Üdvözöljük a KRÉTA e-Ügyintézés tudásbázis oldalán!

Az e-Ügyintézés Tudásbázis célja, hogy a  Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer (e-Ügyintézés) felhasználói (szülők, gondviselők, adminisztrátorok, kérelmezők) részére hatékony segítséget tudjon nyújtani a rendszer használatához.  Az e-Ügyintézés Tudásbázisban megtalálhatók a Köznevelési Elektronikus Ügyintézési Rendszer különböző funkcióinak felhasználói kézikönyvei, a programfunkciók gyors megismerésére szolgáló áttekintő segédletek, videók a program használatának elsajátításához, továbbá a fenntartókkal együtt készített szakmai útmutatók is.


e-Ügyintézés kérelmezői felület

A Gondviselői / Tanulói jogosultsággal rendelkező felhasználók kérelmet (kérelmeket), jelentkezési lapot, iratokat, igazolásokat, felmentéseket és egyéb dokumentumokat nyújtanak be az intézmények felé elektronikus formában az e-Ügyintézés rendszerén keresztül. Ehhez lehetőségük van dokumentum sablonok letöltésére, megszemélyesítésére, a kitöltött dokumentumok mentésére és visszatöltésére a rendszerbe. A felhasználói felületen keresztül továbbá nyomon követhetik a folyamatban levő ügyeiket is. 

Az e-Ügyintézés kérelmezői felületének bemutatásae-Ügyintézés intézményi felület

Az e-Ügyintézés intézményi felületét a KRÉTA-rendszerben admin jogosultsággal rendelkező felhasználók használják. Kezelik a rendszeren keresztül benyújtott kérelmeket és egyéb dokumentumokat. Ezen kívül elvégzik a döntéshozatalhoz szükséges teendőket, az ügyintézési folyamatok feladat-elemeinek megvalósulásához szükséges információk bekérését, rendszerezését. A kérelmezők által benyújtott ügyekben határozatot készítenek elő illetve hoznak meg. Nyomon követik a folyamatban lévő ügyeket illetve kezelik a lezárt ügyeket. Az admin-jogosultsággal rendelkező felhasználóknak lehetőségük van új szereplőt hozzáadni a rendszerhez.

Az e-Ügyintézés intézményi felületének bemutatásaÜzenetek kezelése

A KRÉTA üzenetváltási felülete az intézményen belüli felhasználók számára érhető el elsődlegesen intézményen belüli kommunikációs csatornaként (a vezetői jogosultsággal rendelkező felhasználók a fenntartó felé intézményen kívüli elektronikus úton történő üzenet- és csatolmányküldési lehetőséggel is rendelkeznek).

Az Üzenetek kezelése az e-Ügyintézés modulbanKiterjesztett e-Ügyintézés

Az intézményeknek és a kérelmezőknek az állam által központilag biztosított “Központi Elektronikus Ügyintézési Szolgáltatásokkal” ( ún. KEÜSZ  ) és "Szabályozott Elektronikus Szolgáltatásokkal" (ún. SZEÜSZ) történő együttműködése során, lehetőség van digitálisan aláírt dokumentumok beküldésére a rendszeren keresztül.

Kiterjesztett e-Ügyintézés (intézményi és kérelmezői oldalról)Étkeztetés

A KRÉTA-rendszerben e-ügyintézés keretében lehetőség van arra, hogy az étkeztetés bármely szereplője, akár személyes megjelenés és várakozás nélkül online kapcsolaton keresztül intézhesse az étkezéssel kapcsolatos ügyeit.

Az étkeztetés kezelése az e-Ügyintézés modulban
Tanulmányi Pénzügyi modul

A Tanulmányi pénzügyi modul az e-Ügyintézési funkciók során a pénzügyi folyamatokat támogató informatikai rendszerkomponens, amely a köznevelés más rendszereivel integráltan és adaptívan együttműködik. A modul támogatja a tanulói jogviszonnyal összefüggő pénzügyi tranzakciók lebonyolítását a gondviselők és az intézmények között mind a tanulmányokhoz közvetlenül mind a tanulmányokhoz közvetetten kapcsolódó pénzügyi feladatokat illetően. 

A Tanulmányi Pénzügyek kezelése az e-Ügyintézés modulbanSzoftverfrissítések, újdonságok:

.

