Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az alábbi oldalon lépésről-lépésre bemutatjuk, hogy a a "Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára" című projektben és a projekt nyilvántartására szolgáló  KRÉTA Tárgyi Eszköz Ellátási és Karbantartási (röviden TESZEK) Modulban milyen feladatokat kell végrehajtani az TESZEK - Eszköz-menedzser jogosultsággal rendelkező felhasználónak. 

Gyorsan meg szeretne ismerkedni az eszközök kiosztásának ill. visszavételének műveletével? 

Ide kattintva nézze meg oktatóvideónkat, ahol bemutatjuk hogyan kell a KRÉTA TESZEK Modulban adminisztrálni az eszközök kiosztását ill. esetleges visszavételét!

Fontos tudni!

Ahhoz, hogy a TESZEK modulban elvégezhesse a tanuló, pedagógusok és az informatikai eszközök összerendelését, a KRÉTA Adminisztrátori rendszerben ki kell osztani az a TESZEK Eszköz-menedzser jogosultságot. A jogosultság kiosztásának műveletét ide kattintva, ezen az oldalon olvashatja el ill. megtekintheti a rövid oktatóvideót is a művelet végrehajtásáról!

Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Milyen feladatai vannak a TESZEK - Eszköz-menedzsernek? 

 1. A regisztrációk állapotának ellenőrzése. 
 2. A kiszállított eszközök átvétele a logisztikai cégtől az intézményben.
 3. Intézményi eszközök kiosztása a tanuló törvényes gondviselőjének ill. pedagógusoknak, az átadás adminisztrálása a KRÉTA TESZEK modulban. 
 4. Az eszköz kiosztása után adminisztráció (eszköz állapotának változása)
 5.  Eszköz visszavétele (alkalmazott, tanuló távozása esetén)

TESZEK Eszköz-menedzser jogosultság kiosztása

Az intézmény KRÉTA adminisztrátorának a regisztrációs folyamat alatt szükséges gondoskodnia arról, hogy az eszközfelelős személynek kiosztásra kerüljön a TESZEK-Eszköz-menedzser jogosultság, ez előfeltétele az eszközök kiosztásának! A jogosultság kiosztásának műveletét ide kattintva, ezen az oldalon olvashatja el ill. megtekintheti a rövid oktatóvideót is a művelet végrehajtásáról! A kiosztást megelőzően kérjük ellenőrizze, hogy az eszközfelelős személynek valóban ki van-e osztva a TESZEK - Eszköz-menedzseri jogosultság!

Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Tippek és javaslatok

A gyorsabb és hatékonyabb adminisztráció érdekében javasoljuk: a TESZEK Eszköz-menedzser jogosultsággal rendelkező felhasználónak célszerű a KRÉTA rendszerben az ADMINISZTRÁTORI jogot is - akár ideiglenesen - megadni, hogy a kiosztás során a KRÉTA rendszerben is módosíthassa az esetlegesen szükséges adatokat! 

1. Regisztráció ellenőrzése

Az eszközre jogosult tanulók törvényes képviselői és a pedagógusok regisztrációja az eszközigényléhez

Az eszközre jogosult tanulók törvényes képviselői a KRÉTA elektronikus ellenőrzőjében vagy a KRÉTA Szülőknek mobil alkalmazásban illetve a pedagógusoknak a  KRÉTA e-Naplóban kell benyújtaniuk eszközigényüket. Fontos tudni, hogy csak a törvényes képviselőnek jelölt szülők, gondviselők indíthatják el az eszközigénylési folyamatot. A KRÉTA tanulói, szülői és pedagógus adatok ellenőrzéséről ide kattintva olvashat részletes útmutatót!

