Oldalfa
Ugrás a metaadatok végére
Ugrás a metaadatok elejére


 Gyakran Ismételt Kérdések - Intézményi adatok

Mit jelent a KRÉTA rendszerben a Feladatellátási hely fogalma?

A KRÉTA rendszerben Feladatellátási helynek nevezzük egy adott működési helyhez kapcsolódó ellátott oktatási-nevelési feladat egyértelmű megfeleltetését. A KRÉTA rendszer legtöbb értéke egyértelműen egy Feladatellátási helyhez köthető, azonban vannak bizonyos értékek (például a Terem), amely Működési helyhez kapcsolódik.

Intézményünkben egy helyen működik általános iskola és alapfokú művészeti iskola. Hogyan vegyem fel?

A KRÉTA rendszerben az ilyen intézményeket egy működési helyhez rendelve két ellátott feladattal kell felvenni. Ez azt jelenti, hogy az alapértelmezett működési hely mellé nem szükséges új működési hely felvétele, azonban az alapértelmezett ellátott feladat típusát „Na” értékről meg kell változtatni, valamint egy új ellátott feladatot is hozzá kell adni.

Intézményünk két helyszínen végez oktatás-nevelési feladatot, azonban mindkettő helyszínen általános iskolaként. Hogyan vegyem fel?

A KRÉTA rendszerben az ilyen intézményeket két működési helyhez rendelve egy-egy ellátott feladattal kell felvenni. Ez azt jelenti, hogy az alapértelmezett működési hely mellé szükséges egy másik működési hely felvétele, valamint az alapértelmezett működési hely ellátott feladatát az „Na” értékről módosítani kell, és az újonnan felvett működési helyhez is fel kell venni egy ellátott feladatot. 

A rendszerbe felvettem több adatot is, azonban rossz feladatellátási helyhez / működési helyhez. Hogyan tudom gyorsan törölni?

A KRÉTA rendszerben azokat az ellátott oktatási-nevelési feladatokat és működési helyeket, amelyeknek kapcsolatai vannak, nem lehet törölni. Amennyiben a helyes feladatellátási hely vagy működési hely még nem létezik, kérjük, vegye fel ezt újonnan, majd a felvett adatok felületein a Többes módosítás funkció segítségével állítsa át az adatok feladatellátási helyét vagy működési helyét a megfelelőre. Ezt követően már törölheti a hibás feladatellátási helyet. Gyakran Ismételt Kérdések - Tantárgyak

Milyen hosszú lehet egy tantárgy neve?

A programban maximum 150 karakter hosszú lehet egy tantárgy megnevezése, ugyanakkor ügyeljenek arra, hogy a nagyon hosszú tantárgyneveket a különböző dokumentumok (napló, törzslap stb.) nem tudja teljes terjedelmében megjeleníteni. 

Mi legyen a tantárgy kategória a napközinél?

A KRÉTA rendszerben minden tantárgy esetében meg kell adni annak tantárgy kategóriáját is. Amennyiben napközi jellegű tantárgyat vesz fel, kérjük, válassza a „Napközi” tantárgy kategóriát.

Hogyan vegyem fel az magyar nyelv tantárgyakat?

A KRÉTA rendszerben több megoldás is lehetséges a magyar nyelv tantárgyainak felvételére, amely igazodik az intézmény igényeihez, formájához.

Amennyiben az intézmény a bizonyítványban több elemként szerepelteti a tantárgyat, úgy minden elemet vegyen fel külön tantárgyként.

Amennyiben az intézmény a bizonyítványban egy elemként (Magyar nyelv és irodalom) szerepelteti a tantárgyat, azonban külön tanóraként tartja annak részeit, abban az esetben:

 •       Vegye fel tantárgyként a Magyar nyelv és irodalom tantárgyat
 •       A Magyar nyelv és irodalom tantárgyat követően altantárgyként vegye fel a szükséges altantárgyakat, például:
  •       Irodalom
  •       Nyelvtan
  •       Olvasás
  •       Írás
  •       Fogalmazás
 •       Az altantárgyak esetében NE jelölje be, az „altantárgyként bizonyítványban” értéket.
 •       A tantárgyfelosztás elemeit rendelje az altantárgyakhoz.

Hogyan vegyem fel a hit- és erkölcstan, etika tantárgyakat?

A KRÉTA rendszerben több megoldás is lehetséges a Hit- és erkölcstan, etika tantárgyainak felvételére, amely igazodik az intézmény igényeihez, formájához.

Abban az esetben ha a tantárgyak elnevezésében szeretné az intézmény megkülönböztetni az etikát ill. a különböző felekezetű tantárgyakat, akkor az az alábbi módon javasolt felvenni az "Etika/Hit- és erkölcstan" tantárgyakat:

 • Vegye fel tantárgyként a "Etika/Hit- és erkölcstan"  tantárgyat. Ez lesz az a tantárgy, amelyet az iskola a tanügyi dokumentumokban használ. 
 • A Hit- és erkölcstan, etika tantárgyat követően altantárgyként vegye fel a szükséges altantárgyakat, például:
  • Hit- és erkölcstan (akár több formában is)
   • Római katolikus hittan
   • Református hittan
   • ...
   • Erkölcstan
 • Az altantárgyak esetében NE jelölje be, az „altantárgyként bizonyítványban” értéke, hogy ezek az elnevezések ne jelenjenek meg a tanügyi dokumentumokban.  
 • A tantárgyfelosztás elemeit rendelje az altantárgyakhoz.

Abban az esetben ha az iskola  tantárgyak elnevezésében nem kívánja megkülönböztetni az etikát ill. a különböző felekezetű tantárgyakat, akkor az az alábbi módon javasolt felvenni a tantárgyakat:

 • Vegye fel tantárgyként a "Etika/Hit- és erkölcstan" tantárgyat. Ez lesz az a tantárgy, amelyet félévkor és év végén az értesítőkben és bizonyítványokban a tanulónál megjelenik. 
 • A tantárgyfelosztásban minden etika ill. hittan foglalkozást/tanórát ehhez a tantárgyhoz rendeljen hozzá. Ennél a megoldásánál a csoportok neveiben különböztetheti meg - ha szükséges - a különböző hittan foglalkozásokat. 

A hittan csoportok beállításáról és kezeléséről ide kattintva olvashatunk további információkat!

Hogyan vegyem fel a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyakat?

A KRÉTA rendszerben több megoldás is lehetséges a szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyainak felvételére, amely igazodik az intézmény igényeihez, formájához.

A legtöbb intézmény esetében javasolt az alábbi módon felvenni az elméleti és gyakorlati órában is tartott, azonban egyben értékelt tantárgyakat.

 •       Vegye fel tantárgyként a Tantárgyat az egységes néven (pl. Hegesztés).
 •       A Tantárgyat követően altantárgyként vegye fel a szükséges altantárgyakat, például:
  •       Elméleti tantárgy (pl. Hegesztés elmélet)
  •       Gyakorlati tantárgy (pl. Hegesztés gyakorlat)
 •       Az altantárgyak esetében NE jelölje be, az „altantárgyként bizonyítványban” értéket.
 •       A tantárgyfelosztás elemeit rendelje az altantárgyakhoz.

Hogyan vegyem fel az emeltszintű (fakultációs) tantárgyakat?

A KRÉTA rendszer esetében egyszerűen lehet emelt szintű, fakultációs csoportokat kezelni, azonban ehhez nem szükséges, és nem is javasolt több különböző tantárgy felvétele. Javasoljuk, hogy az emelt szintű, vagy fakultációs tanórákat a csoport neve alapján egyértelműsítsék, és egységes tantárgynevet használjanak.

Az esetre gyakori példa, amennyiben az intézményben már adott a Földrajz tantárgy, azonban az érettségi előtti két évfolyamon létezik Földrajz fakultáció, javasolt ezt ugyanazon tantárgyhoz rendelni. Így a riportok és statisztikák pontosabbak lesznek, valamint az intézmény kezelése is egyszerűbbé válik, mivel a csoportok esetében minden esetben szükségszerű lesz az új érték felvétele, így a tantárgy egységes marad.