TPÜ - A megrendelt és kifizetett, de még nem esedékes étkezések lemondásakor keletkezik egy visszautalandó összeg, amely alapértelmezetten a lemondásokból felhasználható egyenleg. Ennek az összegnek a visszautalását lehet kérni, ami ebben az esetben az ügyfél által megadott bankszámlaszámra meg is történik.


TPÜ - Tranzakcióknál automatikus és kézi párosítások kijelzése és részletezése: Az Osztálypénz kezelés, Bankszámla tranzakciók menüpontjában, a Számlatörténet betöltése funkcióval be lehet importálni a bank által kapott számlatörténetet. Ha egyezik a számlatörténetben a befizetett összeg és az előírás azonosító (átutaláskor a közleményben lehet megadni) az adott előírás azonosítójával és összegével, akkor automatikusan párosításra kerül a tranzakció az adott előírással. Amennyiben az automatikus párosítás nem lehetséges akkor kézzel is lehet párosítani a tételeket és a tranzakciókat a tranzakciók összegének egyezése mellett.

Meg lehet tekinteni mind a párosított, mind a párosítatlan bankszámla tranzakciók adatait a Részletek segítségével. Ha párosított az adott tranzakció, akkor az adatai között megjelennek a vele párosított előírások is. A párosítást lehet törölni is. Ebben az esetben a tranzakcióval a törlés előtt még párosított előírások Befizetésre vár státuszúak lesznek.


 Beiratkozás általános iskolába és beiratkozás középfokú intézménybe (BÁI, BKI) jelentkezési űrlapokon nemzetközi cím megadásának bővítése: BÁI és BKI kérelmek kitöltésekor meg lehet adni nemzetközi címet. Ország: nem Magyarország esetén az Irányítószám, a Helység és Közterület jellege mezőknek megadható nemzetközi érték. Ha az Ország Magyarország, akkor az előbb felsorolt mezőknél csak Magyarországon használatos értéket lehet használni..

Üzenetküldésnél a címzettkategóriák bővítése NOKS és EGYÉB alkalmazottakkal:


Címzettkategóriák adattisztítása és rendezése az Adminisztrációs és a Pénzügyi modulokhoz:


Üzenetküldés csatolmánnyal optimalizálása:


Étkezési nyilatkozatok rögzítése más nevében az Étkezési admin által külsős étkezők részére:.

Visszautalás igényléséhez bankszámlaszám formázása:


Előírásokhoz befizetési jogcím-kategóriák kiosztása a 2020-2021-es tanévre:


Üzenetküldésnél osztályfőnök-helyettesek megjelenítése az Osztályfőnökök címzettkategóriában:.

A középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap alján a kötelezően csatolandó dokumentumok közé bekerült az Általános iskolai bizonyítvány másolatának a csatolása:


A középfokú beiratkozás szülői oldalán a kérelem-űrlap Igazolványok-szekciójából kikerült a Diákigazolványszám-mező és csak a NEK-azonosító rögzítésére van a továbbiakban lehetősége a kérelmezőnek:


A középfokú beiratkozás folyamatában a beiratkozásról szóló Visszaigazolásban a tanulói jogviszony első napja a visszaigazolás dátuma:


Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak is használhatják az egyenleg visszautalási funkciót ha az étkezési adminisztrátor az intézményi beállításokban erre lehetőséget ad nekik:


Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautalása gomb kihelyezése az Étkezések kezelése felületre:


Étkeztetés modulban a szülők illetve az alkalmazottak részére az Egyenleg visszautaláshoz kötelezően meg kell adni érvényes bankszámlaszámot:.

Ideiglenes oktatási azonosítóval rendelkező tanulók KIFIR-importálásának kialakítása (8-al kezdődő oktatási azonosítók):


A Diákigazolványszám/NEK azonosítószám helyes kitöltéséhez infobuborék elhelyezése a felületen:


A kötelező dokumentumfeltöltések megszüntetése és egyúttal a dokumentumfeltöltési információk kibővítése, az intézményspecifikus dokumentumok egyéb csatolási lehetőségének kialakítása:


Étkezési modulban a riportok bővítése az étkezési egyenlegek listázásával és letölthetőségével:


Étkezési modulban a riportok bővítése a lemondott étkezések listázásával és letölthetőségével:


Étkezési modulban a riportok bővítése amegrendelt étkezések árral listázásával és letölthetőségével:


Étkezési modulban az összes riport egységes szerkezetbe foglalással, listázással és letölthetőséggel:


Étkezési modulban az egyenleg visszautalás funkció megnyitásának az elmaradása esetén figyelmeztető üzenet jelenik meg a felhasználó részére:.

