Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Miért nem jelennek meg a félévi/év végi értékelések a dokumentumokban?

A félévi/év végi értesítő dokumentumokban, törzslapokon, osztálynaplókban, statisztikákban azok az értékelések jelennek meg, melyeket osztályban vagy tanórai célú csoportban kaptak a Növendékek, valamint az Altantárgyként rögzített tulajdonságú tárgyaknál (akár kapcsolódnak főtanárgyhoz, akár nem) a Nyilvántartás / Tantárgy adatlapján bepipálva szerepel az "Altantárgyként bizonyítványban" jelölőnégyzet.

A Testreszabás menüpont / Tanórai célú csoportok beállítása felületen van lehetőség a csoporttípusokat a jelölőnégyzet bekapcsolásával "Tanórai célú"-vá minősíteni.

Félévi értesítő (művészetoktatásban)

A "Félévi értesítő (csoportokban)" dokumentum még az AMI modul előtt készült, azzal a céllal, hogy az egyes csoportoknak (és akkor még csoportban kellett kezelni az AMI növendékek osztályait) lehessen az AMI-kban dokumentumot generálni. Mivel jelenleg az AMI modul révén már lehetőség van az AMI-k számára is osztályszintű dokumentumgenerálásra, a rendelkezésre álló 6 féle dokumentum használatát javasoljuk. A dokumentum azok számára áll rendelkezésre, akik az AMI kezelésére nem az AMI modult használják.

A Több tanszakos Növendék Szolfézs tárgya miért jelenik meg mindegyik tanszak dokumentumában?

A nem osztálybontott, így a rendszer által egyértelműen egy osztályhoz nem rendelhető csoportok a Növendék minden Osztályának és AMI Feladatellátási Hely dokumentumában megjelennek.

Az Növendék Évfolyamát hogyan tudom a Törzslapján megjeleníteni?

Az osztálynál jelölt "Összevont évfolyam" beállítása hatására a Növendék Tanügy fülén jelenik meg a Növendékenkénti Évfolyam beállíthatósága és kell beállítani, hogy az adott Növendéknek milyen Évfolyam értéket szeretnének megjeleníteni, ha egy osztályban többféle évfolyamú Növendék is van. A Növendék Tantárgyak fülén lévő, tantárgyankénti egyedi évfolyam beállítás a jelenlegi Törzslapokon nem jelenik meg.

Az egy osztályba sorolt Növendékek hangszeres foglalkozásainak óraszámai osztály szinten összesítve lépnek, mit tehetek, hogy Növendékenként külön-külön fussanak?

A Terstreszabás menüpont "Az elektronikus napló korlátozásainak beállítása" szekcióban található "Osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása" kapcsolóval szabályozhatjuk, hogy az egy osztályhoz "Osztálybontott csoport"-ként kapcsolódó csoportok óraszáma közösen lépjen, vagy külön-külön. A rendszer által automatikusan létrehozott, vagy a felhasználó által kézzel megalkotott Növendéki egyéni csoportok ilyan "osztálybontott csoport" jelöléssel csatlakoznak osztályukhoz. A közös számozás megszüntetéséhez a kapcsoló átállítása és a beállítás mentése szükséges.

Hogyan rögzítsem a Korrepetíciót a KRÉTA felületén?

A rendszerben több megoldást is alkalmazhatnak a Korrepetíció rögzítésére.

Az intézményeknél tapasztaltak alapján a leggyakoribb használat, hogy

 1. a korrepetítor által megadott idősávokra a hangszeres tanárokkal közösen összeállítják a növendékeiket csoportokba rendezve (a növendékeknek adandó időmértékeket figyelembe véve),
 2. az adminisztrátorok az így (az AMI modul felületen) létrehozott "csoportos" csoportokba besorolják a növendékeket, (és így a növendéki Tantárgyak fülön a Csoportok listában fognak megjelenni ezen TTF elemek)
 3. ezeket a csoportokat a korrepetítor számára TTF-ben rögzítik az intézmények,
 4. majd felviszik a foglalkozásokat ezekhez a csoportokhoz a tanárok számára. 

(pl.: "H14 Rita Korr" = hétfő 14:00-tól Rita néni számára készített csoport, melybe besorolásra kerül az összes olyan növendék, akinek a hétfő adott időpont -  amikor Rita néni zongoránál szabadon van saját növendék nélkül - megfelelő, és ők egy foglalkozáson, egy órán jelennek meg a pedagógus számára a naplózási felületen, aki egyben tudja naplózni az egész Korrepetíciós foglalkozását).