Nem tudok törölni egy tantárgyat, a rendszer jelzi, hogy kapcsolata van. Mit tegyek?

Az elem törlése azért nem sikeres, mert tartozik hozzá tantárgyfelosztás. A törlést csak akkor végezheti el, ha előbb a kapcsolódó tantárgyfelosztás elemek törli. Ezen folyamat menete az alább felsorolt lépésekből áll.

 1.       Navigáljon a Nyilvántartások / Tantárgyfelosztás felületre.
 2.       A szűrés funkció segítségével válassza ki a törölni kívánt elemet.
 3.       Kattintson a „Keresés” gombra.
 4.       A megjelenő Tantárgyfelosztás elemeket a sorok végén található Törlés gomb segítségével törölje ki.

A folyamatot követően ismételten kísérelje meg az elem törlését.


 Gyakran Ismételt Kérdések - Tanulók

Hogyan adminisztráljam a jogviszonyt szüneteltető tanulókat?

 • a jogviszonyt szüneteltető tanulók esetében a Nyilvántartás/Tanulók felületen a tanuló adatlapjának Tanügy fülék be kell jelölni a "Jogviszony szüneteltetése" jelölőnégyzetet
 • ezzel a statisztikai adatokban jeleztük a tanuló jogviszony szüneteltetési adatát
 • ahhoz, hogy a kollégák véletlenül ne jelöljék  tanulót hiányzónak/későnek a tanórákon, vagy rögzítsenek számára véletlenül értékeléseket, a Nyilvántartás/Tanulók felületen a tanuló adatlapjának Felmentések fülén minden egyes tantárgyához a tanulónak rögzíteni kell a jogviszony szünetelés idejére felmentést, jelölőnégyzettel jelölve, hogy az adott tárgyból "Tanóra látogatása alóli felmentés" és "Értékelés alóli felmentés" határozattal rendlekezik
 • a jogviszony szüneteltetésével kapcsolatban hozott igazgatói határozatot/iktatószámát a 'Felmentés oka' szöveges mezőben kell rögzíteni
 • a felmentés Kezdete/Vége pontos jelölése fontos!

Hogyan lehet egyszerre több tanulónak is módosítani az adatait, pl. ha az anyanyelvet szeretnénk egyszerre beállítani a tanulóknak? 

A tanulók adatainak, pl. az anyanyelvének beállítást nem szükséges egyesével beállítani, hanem lehetőség van egyszerre több tanulónak (akár az összes tanulónak is) beállítani, az alábbi módon:

 1. Az Adminisztrációs rendszerben válassza a "Nyilvántartások-Tanulók" funkciót!
 2. A tanulók neve melletti jelölőnégyzetre kattintva jelölje ki azokat a tanulókat akiknek módosítani akarja az adatait. Ha a fejlcében található jelölőnégyzetre kattint, akkor az összes tanulót kijelölheti egyszerre.
 3. Kattintson a felső gombsorban található "MÓDOSÍTÁS" gombra.
 4. Állítsa be a szükséges adatokat, majd mentse el a változásokat!
 5. A művelettel az összes kijelölt tanulónak módosíthatja az adatait. 

Hogyan tudom törölni azokat a tanulókat akik távoztak iskolánkból?

 • azokat a tanulókat akik - akár egy napig is - az iskola tanulói voltak az admin felület "Tanulók besorolása - Kiiratkozás" funkcióval kell kiírni a rendszerből, tehát semmiképpen sem szabad törölni őket. 
 • a kiiratkozás dátumán kívül a megfelelő záradék kiválasztása a listából, majd annak az esetleges megszemélyesítése szükséges még a szövegmezőben
 • ha egy tanuló pl. szeptember 12-én iratkozik ki az iskolából (pl. másik iskolába megy). akkor szeptember 1-12 között a tanulók listájába a program megjeleníti, mulasztásokat be lehet írni a tanulónak, majd a távozása után (amelyet a kiiratkozásnál megfelelő záradékkal kell ellátni) már nem jelenik meg a tanórákon.
 • a Nyilvántartás/Tanulók lista bal oldalán található Szűrő mezőben jelölőnégyzettel tudja aktiválni a "Csak aktív tanulók" lehetőséget, majd a "Keresés" gomb megnyomása után a listában nem látszódnak majd az éppen nem aktív tanulók
 • ilyen értelemben tehát csak akkor szabad törölni egy tanulót az osztályából/intézményből ha tévesen került oda (és akkor is a "Téves besorolás javítása" funkcióval!), abban az esetben, ha a tanuló csak egy időszakig járt az osztályba, akkor soha nem szabad törölni, mindig a kiiratkozás funkcióval kell a távozását rögzíteni, és az admin felületen látszódni fog osztályba sorolás nélkül


 Gyakran Ismételt Kérdések - Osztályok

Mikor jelöljem az osztályt végzősnek?

A KRÉTA rendszert az összes intézménytípus használja, amely következtében a specialitások miatt a rendszert különböző módon kell használni.

A Végzős osztályok esetében a tanév korábban ér véget (a Végzősök utolsó napja tanév rendje eseményen). Kérjük, hogy csak és kizárólag az érettségire vagy szakvizsgára készülő osztályok esetében jelölje be az értéket. Minden más esetben (például általános iskolai végzősök) NE jelölje be a Végzős értéket.

Miért nem jelöli a rendszer a 12.-es évfolyamot automatikusan végzősnek?

A KRÉTA rendszert az összes intézménytípus használja, amely következtében a specialitások miatt a rendszert különböző módon kell használni.

A 12-es évfolyamot egyes intézmények mindig végzősnek jelölik, azonban bizonyos intézményeknél a nyelvi előkészítős osztályok csak a 13. évfolyamon végeznek. Ezen változtatás miatt a 12-es évfolyam nem egyértelműen végzős, így a rendszer nem állítja be automatikusan az értéket.

Hogyan vegyem fel Alapfokú Művészeti Iskolában (AMI) az osztályokat?

A KRÉTA rendszert az összes intézménytípus használja, amely következtében a specialitások miatt a rendszert különböző módon kell használni.

Az Alapfokú művészeti iskolákban (AMI) technikai osztályként kezeljék az azonos tanszakon tanuló diákok egy adott évfolyamát. Kérjük, hogy az osztályfőnöki órakedvezmény esetében adható órakedvezményekről minden esetben egyeztessenek a fenntartójukkal, amely jelezheti, hogy AMI esetében ezen technikai osztályok osztályfőnökei nem jogosultak az órakedvezményre.

Hogyan tudom jelölni, ha egy csoport több osztályhoz tartozó tanulókból áll?

A KRÉTA rendszerben a csoportok a tanulók alapján lesznek osztályokhoz rendelve. Amennyiben egy csoport egyértelműen csak egy osztályból képződik (például idegen nyelvi órák egy osztályból, vagy testnevelés bontás) akkor kérjük, állítsa be, hogy a csoport melyik osztály osztálybontott csoportja.

Amennyiben a csoport több osztályból áll, az értéket NE állítsa be. Az ilyen esetekben a KRÉTA rendszer a későbbiekben az alapján, hogy milyen diákok járnak az adott csoportba megvizsgálja, mely osztályokhoz kapcsolódik.

Milyen évfolyamot adjak meg, ha az osztály összevont osztály, azaz a diákok több évfolyamból járnak oda?

A KRÉTA rendszert az összes intézménytípus használja, amely következtében a specialitások miatt a rendszert különböző módon kell használni.

Az összevont, vagy nem egyértelmű évfolyamú osztályok esetén javasoljuk, hogy használja nyugodtan az „Na”, azaz Nincs adat értéket, mivel ebben az esetben nem állítható be, mi az osztály évfolyama.

Nem tudok törölni egy osztályt, a rendszer jelzi, hogy kapcsolata van. Mit tegyek?

Az elem törlése azért nem sikeres, mert tartozik hozzá tantárgyfelosztás. A törlést csak akkor végezheti el, ha előbb a kapcsolódó tantárgyfelosztás elemeket törli. Ezen folyamat menete az alább felsorolt lépésekből áll.