Állandó lakcímmel nem rendelkező felhasználók esetén a program képernyőüzenet formájában jelzi a problémát:


A KRÉTA-rendszer Adminisztrációs - moduljából az elektronikusan beiratkozott ÉS felvett vagy elutasított gyermekek adatai a sikeres szinkronizációt követően áttöltődnek az e-ügyintézés felületére, ahonnan Értesítés generálható a tanulói jogviszony létrejöttéről vagy határozat generálható a felvételi kérelem elutasításáról:.

Kihelyezésre kerültek a BAI-folyamat kérelmezői oldalán a körzetes beiratkozás megerősítését illetve a nem állandó lakóhely szerinti körzetes beiratkozást lehetővé tevő választó-gombok:


Első szakaszos BAI-folyamathoz tartozó intézmények esetén a kérelmezői oldalon figyelmeztető üzenet jelenik meg a beiratkozási szakasz lezárására vonatkozóan:


Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra, amely a gyermek oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján tájékoztatja a kérelmezőt a beiratkozási folyamat II. szakaszában:


Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján nem található meg egy intézmény KRÉTA-rendszerében sem:


Tájékoztató üzenet kihelyezése a BAI kérelmezői oldalra a beiratkozási folyamat II. szakaszában arra az esetre, ha a gyermek beiratkozási kérelmének az ügyintézése az oktatási azonosítója és a születési dátuma alapján már folyamatban van egy másik intézmény KRÉTA-rendszerében:.

Az újonnan létrehozott és kiküldött kérdőívekről a címzettek részére az eddigi email- és push-értesítésen kívül üzenet-értesítés is automatikusan kiküldésre kerül. Az email értesítés a felhasználói profilban kikapcsolható.


Kihelyezésre került az e-Ügyintézésen belül a felhasználói profilbeállítások első eleme, amellyel az üzenetekről szóló email-értesítések be-/ki-kapcsolhatósága állítható:


Az értesítések optimalizálása során:

  • megjelenítésre került az intézmény megnevezése és KRÉTA-azonosítója

  • az üzenet-tartalom a különböző e-Ügyintézési folyamatoknál típusonként folyamatokra szabva jelenik meg

  • eltávolításra kerültek az értesítésekből a korábbi deep-linkek


A kérelmezői oldalon a középfokú beiratkozási folyamathoz (BKI) tájékoztató üzenet kihelyezése:


Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a tájékoztató ablakban szereplő tartalom kiegészítése a körzetes nebulók kezelésére vonatkozóan:


Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán az űrlap tetején tájékoztató szöveg megjelenítése a csatolandó dokumentumok és a nyilatkozatok bemutatásáról:


Az általános iskolai beiratkozás-i folyamat (BAI) kérelmezői oldalán a beiratkozási űrlap kiegészítése információs - ikonokkal és a kitöltést segítő feliratokkal:.

Tájékoztató üzenet kihelyezése az e-Ügyintézés szülői oldalára a szakaszos általános iskolai beiratkozásról:


A BAI (Beiratkozás Általános Iskolába) - folyamat szülői oldalán a kérelem űrlap szerkezetében felülre lett áthelyezve a kiválasztandó intézmény és az intézményben megjelölhető tagozat:


A koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülők személyes megjelenése, ezért a csatolandó dokumentumok, igazolások feltöltéséhez bővítésre került a feltöltési funkció a kérelem űrlapon:


A koronavírus veszélyhelyzet miatt az álatalános iskolai beiratkozásnál nem szükséges a szülőknek a kérelmeket kinyomtatni, aláírni és személyesen átadni a beiratkozáskor:.