Kérjük, hívják fel a törvényes képviselők figyelmét arra, hogy a regisztrációt minden esetben az a szülő, gondviselő végezze el - saját adatainak megadásával - aki átveszi majd az eszközt az intézményben! Abban az esetben ha az a szülő, gondviselő, aki benyújtotta az igénylést fizikailag mégsem tudja átvenni az eszközt, akkor mindenképpen szükséges egy meghatalmazást adnia annak a személynek - házastárs, családtag esetén is - aki az intézményben ténylegesen átveszi az eszközt!

Eszközkiosztás adminisztrációja

A TESZEK modulban csak olyan szülőhöz, gondviselőhöz illetve pedagógushoz tud eszközt rendelni, aki előzetesen regisztrált, tehát benyújtotta az eszközigénylést! 

Mi a teendő, ha a gondviselőnek nem jelenik meg a regisztrációs menüpont?

Kérjük ellenőrizze le, hogy az intézményi KRÉTA-rendszerben  a regisztráció jogosultságának megfelelők a gondviselői beállítások (törvényes gondviselőnek jelölt és bővített jogosultágú).

Kérjük, ellenőrizze le a TESZEK modulban, hogy az osztálynak engedélyezte-e a Klebelsberg Központ a regisztrációt.

 • Regisztráció/Igénykezelés menüpontban kattintson az érintett működési hely sorára, majd az "ember" ikonra kattintva tudja ellenőrizni az osztályok regisztrációs engedélyeit) Ha nincs pipa az osztály mellett, akkor kérjük, az intézmény vegye fel a kapcsolatot a fenntartójukon keresztül a Klebelsberg Központ területileg illetékes kollégájával!

2. Eszközök kiszállítása és átvétele az intézményekben

Az intézményi eszközöket a logisztikai cég szállítja ki az iskolákba az előzetesen igényelt mennyiség alapján. A garanciális ügyintézés gyorsasága ill. az esetleges többletigények miatt lehetséges, hogy az intézményben az előzetesen megadott eszközök darabszámánál több eszköz kerül kiszállításra. 

A kiszállítási és az átvételi folyamat az alábbi módon történik: 

 1. Az Intézmény Fenntartója előzetesen kiértesíti az intézményt a várható szállítás dátumáról.
 2. Ezután a logisztikai cég az ütemterv alapján felveszi az intézménnyel a kapcsolatot az időpont egyeztetése céljából.
 3. A szállító cég kiszállítja az eszközöket az adott intézménybe. Az eszközök átvételéről az intézményvezető, vagy annak megbízottja gondoskodik.

Az eszközök átvételekor az eszközök mellett az alábbi dokumentumokat kapják meg az intézmények: 

 • a Szállítólevél 6 példányát, amelyből 2 példány fog az intézménynél maradni. Az intézménynél maradó példányok közül egy darab intézményi példány, és egy fenntartói példány, melyről az intézmény gondoskodik, hogy fenntartója részére eljuttassa. A szállítólevél tételesen tartalmazza az összes átvett eszközt  (Típus, Gyáriszám, Leltáriszám és a leltáriszám vonalkódja). A fennmaradó - intézmény részéről aláírt - további 4 példányt a szállító cég fogja eljuttatni a megfelelő helyekre.
 • az Etiketteket, amelyen az előzetesen már regisztrált felhasználók adatai szerepelnek.  Abban az esetben, ha a kiszállítás előtt 3 nappal már regisztráltak a szülők vagy pedagógusok, akkor ezeken ez etiketteken az adataik szerepelni fognak, az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében. Az Etiketteket az eszközök dobozában található átadás-átvételi dokumentumra kell majd felragasztani az eszköz átadásakor. Abban az esetben, ha a regisztráció a kiszállítás előtt még nem történt meg, akkor az átadás-átvételi nyomtatványt kézzel is kitölthetik, illetve a TESZEK felületéről a szükséges adatok megadása után az "Átadás-átvételi nyomtatvány letöltése" gombra kattintva a rendszer által - meglévő adatok alapján - kitöltött nyomtatványt is letölthetik, melyet nyomtatás után aláírni szükséges.