 1.       Navigáljon a Nyilvántartások / Tantárgyfelosztás felületre.
 2.       A szűrés funkció segítségével válassza ki a törölni kívánt elemet vagy elemeket.
 3.       Kattintson a „Keresés” gombra.
 4.       A megjelenő Tantárgyfelosztás elemeket a sorok végén található Törlés gomb segítségével törölje ki.

A folyamatot követően ismételten kísérelje meg az elem törlését.

Mit tegyek, ha valakit véletlenül rossz osztályba soroltam be?

A "Tanulók besorolása - Osztályok tanulóinak listája" felületen válassza ki a diákot, és a szemetes ikonra kattintva törölje a besorolását. Ezt követően a diák törölhető a rendszerből, vagy besorolható más osztályba.

A tanterveknél csak a kerettanterv szerepel és más nem állítható be. Miért?

A KRÉTA rendszer bevezetése fokozatosan történik, ennek értelmében jelenleg nem kell a tanterveket kezelni. Jelenleg csak a kerettantervi jelölést lehet használni. Gyakran Ismételt Kérdések - Tanulók besorolása

Ha  mai nappal elmegy az iskolánkból egy tanuló, akkor azt kiíratom a rendszerből. Az osztályok létszámadatainál viszont továbbra is bent maradnak a gyerekek. A naplóból nem akarom kitörölni, de az aktuális napi létszám statisztikánál meg kellene, hogy változzon. Így év végére a létszámadat nem egyezik. Mi a megoldás? 

 A tanulói létszám többféleképpen értelmezhető. Így beszélünk természetes létszámról, súlyozott létszámról, a különleges jogviszonyú tanulók (magántanulók, jogviszonyt szüneteltetők, stb.) létszámáról illetve induló létszámról. Ha egy tanuló távozik tanév közben az intézményből, akkor természetesen a létszáma már nem számít bele,  ugyanakkor a tanuló adatit továbbra is nyilván kell tartani, kezelni, a tanévi osztály- és csoportnaplóban megjeleníteni. Az osztályok adatainál láthatók az osztályok aktuális létszámadata ill. a korábban az osztályba besorolt összes tanuló száma is.  Gyakran Ismételt Kérdések - Csoportok

Mikor jelöljem a csoportot végzősnek?

A KRÉTA rendszert az összes intézménytípus használja, amely következtében a specialitások miatt a rendszert különböző módon kell használni.

A Végzős csoportok esetében a tanév korábban (a Végzősök utolsó napja tanév rendje eseményen) véget ér. Kérjük, hogy csak és kizárólag az érettségire vagy szakvizsgára készülő csoportok esetében jelölje be az értéket. Minden más esetben (például általános iskolai végzősök) NE jelölje be a Végzős értéket.

Hogyan tudom jelölni, ha egy csoport több osztályból áll össze?

A KRÉTA rendszerben a csoportok a tanulók alapján lesznek osztályokhoz rendelve. Amennyiben egy csoport egyértelműen csak egy osztályból képződik (például idegen nyelvi órák egy osztályból, vagy testnevelés bontás) akkor kérjük, állítsa be, hogy a csoport melyik osztály osztálybontott csoportja.

Amennyiben a csoport több osztályból áll, az értéket NE állítsa be. Az ilyen esetekben a KRÉTA rendszer a későbbiekben az alapján, hogy milyen diákok járnak az adott csoportba megvizsgálja, mely osztályokhoz kapcsolódik.

Milyen évfolyamot adjak meg, ha a csoportba a diákok több évfolyamból járnak?

A KRÉTA rendszert az összes intézménytípus használja, amely következtében a specialitások miatt a rendszert különböző módon kell használni. Az összevont, vagy nem egyértelmű évfolyamú csoportok esetén javasoljuk, hogy használja nyugodtan az „Na”, azaz Nincs adat értéket, mivel ebben az esetben nem állítható be, mi a csoport évfolyama.

Nem tudok törölni egy csoportot, a rendszer jelzi, hogy kapcsolata van. Mit tegyek?

Az elem törlése azért nem sikeres, mert tartozik hozzá tantárgyfelosztás. A törlést csak akkor végezheti el, ha előbb a kapcsolódó tantárgyfelosztás elemek törli. Ezen folyamat menete az alább felsorolt lépésekből áll.

 1.       Navigáljon a Nyilvántartások / Tantárgyfelosztás felületre.
 2.       A szűrés funkció segítségével válassza ki a törölni kívánt elemet.
 3.       Kattintson a „Keresés” gombra.
 4.       A megjelenő Tantárgyfelosztás elemeket a sorok végén található Törlés gomb segítségével törölje ki.

A folyamatot követően ismételten kísérelje meg az elem törlését.

Kötelező-e minden csoportba besorolni tanulót?

Amennyiben jól körülírható az a kör, amelyből a tanulók a csoportba járni fognak, akkor az összes ilyen gyermeket be kell sorolni, pl. ha egy osztályból fognak a csoportba tanulói tehetséggondozásra vagy felzárkóztatásra járni a gyermekek, akkor célszerű az egész osztály tanulóit besorolni a csoportba. Amennyiben az egész iskola érintett lehet az adott foglalkozásban pl. könyvtári óra, akkor nem kötelező a besorolás.


 Gyakran Ismételt Kérdések - Alkalmazottak

Hogyan adhatok jogosultságot a pedagógusoknak a KRÉTA rendszerbe?

A KRÉTA rendszerben bármely, már felvett alkalmazottnak egyszerűen adhat jogosultságot az alábbi módon:

 •       A Nyilvántartás / Alkalmazottak felületen kattintson az alkalmazott nevére a táblázatban, amely megnyitja az alkalmazott adatait módosításra.
 •       Adja meg az alkalmazott felhasználónevét, és jelszavát.
 •       A Belépési adatok fülön a Jogosultsági szint értéknél állítsa be a „Napló” jogosultságot.
 •       Az ablak alján kattintson a Mentés gombra.

A folyamat végeztével a felhasználó számára elérhető lesz a KRÉTA rendszer napló felülete.

Hogyan vehetek fel új adminisztrátort a KRÉTA rendszerbe?

A KRÉTA rendszerben a telepítéskor egy technikai adminisztrátor felhasználó keletkezik, azonban ezen felhasználó használatát csak a rendszer indulásakor javasolt használni.

A KRÉTA rendszerben bármely, már felvett alkalmazottnak egyszerűen adható adminisztrátori jogosultság:

 •       A Nyilvántartás / Alkalmazottak felületen kattintson az alkalmazott nevére a táblázatban, amely megnyitja az alkalmazott adatait módosításra.
 •       A Belépési adatok fülön a Jogosultsági szint értéknél állítsa be az „Adminisztrátor” jogosultságot (is).
 •       Amennyiben korábban még nem volt, kérjük, adja meg az alkalmazott felhasználónevét, és jelszavát.
 •       Az ablak alján kattintson a Mentés gombra.

A folyamat végeztével a felhasználó számára elérhető lesz a KRÉTA rendszer adminisztrátori felülete.

Mikor vegyek fel betöltetlen álláshelyet a rendszerbe?

A Betöltetlen álláshely olyan „alkalmazottak” esetében kell, hogy bejelölésre kerüljön, amelyek vagy csak adminisztratív jelleggel kerültek felvételre (pl. Informatika Tanár, akinek kiosztják a jelenleg pedagógusnak nem kiosztható tanórákat), valamint hiányzó álláshely, vagy  év közben távozó pedagógus esetében hasonlóan, ha még nem sikerült új személyt a helyére szerződtetni.

Hogyan jelöljem az áttanító pedagógus alkalmazását a rendszerbe?

A KRÉTA tanügy-igazgatási adminisztrációs rendszer, ennek megfelelően kell az adatokat kezelni. Az áttanító pedagógust mindegyik érintett intézmény KRÉTA rendszerébe fel kell venni az alkalmazottak körébe. A rendszerekbe a Foglalkoztatás típusánál a Részmunkaidős foglalkoztatást kell kiválasztani, és a Részmunkaidő százalék adatmezőjébe a tanítandó órák százalékos arányát kell beírni. Például amennyiben egyik intézményben 12 órát tanít, a másikban 10-et, akkor ennek összegét vessük 100%-nak. Így az egyik intézményben 54,5%-ot kell beírni, míg a másik intézményben 45,5%-ot.

