az előzőekben szereplő minden tanulóhoz rögzített gondviselő szerepel, elérhetőségi adataikkal együtt.

A negyedik, Alkalmazotti adatok lapfülön azon alkalmazottak és elérhetőségi adataik találhatóak, akik a fenti órákat lenaplózták.

Az ötödik, Tanterem adatok lapfülön azon lenaplózott foglalkozások jelennek meg, mely foglalkozások az első lapfülön szereplő foglalkozással egy tanteremben kerültek naplózásra.

 Új Testreszabás beálltás: A Tanulók és Gondviselők szerkesztheti saját elérhetőségi adataikat és azok jellemzőit

A Tanulók és Gondviselők számára korábbi funkcióban elérhetővé vált a Profilbeállítások / Elérhetőségek felületen a saját elérhetőségi adataik szerkesztése, azonban felhasználói kérésre erre most elérhetővé vált Testreszabás beállítás, hogy a funkciót minden intézmény saját maga tudja szabályozni saját rendszerében.

Tanulók és Gondviselők szerkeszthetik saját elérhetőségi adataikat:

A funkció IGEN értékre állítása esetén a tanulók és gondviselők szerkeszthetik a saját elérhetőségi adataikat.

 Új admin DashBoard Statisztikai értékek jelentek meg a felületen

Az admin belépési felületen látható DashBoard felületen új statisztikai értékek jelenket meg a felhasználók számára:

 1. A rendszerben hibásan rögzített oktatási azonosítók
 2. Tanuló hibás TAJ-számmal
 3. Tanuló hibás adóazonosító jellel

Az adott sorban található számra kattintva a rednszer listában jeleníti meg az érintett tanulókat az esetlegesen szükséges javítás elősegítésére.

 Oktatási azonosítóval nem rendelkezik jelölési lehetőség

A szakképző intézmények esetében elérhetővé vált a Tanulói Alapadatok lapfülön annak jelölése, ha a Tanuló nem rendelkezik Oktatási azonosítóval. A Jelölőnégyzet használata esetén az Oktatási azonosító mező elhalványul, nem lesz szerkeszthető, korábbi adata törlésre kerül.

 TAJ-számmal nem rendelkezik jelölési lehetőség

A szakképző intézmények esetében elérhetővé vált a Tanulói Igazolványok lapfülön annak jelölése, ha a Tanuló nem rendelkezik Taj-számmal. A Jelölőnégyzet használata esetén a TAJ-szám mező elhalványul, nem lesz szerkeszthető, korábbi adata törlésre kerül.

 Adóazonosító jellel nem rendelkezik jelölési lehetőség

A szakképző intézmények esetében elérhetővé vált a Tanulói Igazolványok lapfülön annak jelölése, ha a Tanuló nem rendelkezik Adóazonosító jellel. A Jelölőnégyzet használata esetén az Adóazonosító jel mező elhalványul, nem lesz szerkeszthető, korábbi adata törlésre kerül.

 Oktatási azonosító és Adóazonosító jel ellenőrzés módosítás

Az Oktatási azonosító és az Adóazonosító jel létrehozásakor hazsnált ellenőrző mechanizmus került beéppítésre, amely megvizsgálja, hogy a rögzítendő adat az algoritmus alapján helyes lehet e, és helytelen adat esetén figyelmezteti a felhasználót annak javítására.

 KIR import módosítás

A KIR import már tartalmazza a SzuletesiNevElotag és az AnyjaNeveElotag mezőket is, melyeket a KRÉTA rendszer is már beimportál a megfelelő értékmezőkbe.

 Mobil push üzenetek módosítása

Módosításra került a Mobil push üzenetek kiküldése Órarendváltozás esetére csoportosítva két időpontban kerül kiküldésre egy push üzenet az órarendváltozás tényéről. Tanulónként egy push üzenetet generálódik a rendszerben 17:00-kor és 7:45-kor, ami az addig változtatásra került órákat tartalmazza, összesítve egy üzenetbe.


 Testreszabás funkció leírásának módosítása felhasználó jelzés alapján

A Testreszabásban a "Az óra sorszámozását a naplózó pedagógus eldöntheti" funkció leírásában korábban a További beállítások lapfül szerepelt, mely lapfül átnevezésre került, de a laírásban továbbra is a régebbi elnevezés maradt. A leírás módosítása után így jelenik meg: 

"Amennyiben az érték igaz, úgy naplózáskor a "Tanóra adatai" fülön a pedagógus eldöntheti, hogy az adott tanóra sorszámozandó, vagy nem sorszámozandó tanóra, és beállíthatja. Nem esetén a beállítás a tanórát felvevő adminisztrátor által beállított érték lesz."

 Szakképző intézmények DashBoard felirat módosítás

A szakképző intézmények DashBoard felületén elérhető, Ösztöndíj utalással kapcsolatos adatok figyelmeztető információ módosításra került:

Korábbi szöveg: Itt található, hogy jogosultság esetén az utaláshoz szükséges adatok mennyi tanulónál hiányoznak.

Módosított szöveg: Itt található, hogy jogosultság esetén az utaláshoz szükséges adatok mennyi tanulónál hiányoznak. Az utaláshoz szükséges a Bankszámla adatok mellett a Tanuló TAJ-számának rögzítése is!