Az eszközök átvételekor végrehajtandó adminisztrációs teendő:

 • Az intézményi átvevő aláírásával és az intézmény pecsétjével igazolja, hogy az eszközöket tételesen, darabszámot ellenőrizve átvette.

Tippek és javaslatok

A kiszállítás egyeztetésével egyidőben célszerű a szülők kiértesítése az eszközök kiosztásának időpontjáról, az intézményi kiszállítás dátumának figyelembevételével! Javasoljuk továbbá, hogy az eszközök átadásánál legyen olyan személy aki tud segíteni a szülőknek az esetlegesen téves adatokkal megadott regisztrációban vagy segít elvégezni nekik a regisztrációs folyamatot! A szülői regisztrációról ide kattintva olvashatnak részletes útmutatót ill. nézhetnek meg oktatóvideókat is!

 3. Intézményi eszközök kiosztása

Kérjük, tájékoztassák a szülőket a meghatalmazással történő átvétel lehetőségéről a meghatalmazási minta igény szerinti megküldésével. 

Az eszközök kiosztásának indításakor kérjük ellenőrizzék az alábbiakat: 

 1. A kiosztáshoz szükséges a - kiszállításkor megkapott - Etiketteket tartalmazó boríték, az egyszerűbb és gyorsabb ügyintézés érdekében. Abban az esetben, ha a egy regisztrált szülőnek vagy pedagógusnak nincs Etikettje, akkor a TESZEK Modulból letölthető Átadás-átvételi dokumentumot is használhatják az eszközök átadásakor. Ezt a rendszer kitöltve a meglévő adatok alapján generálja, csak aláírni szükséges.
 2. Ellenőrizze, hogy a kiosztást végző személy a KRÉTA rendszerben rendelkezik-e TESZEK- Eszköz-menedzser jogosultsággal, ha igen akkor lépjen be a KRÉTA rendszerbe, majd az ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menüben az ÁTJELENTKEZÉS funkcióra kattintva lépjen be a KRÉTA TESZEK modulba! Abban az esetben, ha nem tud belépni, akkor az intézményi Adminisztrátornak kell ellenőrizni a jogosultságok kiosztását!

Fontos tudni!

Az eszközt csak a regisztrációt végző szülő, törvényes képviselő veheti át, akinek az adatait az átvételkor ellenőriznie kell az intézménynek! Abban az esetben ha meghatalmazott veszi át az eszközöket, akkor szabályos formában kitöltött, hiteles meghatalmazás szükséges az átvételhez, amely meghatalmazást az intézmények meg kell őriznie az átadás-átvételi dokumentumokkal együtt!

A kiosztási folyamat első lépéseként keresse meg, hogy a szülőnek (törvényes képviselőnek) van-e az eszközök átadásakor kapott Etikettje és ha van, akkor ellenőrizze - a szülő igazolványa alapján - az adatok helyességét. Attól függően, hogy a szülőnek van-e Etikettje ill. az azon szereplő adatok helyesek-e, az alábbiakban leírt módokon lehet az eszközöket kiosztani: 

Előzetesen regisztrált szülő (törvényes képviselő) esetén, aki előzetesen már regisztrált, rendelkezik Etikettel és az adatai is megegyeznek

 1. Lépjen be a - megfelelő eszközmenedzseri jogosultsággal - a TESZEK modul kiosztási felületére, majd válassza ki a tanulót!
 2. Ellenőrizze a szülő igazolványa alapján az adatok egyezőségét!
 3. Ezután válassza ki az eszközt a listából, majd az ott kiválasztott eszköz dobozát kell felnyitnia és az átadás-átvételi papírokat kivennie.
 4. A doboz mindkét átadás-átvétel dokumentumot tartalmazni fogja (pedagógus és szülő is)! Ebben az esetben a gondviselő - törvényes képviselő (diák) részére készült dokumentumot szükséges kiválasztani (A másikra nem lesz szükség). A hozzá tartozó Etikettet kérjük ragassza fel az Átadás-Átvételi dokumentumra.
 5. Ezután az Átadás-Átvételi dokumentumokat szükséges aláírni az átvevő és az Eszköz-menedzser részéről két példányban, az egyik példány az átvevő példánya az eszközzel együtt, a másik példány az intézményé. (Ez kerül majd feltöltésre később a TESZEK felületére) Nem szükséges ezt a dokumentumot azonnal, helyben feltölteni a programban, erre később is lesz lehetőség!