Hogyan állítsam be a pedagógus váltás esetén a folytonos óraszámozást az osztályokhoz a rendszerben?

 • pedagógus cserével (akár felmondás, akár nyugdíj, egyéb miatt) kapcsolatban az alábbiak szerint javasoljuk, hogy eljárjanak:
 • amennyiben jelenleg nincsenek TTF szerint pedagóguson a jelzett tanórák, akkor az alábbi leírás szerint eljárva, de az alkalmazottaknál rögzített Betöltetlen álláshely típusú/elnevezésű alkalmazottra tegyék a tanórákat, és aminkor a TTF szerint is valakire rárakták az órákat, akkor hasonlóképpen járjanak el
 • a Betöltetlen álláshelyen lévő órákat eseti helyettesítésként tudják a rendszerben rögzíteni, és a helyettesítő kollégák úgy tudnak adminisztrálni

Távozó alkalmazott

 • Alkalmazott távozásakor nem javasolt törölni, mivel bármikor, amikor a későbbiekben, mint volt munkáltatótól, igazolásra van szüksége, munkaügyi szempontból ki kell tudni számára azt állítani
 • a távozást a Nyilvántartás/Alkalmazottak/Alkalmazott kiválasztása/Elsődleges illetve További munkaügyi adatok felület "Egyéb munkaügyi adatok" szekciójában tudja a rendszerben rögzíteni az "Alkalmazás kezdete" és az "Alkalmazás vége" dátumokat
 • a pedagógus által már végzett naplózási tevékenység esetén pedig a rendszer nem is fogja engedni törlését, hiszen a korábbi műveletei sem törölhetőek a rendszerből 

Távozó pedagógus alkalmazott adatainak módosítása új pedagógusra

 • a eddig lekönyvelt tanórák nem módosulnak, hiába történik akár TTF, akár Órarend törlés vagy módosulás a rendszerben
 • az alábbi változtatások idején az adott pedagógusok, akiknél a módosításokat végzi, ne könyveljenek tanórákat, vagy a TTF elemeket érintően Értékeléseket, Beírásokat, stb...
 • az Adatszolgáltatás/TTF felületen található gomb vagy beküldést kezdeményez, vagy a beküldött TTF-st visszavonja, módosításokkal történő újabb beküldésre, ha a Centrum/Fenntartó így kéri

Pedagógus csere TTF/Órarend felületen

 • törölje a „helyettesítendő” kolléga óráját TÖRLÉS AZ ADOTT NAPTÓL funkcióval az e-Napló/Tanári órarendek felületen
 • vegyen fel a „másik” pedagógusnak egy megfelelő órás TTF elemet a megfelelő osztállyal\csoporttal és tantárggyal
 • az eredeti, „helyettesítendő” kolléga TTF sorát a végén lévő "ceruza" ikonnal módosítsa 0 óraszámra
 • majd rögzítsék az órarendben az előbb törölt óra helyére az ETTŐL A HÉTTŐL funkcióval a "másik" pedagógsu számára a tanórát
 • Fontos, hogy a Nyilvántartás/Testreszabás menüpont "Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában a "Tanítasi óra sorszámozás módja"  kapcsolót NEM állapotba állítsa
  • NEM érték esetén csak tantárgy alapján az azonos csoportnak/osztálynak, ugyanazt a tantárgyat sorszámozza folyamatosan, tanártól függetlenül
  • IGEN érték esetén figyelembe veszi, hogy a tanórákat különböző pedagógusok tanítják-e, és tanóráikat külön számozza 

Az alkalmazottaknál nem lehet először beállítani a kötelező óraszámot, nem jelenik meg. Ez igaz mind az elsődleges, mind pedig a további munkaügyi adatoknál. Mi a oka?

A teljes munkaidős alkalmazottaknál  - fenntartó kérésre – a kötelező óraszámot NEM lehet megadni. Ez eltérés a 2016/2017-es tanévhez működéshez képest!

A KRÉTA-ból gyakran, látszólag indok és rendszer nélkül törlődnek egyes pedagógusok adatai, elsősorban a pedagógus besorolás, jelszó és a lakcím. Ezeket újra javítani kell. Mi az oka?

A KRÉTA rendszerben – felépítéséből adódóan – adatvesztés nem lép fel. A bejelentő által jelzett „törlés”-t a pedagógusok munkaügyi adatainak jogszabályi változásaiból adódó változások okozták.  Gyakran Ismételt Kérdések - Tantárgyfelosztás

Hogyan lehet teljes tantárgyfelosztást kitörölni a KRÉTA rendszerből?

A KRÉTA rendszerben a 2017. szeptember 8-i frissítés már lehetővé teszi a teljes tantárgyfelosztás törlését intézményi szinten.

Tantárgyfelosztás teljes törlése

A teljes tantárgyfelosztás törlését - biztonsági okokból - csak az "admin" felhasználóval lehet végrehajtani!

A Nyilvántartás-Testreszabás funkcióban a lap végén található piros színű a "Rendszerszintű törlési lehetőségek" gombbal végezhető el a törlés. 

Biztonsági figyelmeztetés

Kérjük, hogy ezt a funkciót csak nagy körültekintéssel használja, mert visszavonhatatlan adatvesztést okozhat!


 Gyakran Ismételt Kérdések - Tanév rendje

Hogyan lehet olyan tanítás nélküli napot beállítani, amikor nem órarend szerint történik a tanítás? Hogyan lehet az ilyen napokra hiányzókat rögzíteni a programban?

Az olyan napokat (pl. iskolanap, ökonap, családi nap, projektnap stb.) amikor a tanulóknak kötelező a részvétel az iskolában, de nem órarend szerint van tanítás, az alábbi módon jelölhető:

1. Az Adminisztrációs rendszerben a "Nyilvántartás - Tanév rendje" funkcióban az ÚJ gombra kattintva vegyünk fel egy új napot a tanév rendjébe!
2. Állítsuk be a dátumot, majd a "Naptípus" mezőben a "Tanítási nap" értéket válasszák ki.
3. Az "Órarendi nap" opciót ne jelöljék be, mivel ezen a napon nem órarend szerint történik a tanítás.
4. Ha a teljes intézményben ilyen nap van, akkor a "Az intézmény összes osztályára érvényes beállítás" opciót jelöljék be.
5. Mentsük el a változtatást a tanév rendjébe.

Az ilyen napokra ezután az Elektronikus naplóban nem jelenik meg az órarend, de lehetőség van egyedileg tanóra felvitelére, így pl. az osztályfőnök rögzíthet osztályfőnöki órát és ezekhez a tanórákhoz beírhatja a hiányzó tanulókat is. Arra is lehetőség van, hogy ezeket az órákat ne jelöljék sorszámozandónak (ezt a Tanóra adati lapon lehet beállítani) ezáltal az adott tanóra óraszáma nem fog növekedni.

Iskolánkban bevett gyakorlat, hogy az osztálykirándulás napjára 4 osztályfőnöki órát írunk be. Hogyan lehet ezt a Krétában megvalósítani?

Ilyen esetben az javasoljuk, hogy a tanév rendjében vegyék fel ezt a napot tanítási napnak, de az órarendi napot be jelöljék be. Az ilyen napokra - ha engedélyezve van a tantárgyfelosztásból való beírási lehetősége a Testreszabás funkcióban - akkor lehetősége van az osztályfőnöknek tanórákat felvennie. Az ilyen napok kezeléséről ide kattintva olvashatunk részletes útmutatást.

Hogyan lehet felcserélni az A-B hetek váltakozását? 

A KRÉTA rendszerben  egyszerű lehetőség van az A-B hetirendek megcserélésére. Ezt a funkciót akkor lehet alkalmazni, ha pl. a szünetek miatt másik hetirenddel szeretnénk indítani az órarendet. Az A-B hetek felcserélést az alábbi módon lehet megtenni a programban:

 1. A Hetirend beállítása funkcióban módosítsa a hetirendet azon a héten, amikor változtatni szeretné a hetirendet.
 2.  gomb megnyomásával a program automatikusan átcseréli a hetirendeket az adott héttől. 
 3. Mentse el a változtatásokat. 

