Skip to end of metadata
Go to start of metadata

KRÉTA v2.100 verzió


Kréta 2.100.1 verzió újdonságai (2021.10.11.)

 Elérhetővé vált a SZIR-STAT adatszolgáltatás beküldésé funkció

Az admin felületre történő bejelentkezéskor a DashBoard-on megjelent egy új értesítési csempében, hogy felhívja a felhasználók figyelmét arra, hogy a 2021/2022. tanévre vonatkozó SZIR-STAT adatszolgáltatás beküldésére szolgáló ’ADATSZOLGÁLTATÁS BEKÜLDÉSE’ gomb aktiválásra került az ’Adatszolgáltatások’ menü, ’Adatszolgáltatás ellenőrzés/jóváhagyás’ menüpont felületén.

Kérjük, a funkció használatakor fokozottan vegye figyelembe, hogy a beküldést követően nem lesz lehetősége visszavonni, módosítani az adatszolgáltatást!

A SZIR-STAT adatszolgáltatást eddig is elérő felhasználók számára, a SZIR-STAT Adatszolgáltatás menüpontban, a lista alatt megjelent a beküldési funkció.

Beküldést követően a beküldés dátuma jelenik meg, valamint az egyszer használható beküldés gomb inaktívvá válik.

Kérjük, a funkció használatakor fokozottan vegye figyelembe, hogy a beküldést követően nem lesz lehetősége visszavonni, módosítani az adatszolgáltatást!

Kréta 2.100 verzió újdonságai (2021.09.30.)

 Aktiválásra került a SZIR-STAT adatszolgáltatás funkció

Míg a tavalyi adatszolgáltatás során excel fájlt töltöttek fel az intézmények, ezzel ellentéteben most a KRÉTAban elérhetővé vált az Adatszolgáltatás menüpontban a SZIR Adatszolgáltatás menüpont alatt lévő - Adatszolgáltatás ellenőrzés/jóváhagyás menüpont. A menüpontot csak és kizárólag admin jogosultságú igazgatónak vagy admin jogosultságú igazgatóhelyettesnek kerül megjelenítésre a fejlesztés leírása alapján.  

 Adatszolgáltatás ellenőrzése / jóváhagyása menüpont

A menüpontra kattintva a tavalyi adatszolgáltatási felülethez hasonlóan az egyes adattáblák külön panelekben kerülnek megjelenítésre. Az összes panel kinyitására és bezárására is van lehetőség.

Panelek elnevezése és sorrendje:

 • Alapfokú művészetoktatás – adatszolgáltatás
 • Oktatók – adatszolgáltatás
 • Nem oktatók – adatszolgáltatás
 • Infrastruktúra – adatszolgáltatás
 • Osztály – adatszolgálatás
 • Tanuló (tanév eleje) – adatszolgáltatás
 • Tanuló (tanév vége) – adatszolgálatás
 • Könyvtár - adatszolgáltatás

Az egyes panelek lenyitásakor megjelenik az intézmények számára elérhető ellenőrző táblázat és tájékoztató anyag, mely tartalmazza az OSAP adatszolgáltatásra vonatkozó adatköröket, illetve a meghatározott szabályrendszer alapján kalkulált KRÉTA-ból generált adatokat.  


 Alkalmazotti adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges az alkalmazottak adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, és a sablonizált alkalmazottak (külső, hittan, stb...) esetében nem jelennek meg. 

Az új mezők:



 Tanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges a tanulók Tanügy fül adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, szerkeszthetőek.

Az új mezők: 


Az "Egész napos iskolai oktatásban részesül" jelölőnégyzet csak az általános iskolai feladatellátási helyre beállított osztályok esetében jelenik meg a felületeken.


 Tanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt új mezők felvétele volt szükséges a Szakképzésben résztvevő tanulók Szociális fül adatlapjára. A mezők többes módosítással is megadhatóak, szerkeszthetőek.