BAI-folyamat szülői felületére tájékoztató-ablak kihelyezése


Aláírva beküldendő ügyek esetén a sikeres beküldést követően intézményi oldalon figyelmeztető ablakos üzenet jelenik meg a határozat kinyomtatásáról, aláírásáról és postázásáról:


Kérdőív határidejének a módosításáról az összes címzett, új címzett hozzáadásáról illetve címzett törlésekor csak az érintett címzettek kapnak értesítést és erről megerősítő ablak kéri a felhasználótól a tudomásulvételt:


Szövegformázási lehetőségek pontosítása, ikonok feliratozása:.

Kérdőívek exportálási - importálási lehetőségének kialakítása:


Új étkezési nyilatkozat rögzítésének tiltására figyelmeztető felirat automatikusan nem rögzíthető nyilatkozatok esetén:


e-Ügy 4-lépcsős folyamat-kijelzése intézményi oldalon a kérelem kezelésével automatikusan szinkronizáltan:


e-Ügy 4-lépcsős folyamatban az intézményhez beérkezett dokumentumok érkeztetését a Postán megérkezett - gombbal nyugtázni szükséges:


e-Ügy 4-lépcsős folyamatában a kérelmezői oldalon megtörténik a kérelem beküldésének a visszaigazolása / a kérelmező felületen történő értesítése (figyelmeztetése) a kérelem beküldés utáni kinyomtatásáról, aláírásáról és az intézményhez történő eljuttatásáról / a postán vagy személyesen beérkezett kérelem visszaigazolásáról:


Kérdőíveknél a Logikai érték - kérdés megjelenítése módosult, a kijelzés egyértelműbbé vált:


Kérdőíveknél javításra került a feltételes kérdés kijelzése:.

Terembérlethez aktiváló jelölőnégyzet a Termek adatai - felület Bérbeadás - fülén:


Terembérletnél a feltölthető fotó és szerződés fájltípusok rögzítése és a fájlméretek megnövelése:


Terembérletnél a foglalható időszakok a hét minden napjára ötperces kiválasztási periódusban vagy közvetlen beirással rögzíthetők:


Étkeztetés - Riportok bővítése és aktualizálása Étkezők és Megrendelt étkezések szerint:


Étkeztetés - Új étkezési nyilatkozat rögzítéséhez a korábbi megrendeléseket lemondani szükséges, amelyre figyelmeztető üzenetet ír ki a rendszer:


Étkeztetés - Új nyilatkozat rögzítési lehetősége inaktív, amennyiben az étkezőnek elfogadásra váró nyilatkozata van a rendszerben:


Étkeztetés - Étkezési kártya letölthetőségének vagy vágólapra helyezhetőségének a kialakítása:


Csatolt dokumentum feltöltésekor a fájlnak kötelezően rendelkeznie kell kiterjesztéssel:


Kérdőív - Új funkció beépítése alapján meglévő kérdőív másolható új kérdőívként:


OTCSK - Döntés után megerősítő képernyőüzenet alapján lehetséges a továbblépés a tévesen létrehozott határozatok elkerülésének a csökkentése érdekében:.

Üzenetküldésnél a címzettek kiválasztásakor az Osztály / Csoport - legördülő menükben a tételek ASCII-kód + sorszám szerint rendezettek:


A Kapcsolattartási - modul funkcióinál (Iskolai kirándulások / Iskolai események / Kérdőívek) a lejárt határidejű tételék háttere piros színezéssel jelenik meg és alapértelmezetten az esemény / kérdőív létrehozója csak a saját tételeit látja, kezelheti:


Kérdőív kiküldése / módosítása / lezárása esetén email-értesítés küldése a címzett(ek)nek:


Kérdőív szerkesztése során nem mentett felület esetén megerősítő kérdést tesz fel a program a kilépés előtt:


Az Étkezések kezelésénél az adott étkezőhöz tartozó nyilatkozat-váltás részletei információs-ikonban tekinthetők meg a felületen:.

Sikeres bankkártyás (VPOS) fizetés esetén háttérben kártyaellenőrzés történik:


SZMK szülő előírás státuszának módosításakor megerősítő kérdést kap, amelynél opcionális megjegyzés rögzíthető:


Bankszámla tranzakciók szűrése összeg szerint (3 féle opció), párosítás szerint (4 féle opció):


Számlatörténet betöltéséhez .csv formátumú exportált file szükséges a banki felületről:


Számlatörténet betöltés eredményéről visszaigazolást kapunk a felületen. Amennyiben a betöltés során hibás sorokat tapasztal a rendszer, a hiba(k) konkrét okát automatikusan letölti xxxx_hibak.csv formátumú fájlba a felhasználó munkaállomására:


A rendszer az automatikus párosítást a tranzakció közleménye és az összege alapján tudja elvégezni. Az automatikus párosítás külön szűrhető (lásd feljebb) illetve szükség esetén manuálisan megszüntethető:.