A változtatás után a megadott héttől kezdve automatikusan módosulni fog az A-B hetek váltakozása is a tanév rendjében.

További információkat a hetirendek kezeléséről ide kattintva olvashatunk! Gyakran Ismételt Kérdések - Órarend

Hogyan lehet teljes órarendet kitörölni a KRÉTA rendszerből?

A KRÉTA rendszerben a 2017. szeptember 8-i frissítés már lehetővé teszi a teljes órarend törlését intézményi szinten.

Órarend teljes törlése

A teljes óraren törlését - biztonsági okokból - csak az "admin" felhasználóval lehet végrehajtani!

A Nyilvántartás-Testreszabás funkcióban a lap végén található piros színű a "Rendszerszintű törlési lehetőségek" gombbal végezhető el a törlés. 

Biztonsági figyelmeztetés

Kérjük, hogy ezt a funkciót csak nagy körültekintéssel használja, mert visszavonhatatlan adatvesztést okozhat!

Ahhoz, hogy a új tanév órarendjét felvihessük, feltehetően szükséges az előző tanév lezárása, egyébként a rendszer nem enged órákat felvinni, csak tanmenetet. A pedagógusok miért nem látják a jelenlegi tanévet az előző tanév lezárásáig?

A KRÉTA rendszerben a következő tanévi tanügyi adatok adminisztrálása a megelőző tanév zárása után lehetséges. A tanévek váltásához részletes útmutató az aktív tanév váltása oldalon található!

Mit értünk párhuzamos órán? 

Párhuzamos órával azt lehet jelezni ha egy pedagógusnak egy órában, több tanórája van. Ilyen lehet pl. az összevont osztályok esetében ha a tanár évfolyamonként más tantárgyat tanít, ezért szükséges külön óraként felvenni. A KRÉTA program engedi, hogy egy tanárnak egyidőben két különböző tanórája legyen, azonban ilyen esetben a munkaidő elszámolás miatt jelölni kell, hogy párhuzamos óra van felvélve az órarendben. A párhuzamos órának jelölt tanórákat a program a munkaidő-elszámolásban nem veszi figyelembe a program, az így jelölt tanórákat nem számolja a tanár tanóráihoz. 

Például ha egy 1-3 évfolyamos összevont osztálynak egyidejűleg 3 különböző tantárgy óráit tartja meg a tanár, akkor az egyik óra marad a "normális" tanóra, a másik két órát viszont ilyenkor párhuzamosnak kell jelölni. Ilyen esetben mindhárom óra rögzíthető a naplóban, azonban a munkaidő-elszámolásban ez csak egy óraként jelentkezik. 

Exportálható az órarend? 

Igen, az Importálások menüpont Órarend import felületen mind az "Excel import", mind az "Excel import érvényességi idővel" felületen a jelenlegi, érvényes órarend az exportálási gomb megnyomásával Excel file-ba lekérhető, lementhető. Gyakran Ismételt Kérdések - Dokumentumok

Miért van eltérés az "Igazolt hiányzás" és a "Késéssel korrigált igazolt mulasztás" oszlop adatai között?

Miért szerepelnek az "Igazolt hiányzás" adatai a "Késéssel korrigált igazolt mulasztás" oszlopban is?

 • a Dokumentumok/Statisztikák szekció statisztika xls táblázatban a "Késéssel korrigált..." oszlopok az adott, megnevezett mulasztási értékeket tartalmazó oszlopok értékeit tartalmazzák, megnövelve az időszak alatt 45 percnyi késésekből automatikusan összesített tanórai mulasztásokkal
 • például egy tanulónak az "Igazolt hiányzás" oszlopban 7 szerepel, a "Késéssel korrigált igazolt mulasztás" oszlopban 8
  • az "Igazolt késés (perc) oszlopban 89 érték
  • ami 1 teljes tanórát már elér/kitesz
  • ezért lett a tanulónak 8 óra a "Késéssel korrigált igazolt mulasztás" oszlopban 
 • természetesen amennyiben a tanulónak nincs késésekből összesített tanórai mulasztása, a két oszlop adatai megegyeznek egymással
 Gyakran Ismételt Kérdések - KIR Import

Mit kell tennem, ha a KIR kapcsolat nem jön létre?

A KRÉTA és a KIR rendszer két különálló webes rendszer, amely között bizonyos esetekben előfordulhat adatkapcsolati hiba. Amennyiben többszöri próbálkozásra sem sikerült a KIR belépés segítségével átemelnie adatait, kérem próbálkozzon meg a felület jobb oldalán található sablonfájl importálással, amely szintén lehetővé teszi a KIR rendszerből való gyors adatáthozatalt.

A fájlt nem tudom kiválasztani a feltöltésnél, nem jelenik meg. Mi lehet a probléma?

A KRÉTA rendszerbe csak .xlsx (2003 utáni excel dokumentum) kiterjesztésű fájlok importálhatóak be. Javasoljuk, hogy minden esetben az Importálás felületről töltse le a sablondokumentumot a Sablon letöltése gomb segítségével, és abban dolgozzon, amely megfelelő formátumban kerül mentésre.

A rendszer sikeres feltöltést jelez, de az adataim nem jelennek meg. Mi lehet a probléma?

A KRÉTA rendszer a feltöltés első lépéseként feldolgozza a fájlt, majd megmutatja annak tartalmát Önnek. A felület tetején ilyen esetekben piros betűvel megjelenhetnek hibaüzenetek, amelyeket a végleges mentés előtt javítania kell a fájlban. E nélkül a fájl nem kerül importálásra, és nem lehet menteni a rendszerbe annak tartalmát.

A fájlt kiválasztottam, de nem jelenik meg a Mentés gomb. Mi lehet a probléma?

A KRÉTA rendszer a feltöltés első lépéseként feldolgozza a fájlt, majd megmutatja annak tartalmát Önnek. A felület tetején ilyen esetekben piros betűvel megjelenhetnek hibaüzenetek, amelyeket a végleges mentés előtt javítania kell a fájlban. E nélkül a fájl nem kerül importálásra, és nem lehet menteni a rendszerbe annak tartalmát.

Hogyan importálhatok különböző feladatellátási helyre alkalmazottakat?

Az alkalmazottak importálásának egyik első lépése, hogy kiválasztja a működési (feladatellátási) helyet. A KRÉTA rendszerben egyszerre csak egy működési helyre vehető fel érték, azonban utólag van lehetőség a módosításra. Amennyiben több működési hely alkalmazottait egy fájlban készítette el, válasszon ki egy működési helyet, és töltse fel őket. Ezt követően navigáljon a Alkalmazottak felületre, ahol a Többes módosítás funkció segítségével módosítsa a más működési helyekhez tartozó alkalmazottak (pedagógusok) működési hely (feladatellátási hely) értékét.

Az osztályok jelentős része nem került importálásra, hiányzik az alapadatokból a KIR import esetén. Mi ennek az oka?

A KIR import során a programban NEM állítjuk be az osztály adatokat. Ennek oka, hogy a KIR-ben semmi jelentősége nincs az osztály adatnak (bár lehet rögzíteni), így gyakran ezek az adatok nem naprakészek, továbbá a KIR rendszer nem tárolja az osztályba történő belépés és kilépés dátumát sem. 


 Gyakran Ismételt Kérdések - Szakképző intézmények

A KIR rendszerből exportált pedagógus lista importálásánál adódott probléma és ezzel kapcsolatban szeretném a segítségét kérni. A Kréta rendszerben a pedagógus importálás megkezdése után azt a hibaüzenetet kapom, hogy nincs megadva a tanév, illetve a feladatellállási hely.

Az importálásnál kell beállítani - a felület tetején - a tanévet és a feladatellátási helyet.

A 13. évfolyamon eddig nekünk 13/A, 13/P ...14/A.. jelű osztályaink voltak, akkor ezek szerint ezeket át kell nevezni, pl ha kétéves akkor 13-ban 1/13/A, 1/13/ lehet az osztály neve, a 14. évfolyamon meg 2/14/A és, 2/14/b.....?