Hogyan lehetséges a tantárgyi szorgalmak rögzítése az AMI modulban?

A rendszerben több megoldást is alkalmazhatnak a tantárgyi szorgalmak rögzítésére.

minden hangszerből/tárgyból és szolfézsból adnak szorgalom értékelést

A Tantárgyak listában lehet lértehozni minden egyes tantárgyhoz és a szolfézshez is szorgalom tárgyat (vagy "csak" főtárgy szorgalom és szolfézs szorgalom tárgyat), mint tantárgy, melyeknek a Tantárgy kategóriáját "Szorgalom" típusra kell beállítani, így a generált dokumentumokban a Szorgalom értékelésének megfelelő értékelés kerül majd megjelenítésre. 

 • A TTF-ben rögzíthetik is (akár 0 óraszámmal), és mint a sima osztályzatot, az Értékelések felületen rögzítik azt a növendékek számára. Az adott TTF sornál ha bejelölik az "Összevont óra" jelölést, akkor a központi riportokban ezek az elemek nem fognak megjelenni. Így az Értékelés felületen az alapbeállítás, TTF szerinti értékeléssel, minden pedagógus a hozzá rendelt növendékeknek tud értékelést rögzíteni.
 • A TTF-ben rögzítés nélkül az is lehetséges, hogy a felvitt tárgyakat az értékeléskor engedélyezett Osztályfőnöki jegyadással az osztályfőnök, vagy a Mindenki megadással minden pedagógus rögzíthet, ekkor nekik kell kiválasztani, melyik Növendéknek, milyen tárgyból adnak értékelést.

havonta egy szorgalom értékelést rögzítenek

 • A szokásos, Napló felület / Osztályfőnöki feladatok / Magatartás/Szorgalom értékelés felületen lehet rögzíteni, havonta 1 db értékelést, ahol csak a Szorgalom értékelés módot hazsnálják, a Magatartás értékelés üresen marad.


A Szorgalom tárgykategóriába állított tantárgy esetén az értékelés csak 4 fokozatú lehet, valamint a félévi/év végi dokumentumokban a Szorgalom értékelésnek megfelelő megnevezések, azaz 2 (Hanyag) - 3 (Változó) - 4 (Jó) - 5 (Példás) fognak megjelenni.

 

Miért nem jelennek meg a Növendék Tantárgyak fülén bizonyos csoportjai?

A Tantárgyak fülön a Csoportos szekcióban azok a csoportok jelennek meg,

 • mely csoportba a Növendék be van sorolva,
 • a csoportnak van TTF eleme,
 • illetve a csoport típusa "... csoportos...", azaz 
  • Alapf. müv. okt. zeneművészeti csoport - csoportos főtanszak,
  • Alapf. műv. okt. zeneművészeti csoport - csoportos kötelező,
  • Alapf. műv. okt. zeneművészeti csoport - csoportos kötelezően választható vagy
  • Alapf. műv. okt. zeneművészeti csoport - csoportos választható.

A Tantárgyak fülön az Egyéni szekcióban azok a csoportok jelennek meg,

 • mely csoportok a növendék osztályához osztálybontott csoportként vannak jelölve (akár kézzel, akár automatikusan jött létre),
 • a növendék tagja a csoportnak,
 • illetve a csoport típusa "... egyéni...", azaz
  • Alapf. müv. okt. zeneművészeti csoport - egyéni főtanszak,
  • Alapf. műv. okt. zeneművészeti csoport - egyéni kötelező, 
  • Alapf. műv. okt. zeneművészeti csoport - egyéni kötelezően választható vagy
  • Alapf. műv. okt. zeneművészeti csoport - egyéni választható).

Hogyan lehetséges megjeleníteni a félévre megállapított térítési díjat a nyomtatott félévi értesítőn?

A Napló felületen akár osztályfőnökként, akár adminisztrátorként a Feljegyzések / Beírások (osztály kiválasztása) felületen az adott Növendék sorában lévő "+" jel segítségével tudnak a növendékekhez rögzíteni információt.