Az új mezők: 



 Tanulói adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt a tanuló Tanügy adatlapján található Tantervi jellemző mező kitöltése kötelező a frissítés óta kötelezővé vált. A korábban felvitt tanulók esetében ez a tanuló bármely adatának módosításakor megjelenő fgyelmeztetésként is szerepel, azaz legkésőbb akkor szükséges ennek az értékenek a megadása, amikor bármilyen érték módosításra kerül a tanulónál, és azt mentené a felület.


 Terem adatkezelés bővült a SZIR-STAT-tal kapcsolatban

SZIR-STAT adatszolgáltatás miatt a Szakképző intézményekben a termek adatlapján 3 új adatmező lett elérhető, valamint a terem "Befogadóképesség" értéke kötelezően kitöltendő típusú mezővé módosult. A korábban felvitt termek esetében ez a terem bármely adatának módosításakor megjelenő fgyelmeztetésként is szerepel, azaz legkésőbb akkor szükséges megadni a "Befogadóképesség" értéket.

Az új mezők:


Az "Internetkapcsolat elérhető" jelölést követően jelenik meg, és lesz kötelezően kitöltendő további két mező:




 Szakképzési juttatások modul választó - szövegezés módosítása

Szakképzési juttatások csempére kattintva a modulválasztó felületére történik átirányítás, ahol a korábban megjelenő tájékoztató felirat módosítása történt meg az alábbiakra:

A tanuló - a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. rendeletben
meghatározottak szerint - ahhoz a szakképző intézményben szervezett szakmai oktatáshoz kapcsolódóan, amelyben ingyenesen vesz részt

 1. a) az első szakma megszerzésével összefüggésben
 2. aa) - a szakirányú oktatásban szakképzési munkaszerződéssel részt vevő tanuló kivételével - ösztöndíjra és
 3. ab) egyszeri pályakezdési juttatásra

jogosult.

Kérjük, válasszon, mely jogosultságot szeretné aktuálisan kezelni!


 Szakképzési ösztöndíjhoz kapcsolódó módosítás

A bankszámla szám rögzítés során ellenőrzésre kerül annak helyessége. A rendszer által elfogadható bankszámlaszámok úgynevezett prefix előjeleinek ellenőrzésére használt, létező pénzintézetek azonosítóit és azok neveit tartalmazó lista került frissítése.


 Egyszeri pályakezdési juttatás / Nem jogosultság oka megjelenítésre kerül a Tanulói adatlapon is

Ha egy tanuló valamilyen okból nem kap egyszeri pályakezdési juttatást vagy szakképzési ösztöndíjat, az csak a Tanuló / Szakképzési Juttatások listában volt eddig látható a "Nem jogosultság oka" oszlopban. A tanulót megnyitva megtekintésre vagy szerkesztésre, a Szakképzési juttatások fülön belül eddig nem volt ilyen sor egyik mezőben sem. Mostantól itt is megjeleníti a felület azt, ami a Tanuló / Szakképzési Juttatások listában szerepel.


 Állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő jelölőnégyzet

A Szakképzési intézményeknél a Tanulók Szakképzési juttatások adatlap fülén beálltható egy új adat a tanuló ösztöndíj adatai szekcióban. A Jelölőnégyzet neve: "Állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő". Az érték többes módosítással is állítható. 

Akinek NINCS beállítva ez a jelölőnégyzet, az automatikusan nem lesz jogosult a szakképzési ösztöndíjra, ilyen esetben a Szakképzési juttatások felületen a nem jogosultság okánál a "Nem állam által ingyenesen biztosított képzésben résztvevő" megjegyzés/ok látható.


 IKT pedagógusi szándéknyilatkozat frissítése

Az IKT szándéknyilatkozatok felületen generálható pedagógusi szándéknyilatkozat már az új sablon alapján kerülnek legenerálásra a frissítés óta.