Nem feltétlenül. Az intézmények használhatják nyugodtan a jól megszokott osztályneveiket, a lényeg, hogy az osztály évfolyam jellemzőjét jól adják meg. Az osztály neve tetszőleges lehet.

Szeretnénk kipróbálni a felületet ebben az évben. Lehetséges ez? Vagy, ha a jövő évre felviszem az idei évet próbaként akkor ezt ki lehet-e egyszerűen törölni? Hogyan lehet továbbléptetni az évet?

Ezt az évet már nem lehet felvinni, csak a jövő évre vonatkozó adatokat. Akik idén a NEPTUN Naplót használták, azon intézmények esetében lesz szükség majd a tanév léptetésére.

Hogyan kezelhetők a gyakorlati csoportok?

A szakmai gyakorlati csoportok kezelését ide kattintva olvashatja el.

 Hogy célszerű, először a tanárokat, diákokat importáljuk a KIR-ből, és aztán az ASC-ből a mostani órarendet?

Jelen feladathoz kapcsolódóan első lépésben a KIR rendszerből a tanárokat és diákokat célszerű importálni. Ezt követően nem az órarendet, hanem a Kréta rendszerből letöltött sablonban elkészített  tantárgyfelosztást szükséges importálni a Krétába.

A tantárgyfelosztás, ha az ASC-ben "tökéletes", akkor azt egy az egyben átveszi a Kréta???

Az ASC exportot abban az esetben tudja felhasználni, amennyiben a Kréta órarendet kívánja az intézmény használni 2017. szeptember 01-től. A tantárgyfelosztás feltöltéséhez ne az ASC exportot használja.

Tagintézményünkben dolgozó pedagógusok túlnyomó része -mint intézményünk nevéből is kiderül- mindkét iskolatípusban tart tanórákat, illetve gyakorlati oktatást. Sajnos a rendszer nem engedi mindkét iskolatípushoz hozzárendelni a kollégákat. Nem fog ez problémát okozni a digitális napló más funkcióinak használatakor?

A „dominás” feladatellátási helyet érdemes beállítani, azaz azt ahol több órája van.

 A KIR rendszerből kiexportált alkalmazotti adatok között megtalálható az is, hogy adott kolléga milyen besorolású (Ped I, Ped II, Mesterpedagógus). Ezeket az adatokat nem emeli át a rendszer - egyesével kell feltöltsük az adatokat?

Jelenleg a KIR-ből a pedagógusok besorolását nem lehet beimportálni.

Megkaptuk a Kréta Iskolai Alaprendszer belépési adatai, így közvetlenül elkezdhettünk dolgozni vele, a tanárok importálását meg is tettük a KIR rendszerből kinyert exel táblázat adataival. Az importálással a munkaügyi adatok csak részben importálódtak, pedig a KIR-ből kinyert exel táblázat minden adatot tartalmaz. Az lenne a kérdésem hogy rendben van-e ez így, és a  fizetési fokozat, további munkaügyi adatok stb  bevitelét manuálisan kell elvégezni vagy hiba történt.

Ezeket az adatokat Önnek kell felvinni, mivel a KIR más struktúrát és adatszótárt használ, így sajnos nem minden adatot tudunk egyértelműen megfeleltetni.

Asztalos szakmai gyakorlat főtárgy 3 altantárgyra bomlik:

 • biztonságos munkavégzés gyakorlata

 • faipari szakmai gyakorlat

 • asztalosipari szerelési gyakorlat

Minden altantárgyat külön feltüntetünk + a főtárgy?

Igen, minden altantárgyat fel kell venni.

A főtárgyból is adunk osztályzatot? (összesített jegy)

Az intézmény döntheti el. Adhat az altantárgyból és a főtárgyból is értékelést.

Ha igen és az egyik altantárgy elégtelen, a főtárgy is elégtelen?

A rendszer nem ad automatikusan összevont jegyet, az év végi jegyet a pedagógusoknak kell megadni. Fontos elv, hogy a rendszer nem "dönt" a pedagógusok helyett.

Feladatellátási helyként csak a Szakgimnáziumot kell megjelölni? ( szakközépiskolai, kifutó rendszerű szakiskolai -11.évfolyam-, 2013-as kerettanterv szerint kifutó szakközépiskolai ( 11-12. évfolyam) osztályaink vannak. (Jelenleg mindegyiket jelöltem, helyes így?) 

Igen, minden 9-12 évfolyam és az 54-esz szintű szakképesítés megszerzésére irányuló évfolyam szakgimnáziumnak tekinthető.

Jelenleg van ifjúságvédelmi felelősünk és kollégiumvezetőnk is, órakedvezménnyel. Az ő besorolásukat hogyan jelöljem?

Szabadidő-szervező vagy iskolai szociális munkás vagy gyermek- és ifjúságvédelmi felelős abban az esetben alkalmazható, amennyiben a hátrányos helyzetű tanulók aránya eléri az iskola, a kollégium létszámának legalább huszonöt százalékát és az érintettek létszáma meghaladja a 100, de nem éri el az 500 főt. Ilyen esetben a létszám 0,5 fő.

500 fő felett 1 fő

Ilyen esetben a munkakörnél szükséges kiválasztani a” Gyermek- és ifjúságvédelmi felelős” kategóriát. 

A kollégiumi vezető esetében létszám esetében mérvadó az NKT 68.§ Óraszáma esetében az NKT 5 melléklet 2. tábla.

A munkakör esetében a kollégiumi nevelőtanárt kell kiválasztani, majd a magasabb vezetői megbízásnál kell kiválasztani a megfelelő vezetői besorolást. Intézményegység-vezető vagy Intézményvezető vagy Tagintézmény-vezető.

Olyan kollégáink is vannak, akik több munkakört is ellátnak, pl tanár -rendszergazda, szakoktató - raktáros, itt csak az oktatói munkakört adjuk meg?

A rendszergazda pedagógus besorolást kap ezért felvihető a rendszerbe a munkaköre, mint „tanár”
A raktáros esetében először, mint szakmai tanár, szakoktató, gyakorlati oktatót kell felvinni a kollégát az adott óraszámával, majd a további munkaügyi adatok fülön kell felvenni a raktáros munkakört.

Vezetőnél munkakörként a tanárt szerepeltessük és csak a veztői óraszámoknál válasszuk az ellátott feladatként intézményvezető, vagy helyettes stb. ?

Igen.

A tantárgyfelosztás tartalmazza a külső gyakorlati képzőhelyen ellátott szakmai óraszámokat. Ezt jelenleg ezen a néven vittük be az excel táblába különböző képzéseknél. Vendéglátóipari képzéseink, egészségügyi és szociális képzéseink vannak, eltérő képzőhelyekkel. Tudja ezt majd automatikusan értelmezni a Kréta rendszer, vagy eltérő néven kell bevinni külön-külön feladatellátási helyként hozzárendelni?

A rendszerben nem okoz gondot, ha minden ilyen óra azonos tanár néven fut (külső gyakorlati képzőhely). Kérem jelen pillanatban ezt az iránymutatást vegye alapul.

Osztályhoz (utána csoporthoz) tanulólétszámot hogyan tudok hozzárendelni? Nem találtam erre cellát, illetve a tanulókat hozzárendeltem az osztályokhoz, de úgy sem írt ki létszámot az osztályoknál).

A tanulói létszámot külön nem tudják megadni, a besorolások után fognak majd látszódni a felületen.

Hogyan kezelhetők a nem 45 perces tanórák?

A nem 45 perces (pl. 40 vagy 60 perces) tanórák kezelsééről ide kattintva olvashatja el a részletes útmutatást! Gyakran Ismételt Kérdések - Elektronikus napló

Általános kérdések az e-Napló használatával kapcsolatosan

A KRÉTA rendszerben hogyan lehet törtjegyeket beírni?

A KRÉTA rendszerben - a vonatkozó jogszabályok miatt - jelenleg nincs lehetőség törtjegyek beírására. 

Hogyan lehet új értékelési módokat felvenni és az egyes értékelésmódok súlyozását, színezését beállítani?