Ha a törvényes képviselőnek van előzetes regisztrációja, de nem egyeznek az adatai az Etiketten feltüntetett adatokkal

 1. A TESZEK - Eszköz-menedzsernek a helyszínen a TESZEK felületén szükséges ellenőrizni a gondviselő adatait.  Amennyiben a regisztráció során a gondviselő rossz adatokat adott meg, két lehetőség van az adatok módosítására:
  1. Amennyiben még él a regisztrációs időszak, úgy a gondviselő tudja az adatait módosítani a regisztrációs menüpontban, illetve az adminisztrátor a KRÉTA rendszerben a Tanuló Gondviselők lapfülén szintén tudja módosítani.
  2. Amennyiben már lezárult a regisztrációs időszak, akkor már csak  az adminisztrátor tudja módosítani az adatokat a KRÉTA rendszerben a Tanuló Gondviselők lapfülén.
 2. Ha sikerült az adatok módosítása, lépjen be a - megfelelő eszközmenedzseri jogosultsággal - a TESZEK modul kiosztási felületére, majd válassza ki a tanulót!
 3. Ellenőrizze a szülő igazolványa alapján az adatok egyezőségét, hogy már helyesen jelennek-e meg az adatok. 
 4. Ezután válassza ki az eszközt a listából ,majd az ott kiválasztott eszköz dobozát kell felnyitnia. A dobozban található Átadás-Átvételi dokumentumon a regisztrációkor megadott gondviselői adatok szerepelnek. Ha ezen adatok nem helyesek (ld. 1. pont), akkor a gondviselői adatok módosítása után a TESZEK modulból nyomtathat friss Átadás-Átvételi dokumentumot, melyet csak aláírni szükséges.
 5. Majd az Átadás-Átvételi dokumentumokat szükséges aláírni az átvevő és az Eszköz-menedzser részéről két példányban, az egyik példány az átvevő példánya az eszközzel együtt, a másik példány az intézményé. (Ez kerül majd feltöltésre később a TESZEK felületére) Nem szükséges ezt a dokumentumot azonnal, helyben feltölteni a programba, ezt később is megteheti!

Ha a törvényes képviselőnek van regisztrációja, de nem rendelkezik hozzá tartozó Etikettel, a későbbi időpontban elvégzett regisztráció miatt. 

 1. Lépjen be a - megfelelő eszközmenedzseri jogosultsággal - a TESZEK modul kiosztási felületére, majd válassza ki a tanulót!
 2. Ellenőrizze a szülő személyazonosító igazolványa alapján az adatok egyezőségét!
 3. Ezután válassza ki az eszközt a listából, majd az ott kiválasztott eszköz dobozát kell felnyitnia.  A dobozban található Átadás-Átvételi dokumentum kézzel is kitölthető, illetve a TESZEK felületén a szükséges adatok megadása után nyomtathat a felületről is a rendszer által kitöltött adatokkal, melyet csak aláírni szükséges.
 4. Ezután az Átadás-Átvételi dokumentumokat szükséges aláírni az átvevő és az Eszköz-menedzser részéről két példányban, az egyik példány az átvevő példánya az eszközzel együtt, a másik példány az intézményé. (Ez kerül majd feltöltésre később a TESZEK felületére) Nem szükséges ezt a dokumentumot azonnal, helyben feltölteni a programba, erre később is lesz lehetőség!