Az étkezési beállítások kezelésekor étkezési idősávok beállíthatóságával bővült a funkció a hét napjaira vonatkozóan:


Előző napi idősávok lemásolása - gomb kihelyezése a felületre az étkezési idősávok meghatározásánál:


Idősávok osztálybeállításánál kereső-funkció beépítése a mezőbe:


Az étkezések intézményi kezelésénél új menüpont került kihelyezésre az azonosító kártyák kezelésére vonatkozóan:.

VPOS befizetés esetén a "Sikeres kártya ellenőrzés (megerősítésre vár)" - üzenet jelentéséhez infobox: 


Pénztárjelentésnél az alapértelmezett kezdő dátum az adott hónap első naptári napja, a záródátum pedig az adott hónap utolsó naptári napja:.

A lemondott (a szervező által törölt, de a rendszerben csak logikailag törölt) kirándulásokat és iskolai eseményeket mind az intézményi oldalon, mind a szülői (gondviselői) oldalon áthúzott karakterekkel jelöli a rendszer. A lemondott kirándulások és események a felületen:

 jelölőnégyzet bepipálásával jeleníthetők meg. A lemondott kirándulások és iskolai események a listában a többi kiránduláshoz / iskolai eseményhez hasonlóan szűrhetőek és rendezhetőek:


Kérdőívek szerkesztési beállításainak a kihelyezése a felhasználói felületre:


A kitöltendő kérdőíveknél valós idejű visszajelzések megjelenítése:


Kiküldendő iskolai kirándulások / események engedélykérésénél a címzettek listájánál oszlopérték-bővítés a szülő (gondviselő) vagy törvényes képviselő nevének megjelenítésével és a rokonsági fok megjelenítésével:


Iskolai kirándulások / események engedélykérésénél email-értesítés a szülő (gondviselő) / törvényes képviselő részére:


Iskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél a listaelemek megjelenítésének az oszlopfejlécekbe beépített rendező- és szűrőfunkciókon kívüli további beállíthatóságának kihelyezése a felületre:


Iskolai kirándulások / események szülő engedélykéréseknél intézményi oldalon a visszajelzések törölhetővé tétele. A visszajelzés törlését követően szülői oldalon újra elküldhető a kiválasztott nyilatkozat:.

Véglegesítésre kerültek az SZMK szülői felhasználó Osztálypénz kezelés - funkció menüpontjai:


Az SZMK Előírások felületi elrendezése megegyezik, de külön válik az intézményi előírások felületétől:


Az SZMK Bankszámla-beállításnál link az OTP Bank kondícióihoz és a Junior számlák rögzítéséhez mezők kialakítása:


Házipénztárnál a napi bevétel automatikus feladásához közlemény generálása:.


A hiánypótlásra visszaküldött, de nem hiánypótolt ügyek lezárására a Határozat-fülön  - gomb került elhelyezésre. Használatakor az ügyhöz automatikusan bejegyzés kerül a lezárás módjára vonatkozóan:


Üzenetküldésnél a Tanárok-csoportban csak a tanárok neve alapján történik a címzettek kiválasztása:


Üzenetküldésnél az Osztályfőnökök-csoportban a név és az osztály-jelölés alapján történik a címzettek kiválasztása:


Üzenetküldésnél a Vezetőség-csoportban a név és a munkakör alapján történik a címzettek kiválasztása:


Üzenetküldésnél az intézmény összes tanulójának és az összes tanuló gondviselőjének történő egyidejű kiválasztása az Osztály - legördülő menüben található Az összes osztálynak - elem kijelölésével történik:


IAB - Adatbekérés menüpont megnevezése Kérdőív-re módosult és minden adatbekérés kifejezés kérdőív-re módosult:
.