Az új értékelési módokat a Nyilvántartás-Adatszótárak funkcióban az "értékelési módok" adatszótárban lehet felvenni. Az egyes értékelési módok súlyozásának beállítására a Nyilvántartás- Testreszabás funkcióban van lehetőség az "ÉRTÉKELÉS SÚLYOZÁSÁNAK BEÁLLÍTÁSA" lapra kattintva. A súlyozást százalékos értékkel kell megadni. 

Az értékelési módok színének beállítását az Adminisztrációs rendszerben a Nyilvántartás - Adatszótárak funkcióban az "Értékelés módjai" adatszótár kiválasztása után az egyes értékelési módok adatainak szerkesztésénél - a képernyő jobb szélén található ikonra kattintva - lehet megtenni.

Hogyan kezeli az igazolásokat a KRÉTA rendszer?

Az igazolások rögzítésével az e-naplóban bizonyos mulasztások kezelése automatikus lesz. Ha egy tanulónak igazolást rögzítettünk, akkor

 1. Ha a tanuló már be volt írva a szaktanár vagy osztályfőnök által hiányzónak a tanórára, akkor a program automatikusan igazolja a mulasztását!
 2. Abban az esetben ha egy igazolást az osztályfőnök előre beírja vagy az igazolás rögzítése után kerül a tanóra beírásra a szaktanár részéről, akkor,
  1. Az adott tanórán a program automatikusan hiányzónak jelzi a tanulót, de ezt a szaktanár megváltoztathatja (pl. a tanuló bement arra az órára a dolgozatot megírni), 
  2. A tanóra rögzítése után a program automatikusan igazolja a mulasztást, ezt a szaktanár később már nem módosíthatja.
  3. Ha az osztályfőnök írja be hiányzónak a tanulót, akkor a program automatikusan igazolja a mulasztást. 

Fontos tudni, hogy az igazolás rögzítése esetén a program nem írja automatikusan hiányzónak is a tanulót, ezt csak a szaktanár vagy az osztályfőnök teheti meg!

Hogyan lehet megoldani, hogy az azonos tantárgyból a teljes osztálynak és az osztálybontott csoportoknak a tanórákat egybe sorszámozza? 

A "Nyilvántartás- Testreszabás" funkcióban van lehetőség a tanórák sorszámozásának beállítására. Az órasorszámozás kialakítására az alábbi opciók állnak rendelkezésre:

 1. A Nyilvántartás/Testreszabás menüpont "Az elektronikus napló korlátozásainak beállításai szekciójában a "Tanítási óra sorszámozás módja" kapcsolót az alábbi értékekre lehet állítani:
  1. NEM érték esetén csak tantárgy alapján az azonos csoportnak/osztálynak, ugyanazt a tantárgyat sorszámozza folyamatosan, tanártól függetlenül
  2. IGEN érték esetén figyelembe veszi, hogy a tanórákat különböző pedagógusok tanítják-e, és tanóráikat külön számozza
 2. Az "Osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása" kapcsolót az alábbi értékekre lehet állítani:
  1. IGEN értékre állításakor az osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása lesz.
  2. NEM értékre állításakor az osztályok és osztálybontott csoportjaik órái külön lesznek számozva

Abban az esetben tehát ha az azonos tantárgyból a teljes osztálynak és az osztálybontott csoportoknak a tanórákat egybe akarjuk sorszámozni, akkor az "Osztályok és osztálybontott csoportjaik óráinak közös számozása" IGEN értékre kell állítani. Ez a beállítás az összes olyan órára vonatkozik, ahol az osztálynak és az osztálybontott csoportnak azonos tantárgyból van tanórája.

Jelölhető-e a programban ha egy tanulónak valamilyen tanórán vagy foglalkozáson nem kell részt vennie? 

A KRÉTA programban nem csak jelenlevőnek vagy hiányzónak (későnek) lehet jelöli egy tanulót a tanórán vagy foglalkozáson, hanem arra is van lehetőség, hogy a tanóra beírásánál a tanulóknál törölni lehet a "JELENLÉT" jelölést, ehhez rá kell kattintani az aktív "Jelenlét" gombra. A "JELENLÉT/ÜRES" gombokra kattintva egyszerre az összes tanulónak be lehet állítani vagy törölni a jelenlét jelölését is.

További információkat ide kattintva olvashatunk: Tanulói jelenlétek és mulasztások beírása

Hogyan lehet helyettesítő tanárként (pl. tartós helyettesítés esetén) értékeléseket beírni a tanulónak? 

A KRÉTA rendszer alapértelmezése szerint a pedagógusok csak a tantárgyfelosztásukban szereplő osztályok, csoportok tanulóinak, csak az ott szereplő tantárgyakból adhatnak jegyet. Ez a beállítás hatékonyan védi a felhasználókat a téves jegybeírások ellen, ugyanakkor ha pl. egy pedagógus tartósan helyettesítést lát lát el, akkor sok esetben szükséges értékelést is beírnia a tanulóknak. Az ilyen esetekben a helyettesített tanóra beírásakor vagy módosításakor a képernyő bal szélé látható Értékelés fülre kattintva a tanóra beírásával vagy módosításával tud beírni jegyet vagy szöveges értékelést a tanulónak. Ilyen értelemben fontos szabály - és egyben hibázás elleni védelem is - a KRÉTA rendszerben, hogy egy helyettesítő pedagógus csak akkor tud beírni jegyet a tanulóknak, ha a helyettesített tanórát is rögzíti. 

Hogyan lehet egy tanórát túlórának jelezni? 

A tanóra beírásakor a "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait, itt jelölhető be a túlóra. Az Adminisztrációs rendszerben a túlóra jelölését az órarendbe is meg lehet tenni, de ennek nincs visszamenőleges hatása a már beírt órákra vagy foglalkozásokra.  

A túlórák visszamenőleges jelölését az Elektronikus naplóban a tanórák módosításánál lehet végrehajtani az alábbi módon:
1. Lépjen be az elektronikus naplóba!
2. Kattintson a korábban már beírt - zöld színnel jelölt - tanórára.
3. A "Tanóra adai" fülre kattintva módosíthatja a tanóra speciális adatait.
4. A "Túlóra" jelölőnégyzetet kiválasztva jelölhet az órát túlórának. 
5. A "NAPLÓZÁS VÁLTOZÁSAINAK MENTÉSE" gombra kattintva módosíthatja a beírt óra adatait.

Hogyan lehet rögzíteni az év közben érkezett tanulók korábbi iskolájában kapott mulasztásait?

A KRÉTA rendszerben - a mulasztások adatainak konzisztenciája miatt - csak a naplózott tanórákra lehet hiányzónak jelezni a tanulót, így mivel a másik iskolában kapott mulasztásokat a tanórákhoz nem lehet rögzíteni. Megoldásként azt javasoljuk, hogy a "Törzslapon megjelenő egyéb feljegyzés vagy határozat" típusú bejegyzésként rögzítsék a tanulónak a másik iskolából hozott mulasztásainak óraszámát, azonban ezeket az órákat automatikusan a program nem összesíti a tanuló mulasztásaihoz.

Hogyan lehet rögzíteni az év közben érkezett tanulók korábbi iskolájában kapott értékeléseit?

 • a tanulót a rendszerbe rögzíteni, majd osztályba/csoportokba sorolni szükséges a megfelelő dátumra figyelve 
 • a felületen alapbeállításként létezik az Értékelés módok között a "Másik intézményből hozott értékelés" típusa, amit minden egyes szakos pedagógus a saját szaktárgyához, a tanulóval történő első tanórai találkozás dátumával rögzíthet a felületen
 • amennyiben azt szeretnék, hogy ne a szaktanárok, hanem az Osztályfőnök tudja ezt megtenni, akkor a Nyilvántartás/Testreszabás felület "Értékelések és feljegyzések beállításai" szekcióban engedélyezzék a "TTF" helyett az "Osztályfőnök" szintet a Értékelések oldalon lévő szűrők beállítása menüpontban
  • Ezekkel adjuk meg a szűrők lenyíló listáinak értékeit, 3 lehetőség van,
   • TTF alapján - A tanár csak a tantárgyfelosztásában szereplő osztályoknak/csoportoknak tudja módosítani a jegyeit,
   • Osztályfőnök - Az osztályfőnök a saját osztályában bármelyik tantárgynak módosíthatja a jegyeket,
   • Bárki - Bármelyik tanár, bármelyik osztálynak, bármelyik tantárgyát módosíthatja
 • ezt követően az Osztályfőnök minden tárgyból be tudja rögzíteni a felületre a Másik iskolából hozott jegyeket
 • majd a biztonsági, téves értékelést megelőzendő vissza tudják állítani a TTF szerinti megkötést.

