Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Amennyiben nem a Tanulók besorolása menüpontban szeretnénk felvenni az egyes csoportokhoz a hozzájuk tartozó tanulókat, akkor lehetőségünk van ilyen jellegű információ importálására is.

Ennek előfeltétele, hogy rendelkezzünk egy olyan Excel táblázattal, melyben szerepel minden olyan tanuló - csoport párosítás, amit importálni szeretnénk.


Ilyen táblázat előállítható kézzel, ha a gombra  kattintunk és a megnyíló Excel táblázatot kitöltjük, vagy az gombra kattintva.

Aktuális tanév beállítása

Az Aktuális adatok exportálásakor figyeljünk oda, hogy az adminisztrációs felület bal felső sarkában melyik tanév van kiválasztva!


Aktuális tanév megadása

Az adminisztrátori oldal bal felső sarkában állítsuk be, hogy az importálni kívánt adatokat mely tanévre szeretnénk felvinni a rendszerbe!

 Adatok importálása
  1. Válassza ki, hogy a tanulók besorolása a megadott osztályokba/csoportokba mely dátummal történjen
  2. Kattintson a gombra
  3. Válassza ki a megfelelő Excel fájlt
  4. Kattintson az gombra

A felnyíló ablakban megjelennek azon tanuló - csoport adatpárok, akik szerepelnek a kiválasztott táblázatban

  1. Ha fel kívánja tölteni a csoportba sorolásokat a Kréta rendszerbe, kattintson a gombra
  2. Ha nem szeretné importálni a megjelenített adatokat, kattintson a gombra


Ha a program valamilyen hibát talál az importálandó adatokban, akkor a hibás sorok sorszámának megadása mellett jelzi, hogy milyen jellegű hiba miatt nem hajtható végre az adatfelvitel.

A hibaüzetetek alapján javítsuk a táblázatunkat vagy a rendszer adatait, és kíséreljük meg újra az importálást.


 Gyakori hibalehetőségek
HibaüzenetMegoldási javaslat
Ilyen OM azonosítóval nem szerepel tanuló a rendszerben.Ellenőrizzük, hogy a helyes nevet és OM azonosítót adtuk-e meg. Ha igen, akkor a tanuló hiányzik a nyilvántartásból, vegyük fel a rendszerbe.
Ez az OM azonosító más tanulóhoz tartozik vagy hibás!Ellenőrizzük, hogy az OM azonosítót jól adtuk-e meg. Ha igen, akkor más tanulónál van rosszul rögzítve, ellenőrizzük ezt is.
Nem található ilyen nevű osztály vagy csoport a rendszerben.Ellenőrizzük, hogy jól adtuk-e meg az osztály/csoport nevét. Ha igen, akkor nincs ilyen csoport a rendszerben, vegyük fel.
A diákot olyan csoportba szeretné sorolni, amely nem az ő osztályának osztálybontása.Ellenőrizzük, hogy a tanulót tényleg ebbe a csoportba akarjuk-e sorolni. Ha igen, akkor vagy meg kell szüntetni a csoport osztálybontását, vagy a tanuló van rossz osztályhoz sorolva.
A tanuló már be van sorolva a megadott csoportba.Ellenőrizzük, hogy tényleg ezeket az adatokat akartuk-e importálni. Ha igen, akkor nincs teendőnk, mert ez a csoporttagság már létezik.


Sikeres importálás után a program a Nyilvántartások / Tanulók pontba navigál minket, ahol megtekinthetjük a tanulók adatait.


Besorolás javítása

Ha eltévesztettük az osztályba/csoportba sorolás dátumát, akkor azt módosíthatjuk a Tanulók besorolása / Besorolások módosítása, javítása / Osztályok vagy csoportok tanulóinak listája menüpontban

Átsorolás importálással

Ha nem akarjuk léptetni az új tanévbe a tanulók csoportjait, akkor a "régi" tanév csoport adatait kiexportálhatjuk, és ha körültekintően átírtuk az csoportok neveit az Excel táblázatban, akkor importálhatjuk az "új" tanévhez.