 Helyettesítés kezelésének módosítása az NSZFH intézményhálózatában

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal intézményei számára KRÉTA helyettesítések kezelésénél lévő ellenőrző funkciók módosításra kerültek.

Helyettesítések kezelésénél azon pedagógus fokozattal nem rendelkező Alkalmazottak, akiknél a pedagógus fokozatnál 'NA' érték szerepel, ezentúl nem csak a 'Felügyelet' szekció alatt jelennek meg, hanem a 'Helyettesítés' és 'Összevonás' blokkokban is. 

 Tanulói Jogviszony érték szerkeszthetőségének áthelyezése a szakképző intézményeknél

Mivel egyes intézmények esetén a 'Szakképzési juttatások' tanulói adatlapfül használata/láthatósága kikapcoslásra került, és a jogviszony mező módosítása kizárólag ott volt lehetőség, így egyes intézmények számára a Jogviszony mező nem volt elérhető, ami több problémát is okozott számukra. A szakképző intézmények esetén, a 2021/22-es tanévtől, a szakképzési juttatások fülön jelenleg megjelenő Jogviszony mező szerkesztési lehetősége átkerül a tanügyi adatlapfülre a beállított értékek megtartásával és a Szakképzési juttatások fülön kizárólag megjelenítésre kerül a beállított érték, hogy minden szakképző intézmény elérje annak módosítási lehetőségét az Ösztöndíj lapfül elérésétől függetlenül.


 Elérhetővé vált a Munkarend funkció

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kérésére a szakképző intézményekben módosításra került az Osztály és Csoport adatlap, a korábbi Képzés típusa mező már nem érhető el a felületen.

A megküldött fejlesztési igény alapján, a képzés típusára vonatkozó értéket, az eddigiektől eltérően, a tanulók tanügyi adatainál lesz szükséges rögzíteni, osztályba sorolást követően válik elérhetővé. A tanulóknál töltendő mező a ’Munkarend’ elnevezést kapja, mely a Tantervi Jelleg adatszótár típus elemeit használja majd. A tanulóhoz rögzítendő munkarend adat, a tanuló adott besorolásához tartozik, így besorolásonként, modulonként külön kezelendő. 

A Munkarend érték többes módosítással is szerkeszthető, valamint a Szű panel legalján található feltétellel kereshető.

Az Osztály/Csoport adatlapon megjelent új Munkarend adatlap fülön az osztályba/csoportba sorolt tanulók Munkarendi adatai jelennek meg.

 Tantervi jelleg adatszótár módosítása szakképző intézményekben

A Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kérésére a szakképző intézményekben módosításra került több Tatervi jelleg adatszótár elem az alábbiak szerint a Munkarend funcióval összefüggésben:

 Munkaidőelszámoló lap módosítása a Munkarend funkcióval kapcsolatban

A Dokumentumok - Pedagógusok blokk alatt megtalálható 'Munkaidő elszámoló lap' letöltési paramétereinél megjelenő 'Felnőttoktatás keretében szervezett osztályok óráinak elkülönítése' jelölőnégyzet jelölése esetén a korábbi működési logika megmarad annyi kivétellel, hogy az osztályokhoz/csoportokhoz tartozó Képzés típusa/Munkarend érték meghatározása az adott osztály/csoportba besorolt tanulók adott besorolásához tartozó Munkarend értéke alapján kerül meghatározásra, az osztály/csoport tanulóinak beállított Munkarend érték többségi elve alapján.

 Átlagok rögzítése - szakképzési juttatások adatok lapfül módosítás

Elérhetővé vált a Szakképzési juttatások fülön a tanulónál elutasítási októl függetlenül az átlagok kézi rögzítésének lehetősége.

Ahol átlagfüggő a tanuló, ott minden elutasítási októl függetlenül van lehetőség az átlag rögzítésére.

Átlag rögzíthető:

 • Beszámításos tanuló (Beszámításos jelölőnégyzet)
 • Ágazati vizsgás tanuló (ágazati alapvizsga megléte esetén)
 • Átlagfüggő (az évfolyam átlagfüggő)


 Nem naplózott tanórák heti email értesítő tárgynak módosítása

Korábban a Nem naplózott tanórák heti email értesítőjének tárgyában duplán jelent meg a kiküldés dátuma, ami javításra került.

 Naplósorszám / Törzslapszám generálási felület mentés módosítás

A Naplósorszám és Törzslapszám generálási felületen, a generálások lefuttatása után, ha nem volt az összes Naplósorszám és Törzslapszám kitöltve (például a felhazsnáló által 1-2 adat kitölrése miatt), a felületen nem volt sikeres a mentési folyamat.

 Hibajavítás - Tanuló sport adatai nem törölhetőek

Tanuló sport adatai nem voltak törölhetőek, csak átírhatóak.

 Hibajavítás - Óramásolás ütközési üzenet

Az Órarendek felületeken a jobb egérgombbal elérhető Másolás / Beillesztés funkciójában bizonyos esetekben duplikációk jelentek meg a felületen A-B hetes és Minden hetes órák ellentétes hetes másolása során.