Pénztárjelentés előnézet pontosítása, nyomtatható sorszámozott pénztárjelentés véglegesítése:Előírás típusánál a Tankerület-előírás default értékre lett beállítva:
Előírás határidejénél a 3 napon belül lejáró előírások listázási lehetőségével bővült az értékkészlet:


Előírások felületen csekk-státuszok szerint is szűrhetőek a listázási tételek:
Az e-Ügyintézés menürendszerében elhelyezett ikonok segítik a felhasználók eligazodását illetve az azonos nevű menüpontok megkülönböztetését:


Az Iskolai események gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció:


Az Iskolai kirándulások gondviselői engedélykérési felületére kihelyezésre került a közvetlen Üzenetküldési-funkció:
Az e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS-modulja teljeskörűen kezeli az intézményi tanulók és dolgozók étkeztetését a megrendeléstől, a különböző fizetési módokon keresztül a számlák kiegyenlítésén át, az étkeztetéshez tartozó riportok, kimutatások generálásáig.

A ÉTKEZTETÉS-modul nyitóoldala a Tudásbázisban: e-Ügyintézés ÉTKEZTETÉS

Felhasználói kézikönyv pénztárosoknakPénztárjelentéseknél Listázási-funkció került beépítésre:

Az e-Ügyintézés KÖZÉTKEZTETÉS-modulja teljeskörűen kezeli az intézményi tanulók és dolgozók étkeztetését a megrendeléstől, a különböző fizetési módokon keresztül a számlák kiegyenlítésén át, az étkeztetéshez tartozó riportok, kimutatások generálásáig.

A KÖZÉTKEZTETÉS-modul nyitóoldala a Tudásbázisban: e-Ügyintézés KÖZÉTKEZTETÉSAz üzenetküldéskor az üzenetekhez csatolható fájltípusok az alábbiak:

Az e-Ügyintézési modul Üzenetek-funkciójának általánossá tételét követően aktiválásra került a bejelentkezett felhasználó részére az új üzenetek kijelzése a KRÉTA-rendszer Adminisztrátori- és Napló-moduljában is a boríték-ikonon


A kommunikációs modul (üzenetváltás) alapértelmezetten inaktív állapotban kerül kihelyezésre. A funkciót minden egyes intézménynek saját magának kell aktiválnia, ha engedélyezni szeretné annak a használatát a saját KRÉTA-rendszerén. Az aktíválást követően az e-Ügyintézés felületén az intézményi beállításokban meg kell adni az üzenetküldési engedélyek táblázatban (mátrixban), hogy milyen irányokban (mely felhasználók között) engedélyezik az intézményben az üzenetváltást (vagy az alapbeállításoknak megfelelő engedélyekkel történik az üzenetek küldése, fogadása).
Az automatikus igazolás rögzítéshez az intézményi beállításoknál a TMGI-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:


Az automatikus közösségi szolgálat rögzítéshez az intézményi beállításoknál a TKST-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:


Az automatikus igazgatói engedély mulasztás igazolásának rögzítéshez az intézményi beállításoknál a IEDM-ügytípus automatikus végrehajtását engedélyezni szükséges:
Pop-up tájékoztató felirat BKI-folyamatot kezdeményezők részére


Pop-up tájékoztató BKI folyamatban nem egyező tanulói adatok esetére:


Intézményi üzenetkezelési beállítások mátrix kihelyezése a beállítások menübe


Terembérlethez teremadat-mezők és képfájlok feltöltésének pontosítása


Termek szűrési jellemzőinek pontosítása
Beállítások főmenüpont kihelyezése a bal oldali panelra


Beállítások szekciói (témakörei) a beállítások menüpont nyitóoldalán


Feladatkör(ök) kiválasztása a beállítások menüpont nyitóoldalán


Új tagozat felvétele és beállítása az intézményi feladatkörökhöz


Tagozatok beállítása illetve eltávolítása az intézményi feladatkörökhöz


Ügyintézés beállításai almenüpont a Beállítások-on belül


Intézményi értesítési email cím megadhatósága, ahová a rendszer az új vagy hiánypótlás után beküldött ügyekről az értesítést küldje


Ügytípusokhoz hozzárendelhető alapértelmezett ügyintézők beállításai


Automatikusan végrehajtható teendők beállításai
Elfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel ideiglenes e-ÜI felhasználónál


