Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA rendszerben lehetőségünk van a Működési helyeken lévő termeket Excel táblázatból közvetlenül beimportálni.


Először állítsuk be, hogy melyik Működési helyhez kívánunk terem adatokat betölteni a rendszerbe.

Hiányzó működési hely

Ha valamelyik működési helyünk nem jelenik meg a legördülő listában, nézzük meg, hogy a Nyilvántartások / Intézményi adatok / Intézmény menüpontban minden működési helyet felvettünk-e.


Töltsük le a gombra kattintva azt az Excel táblázatot, melybe beírhatjuk az importálni kívánt adatokat.

Helyiség névJellegBefogadóképességAlapterület (nm)

Kitöltése kötelező

Az importálás ennek az oszlopnak az első üres cellájáig tart

Nem kötelező kitölteni

A cellába csak a rendszerben levő Helyiség jelleg írható

Nem kötelező kitölteni

Egész számot kell tartalmaznia

Nem kötelező kitölteni

Egész számot kell tartalmaznia

............


 Termek importálása
  1. Kattintson a gombra
  2. Válassza ki a megfelelő Excel fájlt
  3. Kattintson az gombra

A felnyíló ablakban megjelennek azon termek, melyek szerepelnek a kiválasztott táblázatban

  1. Ha fel kívánja tölteni a termeket a Kréta rendszerbe, kattintson a gombra
  2. Ha nem szeretné importálni a megjelenített adatokat, kattintson a  gombra


Felülírás, módosítás

Ha olyan elnevezésű termet akarunk importálni, amely már létezik a rendszerben, akkor hibaüzenetet kapunk, és az importálás nem hajtódik végre. Így nem tudjuk felülírni a már meglévő adatainkat.

Az importálás után lehetőségünk van a termek adatainak módosítására, és egyéb jellemzőinek megadására a Nyilvántartások / Intézményi adatok / Termek menüpontban.


Ha a program valamilyen hibát talál az importálandó adatokban, akkor a hibás sorok sorszámának megadása mellett jelzi, hogy milyen jellegű hiba miatt nem hajtható végre az adatfelvitel.

A hibaüzenetek alapján javítsuk a táblázatunkat vagy a rendszer adatait, és kíséreljük meg újra az importálást.


Nem tanórai célú termek

Az órarend importálása során létrejönnek azok a termek, amelyekben órákat tartunk, így ebben az esetben elég csak azokat a termeket importálni, amelyek nem tanítási célt szolgálnak, vagy nem tartunk bennük órákat.


Termek importálása

Az alábbi videóban látható, hogy importálással is rögzíthetjük az intézmény termeit és egyéb helyiségeit.