 Hibajavítás - Alkalmazotti aktuális adatok import hiányzó értékek

Bizonyos esetekben az Alkalmazottak importálása felületen elérhető Aktuális adatok exportja funkcióban letöltött excel táblázatba nem kerültek bele az Alkalmazottak Anyja vezeték és keresztnév adatai.

 Hibajavítás - Gondviselői felületen Bizonyítvány adatok letöltése

Bizonyos esetekben az e-Ellenörzőben nem voltak letölthetőek az Információk / Bizonyítványok menüpontban a Tanuló korábbi év végi eredményeit tartalmazó bizonyítványok.

 Hibajavítás - Igazolások listája szűrés eredmény nélküli megjelenése

Bizonyos esetekben az igazolások listájában a feladatellátási hely nevére szűrve Hiba történt az oldalon piros felugró üzenet jelent meg a képernyő jobb alsó sarkában.

 Hibajavítás - Ebéd normatíva riport

Korábban a Naplózás során Későnek jelölt tanulót is az Ebéd normatíva riport Hiányzóként jelenítette meg.

 Hibajavítás - Felmentések érvényessége következő tanévben

Bizonyos esetekben az előző tanévben rögzített, Értékelés alóli felmentések a következő tanévben ugyan megjelentek, de a felületen volt lehetőség a jelzett tanulónak mégis értékelést rögzíteni.

 Hibajavítás - Osztálynapló, Igazolás, Munkaidőlap különálló letöltési hiba

Bizonyos esetekben az Osztálynapló, Igazolás, Munkaidőelszámoló lap egy eleme nem volt letölthető, csak ha több osztály/tanuló/alalmazott került kiválasztásra egy időben.

 Hibajavítás - Előző tanévi AMI tanulók záradék adatai nem jelentek meg

Bizonyos esetekben az Előző tanévre váltva, az AMI tanulók záradékai nem jelentek meg a Nyílvántartás / Tanulói adatok / Záradékok fülön.

 Hibajavítás - Gondviselővel nem lehet gondviselőknek üzenetet küldeni

Bizonyos esetekben, amennyiben engedélyezve van az e-Ügyintézés beállításainál, akkor sem lehetett gondviselővel másik gondviselőknek üzenetet küldeni.

 Hibajavítás - Nem kattintható link a házi feladatban

Bizonyos esetekben a házi feladat leírásába bemásolt link nem volt kattintható az e-Ellenőrző felületen, csak a Mobil applikációkban.

KRÉTA v2.101 verzió

Kréta 2.101.3 verzió újdonságai (2021.11.17.)

 Szakképzési Juttatások export állomány módosítsa

A Szakképzési Juttatások menüpont alatt elérhető tanulói export állomány bővítésre került a Rendelkezik bankszámlaszámmal (Igen/Nem) oszloppal, valamint a Beszámításos tanuló oszlop áthelyezésre került a Kézi átlag oszlop elé. 

 Adatszótár módosítsa

A Szakképző intézményeknél a Tantervi Jelleg adatszótár bővítésre került a "Felnőttképzési jogviszony munkarend nélkül" értékkel, azon osztályok és csoportok, akik korábban a Képzés típusa mezőnél 'Na' értékkel rendelkeztek, módosításra kerültek erre az új adatszótár elemre, illetve az "Na" elem láthatósága kikapcsolásra került.

 Hibajavítás - Dokumentum generálás

Javításra került az a hiba, amely miatt több esetben 1 db Alkalmazottra (munkaidőelszámoló lap), Osztályra (Napló) vagy Tanulóra (mulasztási értesítő) lekért PDF generálás nem minden esetben valósult meg, csak ha több elem került kiválasztásra. A javítás után külön-külön is generálhatóak ismét a dokumentumok.

 Hibajavítás - Tantárgyfelosztás módosítás

Javításra került az a hiba, amely miatt a Tantárgyfelosztás módosításakor a kapcsolódó órarendi órák módosítása a felületen nem történt meg, annak ellenére, hogy a felhasználó az erre vonatkozó jelölőnégyzetet használta.

Kréta 2.101 verzió újdonságai (2021.11.09.)

 Új menüpont - Feladatok listája érhető el az admin felületen

Az e-Napló menüpontban új menüpont/lista érhető el, Feladatok listája néven, ahol a DKT rendszerbe rögzített és tanulóknak kiadott különféle feladattípusok és azok tartalmai tekinthetőek meg az admin rendszerből is.

 Új menüpont - Feladatok listája érhető el a Napló felületen

A Napló modul Tanári feladatok menüpontban új menüpont/lista érhető el, Feladatok listája néven, ahol a DKT rendszerbe rögzített és tanulóknak kiadott különféle feladattípusok és azok tartalmai tekinthetik meg Pedagógusok.

 Dupla/kettős jogviszony esetére Oktatási azonosító ellenőrzés módosítása

Amennyiben azonos Oktatási azonosító kerül rögzítésre egy tanuló és egy alkalmazott számára, mert az adott intézményben a pedagógus tanuló is egyszerre egy képzésen, akkor a felület nem ad ezentúl ütközési figyelmeztetést az oktatási azonosítóra.