Elfelejtett jelszó esetén új jelszó beállítás-funkció bővítése email-értesítéssel bejegyzett e-ÜI felhasználónál


Elfelejtett jelszó értesítő email, amelyben a link 1 hétig érvényes


Elfelejtett jelszó megváltoztatásáról visszaigazoló képernyőüzenet
BAI_Döntés generálása gomb az e-Ügyintézésbe adatok szinkronizálására


BAI_Státusz-oszlop az e-Ügyintézésbe szinkronizált adatok ellenőrzésére


BAI_Státusz-oszlopban a szinkronizálási jelzések útmutatója


BAI_Értesítők, határozatok letöltése egyben-link megjelenítése az intézményi nyitóoldalon


E-Ügyintézés bejelentkeztető felület pontosítása szerepkörök szerint

BAI-folyamat határozat-készítéshez Döntés generálása-gomb kihelyezése az Adminisztrációs modul Beiratkozás felületére


Felvett nebulóknál döntésértesítő automatikus generálása a BAI-folyamatban:


Osztály adatai ablakban SZMK-képviselő és SZMK-képviselő helyettesek beállításához új mezők létrehozása


Osztály adatai ablakban osztálypénz bankszámlaszámának és kedvezményezettjének beállításához új mezők létrehozása


Új ideiglenes felhasználói regisztráció pontosítása


Elfelejtett jelszó esetén jelszó-emlékeztető email kiküldése felhasználó részére


Intézményi bejelentkezés csak e-Ügyintézési folyamat kezeléséhez


Új ideiglenes felhasználóval négy beiratkozási és egy másodlatigénylési funkció kihelyezése
Az általános iskolai beiratkozás intézményi kezeléséhez az e-Ügyintézésben videó tájékoztató anyag érhető el a KRÉTA Videótárban:
Beiratkozás felületen az e-Ügyintézés során benyújtott kérelmek automatikus összefésülése a hagyományosan kezelt kérelmekkel:


A pilot2-intézmények részére megtörtént a Tanulmányi pénzügyi modul aktiválása. A Tanulmányi pénzügyi modullal kapcsolatosan további részletes leírás olvasható a Tudásbázis e-Ügyintézés: Tanulmányi pénzügyi rendszer oldaláról kiindulva.


Fizetési módok kibővítése bankkártyás fizetéssel:


Házipénztár kezelésénél pénztár-ellenőrzés funkció beépítése


Pénztárjelentésnél előnézet letöltéséhez funkciógomb kihelyezése:


Banki átutalásnál közleményadatok vágólapra helyezhetőségéhez ikonok kialakítása:


TPÜ-modulhoz gondviselői e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:


TPÜ-modulhoz intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:


TPÜ-modul pénztárkezelési műveleteihez intézményi e-learning tananyag aktiválása a KRÉTÁ-ban:


A hit- és erkölcstan oktatását végző egyházi jogi személyek listájának a bővítése és aktualizálása
Új kérelem létrehozásakor a felhasználó a Piszkozat-mentése gombra kattintva elmentheti az űrlap beküldés előtti állapotát. Ha van mentett piszkozat a kérelem kitöltésekor, akkor a felhasználó eldöntheti, hogy a korábbi űrlapkitöltést akarja-e folytatni vagy elveti a korábban elmentett piszkozatot és tiszta űrlappal kezdi meg a kitöltést.A főmenüsorban található Üzenetek-főmenüpont aktiválásra került, amely átirányít az e-Ügyintézés modul Üzenetek-felületére:A korábbi Gondviselői és Orvosi igazolás mellett három új típus szerint lehet mulasztási kérelmet kezdeményezni:
Az eÜgyintézői modul kérelmezői oldalán mulasztás beküldésekor az Ügyintéző-oszlopban megjelenik a tanuló osztályfőnöke (szülő, gondviselő a beküldést követően azonnal értesül arról, hogy kihez került az igazolás):

Ugyanekkor az eÜgyintézési modul intézményi oldalán az osztályfőnök-ügyintézőnél a beküldött mulasztás új státuszban jelenik meg:

A folyamat részletes intézményi eÜgyintézői leírása megtalálható a Tanulói mulasztás igazolása intézményi oldal - on.


