Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben a hittan csoportokat - a statisztikai célú összesítések céljából - külön lehet jelölni. A hittan csoportok esetében a csoporttípus kiválasztásánál a "Hittan csoport" elemet kell kiválasztani. A program alapértelmezés szerint a "Hittan csoport" típusú csoportokat tanórai célú csoportként kezeli, de - amennyiben ezek nem tanórai célú csoportok- akkor ezt lehet módosítani a rendszer beállításaiban.  Azonban a félévi és év végi dokumentumokban, osztálynaplóban, törzslapon a tanulók értékelései csak akkor fognak megjelenni, ha tanórai csoport típusúnak van jelölve a hittan csoport.

A tanóraként kezelt csoportok kezeléséről ide kattintva olvashatunk további információkat.

Hittan csoportok beállítása, kezelése

A  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:

"A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)-(3) vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja."

A jogszabály alapján az iskola a KRÉTA rendszerben kezelheti úgy az adatokat, hogy a tantárgyak elnevezésénél az Etika/Hit- és erkölcstan" megnevezést használja, ugyanakkor a csoportok szervezésében különbözteti meg a különböző felekezetű tanulócsoportokat. Ilyen esetben az összes hittan csoport esetében a csoport nevében jelölhetők az eltérések. 

Abban az esetben, ha az iskola a tantárgyak elnevezésében nem kívánja megkülönböztetni az etikát ill. a különböző felekezetű hittan tantárgyakat, akkor az intézmény felveszi tantárgyként az Etika/Hit- és erkölcstant, mely félévkor és év végén az értesítőkben és bizonyítványokban, tanügyi dokumentumokban  a tanulónál megjelenik  és nem bontja további altantárgyakra.  Ilyen esetben a  tantárgyfelosztásban minden Etika/Hit- és erkölcstan foglalkozást/tanórát ehhez a tantárgyhoz rendeljen hozzá.

Ennél a megoldásánál a csoportok neveiben különböztetheti meg - ha szükséges - a különböző hit- és erkölcstan foglalkozásokat. 

  • No labels