A KRÉTA e-Ügyintézés bemutatása

A Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (röviden: e-Ügyintézés) a szülők, gondviselők, osztályfőnökök, adminisztrátorok valamint egyéb kérelmezők részére biztosítja a köznevelésben szereplő folyamatok elektronikus benyújtási és ügyintézési lehetőségét. Az e-Ügyintézés fogalma alatt számos olyan szoftvermodult (pl. üzenetek, étkezés, pénügyi rendszer stb.) értünk, amely ezeknek a folyamatoknak a digitalizálását és on-line ügyintézését teszi lehetővé. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy az e-Ügyintézéséből milyen modulok és programfunkciók érhetők el.


e-Ügyintézés intézményi funkciók

Az e-Ügyintézés intézményi felületét a KRÉTA-rendszerben admin jogosultsággal rendelkező felhasználók kezelhetik a rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket és egyéb dokumentumokat, továbbá elvégezhetik a döntéshozatalhoz szükséges teendőket, az ügyintézési folyamatok  megvalósulásához szükséges információk bekérését, rendszerezését. 

 e-Ügyintézés kérelmezői felület 

A gondviselői vagy tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be az intézmények felé elektronikus formában az e-Ügyintézés rendszerén keresztül, továbbá nyomon követhetik ezen ügyek folyamatát is.  Üzenetek kezelése

A KRÉTA üzenetváltási felülete az intézményen belüli felhasználók számára érhető el elsődlegesen intézményen belüli kommunikációs csatornaként (a vezetői jogosultsággal rendelkező felhasználók a fenntartó felé intézményen kívüli elektronikus úton történő üzenet- és csatolmányküldési lehetőséggel is rendelkeznek).

     Étkezési modul

A KRÉTA-rendszerben e-ügyintézés keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője, akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

  Tanulmányi pénzügyi modul

A Tanulmányi pénzügyi modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a gondviselők és az intézmények között, a tanulmányokhoz vagy közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően. 

  Kiterjesztett e-Ügyintézés

Az intézményeknek és kérelmezőknek az állam által központilag biztosított Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokkal (KEÜSZ) és Szabályozott Elektronikus Szolgáltatásokkal (SZEÜSZ) lehetőség van digitálisan aláírt dokumentumok beküldésére.

  


Hogyan lehet bejelentkezni az e-Ügyintézésébe? 

Az e-Ügyintézés a KRÉTA rendszeren keresztül érhető el az intézményi felhasználók ill. a tanulók, szülők részére egyaránt. 

Szeretne gyorsan megismerkedni az e-Ügyintézés funkcióival? 

Nézze meg a videótárban található oktatóvideóinkat,hogy megismerkedhessen a program különböző funkcióival!

Érdeklik az e-Ügyintézés gyakorlati alkalmazásai? 

Olvassa el az intézményi jó gyakorlatok példatárát, amelyben az iskolák mutatják be az e-Ügyintézés gyakorlati alkalmazását!


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
display: none;
}
div#main {
margin-left: 0px !important;
}
div#footer {
margin-left:0px !important;
}
.panel {
min-height: 450px;
}
</style>