 AMI törzslap generálás módosítása

Az AMI törzslap generálásakor a rendszer év végi értékelés ellenrőzéséhez kötötte a Törzslap fejlécében szereplő Évfolyam, Műfaj és Tanszak megjelenítését. Ez módosításra került, hogy a Törzslap csak Fejléc adatokkal is generálható legyen, év végi értékelések nélkül is.

 Osztály statisztika generálás módosítása

Ha egy osztálynál jelölve van a Keresztféléves opció, akkor egyes dokumentumokban (pl. statisztikák), NEM a "sima" osztályok szerinti időintervallumokat veszi figyelembe a generáláskor a felület (pl. egy keresztféléves osztály félévi statisztikája az Első félév vége és az Utolsó tanítási nap közötti időszakot vizsgálja). Azonban vannak olyan keresztfélévesként induló osztályok, amelyekre ez nem érvényes (pl. fél év alatt végeznek el egy évet, ezért év végén a "rendes" év végi statisztikára lenne szükség náluk).

Ezen osztályok miatt bevezetésre került egy újabb opció a dokumentumok generálási felületén, ami azt szabályozza, hogy a dokumentum a Keresztféléves, vagy a "rendes" működés alapján kerüljön összeállításra.

A kiválasztott osztályok típusa alapján, ha egyforma osztályok vannak jelölve, azoknak megfelelő lesz a generálás alapbeállítása, ha vegyes osztályok kerültek kiválasztásra, akkor a felhasználónak kell megadni a generálási módot.

A 3 választható lehetőség:

 • tanév rendje szerint indított osztály
 • keresztféléves osztály
 • keresztféléves osztály, tanév rendje szerint indított osztályként kezelve

 Diákolimpia kapcsolat - Alkalmazott törlésénél ellenőrzés módosítása

Azon alkalmazottakat, akik rendelkeznek diákolimpiai jogosultsággal és került már általuk beküldésre jelentkezés az MDSZ felé, korábban nem voltak törölhetőek a következő hibaüzenettel: 'nem törölhető, mivel egy vagy több kapcsolódása van: Kapcsolatok: Diákolimpia'
Ez a metódus módosult arra, hogy a jövőben már van lehetőség azon alkalmazottak törlésére is, akiknek csupán diákolimpiai kapcsolódása van.

 Szakképzési ösztöndíj export állomány kiegészítésre került

A korábban elérhető export állomány bővítésre került új oszlopokkal: 

 • kézi átlag
 • számított átlag
 • százalék

Lista felületen ez helyhiány miatt nem tud megjelenni. 

 Munkaidő elszámolólap módosítás - kerekítés órahosszal való osztás utáni számítás módosítása

A 'Munkaidő elszámolólap' dokumentum generálásakor két tizedesre kerekítette korábban a felület az órahosszal való osztás után, és az így kapott eredményeket összegezte, ami azonban bizonyos esetekben ezáltal pontatlan eredményt eredményezett.
Ez a metódus módosult arra, hogy a perceket összeadja a felület, majd elosztja az órahosszal és az így kapott eredmények kerülnek összegzésre.

 Adott napon érvényes órarendek exportálása funció módosítása

Az Importálás/Órarend importálás Excel import és Excel import érvényességi idővel felületre, az Export szekcióban újabb jelölőnégyzet érhető el, amely azt szűri, hogy az egyedi napok órarendje kell-e az exportba vagy nem. 

Egyedi nap óráinak kihagyása funkcióval az opció kiválasztásával az export állományban nem fognak megjelenni azok az órarendi elemek, amelyek a Tanév rendjében felvett egyedi napokon érvényesek csak, a jelölés megszüntetésével ezen órák is exportálásra kerülnek.


 Pedagógiai szakszolgálatok számára új, köztes belépési felület

Felhasználói kérésre a Pedagógiai szakszolgálatok esetén, az admi felület megnyitását megelőzően egy Feladatellátási Hely választó panel nyílik meg

Amennyiben az intézményi adminisztrátor olyan feladatellátási helyet választ ki, ahol van az ellátott köznevelési feladatok között pedagógiai szakszolgálat, abban az esetben minden listában, ahol választható a feladatellátási hely, ott a pedagógiai szakszolgálatra vonatkozó adatok jelennek meg alapértelmezett szűrési feltételként. Például alkalmazottak esetén a listázó alapesetben csak a pedagógiai szakszolgálatos alkalmazottakat jeleníti meg.

Alapértelmezett szűrési paraméterek alkalmazása pedagógiai szakszolgálat ellátott köznevelési feladat esetén

 • Nyilvántartás/Tanulói adatok
  • Tanulók
  • Osztályok
  • Csoportok
 • Nyilvántartás/Oktatói adatok
  • Alkalmazottak
  • Tantárgyfelosztás
 • Nyilvántartás/Beállítások
  • Felhasználók
 • E-Napló/E-Napló
  • Tanórák listája
  • Mulasztások listája
  • Értékelések listája
  • Képek listája
  • Helyettesítések listája
  • Óralátogatások listája
  • Érettségi eredmények listája
  • Fogadóórák listája
 • E-Napló/Feljegyzések
  • Feljegyzések listája
  • Faliújság bejegyzések listája
  • Igazolások listája
  • Neveléssel-oktatással le nem kötött munkaidő listája
 • E-Napló/Házi feladatok
  • Házi feladatok listája
  • Házi feladat csatolmányok listája
  • Feladatok listája
 • Adatszolgáltatások/ Rendszeres adatszolgáltatások
  • Beiratkozás
 • Adatszolgáltatások/Adatszolgáltatás támogatások
  • Első félévi ESL (Korai iskolaelhagyás)
  • Második félévi ESL (Korai iskolaelhagyás)
 Tantárgykategória adatszótár bővítésre került

A Tantárgykategória adaszótár bővítésre került.