 Százalékok kezelése foglalkoztatás típusánál módosításra került

A Klebelsberg Központ intézményhálózatában az Elsődleges munkaügyi adatok fül alatt, a Foglalkoztatás típusa választóval megadott részmunkaidős lehetőséget választva, a megjelenő Részmunkaidő százalék mezőben ezentúl tört érték is megadható (két tizedesjegyig).


 Az Alkalmazottak neveit megjelenítő listák bővítésre kerültek

Az admin és az e-napló felületeken, minden olyan listában, ahol alkalmazott neve jelenik meg, ezentúl nem csak az alkalmazott neve, hanem utána zárójelben az alkalmazott oktatási azonosítója is látszik. Ez a módosítás az ugyanolyan nevű alkalmazottak könnyebb felhasználói beazonosítása céljából vált szükséges.

Felületek ahol a módosítás megtörtént:

 • Admin/e-napló/Helyettesítések kezelése
  • Helyettesítés felvitele és módosítása ablakban az összes mezőnél
 • Admin/e-napló/Helyettesító keresése
  • Lehetséges helyettesítő oszlopban
 • Admin/Dokumentumok
  • Pedagógus listák
 • Tanár/e-napló
  • Egyedi helyettesítés kiírása esetén a helyettesített pedagógus listák
 • Tanár/osztályfőnöki feladatok/Naplóellenőrzés
  • A pedagógus oszlop


 Órafelvitel/Módosítás felület átszerkesztése

Az új óra felvitel, vagy meglévő módosíts esetében nem ugyan abban a sorrendben szerepelt minden adat a felületeken, ami bizonyos esetekben zavaró lehetett, ezért a felületek egységesítésre kerültek.


 Új adatszótárelemmel bővült a Közterület jellege adatszótár

A Közterület jellege adatszótár legördülő lista kiegészítésre került a "domb" új adatszótár elemmel.


 LEP előadások kezelése lista módosítás

A több évfolyamhoz tartozó előadások nem külön-külön sorokban jelenjenek meg ezentúl a listákban, hanem egyben.

A fő listáról lekerül az évfolyam oszlop, helyette az előadás sort lenyitva jelenik meg egy részletes lista nézet, ahol látható az előadáshoz rendelt engedélyezett tanulói létszám és kísérő létszám, itt kiválasztható az előadáshoz rendelt évfolyamok is.


 LEP előadás kezelés visszajelzés módosítás

Amennyiben a felhasználó a részvétel jelölést menti, akkor a felhasználóktól érkezett visszajelzések alapján egyértelműbb visszacsatolás vált szükségessé a felületen. Ezért a részvevők sikeres mentése esetén felugrik egy popup ablak: "A résztvevők mentése sikeresen megtörtént!" tartalommal.


 EGYMI modul adatbővítés

Megjelenítésre kerül minden SNI-re vonatkozó adat EGYMI modulban is, ha a tanulónál beállításra kerültek az SNI/BTMN adatok, akkor az EGYMI modulban (pl.  utazó osztályokba sorolást követően) a tanulónál szintén elérhetőek lesznek az SNI/BTMN adatok:

  • Kiállító szakértői bizottság neve
  • Kiállító szakértői bizottság címe
  • Szakvélemény száma - A szakvélemény száma tetszőleges karaktersorozat lehet.
  • Kiállításának kelte
  • Felülvizsgálat időpontja (tanév)


 Csoporttípus beállítás módosítás

Az egyes csoporttípusoknál megadható időtartam maximális értéke felhasználói kérésre 120 percre lett módosítva.


 Felületi felirat változtatás

A tanóra létrehozása során eddig szereplő "Osztály" érték módosításra került "Osztály/Csoport"-ra, mert több esetben a bejelentések alapján problémát okozott a felhasználók számra, az adatmező elnevezése. A mezőben minden elérhető osztály és csoport megjelenik, akiknek az adott fogoalkozás rögzítése lehetséges.


 Helyesírási javítás

 A rendszerben néhány felületen hibásan "TAJ szám" felirat jelent meg, ez került javításra a helyes "TAJ-szám" verzióra.

