Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben lehetőségünk van az órarend adatait beimportálni, amely nagymértékben megkönnyíti a tanév előkészítéséhez szükséges munkát. 

Importálás

Importálhatunk az aSc nevű - széles körben használt - órarend készítő program ún. XML exportjából vagy Excel táblázatból.

Az alábbi funkciók érhetők el ebben a csoportban:

aSc importálás

aSc excel konvertálás

Excel fájlból

Excel import érvényességi idő

Napirendi importNézet

Importálni csak a Tanórák nézetbe tudunk, mivel minden import tartalmaz a megadott naphoz óraszámot, ahova a tanórát kell elhelyezni.

Tantárgyfelosztás

Az importált órarendből következő osztály/csoport - tanár - tantárgy hármasokat automatikusan létrehozza a program, ha azok nem léteznek.

Csengetési rend

Az importálás előtt győződjünk meg róla, hogy az aktív csengetési rendben minden óra meg van adva, ahova órát akarunk elhelyezni!

Hetirend

Az importálás előtt ellenőrizzük, hogy a szükséges hetirend beállítások a rendelkezésünkre állnak-e!

Feladatellátási hely beállítása

Az órarend importálásakor a feladatellátási hely beállítását a program csak akkor veszi figyelembe, ha az órarendben van olyan osztály vagy csoport amely még nem szerepel a KRÉTA rendszerben. Ilyen esetben az osztályt vagy csoportot a megadott feladatellátási helyhez fogja hozzárendelni, de ez természetesen később módosítható.  Abban az esetben ha már léteznek az osztályok ill. csoportok a rendszerben, akkor az importáláskor beállított a feladatellátási hely nem módosítja az adatokat.