Az eÜgyintézői modul nyitóoldalán lehetősége van az eügyintézőnek arra, hogy beállítsa azt, hogy az ügyek táblázatban csak a saját ügyei jelenjenek meg vagy minden ügy megjelenjen (ezeken belül a lezárt ügyek és a folyamatban lévő ügyek megjelenítése nem változott):Az eÜgyintézői modul nyitóoldalán lehetősége van az eügyintézőnek arra, hogy az ügyek táblázatban a tanulókat az osztályjelzésük alapján sorba rendezze illetve osztályok szerint i csoportosításban jelenítse meg az ügyeket:

A KRÉTA-rendszerben intézményi felhasználók részére a főmenüsorban található "e-Learning"-főmenüpontra kattintva e-Learning tananyag végezhető el:


A KRÉTA-rendszerben kérelmezői felhasználók (szülők, gondviselők, nagykorú tanulók) részére a főmenüsorban található "e-Learning"-főmenüpontra kattintva e-Learning tananyag végezhető el:

A KRÉTA-rendszerben felhasználói jogosultsággal rendelkezőket (adminisztrátor, napló) a főmenüsorban található e-Ügyintézés menüpontra kattintva a program automatikusan átnavigálja az e-Ügyintézés modulba, ahol folyamat indítását kezdeményezhetik a rendszerben:


A Gondviselőket / Tanulókat (nagykorúak) az e-Ellenőrző modul főmenüsorában található e-Ügyintézés menüpontra kattintva a program automatikusan átnavigálja az e-Ügyintézés modulba, ahol folyamat indítását kezdeményezhetik a rendszerben:


A Gondviselők / Tanulók (nagykorúak), akik még nem rendelkeznek felhasználói jogosultsággal az e-Ügyintézés modul használatához, a bejelentkezési felületen regisztrációt kezdeményezhetnek. Bővebb leírás: a KRÉTA Tudásbázis A Gondviselői / Tanulói bejelentkezés folyamata az e-Ügyintézésben oldalon található.
Írja be a keresett kifejezést a Tudásbázisban történő kereséshez! A kereséshez használhatja a csillag(*) karaktert is a keresőszavak végén.

Egyáltalán nem, vagy túl kevés keresési eredményt kapott?

Ha információk keresésekor az összes szó helyesírásának ellenőrzése után sem kap találatot, bővítse a keresést további eredményekért:

  • Használjon kevesebb keresési kifejezést. Használja például a „importálás” szót az „tanulók importálása” kifejezést helyett.
  • Használjon általánosabb keresési kifejezéseket. Használja például a „számítógép” vagy a „PC” szót a „laptop” helyett.

  • Használja a csillag (*) karaktert a keresőszavak végén. A óra* kifejezés például megtalálja a „órarend” és a „óralátogatás” szót is. A * használata a szavak elején vagy közepén nem működik.Az e-Ügyintézéssel kapcsolatos ügyfélszolgálati bejelentések menete (tájékoztató videó)

 KRÉTA e-Ügyintézés modul videótár


 KRÉTA e-Ügyintézés_Mintaszabályzat_v1.0.pdf

 KRÉTA e-Ügyintézés_Ügyfél tájékoztató_v1.0.pdf

További felhasználói kézikönyvek az adott e-ügyintézési funkciók leírásának a nyitóoldalán találhatók.


A KRÉTA e-Ügyintézési felületeihez készült e-Learning tananyagok a rendszerbe bejelentkezve a jogosultsági szinteknek megfelelően a főmenüsorból az e-Learning főmenüpontra kattintva érhetők el:


 Fogalomtár A-Z-ig

 e-Ügyintézési folyamatokhoz kapcsolódó Gyakran Ismételt Kérdések

 Jó gyakorlatok (példatár)


adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon Kérelmezői oldal_kezdőképernyő:

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon  Intézményi oldal menürendszere


adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon Az e-Ügyintézés PILOT projekt tapasztalatai, intézményi szemmel - Dr. Neizer Zita intézményvezető-helyettes (Szinyei Merse Pál Gimnázium) előadása a 2019. évi KRÉTA konferencián

adobe, document, file, powerpoint, presentation, report icon Az e-Ügyintézés gyakorlati tapasztalatai - Dobránszky Sándor  Intézményvezető-helyettes (Debreceni Ady Endre Gimnázium) előadása a 2019. évi KRÉTA konferencián