A felületeken a "Közterület név" megnevezés lecserélésre került a "Közterület neve" értékre.


KRÉTA v2.99 verzió

Kréta 2.99.3 verzió újdonságai (2021.09.17)

 Szakképzési adatok beállításának módosítása

A SZIR-STAT adatszolgáltatás érdekében a szakképzési adatok kezelésében változás történt.

Az eddig az Osztályoknál megadható értékek (Új Szkt. - Szakmajegyzék, Nkt. - Szakgimnáziumban oktatható szakképesítések, Régi Szkt. - OKJ) az osztálynál ezentúl nem állíthatóak, hanem a tanulól Tanügyi adatlap fülén. Korlátozásra került a beállítási lehetőség, ezentúl a 3 féle szekció egyikének állítsa lehetséges csak.

A tanulóknak beállított értékek alapján alakul ki az osztály szakmai beállítása. Ha az osztály minden tanulója azonos beállításokkal rendelkezik, akkor az osztály számára is ugyan ezen értékek kerülnek megjelenítésre a Központi felületeken, statisztikában, míg az eltérő tanulói adatok esetében a Több ágazat, Több szakma, stb. érétkek kerülnek megjelenítésre.

Fontos, hogy a változással összhangban a szakmai beállításokra érvényes adatszótárak is módosításra szorulhatnak! Javasolt, hogy az adott intézmény minden szakmai képzéses adatszótárban legalább az "Na" elemét láthatóra állítsa a téves beállítások miatt.


 Bankszámlaigénylési funkció bővülése

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium az MKB Bankot követően már az OTP Bankkal is együttműködve, elérhetővé tette, hogy a KRÉTA rendszeren keresztül, az „MKB Jövőd” számlacsomagon felül már „OTP Junior” számlát is nyithassanak a diákok, amely biztosítja, hogy gyorsan és biztonságosan hozzájussanak az ösztöndíjakhoz, illetve a későbbiekben a munkabéreikhez. 


 Gondviselő kötelezőség ellenőrzés módosítás

A tanulói adat módosítás/mentés során kötelező elem a gondviselő megléte, annak hiányban a tanuló nem menthető. Azonban az Importálással a rendszerbe vitt tanulók esetében, a tanulói import a gondviselői importot nem tartalmazza, külön lépés. A frissítés után az így, importálással felvitt tanulók módosítása során gondviselő nélkül is lehetségessé vált a tanulók szerkesztése.


 Sablonizált alkalmazottak felvételének kiegészítése

A Sablonizált alkalmazottak felvételekor (betöltetlen álláshely, külső alkalmazott, hittanoktató stb.) az elmentett alkalmazott anyja keresztneve mezőbe bementésre kerül az alkalmazott névelőtagja a megkülönböztethetőség érdekében, hogy a Tanévváltás során ez ne okozzon problémát a későbbiekben.


 Munkakör update



 Termékportál bővítés - FELTÁR modul

A "Kréta rendszer moduljainak leírása" rész bővítésre került a FELTÁR modullal:

Fenntartási feladatok ellátását támogató elektronikus ügyintézési, munkafolyamat kezelő és nyilvántartó modul

A modul biztosítja a KRÉTA rendszert használó Intézmények felhasználói számára eszközök átadási, karbantartási és javítási folyamatainak elektronikus ügyintézését, az egyes lépések dokumentáltságát és a határidők figyelését. Együttműködik a Gazdálkodási rendszermodullal, valamint nyilvántartja a kapcsolódó szerződéseket. A különböző szerepkörű felhasználók számára biztosítja továbbá a feladatuk ellátásához szükséges információkat a kapcsolódó szerződések vonatkozásában.