A Beírástípusok között találnak speciális típusokat is (például: "Félévi bizonyítványban megjelenő tantestületi feljegyzés, határozat (dicséret, felmentés stb.)").

A funkció használata előtt javasolt, hogy az admin rendszer Nyilvántartások / Adatszótárak / Esemény típusok adatszótárban kapcsolják ki a láthatóságát azoknak a típusoknak, amiket nem szeretnének használni, így a véletlenül téves típus kiválasztást megelőzendő, a szükséges kikeresést segítendő a Pedagógus kollégák számára.

A Nyilvántartás / Tantárgyak listában kell beállítani a Főtárgy/Melléktárgy tulajdonságokat?

Nem! A Nyilvántartás / Tantárgyak listában Főtantárgy/Altantárgy kapcsolatokat lehet beállítani, ami nem az AMI-ra vonatkozó speciális beállítás, hanem az egyes tantárgyak egymáshoz való viszonyát befolyásoló kapcsoló. (Pl.: Természetismeret főtantárgy részét képezi altantárgyként a Kémia, Fizika, Biológia, vagy Szakmai gyakorlati főtantárgy részét képezi a Cukrász, Pincér, Szakács gyakorlat)

A dokumentumokban (félévi/év végi, napló, stb.) azok a tantárgyak szepelnek, melyekből a tanuló/növendék értékelést kapott, Főtantárgyak, valamint az Altantárgyként rögzített tulajdonságú tárgyaknál (akár kapcsolódnak főtárgyhoz, akár nem) a Nyilvántartás / Tantárgy adatlapján bepipálva szerepel az "Altantárgyként bizonyítványban" jelölőnégyzet.

Az AMI főtárgy/melléktárgy tulajdonságot a Növendék Tantárgyak fülén lehet beállítani, melyről bővebben itt olvashat.

Miért jelennek meg a több tanszakos növendék minden osztályában bizonyos értékelések (pl.: Szolfézs) a dokumentumokban?

Azok a csoportok, melyek jelenleg nincsenek osztályhoz kapcsolva "Osztálybontott csoport" jellemzővel, minden tanszakos dokumentum generálás során meg fognak jelenni a több tanszakos Növendékek esetében. Folyamatban van egy olyan fejlesztés, mely során minden egyes csoportra meghatározhatja az intézmény, hogy az melyik osztályhoz és annak dokumentumaihoz kell hogy csatlakozzon az egyes növendékek esetében, annak ellenére, hogy több osztály több tanszakra járó növendékei is együtt járnak a csoportba.

Melyik Művészeti ág / Műfaj / Tanszak összefüggés állítható be a felületen?

A 2023.02.08-ai frissítés során a tévesztések és hibás beállítások csökkentése érdekében sablonizálás történt a Műfaj / Tanszak kiválasztás lehetőségei során. Az alábbi táblázatban szereplő összefüggésben választhatóak ki az AMI felületen ezen értékek.

Művészeti ágMűfajTanszak
Zeneművészeti ágKlasszikus zeneAkkordikus
Billentyűs
Fafúvós
Kamarazene
Rézfúvós
Több tanszak
Vokális
Vonós
Zeneismeret
Jazz-zeneBillentyűs
Fafúvós
Kamarazene
Pengetős
Rézfúvós
Több tanszak
Ütős
Vokális
Vonós
Zeneismeret
NépzeneAkkordikus
Fúvós
Kamarazene
Pengetős
Több tanszak
Ütős
Vokális
Vonós és tekerő
Zeneismeret
Elektroakusztikus zeneBillentyűs
Kamarazene
Több tanszak
Zeneismeret
Több műfajTöbb tanszak
Táncművészeti ág


(a felületen nem választható Műfaj érték)Balett
Kortárstánc
Moderntánc
Néptánc
Társastánc
Szín- és bábművészeti ág(a felületen nem választható Műfaj érték)Bábjáték
Színjáték
Cirkuszművészeti ág(a felületen nem választható Műfaj érték)Artista
Képző- és iparművészeti ág

Képző- és iparművészet


Fém- és zománcműves
Fotó és film
Grafika és festészet
Képzőművészeti
Környezet- és kézműveskultúra
Szobrászat és kerámia
Textil- és bőrműves
Több tanszak
NépművészetFaműves
Fazekas
Népi bőrműves
Népi textilműves
Szálas anyag
Több tanszak
Több műfajTöbb tanszak