A félévzárással kapcsolatos gyakori kérdések

Hogyan lehet félévi/év végi értékelésekhez megjegyzést (pl.: dicséretes) rögzíteni a rendszerben?

A félévi/év végi dicséretes vagy egyéb megjegyzéses értékelések kiosztásánál a pedagógusnak meg kell nyitnia a félévi/év végi értékelési felületet, kiválasztania az értékelni kívánt osztály/csoport-ot, tantárgyat.

A tanulói névsor felett található "Értékelés feljegyzése" rovatba írt megjegyzése minden tanulóhoz beírásra kerül, akiknek egyszerre ment el értékelést a pedagógus.

Így javasoljuk, hogy először osszák ki az összes dicséretes értékelést, majd a megjegyzést törölve az összes többi, nem dicséretes értékelést.

A beírás megoldható úgy is, hogy először rögzítjük a jegyeket, majd a dicséretesek esetében a jegyre kattintva, módosítjuk az értékelést, a dicséret szövegének beírásával. 

Hogyan lehet feljegyzéseket (pl. általános tantestületi dicséret, osztályzóvizsgán szerzett értékelések, kitűnő eredmények stb.) rögzíteni a félévi bizonyítványokban? 

Az Elektronikus naplóban a "Feljegyzések-Beírások" funkcióban a "Félévi bizonyítványban megjelenő tantestületi feljegyzés, határozat (dicséret, felmentés stb.)" típusú beírások automatikusan megjelennek a félévi értesítőben is. Azokat a beírásokat, amelyeket meg szeretnénk jeleníteni a tanuló félévi bizonyítványában, ilyen típusú feljegyzésként kell rögzíteni. 

Hogyan lehet beállítani a félévi és év végi értékelések megjelenítését az elektronikus ellenőrzőben?

 A KRÉTA rendszerben lehetőség van a félévi ill. év végi értékelések elrejtésére, valamint annak beállítására, hogy csak egy adott dátum után legyenek láthatók a félévi ill. év végi értékelések. Ennek beállítását az Adiminsztrációs rendszerben a "Nyilvántartás-Testreszabás" funkcióban az "Értékelések és feljegyzések beállításai" szekcióban lehet megtenni. A Félévi jegyek megjelenésének dátuma opcióval lehet beállítani, hogy a félévi értesítő adat a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőben mely naptól kezdve jelenjenek meg. Az Év végi jegyek megjelenésének dátuma és a Év végi jegyek megjelenésének dátuma (végzős évfolyam esetén) opciókkal lehet szabályozni, hogy az év végi adatok a diákok és szülők számára az elektronikus ellenőrzőbenmely naptól kezdve jelenjenek meg. 

Félévi és év végi jegyek megjelenése

Abban az esetben ha pl. a félévi jegyek megjelenítését a félév utolsó napjára vagy az osztályozó konferenciát követő napra állítjuk, akkor az elektronikus ellenőrzőben csak az adott nap után jelennek meg a jegyek!

Mi a teendő ha az elektronikus ellenőrzőben vagy dokumentumokban nem látható a félévi vagy év végi értékelések?

Abban az esetben ha az elektronikus ellenőrzőben nem láthatók a félévi akkor az alábbiakat ellenőrizzük:

 1. Ellenőrizzük, hogy a  tanulónak van-e félévi ill. év végi értékelése? 
 2. Ellenőrizzük, hogy a "Nyilvántartás-Testreszabás" funkcióban az "Értékelések és feljegyzések beállításai" szekcióba hogyan van beállítva a félévi ill. év végi értékelések megjelenítése? 
 3. A félévi ill. év végi dokumentumokban csak a főtárgynak jelölt tantárgyak jegyei jelennek meg. A "Nyilvántartás-Tantárgyak" funkcióban ellenőrizzük a tantárgyakmegfelelő beállítását!

Hogyan lehet beállítani, módosítani a bizonyítványokban megjelenő tantárgyak sorrendjét? 

A bizonyítványokban a tantárgyak sorrendjét a tantárgy kategória határozza meg. A tantárgykategóriák sorszámozását a "Nyilvántartás-Adatszótárak" funkcióban a tantárgykategória adatszótár szerkesztésével (a sorszám mező módosításával) lehet beállítani. 

Mi a teendő ha egy tantárgy nem jelenik meg a félévi bizonyítványban? 

A félévi bizonyítványban és statisztikákban - alapértelemezetten - az alábbi szabályok alapján jelennek meg a tantárgyak:

 1. A félévi bizonyítványban és statisztikákban csak a főtárgynak jelölt tantárgyak jelennek meg.  Ha egy tantárgy nem jelenik meg, akkor a Nyilvántartás-Tantárgyak funkcióban ellenőrizzük, hogy az adott tantárgy főtárgynak van-e jelölve. 
 2. A félévi bizonyítványban és statisztikákban csak olyan tantárgyak jelennek meg, amelyek osztályhoz vagy tanórai célú csoportokhoz vannak rendelve. Ilyen értelemben pl. egy tanulószaobai, szakköri vagy sportköri csoportohoz rendelt tantárgy nem jelenik meg a félévi értékelésben. Abban az esetben ha egy tantárgy főtárgynak van jelölve, de továbbra sem látható a bizonyítványban, ellenőrizzük, hogy a tantárgyfelosztásban ez a tanóra, tanórai célú csoporthoz van-e rendelve. Ha szükséges akkor a "Tanórai célú csoportok beállítása" funkcióban lehetőség van ez egyes csoporttiípusok kezelésének módosítására is. 

Mi a teendő ha olyan tantárgyak jelennek meg a félévi bizonyítványban, amelyeket nem szeretnénk ott megjeleníteni?

Ha egy tantárgyat nem szeretnénk a félévi bizonyítványban megjeleníteni, akkor töröljük a "Főtárgy" jelölést a tantárgy adatainál. 

A KRÉTA rendszer automatikusan lezár a félév utolsó napja után vagy lehet később is módosítani a jegyeket? 

A KRÉTA rendszerben nincs automatikus zárás a félév utolsó napja után. Az elekronikus napló lezáráást minden intézmény a Nyilvántartás-Testresztabás funkcióban az "Elektronikus napló zárásának dátuma" opcióval beállíthatja. Amennyiben beállítja az értéket, akkor az adott dátum előtti időszakra már nem lehet órákat naplózni, értékelni, vagy egyéb tevékenységet végezni. A megadott dátumig bezárólag az intézmény pedagógusai nem fognak tudni tanórákat naplózni, értékeléseket felvenni. Ezt célszerű a félévi osztályzókonferencia utáni napra beállítani (ha ez a félév utolsó tanítási napja utáni dátum, akkor természetesen későbbi napra is be lehet állítani). Célszerű egy ilyen dátumot beállítani, hogy a félévi értékelések - osztályozó konferenciákon történő - véglegesítése után már ne lehessen módosítani az értékeléseket. 

Hogyan lehet beírni a félévi értékelésekhez a "nem osztályozható (NO)", "felmentett (FM)" vagy egyéb nem jeggyel megadott értékeléseket?

A "nem osztályozható", "felmentett" vagy egyéb szöveges értékeléseket a félévi értékelések funkcióban a "SZÖVEGES" gombra kattintva, szöveges értékelésként rögzíthetők a rendszerbe. 

Mi a teendő ha a félév utolsó napja rosszul jelenik meg az e-naplóban? 

Abban az esetben ha az iskolában A-B vagy több hetirend van, akkor előfordulhat, hogy a félév utolsó napján az órarend rosszul jelenik meg. Ilyen esetben javasoljuk, hogy a hetirend beállításánál a "Minden héten" opciót módosítsák arra a hetirendre, amely az iskolában azon a héten van.