Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

A KRÉTA e-Ügyintézés alkalmazás intézményi felületeinek működésének szabályozása a bal oldali panelon található  - menüpont kiválasztásával kezdeményezhető.

Az üzenetváltáshoz kapcsolódó beállítások csak abban az esetben végezhetők el, ha az Üzenetek-fülön bepipáljuk a jelölőnégyzetben, hogy az intézmény a funkciót használni kívánja-e (alapértelmezésben a funkció nincs bekapcsolva):

  • A bepipálást követően megnyíló beállítási mátrixban a lehetséges küldő szerepkörök az első oszlopban, a lehetséges fogadói szerepkörök a első sorban találhatók meg. A táblázat celláiban tudjuk az üzenetváltási irányokat engedélyezni (alapbeállítás szerint mindegyik üzenetváltási irány NEM-értéken szerepel). 

Üzenetküldési engedélyek


A beállítások szerkesztése akkor válik aktívvá, ha a sor végén található  szerkesztés engedélyezése-ikonra kattintunk.

Az egyes cella- (üzenetváltási irány)-beállítások vagy két értékűek (Igen/Nem) vagy három értékűek (Igen/Nem/Saját) lehetnek:

  • az IGEN-érték azt jelenti, hogy a Küldő – > Fogadó irányban engedélyezzük az üzenetváltást az intézményi rendszerben minden olyan felhasználó részére, aki az adott sor- illetve az oszlop fejlécben megnevezett.
  • a NEM-érték azt jelenti, hogy a Küldő – > Fogadó irányban nem engedélyezzük az üzenetváltást az intézményi rendszerben minden olyan felhasználó részére, aki az adott sor- illetve az oszlop fejlécben megnevezett.
  • a SAJÁT-érték azt jelenti, hogy a Küldő – > Fogadó irányban csak olyan felhasználó(k) részére küldhető üzenet, aki(k) egy adott osztályhoz / csoporthoz tartoznak.

Az üzenetküldési engedélyek beállításait a sor végén található  - gombra kattintva tudjuk rögzíteni,  illetve a kiválasztott beállítást pedig a gombra kattintva tudjuk visszavonni.

Az Alkalmazott - kategória magában foglalja az összes intézményi alkalmazottat, akik a KRÉTA Adminisztrációs moduljának Alkalmazottak-ablakában alkalmazottként rögzíthető a rendszerben (az alkalmazottak részletes leírása itt található meg a tudásbázisban: Alkalmazottak).

SZMK = Szülői Munkaközösség képviselője vagy helyettese, akit egy adott osztályhoz az Osztály adatainak beállításakor a KRÉTA Adminisztrátori moduljában rögzítettek.

Üzenetküldési korlátozások

Az intézmények meghatározhatják az eÜgyintézés / Beállítások / Üzenetek felületen, hogy az Üzenetek küldésekor az egyes jogosultsági szinteken lévő felhasználók Naponta mennyi üzenetet küldhetnek, illetve az egyes üzenetekben egy vagy több címzettett is megjelölhetnek e egyszerre. 

A sor végi ceruza ikonnal kezdhető meg az adott adatsor szerkesztése.

Naponta küldhető üzenetek száma értékkel megadható, hogy egy naptári napon a felhasználók hány eÜgy üzenetet tküldhetnek a rendszerben.

Üzenetenként csak egy címzett lehet jelölőnégyzet bepipálásával a küldéskor csak 1 fő címzett választható ki, annak hiányában az első beállítási Mátrix alapján választható minden címzett egyszerre akár, egy üzenet küldésénél is.

Az üzenetküldési korlátozások beállításait a sor végén található  - gombra kattintva tudjuk rögzíteni,  illetve a kiválasztott beállítást pedig a gombra kattintva tudjuk visszavonni.