Ha a törvényes képviselőnek nincs előzetes regisztrációja

Ha nincs a törvényes képviselőnek előzetes regisztrációja, abban az esetben nem tud eszközt osztani számára. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot a fenntartójával, aki tudja továbbítani a gondviselő regisztrációs igényét a projektirányító területileg illetékes kollégája felé.

Ha az átvevő egy meghatalmazott személy

Abban az esetben, ha rendelkezik előzetes meghatalmazással az átvevő személy, az eszköz részére átadható. Ilyen esetben fel kell tüntetni, hogy a "Jelen Meghatalmazás az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyv mellékletét képezi." Az Átadás-Átvételi Jegyzőkönyvre az Átvevő adataihoz a Meghatalmazó adatai kerülnek, az Átvevő aláírásához a következők: „…………………(Meghatalmazó neve) képviseletében eljárva ………………. Meghatalmazott (neve)” 

Ha nem rendelkezik az átvevő személy előre kitöltött meghatalmazással, abban az esetben a helyszínen az intézményi példány sokszorosításával van lehetőség kitölteni helyben vagy a felületről való letöltéssel is lehetséges.

A kiosztás adminisztrációs folyamata a KRÉTA TESZEK Modulban

Az alábbiakban lépésről-lépésre bemutatjuk, hogy hogyan kell a KRÉTA TESZEK Modulban adminisztrálni az eszközkiosztási folyamatot.

A TESZEK felülete megújult a projektfázisok bevezetése amiatt. A projektfázisok bevezetése az egyes eszközosztási szakaszok és érintett résztvevőik egymástól történő elhatárolását segítik.

Fontos tudni!

Ahhoz, hogy a TESZEK modulban elvégezhesse az alábbiakban leírt folyamatokat a KRÉTA Adminisztrátori rendszerben ki kell osztani az a TESZEK Eszközmenedzser jogosultságot. A jogosultság kiosztásának műveletét ide kattintva, ezen az oldalon olvashatja el ill. megtekintheti a rövid oktatóvideót is a művelet végrehajtásáról!

Fontos tudni, hogy a TESZEK modulba csak nevesített felhasználók (alkalmazottak) léphetnek be, az alapértelmezett "admin" felhasználó nem tud belépni az eszközök ügyintézésébe!

Lépjen be a KRÉTA rendszerbe a felhasználónevével és jelszavával.


A KRÉTA TESZEK Modulba legegyszerűbben a KRÉTA rendszeren keresztül tud belépni. Lépjen be az intézményi KRÉTA rendszerébe, majd az ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menüben az ÁTJELENTKEZÉS funkcióra kattintva tud belépni a TESZEK Modulba. Ha Önnek nem jelenik meg a ESZKÖZ ÜGYINTÉZÉS menü, akkor nem rendelkezik TESZEK Eszköz-menedzser jogosultsággal vagy intézményében még nem került aktiválásra a TESZEK modul.  

A képernyő bal szélén megjelenő menüsávban keresse meg az ESZKÖZKIOSZTÁS menüpontot.

Válassza ki azt a projektfázist a „Projektfázis neve” legördülő mezőből:

 • RRF-1.2.1-2021-2021-00001 első kör →        évi eszköz osztás / jelenleg csak pedagógusok számára elérhető
 • RRF-1.2.1-2021-2021-00001 második kör →        évi eszköz osztás / 2023.10.03-tól lehetett regisztrálni
 • RRF – 1.2.1-2021-2021-00001 harmadik kör → ez a fázis egyelőre csak regisztrációt fogad, ha nem jelenik meg a TESZEK felületén, az teljesen normális rendszerműködés.

A megfelelő projektfázis kiválasztását követően a „Működési hely neve” legördülő menüből szükséges kiválasztani az érintett Működési helyet.