 Ösztöndíj alapjául szolgáló minimálbér frissítése

A Szakképzési Ösztöndíj számítás alapját képező minimálbér összegének aktualizálása történt. Új összeg: 167 400 Ft


 Szakképzési ösztöndíj Jogosultság változása

Szeptember 15-től megváltozik az ösztöndíj jogosultság, ennek megfelelően abban az esetben lesz a diák jogosult  Szakképzési ösztöndíj-ra, ha az új SZKT szerint vagy az az ágazat, vagy szakma meg van adva számára, és a megadott értéke nem "NA". A hiányában megjelenő új nem jogosultság oka a felületen: Nem Szakmajegyzék szerinti képzés van megadva. Ösztöndíj mértékét szakmajegyzékes tanulóknál az évfolyam adja meg.

Kivétel évfolyamok: Orientációs és Dobbantó évfolyam, illetve Műhelyiskola, ezen esetekben az évfolyama határozza meg a mértéket.

Amennyiben a diák szakmajegyzék szerint tanul akkor jogosult és az évfolyam szerint határozza meg a felület a mértéket.


 Szakképzési ösztöndíj vissza aktiválása

Szakképzési ösztöndíj menüpont vissza aktiválásra került az intézményi menüpontok közé.


 Adatszótárak módosítás és új elemek felvitele

Bizonyos évfolyam megjelölések elnevezése módosításra került fenntartói kérésre.

 Click here to expand...
Mezőelemmódosítás
Ellátott feladatSzakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: Szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam1/13 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
Évfolyam2/14 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
Évfolyam3/15 szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)21/22 tanévtől új elem, kizárólag NSZFH környzeten látható
ÉvfolyamSZH/221/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam1/12 35-ös szintű kifutó ráépülés szakképző iskola21/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam1/15 55-ös szintű kifutó ráépülés technikum21/22 tanévtől nem látható NSZFH környezeten
Évfolyam9/Ny szakgimnázium NKT nyelvi előkészítő21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 9/Ny szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési) nyelvi előkészítő
Évfolyam9. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 9. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam10. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 10. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam11. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 11. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
Évfolyam12. szakgimnázium NKT21/22 tanévtől, kizárólag NSZFH környezeten: 12. szakgimnázium (művészeti, pedagógiai, közművelődési)
 Központi rendszerből HR adatszinkron során frissített alkalmazottak módosításának változtatása

A Központi rendszerből HR adatszinkonizált alkalmazottaknál az oktatási azonosítóról lekerült a tiltás és ez az adat ismét módosíthatóvá vált az intézmények számra. 


 SZIR STAT folyamat módosítása

A SZIR STAT folyamat átalakításra került, így a Dokumentumok / SZIR STAT szekció az intézményi rendszerekben már nem szükséges többé, így elérhetősége a felületeken megszünt.


 Ágazati alapvizsga beállítás lehetősége

Admin felületen a tanulói adatlapon a Ksz/11 4-es szintű szakképző iskola közismeret nélküli és az 1/13 5-ös szintű technikumi évfolyamok esetében az ágazati alapvizsgás beállítási lehetőségeknek elérhetővé váltak.


 "Szeptember 1-re nem lehet nem kötött munkaidőt rögzíteni" - hiba javítása

Bizonyos intézményekben a szeptember 1-i napra nem volt lehetséges az egyedi nap beállítása miatt a kötött munkaidős tevékenység naplózása adminisztrátori rögzítéskor, csak a pedagógusnak saját magának történő felvitelkor. Mostantól az adminisztrátori felületről rögzített elemek naplózása is lehetséges az első tanítási napra ezen intézményekben is.


 "Admin felületen felvett Túlóra jelölőnégyzet a naplózási felületen nem jelent meg" - hiba javítása

Az Admin felületen az órarendbe felvett Túlóra jelölőnégyzet a naplózási felületen nem jelent meg, azt külön a naplózáskor be kellett pipálni. Mostantól a jelölés a naplózási felületen is megjelenik automatikusan.


 "A 'Belépőkártya Admin' jogosultságú Alkalmazott rögzítése sikertelen" - hiba javítása

A korábban, a „Belépőkártya Admin” jogosultsággal felvett alkalmazott rögzítésekor tapasztalt hiba javításra került.