Új elemek:

 • Dobbantó
 • Orientáció
 • Műhelyiskola
 Könyvtáros jogosultság bevezetése

Új szerepkör/jogosultság állítható be az alkalmazottak számára, KÖNYVTÁROS megnevezéssel, későbbi funkciók kialakítása/fejlesztése kapcsán.

 Új Testreszabás beállítás érhető el

A Testreszabás / Elektronikus napló korlátozásai szekcióba új kapcsoló került elhelyezésre.

Elnevezése: Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész kezelésének tiltása

Leírása: A funkció IGEN értékre állítása esetén az elektronikus naplóban nem lehet kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött részét rögzíteni.

Alapbeállításként a funkció nincs bekapcsolva, ahogy a rendszer eddigi működése is megszokott volt.

IGEN értékre állítás esetén:

 • Admin/e-Napló/Tanári órarendek
  • Eltűnik a "Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész fül
 • Admin/e-Napló/Naplóellenőrzés
  • Eltűnik a "Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész fül
 • Tanár belépés
  • Eltűnik a "Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött rész fül
 • Tanár belépés/Haladási napló/Óralátogatások
  • Óralátogatás adminisztrálása után, nem jön létre automatikusan kötött munkaidős bejegyzés
 • Tanár belépés/Fogadóóra
  • Fogadóóra felvételnél/módosításnál a "Nem kötött munkaidő" jelölőnégyzet értéke alapértékként ki van kapcsolva és nem megváltoztatható
 Csökkentett gondviselői üzenet módosítás

Több felhasználói megkeresés alapján számos esetben félreértették a csökkentett gondviselői hibaüzenetet a felhasználók, és az intézményt személyesen keresték fel. A figyelmeztető felirat módosításra került.

Eredeti szövegrész: A belépési adatokkal kapcsolatban kérjük keresse fel az intézményt.

Új szövegrész: A belépési adatokkal kapcsolatban kérjük, hogy vegye fel a kapcsolatot az intézménnyel! 

 Fogadóóra lemondásról értesítő e-mail küldése

Eddig csak a fogadóórára történő jelentkezésről küldött a rendszer tájékoztató e-mailt a Pedagógus számára, azonban a frissítés óta akkor is küld a rendszer tájékoztató e-mailt, ha a gondviselő lemondja a jelentkezését. Ezt a Pedagógus a Profilbeállításoknál tudja magának állítani, bekapcsolni.

 Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz (új, gépi) - KRÉTA logó áthelyezése

Felhasználói kérésre a Törzslapkivonat a 4. és felsőbb évfolyamokhoz (új, gépi) - KRÉTA logó áthelyezésre került a rendelhető, szigorú számadású nyomtatványokon elhelyezett nyomtatvány sorszám miatt, hogy ne kerüljenek átfedésbe az értékek.

 Törzslap / tanulói névsor utolsó oszlop átnevezésre került

Törzslap / tanulói névsor utolsó oszlop átnevezésre került a "Kimaradt"-ról "Kisorolás dátuma"-ra.

 Napirendi felületen is jobb egérklikkes funkciók elérése

A korábban a Csengetési rendi, Tanórák nézetben már elérhetővé vált funkció, mi szerint egy jobb egérkattintás másolás/Beillesztés funkcióval a foglalkozás másolható ezentl a Napirendi nézetben is elérhető.

 A tanórák témája megtekinthető az elektronikus ellenőrzőben - funkció kiterjesztésre került

Testreszabásban, amennyiben a 'Ha a tanórák témája megtekinthető az elektronikus ellenőrzőben' kapcsolót az intézmény 'Nem' értékre állította, a tanuló/gondviselői felületen csak az Információk menüpont alatt a Tanórák fülön kerültek elrejtésre a tanórák témái.

Felhasználói kérésekre ez a funkció kiterjesztésre került ki a Gondviselő - Órarend felületre is, azaz a gondviselő számára nem elérhetőek a tanórák témái a tanórák felugró ablakban sem.


 Tanuló adatlap - SNI/BTMN jelölőnégyzet mező elírás javítása

Korábbi, hibás leírás: Beilleszkedési, tanulási és magatartási problémával küzdő

Helyes leírás: Beilleszkedési, tanulási és magatartási nehézséggel küzdő

 Osztály/csoport törlési ellenőrzés módosítása

Korábban a lejárt/már megvalósult Fogadóóra kapcsolat gátolta a csoportok/osztályok törlését, ha más kapcsolódásuk már nem is volt a rendszerben, ez a feltétel került most módosításra.

 Hibajavítás - Kötőjeles vezetéknevek léptetése

Összetett, kötőjeles családnév esetében a tanuló léptetését követően több tanuló esetében a kötőjel után egy szóköz került a tanuló nevébe, ami most javításra került. 