Ekkor aktívvá válik a „Teszek azonosító” legördülő mező és ki lehet választani a kiosztandó eszköz azonosítóját. TESZEK azonosító számot begépelni is van lehetősége, vagy a listából is ki lehet választani. A szűrő töredék értékekre is keres pl. 3803 szám begépelésére megjelenik az FCE-3803 és LOG-3803 eszköz is.

Igénylő kiválasztása hasonlóan történik az eszközéhez.

Itt lehetőség van letölteniük az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet és a Meghatalmazás mintát, amennyiben erre szükség van.

Az átvevő személyes adatait ellenőrizni kell a személyi azonosítására alkalmas okmányon szereplő adatokkal. Amennyiben az előrecsomagolt átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő átvevői személyes adatok helyesek, nem szükséges újat nyomtatni a TESZEK felületéről. Amennyiben az előrecsomagolt átadás-átvételi jegyzőkönyvön szereplő személyes adatok nem helyesek, a megfelelő adatok javítását követően szükséges a TESZEK felületéről letölteni a már helyes adatokkal elérhető átadás-átvételi jegyzőkönyvet.

Eltérés esetén az igénylőnek a TESZEK regisztrációs felületén szükséges javítania az adatokat (azokba a mezőkbe helyesen rögzítve a valódi személyes adatait, amelyeket már kitöltötte korábban a regisztráció benyújtásakor, majd rákattintani a mentés gombra), majd elmenteni azokat, és ezt követően a TESZEK-ben megjelenő helyes adatokkal szabad csak kiadni az eszközt.
Személyes adatjavítás esetén az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet újra ki kell nyomtatni a TESZEK felületéről a már a helyes adatokkal.
Ablak alján meg kell jelöni, ha meghatalmazással történik-e az átadás, valamint a személyes adatok ellenőrzésének tényét.
A Mentés gombra kattintva történik meg az eszköz kiosztása. Ekkor jelenik meg a Használatba adott eszközök menüpontban a most kiadott eszköz.

Használatba adás folyamata lépésekben

1. Gondviselő számára előkészített, a TESZEK rendszermodulban a gondviselő adataihoz hozzárendelt eszköz megkeresése a dobozon elhelyezett matrica alapján.

2. Eszköz ellenőrzése:

a. Sérülésmentesség
b. Azonosítómatricák megléte

3. Gondviselő azonosítása:

a. Személyi azonosításra alkalmas okmány alapján a személyes regisztrációs adatok helyességének ellenőrzése.
Az előrecsomagolt átadás-átvételi jegyzőkönyv és a felületen is meg kell egyezzenek a gondviselői személyes adatok.
Amennyiben nem helyesek, vagy nem egyezőek az adatok a TESZEK felületén és az előre nyomtatott átadás-átvételi dokumentumon, kérjük legyen szíves a gondviselő felülírni az eredeti regisztrációs adatait a következőképpen: az eredeti regisztrációs felületen elérhető mezőkbe legyen szíves beírni a helyes személyi adatait, majd legyen szíves elmenteni azokat. Ezt követően, amikortól már a jó adatok látszanak a TESZEK felületén, az átadás-átvételi dokumentumot újra kell nyomtatni a TESZEK felületéről és megkezdhető az átadás folyamata.

b. Személyi azonosításra alkalmas okmány alapján a Meghatalmazáson szereplő adatok helyességének ellenőrzése, amennyiben nem a gondviselő veszi át személyesen.

4. Eszköz kiosztás rögzítése a TESZEK rendszerben:

Adatok helyességének ellenőrzése. Szükség szerint azok javítása.

5. Dokumentum(ok) aláírása 2 példányban:

Bármely dokumentum esetén két példány aláírása szükséges, a 2 aláírt példányból egyet őrizzen meg az Intézmény, egyet pedig az átvevő gondviselő.

Az eszköz dobozában megtalálható az előkészített dokumentum, amit csak alá kell írni a TESZEK-ben történt rögzítés után. Két példány került elhelyezésre, az egyik marad az intézménynél a másikat az átvevő kapja eredeti példányban.