 "TTF módosítás - tanár módosítása" - hiba javítása

Korábban a tantárgyfelosztás olyan módosítása esetén, ha megváltoztatásra került a tanár, de nem volt bejelölve se a "A beírt tanórák, mulasztások és értékelések módosítása" se a "A kapcsolódó órarendi órák módosítása" jelölőnégyzet, akkor azok az órarendi órák, ahol ez a tantárgyfelosztás volt beállítva, elszakadtak az órasorozattól, és folytonosságuk megszünt. A hiba javításra került.


Kréta 2.99.2 verzió újdonságai (2021.08.30.)

 AMI növendék léptetése

A frissítés javítja az AMI egyéni tanszakos növendékek léptetésnek hibáját.

Kréta 2.99.1 verzió újdonságai (2021.08.25.)

 Az eÜgyintézés törzsadatok lekérdezésének és kezelésének (szülő, tanuló) módosítása.

 A frissítés javítja azt a hibát, hogy ha a gondviselő esetében a gyerekadatok lekérdezésekor megadott tanév kezdete később van mint a lekérdezés időpontja, akkor üresen jön az eredmény. A frissítés után a lekérdezés a tanév kezdetekori állapot szerinti adatokat adja vissza. 

Kréta 2.99 verzió újdonságai (2021.08.11.)

 Testreszabás beállítás módosítása

A "Tanóra naplózásánál mulasztás százalék számítás" testreszabás beállításnál módosításra került az egyik kiválasztható opció elnevezése, a korábbi "Egész éves óraszám alapján" opciója átnevezésre került a „Órarendi órák száma alapján” elnevezésre.


 A Tanulói KIR-STAT export nevű exportálási állomány kiegészítésre, átalakításra került

A Tanulói KIR-STAT export nevű exportálási állomány kiegészítésre, átalakításra került a korábbi fejlesztések során a Tanulói adatlapokra felkerült új értékeknek megfelelően.

A Nyilvántartás / Tanulók / Export / Tanulók KIR-STAT és Tanulók teljes KIR-STAT (a belefoglalt tanulókban térnek el, az utóbbi kiegészül a be és kilépés idejével) exportok oszlopai átrendezésre és kiegészítésre kerültek a rendszer felületén megtalálható adatlap füleknek és elemeknek megfelelően


 Munkaidő adminisztrációs segéd megjelenő ToolTip felugró üzenete pontosításra került

A naplózási felületen, a Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része nézetben látható adminisztrációs segédnél megjelenő ToolTip információ az alábbiakra került módosításra:

"A munkaidő adminisztrációs segéd megjeleníti a 'Tanórák', a 'Napirend' nézetben és az adminisztrációs rendszerben (első érték); illetve a 'Kötött munkaidő neveléssel-oktatással le nem kötött része' nézetben (második érték) rögzített időelszámolást."


 Bővítésre került az országokat tartalmazó adatszótár

A születési ország adatszótárban kiválasztható vált az Arab Emírségek mellett az Egyesült Arab Emírségek is.


 Bővítésre került az országokat tartalmazó adatszótár

A születési ország adatszótárban kiválasztható vált Palesztína is.


 Betekintő nézetben áthelyezésre került adatmező

A könnyebb áttekintés, illetve jobb helykihasználás érdekében a Tanulók áttekintő nézetében egy sorba került a Felhasználónév a NEPTUN kód adatmező.


 Szöveges értékelés beillesztésének formázása

A szöveges értékelés rögzítésekor, ha külső szöveget illeszt be a felhasználó, akkor a félkövér, dőlt és aláhúzott formázás nem minden esetben került megtartásra, pont úgy, ahogy a mondatbank elemek rögzítésekor/megadásakor történik a Testreszabás/Mondatbank felületen.

A frissítést követően az Értékelések és Magatartás/Szorgalom menüpontokon belül (valamintaz óra naplózásakor az Értékelés fülön); minden Értékelés típusra, minden felületre (Mondatbank, Értékelés rögzítés, Rögzítéskor a megnyíló Mondatbank ablakban, Értékelés módosítása) a word dokumentumból másolás/beillesztés során a 3 alapformázás megtartásra kerül.