 Hibajavítás - Korábbi évek év végi statisztikájának javítása

Abban az esetben, ha egy osztályból egy tanulót kisorolta, majd visszasorolta ugyan abban a tanévben, annak az osztálynak az év végi statisztikáját a rendszer nem generálta ki. Ez most javításra került. 

 Hibajavítás - Mobilról történő Fogadóóra jelentkezés értesítése

A frissítésig a Mobil APplikációból történő, Gondviselői Fogadóórai jelentkezésekről nem kaptak a Pedagógusok e-mail tájékoztatást, csak a böngészőből történő jelentkezéskor (amennyiben ezt különben kérték), ezentúl már a mobilos jelentkezésről is megy - kérés esetén - tájékoztató e-mail.

KRÉTA v2.100 verzió

Kréta 2.100.3 verzió újdonságai (2021.10.15.)

AMI osztály - a törzslap generálás folyamat egyértelműsítése, hogy a Naplószám mező kötelezően meg kell adni a generáláshoz

 Hibajavítások

 LEP Előadások kezelése - Engedélyezett kísérőlétszám hiba javítása

Osztályok tanulóinak listája/többes módosítás - jogviszony hiba javítása

Kréta 2.100.2 verzió újdonságai (2021.10.14.)

  IKT pedagógusi szándéknyilatkozat frissítése, a jobb felső sarokban megjelenik a QR-kód, mellyel a dokumentum eredetisége ellenőrizhető.


 LEP Előadások kezelése - Férőhely, foglalt hely megjelenítés a táblázatban

A Fétőhely/foglalt helyek száma megjelenik az előadások táblázatban is.

 LEP Előadások kezelése - Engedélyezett létszám megjelenítések

A előadások kezelésénél az Engedélyezett létszám is megjelenik.

 LEP Előadások kezelése - Törölni kívánt osztályok módosítás

A LEP Előadások kezeléseénél a törölni kívánt osztályok csak azokkal az osztályokkal töltődik fel, amelyekből már történt jelentkeztetés az adott előadásra.

 LEP Előadások kezelése - Létszám túllépési validációk

A LEP Előadások kezelésénél  frissítésre kerültek a létszám túllépési validációk, az alábbiak szerint:

Ha a tanulói létszámot lépi túl: A menteni kívánt tanulói létszám magasabb az engedélyezett létszámnál. Létszámváltoztatás csak a szervező Tankerületi Központ jóváhagyásával lehetséges.
Ha a kísérő létszámot lépi túl: A menteni kívánt kísérő létszám magasabb az engedélyezett létszámnál. Létszámváltoztatás csak a szervező Tankerületi Központ jóváhagyásával lehetséges.

 LEP Előadások kezelése - Központi által törölt jelentkezések kezelésének javítása

Ha a Központi Krétában a Tankerület törli valamelyik előadáshoz tartozó jelentkezéseket, akkor ezt a felhasználó számára az intézményi rendszer is jelzi, hogy a Tankerület által lett törölve a jelentkezés. 

 AMI automata egyéni csoportok létrejöttének bővítése

Ha az aktuális tanéven az AMI egyéni csoport nem  automatikus egyéni csoportként jön létre, mert manuálisan vette fel az intézmény és emiatt hiányzik az automatikus egyéni csoport jelölés, ettől függetlenül is jöjjön létre az egyéni csoport a következő tanéven, amennyiben a csoport az egyéni csoport tulajdonságainak megfelelően lett felvéve, azaz

 • csak 1 növendék volt mindig is a tagja
 • Zeneművészeti ágba tartozik

A funkció csak akkor befolyásolja a program működését, ha a testreszabás menüben engedélyezve van az egyéni csoportok automatikus létrehozása!

 Szakképzési Ösztöndíj módosítása

A szakképzési ösztöndíjnál a Beszámításos jellemező figyelése, az átlag számítási módnál. 

 Hibajavítások

Előző tanéven üresen jön le a Tanulók tanügyi adatai export javítása

Oktató és tanuló is - egy oktatási azonosító kezelése

Gondviselők felhasználóneve ütközik, javítása

Tanuló belépés importban a kötőjeles nevű tanulók importálásának javítása

Osztályfőnök - Közösségi szolgálatok export hiba javítása

E-Napló / Órarendek törlése - órarendi elemek duplázódása, bejelenetett számonkérések eltűnnek javítása

Kréta 2.100.1 verzió újdonságai (2021.10.11.)

 Elérhetővé vált a SZIR-STAT adatszolgáltatás beküldésé funkció

Az admin felületre történő bejelentkezéskor a DashBoard-on megjelent egy új értesítési csempében, hogy felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a 2021/2022. tanévre vonatkozó SZIR-STAT adatszolgáltatás beküldésére szolgáló ’ADATSZOLGÁLTATÁS BEKÜLDÉSE’ gomb aktiválásra került az ’Adatszolgáltatások’ menü, ’Adatszolgáltatás ellenőrzés/jóváhagyás’ menüpont felületén.

Kérjük, a funkció használatakor fokozottan vegye figyelembe, hogy a beküldést követően nem lesz lehetősége visszavonni, módosítani az adatszolgáltatást!