1. A dokumentumon a valóságnak megfelelő adatok szerepeljenek!
2. Az átadás dátumát rögzítésre kerüljön!
3. Az átadó és átvevő aláírja a papírt!
4. A dokumentumot az aláírás után beszkennelve PDF formátumba csatolásra kerüljön a használatba adott eszköznél!

6. Eszköz átadása az átvevő vagy annak meghatalmazottja számára.

Dokumentum(ok) egy-egy aláírt példányának beszkennelése PDF formában.

7. Dokumentum(ok) becsatolása a használatba adott eszközhöz a TESZEK felületén.

Átadás-Átvételi jegyzőkönyv kinézete

A következő részekből áll a jegyzőkönyv:

 1. résznél az átadó intézmény adatai szerepelnek.
 2. résznél az átvevő és a használó adati szerepelnek.
 3. résznél az eszköz azonosítói.

A dokumentum alján található a dátum és az aláírások helye, ez a képen piros négyzettel lett jelölve.

Előfordulhat, hogy a dokumentum 2 oldalas. Ez a hosszú adatok miatt lehet pl. intézmény név. Ilyenkor mindkét oldalt egy fájlba szkennelve kell feltölteni a használatba adásnál az eszközhöz.

Kérdések és válaszok

Mit kell csinálni ha félig van kitöltve az átadás-átvételi jegyzőkönyv?

Amennyiben hiányoznak a személyes adatok az átadás-átvételi jegyzőkönyv második (átvevő adatai) szakaszából az azt jelenti, hogy ezt az eszközt oktatástámogatási célra lett kiszállítva az intézmény számára. Ez az eszköz személyes használatra kiadható. Eszközkiosztás igény alapján menüpont alatt az adatok megadása után új Átadás-átvételi nyomtatványt letölteni.  


Hibás adatok szerepelnek gondviselőnél. Mi a teendő?

A TESZEK regisztrációs felületen szükséges az regisztrációs mezőkbe felvinni a helyes adatokat, majd a mentés gombra kattintva elmenteni. Csak a pontos egyezés esetén szabad az eszközt kiadni!

 

Dobozban lévő eszközön és a papíron lévő azonosító adatok nem egyeznek. Mi a teendő?

Az eszközön lévő azonosítók alapján a megfelelő igénylő kiválasztása után új jegyzőkönyvet lehet letölteni a „Átadás-átvételi nyomtatvány letöltése” nyomógomb megnyomásával. Az eszköz és a rajta szereplő azonosítók az elsődlegesen figyelembe veendő.

 

Dobozon nem szerepel név, kiadható másnak?

Igen, akinek érvényes regisztrációja van benyújtva, az ő számára kiadható az eszköz, a megfelelő dokumentálás esetén.


Csak a dobozon szereplő átvevőnek adható ki az adott eszköz?

Nem, a felületen az eszköz és az igénylő szabadon összerendelhető adathalmazok. Az Átadás-átvételi jegyzőkönyvet ebben az esetben a felületről kell kinyomtatni 2 példányba.


Gondviselő adatai megváltoztak az igénylés óta. Mi a teendő?

A gondviselő a TESZEK regisztrációs felületre a helyes adatait begépelve, majd a mentés gombra kattintva tudja módosítani a személyes adatait.


Gondviselő nem akarja átvenni az eszközt. Mi a teendő?

Az eszközt más igénylőnek ki lehet adni, amennyiben érvényes regisztrációja van. Amennyiben nincs más olyan átvevő, aki számára ilyen formában kiadható az eszköz, kérjük jelezze az esetet a Fenntartója számára.

A regisztrációt elvégzett szülő, gondviselő adatainak automatikus kitöltése

A tanuló nevének kiválasztása után, a a szürke - nem módosítható -  hátterű mezőket a rendszer automatikusan kitölti a szülői vagy pedagógus regisztrációnál megadott adatok alapján a KRÉTA rendszerből. 