 A szakképző intézményekben tanuló diákok számára egy ToolTip felugró üzenet kiegészítés történt

A szakképző intézményekben tanuló diákok számára egy ToolTip felugró üzenet kiegészítés jelenik meg arról, hogy ha a bankszámlaszámukat módosítják, az hatással lehet az ösztöndíjfizetésre. 

"Tájékoztatjuk, hogy a tárgyhavi ösztöndíjat a hónap 15. napján a rendszerben található bankszámlaszámra utaljuk. Kérjük, módosításkor vegye figyelembe, hogy a hónap hátralévő részében beállított bankszámlaszámot csak a következő havi ösztöndíjfizetésnél tudjuk érvényesíteni!"


 A szakképző intézményekben a Tanulók - Tanügy adatlap fülén módosításra kerültek a gyakorlathoz köthető jogviszony jelölések

A szakképző intézményekben a Tanulók - Tanügy adatlap fülén módosításra kerültek a gyakorlathoz köthető jogviszony jelölések a 2021/2022-es tanévi felületeken.

A "Polgári szerződéses" jelölési lehetőség lekerült a felületről, és a többi gyakorlathoz köthető jelölőnégyzet egyikének jelölése lehetséges csak egy időben, a másik két jelölőnégyzet inaktívvá válik bármelyik egyik bejelölése esetén. 

Amennyiben van olyan tanuló, akinél jelenleg is több tulajdonság kijelölésre került, mentésnél a felület kiírja az alábbi szöveget és nem engedi a tanulói adatlapot elmenteni, a amíg nem kerül javításra. A megjelenő szöveg: 

"A Szakképzési munkaszerződéssel, Tanulószerződés, Együttműködési megállapodásos mezők közül csak egy választható!"



 A Tanuló – Tanügy adatlap fülre új jelölőnégyzet került fel

A Tanuló – Tanügy adatlap fülre új jelölőnégyzet került fel.

A Jelölőnégyzet megnevezése: 

 • 9. évfolyamosok közül a 8. évfolyamot az előző tanévben végezte



 A Tanuló – Szociális adatlap fülre új jelölőnégyzetek kerültek fel

A Tanuló – Szociális adatlap fülre új jelölőnégyzetek kerültek fel.

A Jelölőnégyzetek megnevezése: 

 • Externátusi ellátásban részesített
 • Napköziotthoni ellátásban részesül



 Új szerepkörök lettek elérhetők az Intézményi KRÉTA rendszerekben

További rendszermodulok fejlesztésével összefüggésben Új szerepkörök (Belépőkártya Admin, KRÉTA Leltározásban érintett) lettek elérhetők az Intézményi KRÉTA rendszerekben. 

Felhívjuk adminisztrátor felhasználóink figyelmét, hogy csak azon jogosultságok beállítása javasolt a felhasználók számára, mely jogosultságokkal rendelkezniük kell! A feleslegesen beállított jogosultságok a rendszer megjelenítésében problémákat okozhatnak az adott felhasználó felületén, esetegesen kialakuló funkcióütközések miatt!



 Új szűrő elemek kerültek fel a Tantárgyak listára

A Tantárgyak lista szűrési paneljére felkerült az AMI tantárgy és az MSZG (Művészeti Szakgimnázium) tantárgy szűrési lehetőség is.



 Új adatszótárelemmel bővült a Művészeti ág adatszótár

A 2021/2022-es tanévtől a Művészeti ág adatszótár bővítésre került a Népművészeti ág új adatszótár elemmel.


 Új adatszótárelemmel bővült az Értékelés módjai adatszótár

A 2021/2022-es tanévtől az Értékelés módjai adatszótár bővítésre kerül a Nyelvi feladat új adatszótár elemmel.


A KRÉTA rendszer korábbi frissítéseinek archívumát ide kattintva nézheti meg!

 • No labels