A SZIR-STAT adatszolgáltatást eddig is elérő felhasználók számára, a SZIR-STAT Adatszolgáltatás menüpontban, a lista alatt megjelent a beküldési funkció.

Beküldést követően a beküldés dátuma jelenik meg, valamint az egyszer használható beküldés gomb inaktívvá válik.

Kérjük, a funkció használatakor fokozottan vegye figyelembe, hogy a beküldést követően nem lesz lehetősége visszavonni, módosítani az adatszolgáltatást!

Kréta 2.100 verzió újdonságai (2021.09.30.)

 Aktiválásra került a SZIR-STAT adatszolgáltatás funkció

Míg a tavalyi adatszolgáltatás során excel fájlt töltöttek fel az intézmények, ezzel ellentéteben most a KRÉTAban elérhetővé vált az Adatszolgáltatás menüpontban a SZIR Adatszolgáltatás menüpont alatt lévő - Adatszolgáltatás ellenőrzés/jóváhagyás menüpont. A menüpontot csak és kizárólag admin jogosultságú igazgatónak vagy admin jogosultságú igazgatóhelyettesnek kerül megjelenítésre a fejlesztés leírása alapján.  

 Adatszolgáltatás ellenőrzése / jóváhagyása menüpont

A menüpontra kattintva a tavalyi adatszolgáltatási felülethez hasonlóan az egyes adattáblák külön panelekben kerülnek megjelenítésre. Az összes panel kinyitására és bezárására is van lehetőség.

Panelek elnevezése és sorrendje:

 • Alapfokú művészetoktatás – adatszolgáltatás
 • Oktatók – adatszolgáltatás
 • Nem oktatók – adatszolgáltatás
 • Infrastruktúra – adatszolgáltatás
 • Osztály – adatszolgálatás
 • Tanuló (tanév eleje) – adatszolgáltatás
 • Tanuló (tanév vége) – adatszolgálatás
 • Könyvtár - adatszolgáltatás

Az egyes panelek lenyitásakor megjelenik az intézmények számára elérhető ellenőrző táblázat és tájékoztató anyag, mely tartalmazza az OSAP adatszolgáltatásra vonatkozó adatköröket, illetve a meghatározott szabályrendszer alapján kalkulált KRÉTA-ból generált adatokat.  

 Alkalmazotti adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges az alkalmazottak adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, és a sablonizált alkalmazottak (külső, hittan, stb...) esetében nem jelennek meg. 

Az új mezők:

 Tanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges a tanulók Tanügy fül adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, szerkeszthetőek.

Az új mezők: 

Az "Egész napos iskolai oktatásban részesül" jelölőnégyzet csak az általános iskolai feladatellátási helyre beállított osztályok esetében jelenik meg a felületeken.

 Tanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges a Szakképzésben résztvevő tanulók Szociális fül adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, szerkeszthetőek.

Az új mezők: 

 Tanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt a tanuló Tanügy adatlapján található Tantervi jellemző mező kitöltése kötelező a frissítés óta kötelezővé vált. A korábban felvitt tanulók esetében ez a tanuló bármely adatának módosításakor megjelenő fgyelmeztetésként is szerepel, azaz legkésőbb akkor szükséges ennek az értékenek a megadása, amikor bármilyen érték módosításra kerül a tanulónál, és azt mentené a felület.

 Terem adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt a Szakképző intézményekben a termek adatlapján 3 új adatmező lett elérhető, valamint a terem "Befogadóképesség" értéke kötelezően kitöltendő típusú mezővé módosult. A korábban felvitt termek esetében ez a terem bármely adatának módosításakor megjelenő fgyelmeztetésként is szerepel, azaz legkésőbb akkor szükséges megadni a "Befogadóképesség" értéket.

Az új mezők:

Az "Internetkapcsolat elérhető" jelölést követően jelenik meg, és lesz kötelezően kitöltendő további két mező:

 Szakképzési juttatások modul választó - szövegezés módosítása

Szakképzési juttatások csempére kattintva a modulválasztó felületére történik átirányítás, ahol a korábban megjelenő tájékoztató felirat módosítása történt meg az alábbiakra:

A tanuló - a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint - ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt

 1. a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
 2. aa) - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - ösztöndíjra és
 3. ab) egyszeri pályakezdési juttatásra

jogosult.

Kérjük, válasszon, mely jogosultságot szeretné aktuálisan kezelni!

 Szakképzési ösztöndíjhoz kapcsolódó módosítás

A bankszámla szám rögzítés során ellenőrzésre kerül annak helyessége. A rendszer által elfogadható bankszámlaszámok úgynevezett prefix előjeleinek ellenőrzésére használt, létező pénzintézetek azonosítóit és azok neveit tartalmazó lista került frissítése.

 Egyszeri pályakezdési juttatás / Nem jogosultság oka megjelenítésre kerül a Tanulói adatlapon is

Ha egy tanuló valamilyen okból nem kap egyszeri pályakezdési juttatást vagy szakképzési ösztöndíjat, az csak a Tanuló / Szakképzési Juttatások listában volt eddig látható a "Nem jogosultság oka" oszlopban. A tanulót megnyitva megtekintésre vagy szerkesztésre, a Szakképzési juttatások fülön belül eddig nem volt ilyen sor egyik mezőben sem. Mostantól itt is megjeleníti a felület azt, ami a Tanuló / Szakképzési Juttatások listában szerepel.

 Állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő jelölőnégyzet

A Szakképzési intézményeknél a Tanulók Szakképzési juttatások adatlap fülén beálltható egy új adat a tanuló ösztöndíj adatai szekcióban. A Jelölőnégyzet neve: "Állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő". Az érték többes módosítással is állítható. 

Akinek NINCS beállítva ez a jelölőnégyzet, az automatikusan nem lesz jogosult a szakképzési ösztöndíjra, ilyen esetben a Szakképzési juttatások felületen a nem jogosultság okánál a "Nem állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő" megjegyzés/ok látható.

 IKT pedagógusi szándéknyilatkozat frissítése

Az IKT szándéknyilatkozatok felületen generálható pedagógusi szándéknyilatkozat már az új sablon alapján kerülnek legenerálásra a frissítés óta.

 Százalékok kezelése foglalkoztatás típusánál módosításra került

A Klebelsberg Központ intézményhálózatában az Elsődleges munkaügyi adatok fül alatt, a Foglalkoztatás típusa választóval megadott részmunkaidős lehetőséget választva, a megjelenő Részmunkaidő százalék mezőben ezentúl tört érték is megadható (két tizedesjegyig).

 Az Alkalmazottak neveit megjelenítő listák bővítésre kerültek

Az admin és az e-napló felületeken, minden olyan listában, ahol alkalmazott neve jelenik meg, ezentúl nem csak az alkalmazott neve, hanem utána zárójelben az alkalmazott oktatási azonosítója is látszik. Ez a módosítás az ugyanolyan nevű alkalmazottak könnyebb felhasználói beazonosítása céljából vált szükséges.

Felületek ahol a módosítás megtörtént:

 • Admin/e-napló/Helyettesítések kezelése
  • Helyettesítés felvitele és módosítása ablakban az összes mezőnél
 • Admin/e-napló/Helyettesító keresése
  • Lehetséges helyettesítő oszlopban
 • Admin/Dokumentumok
  • Pedagógus listák
 • Tanár/e-napló
  • Egyedi helyettesítés kiírása esetén a helyettesített pedagógus listák
 • Tanár/osztályfőnöki feladatok/Naplóellenőrzés
  • A pedagógus oszlop


 Órafelvitel/Módosítás felület átszerkesztése

Az új óra felvitel, vagy meglévő módosíts esetében nem ugyan abban a sorrendben szerepelt minden adat a felületeken, ami bizonyos esetekben zavaró lehetett, ezért a felületek egységesítésre kerültek.

 Új adatszótárelemmel bővült a Közterület jellege adatszótár

A Közterület jellege adatszótár legördülő lista kiegészítésre került a "domb" új adatszótár elemmel.

 LEP előadások kezelése lista módosítás

A több évfolyamhoz tartozó előadások nem külön-külön sorokban jelenjenek meg ezentúl a listákban, hanem egyben.

A fő listáról lekerül az évfolyam oszlop, helyette az előadás sort lenyitva jelenik meg egy részletes lista nézet, ahol látható az előadáshoz rendelt engedélyezett tanulói létszám és kísérő létszám, itt kiválasztható az előadáshoz rendelt évfolyamok is.

 LEP előadás kezelés visszajelzés módosítás

Amennyiben a felhasználó a részvétel jelölést menti, akkor a felhasználóktól érkezett visszajelzések alapján egyértelműbb visszacsatolás vált szükségessé a felületen. Ezért a részvevők sikeres mentése esetén felugrik egy popup ablak: "A résztvevők mentése sikeresen megtörtént!" tartalommal.

 EGYMI modul adatbővítés

Megjelenítésre kerül minden SNI-re vonatkozó adat EGYMI modulban is, ha a tanulónál beállításra kerültek az SNI/BTMN adatok, akkor az EGYMI modulban (pl.  utazó osztályokba sorolást követően) a tanulónál szintén elérhetőek lesznek az SNI/BTMN adatok:

  • Kiállító szakértői bizottság neve
  • Kiállító szakértői bizottság címe
  • Szakvélemény száma - A szakvélemény száma tetszőleges karaktersorozat lehet.
  • Kiállításának kelte
  • Felülvizsgálat időpontja (tanév)
 Csoporttípus beállítás módosítás

Az egyes csoporttípusoknál megadható időtartam maximális értéke felhasználói kérésre 120 percre lett módosítva.

 Felületi felirat változtatás

A tanóra létrehozása során eddig szereplő "Osztály" érték módosításra került "Osztály/Csoport"-ra, mert több esetben a bejelentések alapján problémát okozott a felhasználók számra, az adatmező elnevezése. A mezőben minden elérhető osztály és csoport megjelenik, akiknek az adott fogoalkozás rögzítése lehetséges.

 Helyesírási javítás

 A rendszerben néhány felületen hibásan "TAJ szám" felirat jelent meg, ez került javításra a helyes "TAJ-szám" verzióra.

A felületeken a "Közterület név" megnevezés lecserélésre került a "Közterület neve" értékre.

 • No labels