Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Az egyes tanulókhoz tartozó gondviselők adatait rögzíthetjük a Nyilvántartás/Tanulók menüpontban, a kiválasztott diák adatai között, a Gondviselő fülön. Ha több gondviselőt szeretnénk egyszerre rögzíteni, vagy rendelkezésünkre állnak a gondviselői adatok vagy legalább azok egy része, akkor ezt a feladatot elvégezhetjük importálással is.

Első lépésként le kell tölteni a sablon fájlt, vagy ki lehet exportálni a rendszerben levő gondviselők aktuális adatait, hogy a módosításokat, az új információkat egy Excel táblázatban adhassuk meg, melyet később vissza tudunk importálni a KRÉTA rendszerbe.

EXPORTÁLÁSI FOLYAMAT INDÍTÁSA:


A gondviselők aktuális adatainak a módosításához vagy új adatok megadásához letölthetünk egy

 • üres sablon fájlt is a  gomb segítségével, amelyet később importálunk a KRÉTA rendszerbe,
 • vagy a jelenleg a renszerben lévő Alkalmazottak listáját tartalmazó sablon fájlt a menüpontban található  gombra kattintva.

majd mentsük el vagy nyissuk meg a megjelenő táblázatot. Az aktuális adatok exportjának táblázatában nem jelennek meg a rendszerben lévő egyedi, titkos jelszavak.Mindkét táblázat esetén több adatoszlopban legördíthető listából választhatóak ki az értékek

A Gondviselők importálása során használható sablonban megjelenítésre került több adatszótár lista.

A második és további munkalap fülek tartalmazzák az elérhető és használható adatszótár elemeket a pontos adatfelvitel elősegítésére.

Az adatszótár elemek az oszlopba akár bemásolhatók, akár a beépített legördülő menüből kiválaszthatók a kívánt értékekkel.


 A gondviselők rögzíthető adatai

Tanulói adatok a kapcsolódó diák azonosítására:

  • Tanuló neve
  • A tanuló oktatási azonosítója

Gondviselő adatai:

 • Gondviselő neve
 • Gondviselő rokonsági foka
 • Törvényes képviselő
 • Gondviselő telefonszáma
 • Telefon típus
 • Gondviselő email címe
 • Email típus
 • Gondviselő cím típusa
 • Gondviselő cím ország
 • Gondviselő cím irányítószám
 • Gondviselő cím helység név
 • Gondviselő cím közterület név
 • Gondviselő cím közterület jelleg
 • Gondviselő cím házszám
 • Gondviselő cím emelet
 • Gondviselő cím ajtó

Több gondviselő egyetlen tanulóhoz

Ha egy tanulóhoz több gondviselőt szeretnénk megadni, akkor a tanulói adatokban történő módosítások elkerülése érdekében a tanuló nevét tartalmazó sort jelöljük ki, majd másolás után (CTRL-C), a következő üres sor megfelelő celláját kijelölve, az egér jobb gombjára kattintva válasszuk a "Másolt cellák beszúrása" opciót.

A táblázat szerkezete

A táblázat szerkezetén nem szabad változtatni pl. új oszlopokat beszúrni, különben nem fogjuk tudni importálni a módosított fájlt! 


Ha elvégeztük a szükséges adatok megadását, módosítását az Excel táblázatban, akkor mentsük el egy megfelelő helyre, megfelelő néven. Térjünk vissza a KRÉTA rendszerbe, és a  gombra kattintva válasszuk ki az előbb elmentett táblázatot. Kattintsunk az IMPORTÁLÁS funkcióra.


Az import során több lépést kell beállítani a kívánt eredmény eléréséhez.


