Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

A KRÉTA rendszerben a hittan csoportokat - a statisztikai célú összesítések céljából - külön lehet jelölni. A hittan csoportok esetében a csoporttípus kiválasztásánál a "Hittan csoport" elemet kell kiválasztani. A program alapértelmezés szerint a "Hittan csoport" típusú csoportokat tanórai célú csoportként kezeli, de - amennyiben ezek nem tanórai célú csoportok- akkor ezt lehet módosítani a rendszer beállításaiban. 

A tanóraként kezelt csoportok kezeléséről ide kattintva olvashatunk további információkat.

Hittan csoportok beállítása, kezelése

A  20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet alapján:

"A hit- és erkölcstan tantárgy értékelése és minősítése az Nkt. 54. § (2)-(3) vagy (4) bekezdésének megfelelően az iskola pedagógiai programjában meghatározottak szerint történik. Az iskola a tanügyi dokumentumaiban az „Etika/Hit- és erkölcstan” megnevezést használja."

A jogszabály alapján az iskola a KRÉTa rendszerben kezelheti úgy az adatokat, hogy a tantárgyak elnevezésénél az Etika/Hit- és erkölcstan megnevezést használja, ugyanakkor a csoportok szervezésében különbözteti meg a különböző felekezetű tanulócsoportokat. Ilyen esetben az összes hittan csoport esetében a csoport nevében jelölhetők az eltérések. 

Abban az esetben, ha az iskola a tantárgyak elnevezésében nem kívánja megkülönböztetni az etikát ill. a különböző felekezetű hittan tantárgyakat, akkor az intézmény felveszi tantárgyként az Etika/Hit- és erkölcstant, mely félévkor és év végén az értesítőkben és bizonyítványokban, tanügyi dokumentumokban  a tanulónál megjelenik  és nem bontja további altantárgyakra.  Ilyen esetben a  tantárgyfelosztásban minden Etika/Hit- és erkölcstan foglalkozást/tanórát ehhez a tantárgyhoz rendeljen hozzá.

Ennél a megoldásánál a csoportok neveiben különböztetheti meg - ha szükséges - a különböző hit- és erkölcstan foglalkozásokat. 

  • No labels