Fontos tudni!

A szülői adatokat a TESZEK modulban nem lehet módosítani, amennyiben ezek az adatok eltérnek a valós, személyi igazolványban szereplő adatotkól, a szülőnek kell ezt módosítania!

A szülői regisztrációt bemutató oktatóvideóink végén megnézheti, hogy hogyan tudja módosítani a szülő az adatait a KRÉTA Szülőknek mobil applikációban illetve a WEB-es felületen!

Az igénylés státuszának üzenetei

Az IGÉNYLŐ NEVE listában megjelenik az összes eszközigénylésre jogosult tanuló ill. pedagógus neve, függetlenül attól, hogy az eszközök ténylegesen kioszthatók számára. Abban az esetben ha a Regisztrációt benyújtotta  szöveg jelenik meg a STÁTUSZ MAGYARÁZATA mezőben, akkor az eszköz kiosztható a tanulónak vagy pedagógusnak. 

Abban az esetben, ha az igénylő kiválasztása után hibakód és üzenet jelenik meg, akkor az eszközkiosztás nem lehetséges az igénylőnek. Az egyes hibaüzenetek részletes magyarázatát és azok megoldását ide kattintva olvashatja el, valamint a felületen is az "Ugrás a tudásbázisra, kattintson ide a hibaüzenet magyarázatáért, a probléma megoldásáért!" szövegre kattintva elolvashatja a probléma megoldását!

Amennyiben egy olyan személynek választunk a listából, akinek már kiosztásra került egy eszköz, akkor azt az alábbi hibaüzenettel jelzi a rendszer.

Amennyiben a most kiadni kívánt eszköz azonosítószáma egy másik személyhez tartozik, az alábbi üzenettel figyelmeztet erre minket a rendszer, ilyenkor természetesen az eszközt nem lehet kiadni. Abban az esetben ha egy - még nem kiadott eszköz - azonosítószámára a rendszer ezt a hibát adja, akkor azt kérjük jelezzék a KRÉTA Ügyfélszolgálati bejelentő felé!

Átadás-átvételi dokumentum letöltése

Abban az esetben ha az eszköz dobozában nem találunk Átadás-átvételi dokumentumot vagy elrontottuk annak kitöltését, akkor a ÁTADÁS-ÁTVÉTELI NYOMTATVÁNY LETÖLTÉSE gombra kattintva a rendszer által kitöltött adatokkal van lehetőség a nyomtatványt letölteni, és nyomtatás után aláírni.

Fontos tudni!

Az Átadás-átvételi nyomtatványt, csak abban az esetben kell letöltenünk, kinyomtatnunk és aláíratnunk, ha az eszközhöz nicsen már egy előzetesen kinyomtatott példány vagy esetleg elrontottuk annak kitöltését!

Meghatalmazott jelölése

Amennyiben meghatalmazott veszi át az eszközt, kérjük a megfelelő pipát jelölje ki a lap aján. A meghatalmazott által átvett eszköz esetében a meghatalmazás dokumentum az Átadás-átvételi jegyzőkönyv részét képezi, tehát meg kell őrizni! 

Adatok ellenőrzésének jelölése

A következő lépés, hogy bejelöljük a Az átvevő adatait a bemutatott okmányok alapján ellenőriztem előtti kis jelölőnégyzetet, amelyet előzetesen végre kell hajtani!

Eszközkiadás befejezése és az adatok mentése, tárolása

A kiadási folyamat befejezéseként kattintsunk a TÁROLÁS gombra!  Sikeres mentés esetén a képernyő jobb alsó sarkában megjelenik az alábbi jelzés. Ekkor sikeresen hozzárendeltünk egy személyhez egy eszközt.

Ezután a következő igénylő kiválasztásával folytathatjuk az eszközök kiadását!