IMPORTÁLÁSI MÓD KIVÁLASZTÁSA felületen jelenleg 2 választási lehetőség van a kívánt funkciót bejelölni:

BEÁLLÍTÁSOK:

 • A Fájl letöltése hozzáférés generálás után funkció esetén az importáláskor letöltésre kerül egy a hozzáférési adatokat tartalmazó nyomtatható PDF dokumentum.
 • Amennyiben az import állomány tartalmaz gondviselői e-mail-címeket is, a Belépési adatok kiküldése emailben funkció esetén az importáláskor a rendszer elküldi az importált felhasználóknak a belépési adatait az import dokumentumban rögzített email címekre.


Mindkét mód használata azonos személynél kerülendő!

Fontos, hogy amennyiben egy felhasználó e-mail-ben megkapja a jelszó létrehozási/módosítási kezdeményezét, és azt végre is hajtja, akkor a legenerált PDF állományban szereplő jelszóval már nem fog tudni belépni a rendszerbe.

Ezért javasolt, hogy a kigenerált PDF állományban lévő belépési adatokat csak azoknak a Gondviselőknek legyen kiosztva, akiknek e-mail-címével nem rendelkeztük, akik nem kaptak elektronikus értesítést ezekről az adatokról.


IMPORTÁLÁSI FOLYAMAT INDÍTÁSA:

 • A FÁJL KIVÁLASZTÁSA gomb megnyomása után kijelölheti azt a - számítógépén tárolt - Excel állományt, amelyből az adatok importálásra kerülnek. Ügyeljen arra, hogy mindig a megfelelő sablonban készült Excel (XLSX) állományt importálja a rendszerben. A mintatáblázatokat a sablonok letöltése gomb megnyomásával töltheti le számítógépére. • Az IMPORT ELŐNÉZET KÉSZÍTÉSE gomb megnyomása után lehetősége lesz az importálási adatok előnézetének megtekintésére és ellenőrzésére, valamint - probléma esetén - az importálás megszakítására vagy folytatására! • Az IMPORT ELŐNÉZET felugró ablakban megjelenik, hogy a folyamat során milyen változások lesznek a rendszerben. 
 • Az ablakban a baloldali füleken kiválasztható elemek bármelyikét kiválasztva tételesen is megtekinthető az, hogy az importálás során milyen változás történik a tartalomban.
  A 'Nem importálható sorok'-fülön megjelenő sorok tájékoztatnak arról, hogy az Excel-táblában milyen nem importálható sorok találhatók. Ezeket kijavítva ha az 'Összefoglalás'-fülön a 'Nem importálható' oszlopban nem találunk pozitív értékeket, akkor az  gombra kattintva véglegesíthetjük az adatok importálását.
 • A "Nem importálható sorok exportálása" funkció segítségével a nem importálható adatsorokat tartalmazó táblázatot tölt le gépünkre a rendszer.


 • Ha a feltöltés sikeres volt, akkor a program a megfelelő menü felület oldalra navigál minket.
 • Ha a feltöltés során hiba lépett fel, akkor erről hibaüzenetet kapunk, amely alapján módosíthatjuk az importálandó órarendet vagy a rendszerünk adatait.


Jelszómódosítás

Az importálással megadott jelszavakat a felhasználók gyorsan, lehetőleg az első belépésük alkalmával, változtassák meg a Profilbeállítások között, ezzel is biztosítva az adatok biztonságát, hitelességét.


Hiba az importálás közben

Ha a rendszer nem tudja importálni a fájl, mert valamilyen hibát talált benne a feldolgozása során, akkor hibaüzenetet kapunk, amely alapján javíthatjuk a táblázatunkat, és újra megpróbálhatjuk importálni.

Gondviselők importálása


A videó bemutatja, hogy a KRÉTA  adminisztrátorai a gondviselőket a hogyan rögzíthetik a rendszerben. A megfelelő jogosultság birtokában az osztályfőnökök is rögzíthetnek gondviselőket. A rögzítéssel vagy importálással létrejönnek a gondviselői hozzáférések, amelyeket az adminisztrátorok módosíthatnak akár importálással is.